Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag tar jag mig an en följdfråga på gårdagens blogg. Sankt Olof, Österlen till trots, var ju egentligen norrman och hette Olav. Men Sankta Sissela av Borrby, som också vördades på Österlen, var väl skånska?

Tyvärr har hon inte existerat – eller rättare sagt, källorna om henne är så sena att det är omöjligt att leda hennes existens i bevisning. Enligt de skrönor som nedtecknades på 1800-talet var Sissela (alternativt Cecilia) en jungfru som åtråddes av Borre, en sagofigur som ofta skildras som en vild kämpe, förknippad med dagens Borrby. En historia, som nedtecknades av en lokal kyrkoherde, gör gällande att Borre rövade bort Sissela och dödade henne vid källan som senare fick hennes namn (Sankta Sisselas källa), varefter jungfruns bröder hämnades genom att döda missdådaren. Enligt en annan historia, känd tack vare en rektor i Ystad i mitten av 1800-talet, dödades Sissela istället av folket i ett kloster, sedan det blivit känt att Borre ville ha henne. I den uppgörelse som följde dog även Borre.

Ingen av historierna förtjänar trovärdighet. Skrönorna har troligen uppstått som vandringssägner om dels källan, dels en ruin vid Borrby prästgård, som man har velat förklara antingen som ruin efter Sisselas bröders borg eller ruin efter klostret.