Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag släpper jag fram en fråga om ett av världens mest ryktbara mytologiska flygfän: fågel Fenix. Har namnet Fenicien något med fågeln att göra? Namnet Fenix lär ju komma från grekiskans phoinix, som betyder purpurfärgad, och purpur var en av feniciernas handelsvaror.

Berättelserna om fågel Fenix hör hemma i grekisk mytologi, men de var också populära hos antikens kristna, varför de fördes vidare in i medeltidens Europa. Det skall ha varit en långlevad fågel vars utdragna levnad bottnade i att den kunde återfödas i cykler. När en fenix blir riktigt gammal brinner den upp och blir till aska, men ur askan reser sig alltid en ny fenix.

Den grekiska termen för fenix, phoinix, är samma ord som termen för purpur, men det finns ingenting i de äldsta källorna som ger vid handen att fågeln skulle ha associerats med fenicierna i nuvarande Libanon och Syrien. En av de tidigmedeltida författare som förmedlat antikens idéer om Fågel Fenix till oss, ärkebiskop Isidorus av Sevilla, noterar endast att namnet beror på att fågeln är purpurfärgad. Isidorus kan självfallet ha rätt, men det är inte nödvändigt. Hans verk tillkom på 600-talet e.Kr., medan äldsta kända förekomst av ordet är daterat till grekisk bronsålder: po-ni-ke i Linear B-texter från mykensk tid, tillkomna ett och ett halvt millennium, eller mer, före den visigotiske ärkebiskopens levnad.

Många forskare har menat att grekernas po-ni-ke/phoinix härstammade från berättelser om en egyptisk solfågel, benu, men inte heller detta kan beläggas. Det mycket väl ha varit tvärtom: att den grekiska mytfågeln inspirerade till den egyptiska. Till saken också hör att det finns gott om paralleller även i andra folks myter, till exempel hos perser, ryssar, turkar, kineser och japaner.