Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På Irland hävdas – åtminstone av vissa – att iriska munkar seglade till Amerika hundratals år innan vikingarna kom dit. Ligger det någon sanning i detta påstående?

Troligen inte. De irer som avses är de som far västerut i historien om Sankt Brendans resa (lat. Navigatio Sancti Brendani), en skrift som troligen skrevs på 800-talet och utger sig för att skildra en expedition på Atlanten på 500-talet. Berättelsen är full av typiska sjöfararskrönor och motiv som återkommer i många medeltida sagor – portar till helvetet med smådjävlar, sjöodjur som man kan kliva iland på, och så vidare. Till slut kommer abboten Brendan och hans kompanjoner fram till ett stort land, där de efter ett tag hejdas från att fortsätta, eftersom de befinner sig nära paradiset. Därefter återvänder de hem.

Det faktum att berättelsen är källkritiskt sett mycket svag har inte hindrat entusiaster från att dra slutsatsen att Brendan måste ha nått fram till Amerika. Den brittiske äventyraren Tim Severin genomförde 1976–1977 en lyckad resa med båt av tidigmedeltida modell för att bevisa att det var fullt möjligt att på 500-talet segla från Irland till Nordamerika.