Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

En vanlig fråga i min verksamhet gäller våra båda klassiska universitet. Är Lunds eller Uppsalas universitet Sveriges äldsta? I Uppsala hävdar man bestämt att stadens universitet inte bara är Sveriges utan rentav hela Nordens äldsta. I Lund bestrids detta med argumentet att Lund var först med högskolestudier i Norden. Eftersom jag har undervisat vid båda universiteten har jag fått min beskärda del av argument för vilken sida som har rätt.

Båda städernas akademiska patrioter har faktiskt en poäng, eftersom det rör sig om en typisk definitionsfråga. Om man ordagrant menar just universitet, i betydelsen fristående högskola med forskarutbildning och ett specifikt regelverk, är svaret att Uppsala är Nordens äldsta, grundat 1477. Köpenhamns universitet är tvåa, grundat 1479. Lunds universitet grundades först 1666 och började fungera 1668.

Men om man med frågan menar vilken stad som har de äldsta akademiska traditionerna blir Lund rätt svar. Lunds nuvarande universitet är nämligen inte stadens äldsta högskola. Långt innan ett formellt universitet grundades i Norden hade Lund ett studium generale, det vill säga en högskola där man kunde avlägga baccalaureusexamen (vilket motsvarar att ta en fil.kand.). En sådan institution knöts i mitten av 1420-talet till franciskankonventet (vid nuvarande Klostergatan) och började fungera 1438.

Både Lund och Uppsala kan alltså med foga hävda att deras akademiska rötter går tillbaka till medeltiden. Dessvärre kan en kritiker lätt lägga krokben för patriotismen genom att dra upp reformationen. Eftersom katolska kyrkan var huvudman för båda lärosätena stängdes såväl Lunds studium generale som Uppsala universitet på 1500-talet. Lundafranciskanernas institution öppnades aldrig på nytt, vilket dock Uppsala universitet sedermera gjorde.