Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Eftersom det inte är någon hemlighet att jag nyligen har guidat svenska resenärer i Egypten trillar det ned en och annan fråga om detta land i mejlboxen. Här är en av de vanligaste: har man äntligen kommit fram till hur faraonen Tutankhamun dog vid blott 19 års ålder? Blev han förgiftad? Eller dog han av en olyckshändelse?

Det saknas skriftliga redogörelser för faraonens död, varför vi är utlämnade till hypoteser och skelettundersökningar. Många konspirationsteorier går ut på att faraonen skall ha blivit mördad, kanske av efterträdaren Ay eller dennes efterträdare Horemheb. Båda männen var högt uppsatta och utövade stort inflytande under Tutankhamuns regeringstid, och vi vet att båda ville komma åt (och fick) makten. På senare år har dock konspirationsteorierna försvagats, tack vare undersökningar av faraonens skelett. På grund av den programmatiska inaveln i den egyptiska kungafamiljen – faraonerna brukade gifta sig med sina systrar – led Tutankhamun av genetiska defekter, med skolios (vridna ryggkotor), benskörhet och sammanväxta halskotor som följd. Han har uppenbarligen varit rörelsehindrad och haft ganska ont. Lägg därtill att man år 2010 fann belägg för att Tutankhamun var infekterad av en parasit som inte sällan leder till dödlig malaria. Vissa forskare anser att dödsorsaken är att söka i en kombination av malaria och skelettsjukdomar. I så fall behövs varken mord- eller olycksfallsteorier för att förklara den tidiga döden.

Men det är svårare än så. Tutankhamun hade en skada på skallen, vilken vållade forskarna åtskilligt huvudbry. Möjligen uppstod den, menade vissa, när han mumifierades, men andra gjorde gällande att tecken på blödningar gav vid handen att Tutankhamun hade skadats i ett tidigare skede, något som kunde tyda på att han blivit ihjälslagen. År 2005 genomfördes en omfattande dataanalys av mumien, varvid det framkom att skallskadan måste ha tillkommit under balsameringen. Istället blev forskarna intresserade av en skada i vänster knä. Tutankhamun fick mot slutet av sitt liv ett hugg, eller liknande sår, i knäskålen, vilket torde ha gett honom betydande gångproblem. Förmodligen tvingades han använda kryckor, och det faktum att guldfragment från klädedräkten har återfunnits i såret tyder på att det aldrig läkte. Detta har lett till att forskare idag menar att Tutankhamun dog av en infektion som uppkom till följd av knäskadan.

Men hur skadade faraonen sitt ben? Angreps han av en mördare med svärd? Trillade han av en vagn när han var ute och jagade? Knuffades han nedför en trappa? På dessa frågor lär vi aldrig få svar.