Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Häromdagen publicerade SvD en quiz om Albaniens historia, författad av undertecknad, detta eftersom landet firade nationaldag den 28 november. I en av frågorna dök drottning Teuta upp. Vem var hon? Är hon mytologisk eller har hon existerat?

Teuta är i allra högsta grad en historisk person. Hon härskade över ardiaeerna, en illyrisk stam som kontrollerade ett område som ungefär motsvarar södra Montenegro och norra Albanien. Orsaken till maktuppsvinget var att hennes make Agron avled omkring 230 f.Kr. och tronen ärvdes av den alltför unge sonen Pinnes. Teuta, som var Pinnes styvmor, blev den egentliga härskaren.

Att döma av de skriftliga källorna gjorde sig Teuta snart beryktad för att ställa sig bakom driftiga undersåtars sjörövardåd. De erövrade ett antal närbelägna kuststäder och gjorde livet högst osäkert för handelssjöfarten i både Adriatiska havet och Joniska havet – även den romerska handelssjöfarten. Senaten i Rom lät då sända ambassadörer till Teuta, vilka krävde att piraternas överfall skulle upphöra. Teuta vägrade. Hennes argument var att sjörövardåden var privata och att hon, enligt landets lagar, saknade befogenhet att ingripa mot dem. Romarna hotade då med att påtvinga illyrerna bättre lagar, vilket gjorde Teuta så rasande att hon attackerade dem. En av ambassadörerna dödades, den andre fängslades.

Det romerska svaret var förutsägbart. År 229 förklarade Rom krig. Efter två år var Teuta besegrad och tvingades sluta fred på romarnas villkor. Hon miste nästan allt sitt inflytande över regionen men fick behålla ett litet territorium vid Scodra (dagens Shkodër), där hon fick fortsätta att regera som romersk vasall, med förpliktelse att erlägga en årlig tribut. När hon en tid senare protesterade och vägrade finna sig i positionen avlägsnades hon även från denna maktposition.