Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Alla läsare av denna blogg lär känna till Kristian II:s tillnamn i svensk historia: Kristian Tyrann. Det är även väl känt att han fick namnet redan under livstiden. Efter framfarten i småländska Nydala noterade klostrets skrivare att unionskungen for fram som en tyrannis, tyrann – vilket, sett ur klostrets perspektiv, var en helt korrekt beskrivning. Men fick han även ett tillnamn i Danmark? Stämmer det att han kallades ”bondekär” eller rentav ”den gode”?

Svaret är nej. Det förstnämnda tillnamnet, som dyker upp i äldre litteratur, är ett resultat av Kristian II:s egen propaganda. Efter att ha störtats från samtliga tre nordiska troner sökte Kristian bereda vägen för sin återkomst genom att lansera sig som en folkets kung som skulle skydda småfolket mot adeln. I förlängningen ledde detta till myten om ”Kristian bondekär”. I själva verket kan det inte beläggas att bönderna hade mycket till övers för kungen. Däremot hade han starkt stöd från borgerskapet, med vilket han öppet allierade sig under regeringstiden.

”Kristian den gode” är ett ännu senare tillskott till de historiska myterna, till råga på allt skapat i Sverige. I svenska radioprogram på 1900-talet gjordes det gällande att Kristian kallades ”den gode” i Danmark, en uppgift som okritiskt övertogs av svenska läroböcker. Syftet var att visa på hur en och samma person eller företeelse kan bedömas på helt olika sätt beroende på vilket perspektiv man anlägger. Enligt Växjöprofessorn Lars-Olof Larssons bedömning (i boken Kalmarunionens tid, 1997) kom inspirationen närmast från Vilhelm Mobergs Min svenska historia, men det var inte Moberg själv som gjorde sig skyldig till påhittet utan hans beundrare.