Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har upprepade gånger, i olika sammanhang, blivit ombedd att reda ut begreppen kring Gånge-Rolf, den halvhistoriske viking som lär ha grundat Normandie. Stämmer det att han var norrman? Eller var han dansk? Eller är han helt påhittad?

Det blir enklare att besvara frågan om vi delar upp personen i två delar: Rollo och Gånge-Rolf. Den person man syftar på idag, när man uttalar sig om båda dessa namn, är i själva verket resultatet av en sammanslagning av två olika berättelser.

Rollo är fullt historisk, men vi vet inte mycket om honom, inte ens dödsår (han avled mellan 925 och 932). Vår viktigaste källa till hans verksamhet är munken Dudo av Saint-Quentin (d. ca 1040), som berättar om honom i verket De moribus et actis primorum Normaniae ducum (”Om de första normandiska hertigarnas seder och bragder”). Enligt denna text led Rollo nederlag mot den västfrankiske kungen Karl, som efter segern valde att inlemma honom i den egna kretsen. Omkring år 911 slöts ett avtal i Saint-Clair-sur-Epte, enligt vilket Rollo och hans krigare fick ett landområde kring staden Rouen mot att de i gengäld lät döpa sig och lovade att värja området mot yttre fiender. Området blev kärnan i det hertigdöme som Rollo och hans ättlingar byggde upp på 900-talet: Normandie, ”Nordmännens land”.

Tyvärr är Dudos källa behäftad med många svagheter. Dudo var fransman från Vermandois, knuten till hertighovet i Rouen och avlönad av de normandiska hertigarna. Hans krönika är alltså ett beställningsverk: här har hertigarna i början av 1000-talet önskat måla upp ett eget ärorikt förflutet, en historia som var skräddarsydd efter deras egna behov. Åtskilliga element i krönikan kan omöjligen tas på allvar, till exempel Dudos notis om att de normandiska hertigarnas anfäder egentligen var trojaner som utvandrade från Troja till Danmark. Mer trolig, men fortfarande omöjlig att bevisa, är uppgiften att Rollo och hans män drevs i landsflykt från Danmark och sökte sig till England och Flandern, varefter de slutligen kom till Normandie och träffade den uppgörelse med kung Karl som gav dem rätten till landet.

När det gäller vad som verkligen hände omkring 911 svävar vi i okunskap. Dudo talar kanske sanning, men han kan lika gärna ha sökt skyla över det faktum att Rollo och hans män ockuperade området, vilket skulle innebära att de var illegitima inkräktare (något som Dudos uppdragsgivare knappast ville erkänna). En tredje möjlighet är att hela planen bakom avtalet ca 911 var kungens idé, att Rollo var en legoknektshövding som kallades in för att ta hand om försvaret. Sådana avtal var vanliga under epoken. Helt osannolikt är Dudos påstående att Karl skulle ha skänkt sin egen dotter Gisela som hustru till Rollo. Forskarna är på denna punkt överens om att det rör sig om fria fantasier från Dudos eller hans uppdragsgivares sida. Det gällde att bättra på det förflutna och de egna anorna.

Detta om Rollo. Gånge-Rolf dyker upp långt senare, i västnordiska sagor som nedskrevs på 1100-talet och 1200-talet. Enligt den latinska skriften Historia Norwegiae (”Norges historia”, skriven i Norge på 1170-talet), hette Rollo egentligen Rolf och kallades Gånge-Rolf (Göngu-Hrólfr). Varför? Jo, därför att han var så storväxt att ingen häst förmådde bära honom. Till skillnad från Dudo menar författaren till Historia Norwegiae att Normandies grundare inte var dansk utan norrman, son till jarl Ragnvald av Möre. Rolf fördrevs från Norge, flyttade till Orkneyöarna och angrep sedan Frankrike, med känt resultat.

Om vi applicerar grundläggande källkritik på historierna om Rollo och Gånge-Rolf blir resultatet förödande för den sistnämnde. Dudo ligger betydligt närmare händelserna, både i tid och i rum, än 1100-talets norrmän. Det är betydligt mer sannolikt att Rollo stammade från Danmark än från Norge. Gånge-Rolf förblir först och främst en medeltida norsk sagofigur – fascinerande, men sannolikt ohistorisk.