Vad har hunden för genus?

I förra språkkvisset ställde jag en fråga om hur många grammatiska genus det finns i svenskan. Genus är latin och betyder ’sort’ eller ’grupp inom en klassificering’. Det har också kommit att betyda ’kön’, och i allmänspråket idag används genus främst om de sociala egenskaper som vi förknippar med ett visst biologiskt människokön. I detta blogginlägg använder jag dock genus i betydelsen ’grammatisk kategori’.

Grammatiskt genus ska förstås som en inneboende egenskap hos ett substantiv, en egenskap som styr dess böjning. Därför är det rimligt att i modern standardsvenska urskilja två genus. Det ena är t-ord, som bord (ett bord, bordet), och detta kallas genus neutrum. Det andra är n-ord, som boll (en boll, bollen), och detta kallas genus utrum. Att många fått lära sig att svenskan har fyra genus – maskulinum, femininum, neutrum och reale – har historiska orsaker, och det får redas ut i ett eget blogginlägg.

När vi refererar till ett n-ord som bollen kan vi använda pronomenet den, och om bordet kan vi säga det. Men låt oss komplicera det hela genom ta ordet kvinna som exempel. Det har uppenbarligen genus utrum: en kvinna, kvinnan. Men vi refererar inte till kvinnan som den, utan som hon. Kvinnan, på samma sätt som läkaren, statsrådet, grabben och 42-åringen, uppfattar vi som en person – eller som en animat referent för att använda grammatikens termer. Då känns det märkligt eller rentav fel att använda den eller det. På samma sätt kan vi säga att bollen och bordet syftar på inanimata referenter, alltså på saker och inte på personer.

Animathet är inte en inneboende formegenskap hos substantivet på samma sätt som genus, utan har snarare med betydelse att göra. Dessutom kan vi som språkbrukare ibland välja om vi vill betrakta en viss varelse som animat eller inte. Går vi förbi en okänd hund inlåst i en hundgård säger vi kanske ”Åh, vilken jobbig hund! Den står bara och skäller hela tiden”. Men om vi senare lär känna hunden, börjar kalla den vid namn och lär oss mer om dess personlighet kommer vi nog att börja säga ”Stackars Buster! Nu står han där och skäller igen”. Buster har blivit en person och därigenom han för oss.

Svenskan har under lång tid bara haft två animata pronomen i tredje person: han och hon. Det gör att vi för alla animata referenter också tvingas ange kön. Men ibland vill vi markera animathet men inte ange kön, till exempel för att könet på den person man pratar om är okänt. Språkrådet rekommenderar här att man använder den:

När kunden har fått hem varan ska den källsortera emballaget.

Problemet är att den i första hand förknippas med inanimata referenter – det är naturligare för oss att använda den om varan än om kunden. En del språkbrukare skulle därför i Språkrådets exempel hellre använda hen, som alltså med grammatiska termer kan kallas för ett animat och könsneutralt pronomen i tredje person singular.

Lyckas du komma ihåg detta har du redan två rätt på kvisset om språk och kön. Fundera gärna också på hur det ser ut med svenskans övriga personliga pronomen: jag, du, vi, ni, de. Vilka av dessa specificerar animathet respektive kön?

Visa kommentarer (197 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Fredrik Östman

  I fallet där Språkrådet tydligen rekommenderar ”den” har det hittills alltid varit korrekt att skriva ”han” eller ”han eller hon” men direkt felaktigt att skriva ”den”. Rekommendationen med ”den” är dödfödd. Naturligtvis måste ”hon” också accepteras.
   
  Men ”hen” fungerar inte, eftersom det ordet fått karaktären att beteckna ett tredje sexus, nämligen de s.k. HBT-o.s.v.-personerna. Det fungerar inte för personer som har maskulint eller feminint sexus. Det kan inte heller sägas kunna representera de andra sexusen på grund av detta sexus’ ovanlighet.
   
  För att vara alla till lags måste vi alltså skriva: ”När kunden har fått hem varan måste han eller hon eller hen sortera emballaget.”
   
  Om detta skulle kännas för långdraget och pedantiskt kan cirkeln slutas och uppradningen ersättas av ”han” precis som vanligt.

  • Anonym

    När kunden har fått hem varan måste emballaget källsorteras. Enkel lösning.

   • Anonym

    Exakt. Det finns inget problem med språket som behöver ”lösas” genom ett nytt tramsord. Byrmans exempel med kunden verkar uppenbart konstruerat för att rättfärdiga ett ord som hon och vissa andra vill förgifta språket med av rent ideologiska skäl.  

   • Anonym

    Njae … vi vill undvika det passiva ”måste emballaget källsorteras”. Av vem ska det källsorteras frågar sig då vän av ordning? Av polisen? Av socialtjänsten? Av speciella källsorterare avlönade av svenska skattebetalare? (De sista är inte skämt, jag vet hur det ser ut kring återvinnigscentralen där jag bor.)

    När kunden har fått hem varan måste kunden källsortera emballaget, är korrektare.

    • Anonym

      Nonsens. Ni andra kanske vill undvika den passiva formen, jag skiter helt i vem av er som  källsorterar era emballage bara att det blir gjort, jag tar mitt ansvar och sorterar mitt skräp och förväntar mig bara att andra tar sitt ansvar, om dom betalar andra för att göra det kvittar mig lika. Den passiva formen finns  och kan gott utnyttjas när den passar – som i det här fallet.

     • Anonym

      ”jag skiter helt i vem av er som  källsorterar era emballage bara att det blir gjort”

      Och risken är att det inte blir gjort eftersom det inte finns något tydligt subjekt. Alltså är det någon annans problem. ;-)

  • Anonym

   Men rätta mig om jag har fel. Hen är väl tänkt attt ersätta alla pronomen, både han och hon och det som du betecknar ”hen”.

   • Anonym

    Inte ersätta, men tillfredställande täcka frånvaron av de könsbestämda han och han, i de fall man inte kan eller vill könsbestämma. Så sett är det ingen fara på taket, men visst finns det en agenda i språkreformen. Kanske flera agendor.

    • Anonym

     Ok, tack

   • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

    Du har fel. Hen är inte tänkt att ersätta han eller hon, det är ett nytt personligt pronomen som tillkommer. Det används när man inte känner till könet på personen som omnämns eller av respekt när personen har en annan könsidentitet än kvinna eller man. Det ersätter frasen ”han eller hon”.

    • Anonym

     Ok. I så fall är det ju betydligt mindre ideologiskt känsligt än vad man får intryck av. Jag tror de just kommit en barnbok där hen används på just det sättet. Det handlar om en liten könlösvarelse som skulle kunna vara båda flicka och pojke. Ungefär som gamle ”Plupp” från min barndom.

     • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

      Ja, i den boken används hen på ett korrekt sätt just eftersom karraktären i fråga är könlös eller har okänt kön, på samma sätt som att en flicka i en barnbok kallas för hon och en pojke kallas för han.

      Just den boken kanske är ideologisk och författaren kanske har en agenda men jag ser den som ett intressant tankeexperiment. Hur ser vi på en karraktär vi inte känner till könet på och därmed inte kan läsa in könsstereotypa egenskaper mellan raderna på det sätt som vi (alla, även jag) undermedvetet gör när en bok handlar om en pojke eller en flicka? Det är aldrig fel att rannsaka sig själv och sina fördomar, att reflektera över vad som är logiskt och sakligt istället för att bara imitera tidigare generationer.

      Själva ordet ”hen” är dock bara ett ideologiskt neutralt könlöst personligt pronomen vilket jag personligen tycker att har varit något som det svenska språket har saknat. Att sedan olika politiska grupperingar använder (och ibland missbrukar) ordet påverkar inte detta.

    • Anonym

     Det du skriver om ”annan könsidentitet än kvinna eller man” klargör väldigt tydligt att Fredrik Östman har rätt när han påpekar att ordet uppfattas som beteckning på HBT-personer. Då hamnar man i det som Östman skriver, att man blir tvungen att skriva ”han eller hon eller hen”. Om man i stället använder tramsordet generellt som pronomen för alla människor uppstår problemet att det blir oklart om man syftar på någon vem som helst eller en HBT-person. Hur lyckat är det?

  • Anonym

   Eller också skriver man ” … måste den sortera emballaget”, och utgår från att folk i allmänhet förstår att det inte är varan som ska sortera sitt emballage.

 • Anonym

  Jag som trodde det hette …skall denne… men jag lever väl kvar i det förgångna som vanligt?  När jag växte upp på 70/80-talet vad det liksom underförstått att det ens mor och farföräldrar sa var det mest korrekta. Men nu börjar jag väl sakta få in i skallen att det faktiskt är sådant som genuspolitiker (”hen”) och hiphoppare (”pimpa”) som är de egentliga auktoriteterna på språkområdet.

  • http://pulse.yahoo.com/_T423CWICYDXS3YLYTAFLZWBQNI Charlotte

   Ja, om du tycker att det ska stå ”skall denne” i exemplet ovan var nog din mor och dina farföräldrar (för att citera dig rätt) ena riktiga skämtare. ”När kunden har fått hem varan skall denne källsortera emballaget” – vilken duktig vara, som själv källsorterar sitt emballage! Var kan man köpa sådana varor? Maskulina tycks de vara också, varorna. Bra med ordning och reda.

   • Anonym

    Men ”varan” skulle ha varit ”denna”… kunden är ”denne”, varan är ”denna”, men det är visst ett språkbruk som gått ur tiden.

    • Fredrik Östman

     ”Denne” är som ”han” men syftar uteslutande på den sistnämnda. Med hjälp av denna konstruktion kan man förtydliga syftningen när det finns flera möjligheter. En annan skillnad är att ”denne” inte kan syfta på annat än en faktisk man, vilket ”han” kan (än så länge). När ”han” används för ”han eller hon” är motsvarigheten ”denna”, inte ”denne”.

     Det är alltså riktigt att ”denna” skulle syfta på ”varan”. Men ”denne” kan inte användas här. Charlottes tolkning att ”denna”, stilsäkrare ”den”, avsågs är rimlig.

     • Anonym

      Förstår inte riktigt. I min språkvärld (Mälardalen) kan denne endast syfta på en person, medan denna även kan avse ett föremål. Om ”den sistnämnda” du skriver om handlar om sistnämnda person så är jag nog med på ditt resonemang.

      Sen undrar jag väl lite när han skulle syfta på annat än en mansperson?

      Men jag kan ha missat din poäng, det har hänt förr.

     • Fredrik Östman

      Ja,”denne” kan bara syfta pa en man. Men det maste syfta pa det som nämndes senast. Därför är ditt förslag felaktigt trots att det är entydigt.

      Han kan vara nagot annat än en man i meningar som: ”När kunden har packat upp skall han sortera skräpet.” Kunden kan här vara en kvinna eller en HBT-o.s.v.-person.

    • Anonym

     Håller helt med. Tror att Charlotte blandat ihop begreppen. Och språkbruket har ganska nyligen gått ur tiden. Så sent som för 10-15 år sedan läste jag om ”denne” på Språkrådets hemsida. Då gällde det huruvida man använder denne eller denna om personer då man inte vet kön. Idag rekommenderas dock inte ordet denne.

     • Anonym

      Det är väl förtryckande och osynliggörande för kvinnor att bli -e:ade. Bättre då att alla blir lika hennade.

 • Anonym

  Men det är just precis så ordet spontant uppfattas av väldigt många, kolla bara i kommentarsfälten. Hur ett ord ”ska” uppfattas avgörs ytterst av användningen och vilka associationer folk får när de använder det, inte av vad du eller Ylva Byrman säger om hur det ”ska” uppfattas. Själv har jag uppfattningen att en hen är en brynsten och inget annat men att många gör kopplingen till individer med oklar könsidentitet kan du knappast ha missat. Själv skulle jag för övrigt uppfatta det som otrevligt om någon använde det ordet som beteckning på mig.

  • Anonym

    Jag har inte alls uppfattat hen som beteckning för transsexuella utan just som det är avsett för, nämligen att ersätta otympliga konstruktioner som ”han eller hon”, ”han/hon”, ”vederbörande” eller ”den” i meningar som avser en person man inte vet könet på. Det som irriterar mig är att några genusextremister har stulit ordet för egna syften, som till exempel den bok i vilken hen konsekvent ersätter orden han och hon — som om könsskillnader inte skulle finnas. Det är inte avsikten med hen-reformen.

   • Fredrik Östman

    Hur vet du vad som är avsikten med hen-reformen?

    Ett tidigare förslag, många årtionden gammalt, är att använda ”hen” som du först beskriver. Det har ignorerats lika länge som det har förelegat, eftersom det är helt onödigt. Det är väldigt mycket esperanto och konstruerat språk i motsats till naturligt språk över det förslaget.

    Den för närvarande rasande kampanjen gäller att etablera ett nyspråk där det inte är möjligt att med pronomen påvisa vilket biologiskt kön personer har och denna kampanj drivs av två krafter i samhället som har intresse av en sådan ordning: å ena sidan nymarxister och dekonstruktivister inom den akademiska världen och å andra sidan HBT-o.s.v.-aktivister som säger sig företräda personer som inte känner sig som vare sig män eller kvinnor.

    Det är knappast längre otympligheten hos vissa pronomenliknande konstruktioner som stör dem som vill använda ”hen”! Den är helt andra motiv som ligger bakom.

   • Anonym

    Jag har uppfattat det som att ordet lanseras av just genusister och att deras avsikt från första början varit att konsekvent ersätta orden han och hon – även om det är möjligt att ordet någon gång för länge sedan föreslagits i ett oskyldigare syfte. Att ordet lätt uppfattas som beteckning för HBT-personer inser man snabbt när man tittar i kommentarsfälten till olika artiklar där ordet tagits upp. Det är också lätt att förstå varför ordet kan ge sådana associationer.

   • Antonescu

    Korrekt! Jag jobbar på kundtjänst. Ibland är det bökigt att hela tiden upprepa ”han eller hon” och skulle kännas bättre säga hen.
    MEN! Denna reform får inte bli kidnappad av…ja…de som vill reformera den naturliga, bilogiska könsordningen

 • Fredrik Östman

  Om ”hen” uteslutande skulle ha föreslagits som ersättning för konstruktionen ”han eller hon”, så skulle förslaget — såsom under de senaste decennierna också var fallet — ha ignorerats.

  Det nya förslaget är att ”hen” skall vara ett pronomen för transsexuella och liknande som inte ”identifierar” sig med vare sig ”han” eller ”hon”. Detta förslag kan inte kombineras med det gamla förslaget och ordet kan inte ersätta konstruktionen ”han eller hon”. Ordet ”hen” kan med denna motivation inte användas för personer som faktiskt ”identifierar” sig med ”han” eller ”hon”, vilket de allra flesta av oss gör.

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Hen är också en klassmarkör, synonym med ”kära anonyma medlemmar i underklassen som jag som talar inte vet något alls om som individer”.

  • Anonym

   Är det?

  • Anonym

   Bara i ”det nya klassamhället”. Det som utgår från den nya kulturpolitiska gruppmaktordningen.

 • Pingback: Lite könsbyte skadar väl inte | Karin Englund

 • Anonym

  Men hur är det då med solen och klockan i uttryck som ”sola ho skiner” och ”hur mycket är klockan? – hon är halv fem”? Är det inte fråga om feminint genus (som i artikeln påstås inte existera), snarare än att klockan och solen skulle vara animata kvinnor.

  • Anonym

   När solen hanteras som femininum är det nog en dialektal form. Genuina bygdemål representerar ofta äldre former av språket och har därför ofta systematiska likheter med varandra.  I äldre svenska är t.ex. ”natten”, ”världen”, ”solen” och ”handen” feminina medan t.ex. ”skogen” är ett maskulint ord. Detta lever kvar i vissa dialekter. I nyare rikssvenska har detta till största delen glömts bort men finns kvar i uttrycket om klockan.

   • Anonym

    glöm inte fartygen, som faktiskt ofta betraktas som femininum

    • Anonym

     Förutom de ”starka” bogserbåtarna som är maskulinum ;-)

 • Anonym

  Det är väl självklart att man benämner djuret i fråga med antingen maskulinum eller femininum om man vet vilket kön djuret har. När det gäller människor brukar ju han/hon användas, eller hen för de som känner för det, när könet är okänt. Och brukar inte ”människa” kallas ”hon” rent allmänt?

 • Anonym

  Vi kommer ihåg att ”hen” kommit till helt och hållet pga vissa människors behov av att vara antingen eller eller både och ifråga om kön.

  • Pengator

   Eh?

   Jag läser högt ur gårdagens nummer av Expressen: ”Redan 1994 föreslogs ”hen” som könsneutralt pronomen för vissa skrivsituationer, av den nu mera avlidne lingvisten Hans Karlgren i Språkspalten i SvD.

   – Avsikten var att provocera då också, men på ett praktiskt plan. Det var mer som en poäng för den som var intresserad av skrivarbete, än ett politiskt inlägg. Han skulle dock ha varit jätteroad och munter över debatten och förmodligen inte hållit med någon av de som har uttalat sig, säger hans son Jussi Karlgren.

  • Anonym

   Har det?

 • Karl Cinrot

  Även om det finns intresse för eller behov av ett könsfritt personligt pronomen bör man betänka om hen är det bästa. Hur kolliderar det med han och hon?
  han – hans – honom
  hon – hennes – henne
  hen – hens(?) – henom(?)
  Det är klart bäddat för missförstånd, särskilt i tal.

  • Anonym

   På vilket sätt är det bäddat för missförstånd?

   • Anonym

    Det är hens!
    Ursäkta är den min?
    nej det är hen som ska ha fotbollen!
    Hen jag är ju hen?
    Nej du är hen, hen är hen inte du.
    Va? är jag ingen?
    Nej du är hen.

    Klart som korvspad?

    • Anonym

     Byter man ut ”hen” i din text mot han/hans eller hon/hennes förblir texten lika förvirrad.

     • Anonym

      Inte om det är en tjej och en kille som texten handlar om, då blir det glasklart.

  • pino cafaro

   undrar bara från vilken ålder man ska/kan använda ”hen”?Går det bra från 5 eller 10 eller 15?Ska man kanske vänta till 18?

   • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

     Enligt ”experterna” ska det ju användas från 0 års ålder tills dess att barnet får ett utbrott och hotar att knivhugga sin mamma om hen inte börjar kalla henom för honom.

 • Anonym

  Man skriver numera ”justeringsperson” i styrelseprotokoll o.d. och det är väl okej, men varför skriver inte tidningarna ”våldtäktsperson” istf ”våldtäktsman”?

  • Anonym

   Om jag hörde ordet våldtäktsperson skulle jag tro det handlade om personen som varit utsatt för våldtäkt, inte själva förövaren.
   Men den dagen då antalet kvinnliga ”våldtäktsmän” närmar sig antalet manliga, sker nog en anpassning av språket. Tills dess betecknas väl de kvinnliga som ”förövaren”.

  • http://www.facebook.com/people/Quique-El-Sueco/613921784 Quique El Sueco

   Därför att sannolikheten att den som våldtar är en kvinna är så mycket mindre än sannolikheten att den som justerar är är det. Faktum är att jag vågar påstå att det är flera tusen procent fler kvinnor som justerar protokoll än det är som begår våldtäkter. 

 • Anonym

  Om man vill vara riktigt radikal man kan ersätta både de/dem/dom med ett hen-å-hen, i stil med det rastafarianska ”I and I”, med skillnaden att där ”I and I” ska uttrycka ”oneness” (samhörighet med Jah och varandra) så uttrycker hen-å-hen dom-ness, och med tanke på krånglet kanske också dumbness.

 • Anonym

  Människor är nog inte ett med naturen. När upptäcker domherrar att de inte längre är en hen? Är det när hannen börjar bli röd på bröstet?

  • Anonym

   Åh, det vet de långt tidigare, för de har olikfärgade byxor.

  • Anonym

   Åh, det vet de långt tidigare, för de har olikfärgade byxor.

 • http://twitter.com/Thargat Thargat

  Värmlänningarna har en bra lösning på problemet.
  ”När kunden har fått hem varan ska en källsortera emballaget”.

  Sen förstår jag inte vad problemet skulle vara med att säga den om mannen eller kvinnan. Det använder ju folk i vanligt tal.

 • Anonym

  För att undvika den här sinnessjuka debatten: vägra konsekvent att använda detta djävulska ord ”hen.” Det är ännu ett led i vänstermaffians försök att kollektivisera och avidentifiera oss.

  Vi är man och kvinna. Vi FÖDS man och kvinna. De som föds hermafroditer lider av en störning, en som ofta leder dem till svårt lidande med könsbyte/könsbestämning som konsekvens.

  Man/kvinna, hane/hona = livets/DNA:s absoluta fundament.

  Tysta de vänsterfascistiska genustalibanerna genom att antingen tiga ihjäl dem eller konsekvent våga vägra detta vidriga ord

  • Anonym

   För att förtydliga:
   Man/kvinna/höna, han/hon/hen. Men det kanske är svengelska?

 • http://www.facebook.com/people/Gustaf-Palm/100001297257635 Gustaf Palm

   Ska i fortsättningen konsekvent använda alla som förespråkar ‘hen’ för ‘den’. Anledning, genusarna anser att endast djur får kallas för den eller det, människan som givetvis inte är ett djur kan således inte kallas för den eller det. Men genusarna är helt klart inte heller människor.

 • Anonym

  Ni är få Ylva som har problem med den. Vi andra normala bryr oss inte vi klarar av hon, han och den utan att skriva långa ramsor.

 • http://www.facebook.com/people/Lars-Gunnar-Andersson/1303042335 Lars-Gunnar Andersson

  Han = hund, hon = hynda

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=602771165 Fredrik Gustavsson

  Varför skilja på arter? I vote Hen!

  • Anonym

   Ja, hunden har ju dessutom inte talat om om hen är en hon eller han. 

 • Anonym

  Säg ”hun” du, det är ren svenska, samtidigt som snarlika ord verkar vara på PK-modet :-)

 • Anonym

  En motreaktion vore att (åter?)införa dualis, bredvid singularis och pluralis för >2. Lär ha funnits i forngermanska språk.

 • http://twitter.com/no_jolie NO to ANGELINA JOLIE

  Pennis-han
  Vagina -hon
  pennis med vagina eller det motsatta -hen

 • Anonym

  När jag har stoppat in handen mellan benen på hunden och grabbat tag i ballarna (Buster alltså) skall jag då säga: det är en ”hen”. Hur skall jag markera animathet när jag nu vill avla ”hen” utan att bli för långrandig? Kanske är den här diskussionen något som bara bör avhandlas under myskvällar med bastubad på språkvetarklubben.

 • Anonym

  Hm. Låter som hämtat ur boken ”Zen and the Art of Language Maintanance”.

 • Anonym

   Visst kan man kalla hundar, kvinnor och män för ”hen”.

  Men i alla dessa exempel blir man rätt snart tvungen att precisera sig och skriva ”han-hen” respektive ”hon-hen” för att bli någorlunda förstådd av någorlunda normala (gäller alltså inte rabiata stollefeminister) människor.

  Mina hundar skiter fullständigt i vad jag kallar dom. Det blir ömsom ”hunnjävel”, ”taxfan”, ”lillhunn”, ”stövarn” eller helt enkelt namnen som dom har.

  Suck! Vad GÖR jag? Detta var ju en helt onödig kommentar till ett helt onödigt blogginlägg!

  Jag måste skaffa mig något slags liv snart…

 • Pingback: Himlen, han är blå, och klockan, hon är två | Språkbloggen | SvD

 • http://profiles.google.com/andreasj Andreas Johansson

  Om man bara räknar med två genus i rikssvenskan, hur beskriver man skillnaden i adjektivböjning, ex.vis ”det stora huset”, ”den stora kvinnan”, men ”den store mannen”?

  (OK, jag vet inte alla talar eller skriver så, men än så länge för det väl betraktas som det normala.)

 • Anonym

  Kidnappad av? Du behagar skämta! Det är ju just de som har dragit igång det här spektaklet!

 • Anonym

  Kidnappad av? Du behagar skämta! Det är ju just de som har dragit igång det här spektaklet!

 • Pingback: ”Utrum låter som nåt man möblerar” | Språkbloggen | SvD

 • Pingback: Den söte pojken eller den söta pojken? | Språkbloggen | SvD

 • Pingback: Han, hon, hen, den eller denne? | Språkbloggen | SvD

 • Pingback: Tveksam eller tvivelaktig? | Språkbloggen | SvD

 • Pingback: Hen fyller funktionsmässiga luckor » Eva Sahlström | Eva Sahlström

 • Anonym

  Tror inte bankerna är ett dugg oroliga för sina pengar, större förluster brukar vi skattebetalare få stå för. 

 • Anonym

  Här sitter många i spänd väntan på att SAS-dramat skall få sin upplösning.
  Sju fackföreningar har kommit överens med sin arbetsgivare … och sedan väntar alla övriga på CAU – den danska kabinföreningen.
  Och så har det alltid varit.
  På den tiden hustrun arbetade i SAS så fick jag dels  lära mig att ”dansken” alltid skulle ha mer, och därför måste man invänta de övriga kabinföreningarna i Norge och Danmark och dels uttrycket ”det koster mange penger” – ett uttryck för daskens girighet.  Och med de fördomarna(?) om våra danska grannar är jag inte ett dugg förvånad att det ser som det gör nu, i skrivande stund. Alla vet att CAU kommer fram till en uppgörelse, men tydligen kan man hålla SAS på halster, även om man ”spelar med Danmarks största, och sin egen, arbetsplats som insats.
  Att SAS styrelseordförande, Fritz Shur, är dansk är kanske inte att förvåna. Men nu sitter han där och har att välja mellan pest och kolera.Kanske en öppning skulle kunna vara att herr Shur isåg att han koster mange penger – han också. 

 • Anonym

  För trovärdigheten skull så ska deras arvode ner i samma procentuella utsträckning som de brukar få arvoden upp när lönerna förhandlas. 
  Det ska vara slut på gräddfil. 
  Samma regler för alla och inga undantag bara för att man redan har mycket. 

 • Anonym

  Styrelsen ska inte få sänkt arvode. De ska få ett avsked utan ersättning. Försätter man sitt eget bolag i konkurs eller nästan i konkurs så ska man få ett kraftigt fotavtryck i ändan.

 • Dan desoto

  Varför tar ni upp orättvisor när det nästan är försent?
  Det är i vardagen de bästa besluten tas,men det kräver en alldeles speciell styrka.

  Den svenska avundsjukan har aldrig gjort något bra!

 • Anonym

  Men gott folk – är det inte så att ordföranden inte är anställd utan vald av bolagsstämman?
  Är det då något som något fackförbund har med att göra?
  Om sedan herr ordförande själv kommer på att han bör reducera sitt arvode är det väl mycket klädsamt!

 • http://www.facebook.com/phaetoon Inge Svensson

  En styrelse/företagsledning måste föregå med gott exempel och agera inspirationskälla. Om man inte är en del av lösningen, så är man en del av problemet. Man måste ta ett solidariskt ansvar för sitt företag och sänka sina löner och arvoden mer än vad man kräver av de anställda.

 • EnVisMan

  Vem tror att ”makten” och politikerna frivilligt sänker sina arvoden?
  .
  Snarare kommer de att höja sina arvoden nästa år – efter en framgångsrikt genomförd besparingsåtgärd i SAS.
  .
  Gissa vem som får rätt.
  .

 • Anonym

  Det kanske är så att de styrelsemedlemmar som var med när Lindegard var vd, borde ta ett klädsamt avsked och slinka ut genom nödutgången?  

  Att stå bakom idéen om fyra separata AOC och sedan kom Mats Janson och stoppade idiotin!  Helt om marsch, 180 grader riktningsändring och att sedan sitta kvar som om ingenting hänt.  Många i ledande positioner gjorde samma sak, satt i sina bunkrar, höll andan och försökte se ut som om inget hänt. Snacka om utan personligt ansvar, bara spela med andras liv!

 • Anonym

  Eller chateau Coucy som dess värre ödelades under första världskriget utan egentliga skäl. Ansvarig var väl Ludendorff. Eller kanske det stora nyskapande bygget av castle Caerphilly i Wales som byggdes av Gilbert de Clare. Det sist nämnda är en av mina absoluta favoriter bland borgar och fästningar.

  • Anonym

   Vet dem som har samma fascination för kyrkor som de besöker över hela världen. Kan avslöja att jag besökt många slott och det finns en speciell slottsresa längs med de tyska floderna väl värd ett besök. Jo slottet som du nämner ser ju verkligen ut som det är gjort för sagans värld. Visbys Visborg demolerades av danskarna tyvärr bit för bit dock inte så grant precis. ”Efter att kung Erik förlorat kungatiteln 1437 blev borgen hans residens som han använde för att leda sjörövarverksamhet på Östersjön.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Wisborgs_slott

   • Anonym

    Delar av kalkstenen ansvändes vid utbyggnaden av Borgholms slott och även till Stockholms slotts återuppbyggnad.

    • Anonym

     Ja visst men det är återvinning av byggmaterial. Fråga en stadsantikavarie om vi ska göra detsamma med något annat gammalt herresäte av idag. Jag är rätt säker på svaret. ;) 

   • Anonym

    Delar av kalkstenen ansvändes vid utbyggnaden av Borgholms slott och även till Stockholms slotts återuppbyggnad.

   • Anonym

    han införde även öresundstullen och Danmark kontrollerade hela östersjön mot holländare och engelsmän. många av vitaliebröderna upprättade hamnar längs finska kusten.

    • Anonym

     Inte enbart längs finska, utan även längs den svenska kusten. Det vore nog ingen överdrift att säga att Vitaliebröderna behärskade Bottniska Viken och de sägs även ha uppburit skatt så långt in i landet som i Jämtland. Frågan är om det som nu är mellersta och övre Norrland samt finska Österbotten då skulle anses tillhöra Sverige, eller istället det Mecklenburg som var Vitaliebröderna beskyddare och  uppdragsgivare?

     • Anonym

      alltså faxehus vid Söderhamn och vad hette den vid Sundsvall? var det inte en svensk statsskuld i botten? skåneköpet 1336? det var hur som helst många, väldigt många tycks det? vitaliebröderna alltså. var inte huset Oldenburg sjörövare i botten?

  • Anonym

   Tjusigt, Caerphilly ser ut som om det flyter på vattnet! Inte en borg/fästning, men Neuschwanstein är mitt favoritslott.

   • Anonym

    Själv fördrar jag bland dom tyska Ehrenbreitsten eller Königstein eller Burghausen. När det gäller slott så föredrar jag det tänkta men inte helt genomförda bygget av Herrenchimsee

 • Clas Ohlsson

  Vad kostade det att bygga en dylika fästning som Château Gaillard i dagens penningvärde omräknat?

 • Anonym

  det kan ju inte vara så kul för byggaren om han hinner dö innan det blev klart? i arabvärlden bygger man aldrig klart för då slipper man nämligen fastighetsskatten….stockholms slott tog närmare 60 år fast bygget kanske stod stilla ibland?

 • http://www.facebook.com/petterzon Daniel Petterzon

  Egentligen är det ju en ganska konstigt ställd fråga ”hur lång tid det tog att bygga en fästning”. De blev ju nämligen aldrig riktigt klara utan byggdes om och anpassades ständigt under hela deras livslängder

  Så det är lite som att ställa sig frågan när internet blir klart :)

 • http://www.facebook.com/petterzon Daniel Petterzon

  Varför inte bygga en ny fästning http://en.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9delon_Castle

 • The old one

  Ett i tiden mer närliggande exempel torde väl Karlsborgs fästning vara. Tog 90 år och när den var klar var den omodern.

 • The old one

  Finns väl en parallell i ”förstämda trummor”. Trummro som anvädns vid begravnignsmarscher och på något för mig obekannt sätt fåtts att låta ”mörkare,tystare”.

 • Anonym

  ”döv och dumbe” hette för mycket längesedan- dvs döv och stum. Jfr eng. deaf and dumb (dövstum).
  ”dumbe” är alltså stum, tyst.

 • Anonym

  Det finns ett uttryck, ”ren och skär”, det borde väl också härröra sig till ovannämnda ord.

  • BigDemonicBunny

    Ja. ”Ren och skär” är alltså en pleonasm, en stilfigur där två synonymer används i följd (där man rent grammatiskt kan utesluta ett av orden).
   Pleonasmer är relativt vanliga i svenska idiomatiska uttryck, och i de fall där de används medvetet är det för en förstärkande effekt.

 • Anonym

  Sverige har mest helgdagar i världen efter tyskland-men kristihimmelsfärd på torsdagar är idiotiskt-de flesta protestantiska länder har kvar annandag pingst- cuba har 1 helgdag-gissa vilken? första maj. (firas inte i Danmark, nederländerna och Storbritannien tex)

  • Anonym

    kuba har betydligt mer än en helgdag

 • Anonym

  En parallell till julafton större än påsken (även kallad lilla jul) var enligt Birgitta Björnberg i skånelandskapen Mårten.
  Hon i boken ”Mårten” bl.a.: ”Man tror på goda grunder, att Mårtens-traditionen i Skåne går tillbaka till dansk tid” och ”Mårtenslovet vid universitet betraktades redan i början av 1700-talet som gammal tradition.” Vidare fastslår hon att: ”i Skåne levde traditionerna vid novemberhelgen kvar även efter skilsmässan från det gamla moderlandet, liksom många andra sedvänjor, som bevarades av de konservativa skåningarna länge efter de försvunnit i det egentliga Danmark.”

 • Anonym

  En parallell till julafton större än påsken, var annars (även kallad ”lilla jul”) enligt Birgitta Björnberg i skånelandskapen Mårten.
  Hon skriver i boken ”Mårten” bl.a.: ”Man tror på goda grunder, att Mårtens-traditionen i Skåne går tillbaka till dansk tid” och ”Mårtenslovet vid universitet betraktades redan i början av 1700-talet som gammal tradition.” Vidare fastslår hon att: ”i Skåne levde traditionerna vid novemberhelgen kvar även efter skilsmässan från det gamla moderlandet, liksom många andra sedvänjor, som bevarades av de konservativa skåningarna länge efter de försvunnit i det egentliga Danmark.”

 • Sonja Sandin

  Om man söker på Internet så står det: ”Påsk kommer från det arameiska
  ordet paska, som i sin tur har sitt ursprung i hebreiskans pasach. Pasach
  betyder ”gå förbi” eller ”skona” – jämför med svenskans
  passera.”

  På franska heter påsken ´pâques´.  Jag har just fått lära mig att Jesus talade arameiska.

 • Martin Lindh

  Armenien var ett lydrike som skiftade mellan persisk och romersk kontroll. När den romerska kejsaren Constantin I fick makt över Armenien så pressade han dem till att bli kristna. Constantin hade inte makt, även fast han var kejsare, att göra Romarriket kristet eftersom den polyteistiska romerska religionen var så fast förankrad i samhället. Constantin utfärdade dock ”Edict of Milan” vilket satte stopp för förföljelse av kristna. Man kan därför säga att Armenien blev kristet eftersom de kristna i romarriket, med Constantin i spetsen, ville driva kristendomen framåt och gjorde det där de hade tillräcklig makt för att driva sin religion framåt. Eftersom Constantin var kejsare mellan 306 till 337 så blev Armenien kristet under den tidsperioden.

  • Anonym

   intressant- men hur vanligt var det egentligen med kyrkor och församlingar ledda av en präst? bruket med kyrkklockor började i etiopien och när spred det sig egentligen?

 • Anonym

  harem ja, kungliga slottet i Stockholm hade nåt som hette frillohuset som låg vägg i vägg med storkyrkan, misstänker europas kungar avundsjukt sneglade på sultanens vanor och makt? Machiavelli var deras läromästare?

 • Sonja Sandin

  Jag tror jag minns rätt angående uppfostran av de blivande kejsarinnorna i Byzans. De valdes ju ut när de var mycket små och då förflyttades de över till den blivande makens mor d.v.s. den regerande kejsarens maka för uppfostran. Det ligger något förnuftigt i detta att låta en blivande svärmor uppfostra en blivande svärdotter, kan man tycka ibland. Men i detta fall uppfostrades den lilla flickan, unga kvinnan, till en av de ledande posterna inom kejsardömet.

 • Anonym

  Levernet påminner om våra livstidspolitiker, eller …?

 • http://www.sonicyouth.com/dotsonics/kim/ Kim Gordon

  Pest sprids inte via råttor, det är vederlagt sedan länge, utan via människor. I och med detta faller en stor del av Dicks resonemang. Förvånande att Dick inte har koll på detta!

  • Sonja Sandin

   Varför är du så ohövlig?

   • http://www.facebook.com/trjberg Thomas Berg

    Ljuger Wikipedia ?  Citat:
    ”Spridningsvägar
    Bakterien finns normalt hos gnagare, men kan under vissa omständigheter även spridas till människan via människoloppan (Pulex irritans). Den främsta reservoaren är vanligtvis råttor, men i sydvästra USA i stället präriehundar och jordekorrar. Även sällskapsdjur kan utgöra en reservoar – hälsovårdsmyndigheterna i sydvästra USA rekommenderar frekvent avlusning av hundar och katter.

    Hos människan kan infektionen leda till olika former av pest
    (böldpest, lungpest och blodpest), beroende på vilka organ som
    infekteras.”  

    ”Digerdöden

    Pest ledde ofta tidigare till en pandemi. Det mest kända utbrottet av pest är digerdöden
    i mitten av 1300-talet i Europa och Asien. På senare år har vissa
    forskare presenterat argument mot att digerdöden var en pestepidemi
    orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Snarare ska det ha rört sig om en virussjukdom.
    Mot detta har andra forskare invänt att den pestbakterie vi kan studera
    idag skiljer sig så pass mycket genetiskt från den som fanns för 650 år
    sedan att det mycket väl kan ha rört sig om böldpest.”

    ” Orsaken till pesten
    Yersinia pestis.

    Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis som i första hand angriper gnagare, framförallt råttor men också hamstrar och ekorrar. Bakterien överförs i mindre utsträckning från råttor till människan genom direktkontakt utan framför allt genom pestloppan Xenopsylla cheopis. På medeltiden var det framför allt svartråttan (Rattus rattus)
    som var värd för bakterien. Den kallas också för hus- eller skeppsråtta
    och levde i nära anslutning till människornas bostäder. Loppan angriper
    vanligtvis inte människan, men kan göra det om råttan dött och blivit
    kall – och råttor kan dö i pest. Den söker sig då till en levande, varm
    kropp i närheten. När människorna väl blivit sjuka överförde de smittan
    till varandra.

    Ny forskning har visat att en varm kropp kan utgöras av nästan vilket
    annat djur som helst. Tidigare trodde man inte att lopporna skulle
    angripa pälslösa djur men den nya forskningen säger att de dras direkt
    till värmekällan och kan på så vis smitta djuren via närkontakt. Detta
    var dock mycket ovanligt och inträffade bara med ett fåtal arter av
    småfåglar i Italien. Bakterierna spreds främst inom arten då de oftast
    levde i flockar.[2]

    År 2011 tror sig en grupp på 16 vetenskapsmän kunna slå fast att det
    är Yersinisa pestis som var orsak till pesten. Detta gör man efter att
    ha kunnat återskapa DNA från fyra begravda kroppar från kyrkogården East Smithfield, nära Towern i London.
    Att sjukdomen fick sådan spridning och hög dödlighet just då ska,
    snarare än förändringar som gjort bakterien mer aggresiv, ha berott på
    miljöförändringar med kallare klimat och mycket regn, samt krig med
    undernäring som följd.[3]
    I mars 2013 hittades rester av en annan kyrkogård i London i samband
    med ett järnvägsbygge. Enligt arkeologer kan det vara 50.000 offer som
    begravts där efter digerdödens utbrott. Nu kan DNA från kropparna svara
    på fler frågor om pesten. Hittills har tretton kroppar hittats på
    platsen och förts i väg för tester. [4]”

 • Anonym

  Bortsett ifrån de andra eventuella konsekveserna. Den justinianska pesten förhindrade definitivt möjligheterna för Östrom att köra ut visi- och ostrogoter samt vandaler från rika områden i Medelhavsbäckenet.

 • EnVisMan

  Vem som ska betala är solklart – åtminsteone om man frågar ”FP-Hamilton” – han och FP vill alltid gå med – närsomhelst – helst igår.
  .
  Svenska folket ska med stolthet tacka NEJ till att betala mer, vi har redan betalt tillräckligt.
  .

 • rudmark

  Ja frågan är vilka skattebetalare som ska ut med pengarna, och hur de ska överföras till bankerna.
  Mitt förslag är att alla inblandade politiker och EU tjänstemän avsätter 50% av sin lön till detta. Inte någon på bankerna, de har ju så svårt, bonusarna har inte höjts över 100% sista året.

 • http://www.svd.se/ Altairse

  ” Att slira på sanningen framställs ibland som en form av snällhet. När det i själva verket är
  tvärtom. En läkare som avslöjar att ”jo, visst såg jag att du hade
  cancer redan ifjol, men jag ville liksom inte störa”. Under slöja av medkänsla döljs förljugenhet. Läkaren ovan, ett under av feghet. ””Korrelation är inte kausalitet”!! Kryptiskt? Om inte du begriper detta, om inte mänskligheten begriper detta, det går åt helvete. Svenskt politiskt ledarskap? Inget annat än systrar och bröder till läkaren ovan med mitt tillhörande omdöme om läkaren.

 • http://dangerousbeans.bloggo.nu/ Dangerous Beans

  Först har man gjort 10-tals miljoner människor arbetslösa och fattiga. Och för att ytterligare hamra hem läxan satsar ECB på att rejält höja inflationen så att vi kanske kan få 100 miljoner utfattiga i EU. (Bloomsberg hade nyheter om högre inflationsförväntningar i EU.) Men vad ska super-Mario göra? Dollarn, yen – och nu euro – är fast i en kapplöpning mot botten. Ja just det, och real ekonomin i EU går sämre än förväntat.

 • MrTTTT

  Enkelt, ECB trycker fram nya € och köper upp de giftiga fodringarna och makulerar dem. De kommer aldrig att bli återbetalda. Lite inflation får de stå ut med.

  • quesnay

   Och alla sparsamma får som vanligt betala genom att deras ”gamla” € förlorar i värde. Men sånt får de väl stå ut med, de som inte vill/kan betala sina lån är ju i majoritet så det är ju demokratiskt.

   • MrTTTT

    Någon rättvisa blir det inte, men ibland går det inte att få rätt. Grekerna m.fl. har skadat både sig själva och andra. De och alla andra får lära sig och gå vidare.
    €-projektet hade stora svagheter det visste alla om från start och det som kunde gå fel gjorde det. Undrar om det går att få rätsida på € eller om det är hopplöst och € bara kommer fortsätta spöka i fortsättningen. Bra att vi inte gick med, men i och med att €-Europa är vår största marknad så drabbas vi av deras problem.

    • quesnay

     Det har inget med € att göra. Varken Tyskland eller Finland har väl några problem med valutan?, tvärtom snarare.

     Problemet är misslyckad politik och för höga löneökningar, som man tidigare kunde dölja genom sjunkande växelkurser.

     • MrTTTT

      Visst det finns vinnare också, tysk och finsk export vinner på svag €. Andra länder har prisat bort sig med för höga löneökningar etc.
      Men man kan inte ha €-kaos för alltid. Någon ordning måste det bli och lösningen är nog inte att hålla club med under armarna för all framtid. Spanien verkar ha vänt så kanske kan de reda ut sitt. Frågan är om övriga klar det, greker och italienare har inget förtroende för sina statsapparater.

 • ohkatten

  Problemet började när EU gemensamt ska betala varandras underskott, kan bara gå åt ett håll när alla får samma problem.

 • ohkatten

  Vissa länder har ljugit si in i EU och blir lik i lasten för de andra

 • Sebastiahn

  Andreas Cervenka bevisar åter igen varför han är Sveriges i särklass skickligaste ekonomijournalist. Kanske borde han avsätta en smula tid för journalisthögskolans räkning, på det att vi kan höja kvaliteten på alla andra redaktioner. Assar Lindbeck är ju som bekant inte imponerad av journalistkåren. ”–Tv-nyheterna nuförtiden är inte nyhetsprogram längre, utan socialreportage.” http://magasinetneo.se/artiklar/vinstfragan-ar-ett-sidospar/

  • wikstrom

   Ja visst är det sorgligt att tv-nyheterna har försvunnit.

 • Karl

  Andreas jag är besviken för du brukar skriva så bra men detta är en dålig artikel eftersom du inte kommer med den uppenbara lösningen:

  ECB trycker mer pengar !

  USA har tryckt mer än 2000 miljarder dollar de senaste åren bara för att plugga igen hålet i statskassan. Inflationen är LÄGRE än före krisen i USA. Man oroar sig för deflation inte inflation. Anledningen är att det är framförallt löneökningar som är inflationsdrivande och de är på noll tack vare massarbetslöshet i USA (och EU).

  Om det inte var för de tokiga och egoistiska Tyskarna som tjänat grovt på krisen så kunde problemet lösas med några knapp tryckningar på ECB.

  • m96

   Man skapar inte ett skit genom att trycka papperslappar. Finns inte fler hus eller mer mat för det. Man skjuter bara på problemen genom att stötta beteenden som inte varit hållbara. USA har haft en fördel eftersom de kunnat exportera en del av sin inflation iomed petrodollarn. Sen är det som såhär.. man trycker inte pengar bokstavligen utan man ersätter bankernas dåliga obligationer i deras reserver, som andra banker inte vill veta av som betalning vid clearingen, med reservcash istället som bankerna kan acceptera som betalning sinsemellan.

   • Karl

    ORGINALET SOM BLEV BORTAGET AV SVD CENSUREN:

    Andreas jag är besviken för du brukar skriva så bra men detta är en dålig artikel eftersom du inte kommer med den uppenbara lösningen:

    ECB trycker mer pengar !

    USA har tryckt mer än 2000 miljarder dollar de senaste åren bara för att plugga igen hålet i statskassan. Inflationen är LÄGRE än före krisen i USA. Man oroar sig för deflation inte inflation. Anledningen är att det är framförallt löneökningar som är inflationsdrivande och de är på noll tack vare massarbetslöshet i USA (och EU).

    Om det inte var för de tokiga och egoistiska Tyskarna som tjänat grovt på krisen så kunde problemet lösas med några knapp tryckningar på ECB.

    • Karl

     m96, jag antar att SVD censuren inte kommer låta oss ha en diskution om detta för att kritisera Andreas eller den Tyska regeringen bryter mot censur reglerna men min fråga till dig är:

     Varför kan USA skapa tusentals of miljarder dollar men inte EU ?

     USAs ekonomin går bättre än EUs och man har inte hög inflation.

     Så varför ?

     • MrTTTT

      En gissning: $ är världens reservvaluta och de sprids ut över hela världen. När det svämmar över av $ påverkar det hela världen. Ett exempel är Indien vars egen valuta åker jojjo när FED beslutar om QE dvs köp av amerikanska obligationer och nya $ som skall hitta avkastning.
      Om ECB gjorde samma med € blir det inte lika lätt att sprida effekterna. Det skulle nog enbart påverka €land. En gissning :-)

     • Karl

      Japan har gjort samma sak och börjat trycka massor med pengar och med positiva effekter som följd.

      Att vara en reservvaluta hjälper när dollar kursen går ner och importkostnaderna för tex olja inte går upp men förklarar inte varför inflationen gått NER sedan 2008 i USA.

      Om USA och Japan kan göra QE med positiva resultat så kan naturligtvis den mycket större EU ekonomin göra det också.

     • MrTTTT

      Tyskarna vägrar, då kommer de lämna och gå tillbaka till egen dmark.

     • Karl

      Ja och detta vore det bästa som kunde hända resten av EU zonen.

      Dmarken skulle gå upp med 20% och ECB kunde trycka några tusen miljarder och få ner Euron med 20%, Det är inte bara Sverige som kan devalvera sig ut ur en finanskris ….

     • skidnisse

      USA och Japans QE har inte positiva resultat. Först så fördröjer dessa nödvändiga politiska beslut, USA har inte haft en budget på flera år. Statsskulderna har exploderat men effekten märks inte därför att Fed och BOJ håller räntan låg på konstgjort sätt. Och dessutom så har det inte någon större effekt då vanligt folk inte fått det bättre. När QE skall avskaffas kommer räntan att stiga kraftigt och statens skuldräntor att explodera med ännu större misär. QE är ett misstag och sannolikt var det inte menat som en åtgärd längre än några månader men Ben B har satsat stort och fel och nu finns ingen planB.

     • Karl

      Ett land som inte lånar i utländsk valuta kan inte gå bankrutt. Det är omöjligt.

      FED har köpt mer än 2000 miljarder T-bonds och därigenom mycket riktigt manipulerat ner räntan (vilket är positivt) och löst problemet med det federala underskottet (vilket är positivt). Man kan trycka på delete knappen och inget skulle hända.

      Risken är inflation och fallande dollar.

      Inflationen har gått NER.

      Dollarn har inte gått ner tillräckligt (än).

      ”Experter” har från början spått hyperinflation och en värdelös dollar. Alla dessa ”experter” har haft fel.

     • http://dangerousbeans.bloggo.nu/ Dangerous Beans

      Än så länge, ja. Men som Marc Faber säger: pengar flyter inte jämt i det finansiella systemet. Vi HAR inflation (börsen och bostäder). Hur tror du t.ex. att någon kan komma in på bostadsmarknaden – om man inte får motsvarande löneökning? (Jag uppskattar att det borde vara åtminstone en fördubbling av lönerna). Förr eller senare hamnar tillgångsbubblornas pengar ute i systemet – såvida vi inte kraschar. Men då drabbar det ju rika människor!?! Hugaligen! Nä, då är det bättre med lite inflation för det drabbar i första hand endast pensionärer och ensamma mödrar. Inte direkt dem som DU vill beblanda dig med.

     • skidnisse

      Om din teori vore riktig så skulle vi kunna trycka pengar till 100%. Så varför öht arbeta? USA har utländska långivare och ett underskott i bytesbalanser som måste betalas. Motparten kommer att vägra ta dollar som betalning. Och låg inflation är en synvilla då index manipuleras, om vi haft samma index nu som före 1980 så vore inflationen i USA 9%. Att inflationen är så låg beror på att pengarna går in i bankerna för att täcka dåliga lån. Om dessa pengar kom ut på marknaden så vore inflationen gigantisk.

     • m96

      För själva systemet så håller jag med om att för mkt pengar är bättre än för lite. Iaf på kort sikt. På lång sikt vete fan. Det har blivit nåt fel från grunden om dessa situationer uppstår. Trycker man pengar så fortsätter man att sponsra dessa fel. Då blir det värre senare. För lite pengar kan tvinga fram förändring, effektivisering osv. Men grundproblemet finns kvar i nuvarande system ändå, oavsett. Vi har ett system som i sig kräver oändlig tillväxt på en begränsad planet.

     • wikstrom

      Därför att dollarn är världshandelsvalutan som alla ( nästan) affärstransaktioner länder emellan använder. USA byter papperslappar mot varor.

   • Karl

    OK, vi delar upp inlägget i tre delar för att förstå vad censuren inte gillar:

    Del 1.

    Andreas jag är besviken för du brukar skriva så bra men detta är en dålig artikel eftersom du inte kommer med den uppenbara lösningen:

    ECB trycker mer pengar !

    • Karl

     Så om jag delar upp kommentaren i tre delar så passerar den cencuren ?

     Va fan, ni på SVDs cencuravdelning är inte riktigt kloka ,,,,,,

   • Karl

    Del 2.

    USA har tryckt mer än 2000 miljarder dollar de senaste åren bara för att plugga igen hålet i statskassan. Inflationen är LÄGRE än före krisen i USA. Man oroar sig för deflation inte inflation. Anledningen är att det är framförallt löneökningar som är inflationsdrivande och de är på noll tack vare massarbetslöshet i USA (och EU).

   • Karl

    Del 3

    Om det inte var för de tokiga och egoistiska Tyskarna som tjänat grovt på krisen så kunde problemet lösas med några knapp tryckningar på ECB.

 • ohkatten

  Hur länge kan EU existera med sina ekonomiska problem med underskott i de flesta EU länder, Finland har skaffat sig en plan för att agera om euron och EU spricker.

 • skidnisse

  Lösningen är gigantiska nyemissioner i banker som inte klarar testet. Med en börs i fantasins land så borde pengar gå att fixa den vägen. Men inga skattepengar och rör inte sparpengar för allt i världen.

 • BertOhlsson

  Låt resolut föra samman alla dåliga eurokrediter i ett och samma europeiska bolag (modell Securum). Inneslut det radioaktiva innehållet i gedigna kopparbehållare och för ner det djupt i det norduppländska urberget för slutlig förvaring.

 • Carl Norberg

  Politiker tillsätts för att ge dig idén om att du har frihet att välja. Du har inget val. Du har ägare och ett turnummer till ättestupan. Dessa ägare äger dig. De äger allt. De äger all strategiskt viktig mark, de äger och kontrollerar strategiskt viktiga företag, och de har för länge sedan köpt och betalat för statliga bolag, styrelser, riksdag och regering med sin politiska adel. De har rättssystemet i sina egna bakfickor. Och de äger alla stora mediebolag så att de styr alla nyheter och den information du får höra. De har dig i en snara av taggtråd runt androgeniken genom sin makt över systemet med de pengar som styr den ekonomi som styr politiken. De styr därmed egentligen allt i det dolda

 • Tom Brunstorp

  Hur lång tid ska det ta innan insikten att privat verksamhet inte klarar frestelserna med att hålla bank? Penningutgivning är en angelägenhet för i detta fall ECB. Penningutgivning är infrastruktur och bör därför utesluta skojare. Dåliga banker förstatligas och aktieägarna får en lektion i brutal verklighet. Krisen är egentligen ett pseudoproblem dvs att rädda en ekonomiskt ohållbar ideologi som skapar massarbetslöshet helt i onödan. Skillnaden mellan kompetens och skojeri bör uppmärksammas med stort allvar. Ordet naiv är också ett viktigt ord att begrunda.

  • http://dangerousbeans.bloggo.nu/ Dangerous Beans

   Tja, det finns vissa som har tjänat miljarder och miljarder på globaliseringen och avregleringen av finansmarknaden. Men varför politikerna inte kan stå emot de 20 personerna är obegripligt.
   Innan avregleringen så funkade det ju rätt så bra med privata banker. (Avregleringen har inneburit att man har tagit bort alla de regler som sattes på plats efter 1929. Och när man gjorde det – så fick vi samma problem igen!?! Oerhört märkligt. Tänk att inte få ett annat resultat om man gör samma sak en gång till?)

 • Lars Erlandsson

  Om dagens makthavare väntar och trycker upp mer pengar medan man väntar, så kommer bankkrisen att ”lösas” genom att dagens deflationstryck slår över i en galopperande inflation. Förluster på 1000-tals miljarder blir då mer hanterbara. Smällen får vi löntagare ta då lönen inte lär räcka till mer än hyran och en kopp kaffe. Det är det mest realistiska scenariot med bibehållen maktstruktur.
  Om en annan klass kommer till makten då öppnar sig helt andra möjligheter där löntagarnas grundläggande välfärd och arbetet ställes i centrum. Det går att producera utan profit om medvetandet får råda.

 • Ericsson_Ohlson

  U-länder och i-länder kan inte ha samma valuta. Det fungerar inte vilket vi nu också ser i det enfaldiga experiment som kallas euron. Spanien, Italien, Portugal och Grekland återgår till sina gamla valutor som man sedan kan devalvera till dess att dessa hittar sin rätta nivå. Deras banker får väl gå i konkurs om man har misskött sig.

 • Sprattjo

  ”Än så länge har det gått bra” – sa han som ramlat ut från 100:e våningen, när han passerade 50:e våningen.
  /S

 • Beritbeirut

  Det enda raka är att låta dessa banker gå i konkurs. En ordnad konkursprocess kommer att rensa luften och bädda för en ny start för Euron. Hela processen måste givetvis noga kontrolleras av ESM mekanismen så att det finansiella systemet inte kollapsar.

 • Ytterfilen

  För varje kris blir EU lite större i den fanatiska strävan att ersätta nationerna med ett enat Europa, grundorsaken till minst 60000000 människors död i andra världskriget, med Tyskland i spetsen. Det bästa vore om Sverige kunde hålla sig neutralt även mot EU.

 • NilsNilsson89

  Var är alla kommentatorerna som menar att bankerna bara ”skapar pengar ur tomma intet” – dessa borde väl nu upp på podiet och hävda att inte behövs det väl tas några lån och inte behöver väl heller löntagarna ställa upp med medel för att rädda bankerna – det är ju bara att ”skapa nya pengar ur tomma intet”.

  • Gamlingen_78

   Har du någon källkod som enligt din mening visar att banker skaffar merparten av
   sina digitala pengar på ett annat sätt ska jag gärna låta mig övertygas – om det stämmer. Kanske även Andreas Cervenka hör till den skaran.
   http://www.svd.se/naringsliv/cervenka-darfor-ar-varldens-ekonomi-sa-bracklig_8582800.svd

   • NilsNilsson89

    Vore det så enkelt så kan jag inte se att det skulle behövas varken lån eller stöd från ECB ej heller något behov av belasta skattemedborgare – det är något i logiken som haltar. AC är en utmärkt krönikör med ett rikt bildspråk men har en bit kvar till professuren i ekonomi, men det vore intressant att höra honom förklara vad det är som haltar.

 • nilsolle

  Så länge bankerna själv kan skapa nya pengar utan att ha full täckning för dessa krediter så hjälper det inte med nya plåster.

 • bworf

  Lämnar man dåliga krediter så måste man stå sitt kast. Problemet är att banker får lämna krediter på mer än vad de har, och politikerna och centralbankerna hjälper till för det är ju kul att blåsa upp bubblor. Mindre kul när de brister förstås men då sitter nog någon annan vid rodret. Skjut upp det oundvikliga tycks vara melodin.

 • rudmark

  Precis! Erik A i DN har ung samma tanke.

 • kristernssn

  Själv är jag tveksam till om vi ska ha läkemedelsproduktion i händerna på privata företag. För exempelvis antibiotika bör ju användningen hållas nere så mycket det bara går, eftersom ökad användning ökar risken för resistena bakterier. Att hålla nere användningen kolliderar ju fullständigt med den privata industrins önskan att sälja så mycket som möjligt.
  .
  Krister Nässén

 • Anonym

  AKA från bidragstagarhåll.

 • Anonym

  Landet är alldeles för bra för att styras av politiker.
  Ja, all makt åter till kungen! 

 • Anonym

  Tack för en mycket läsvärd länk.

 • Anonym

   Ditt inlägg är lindrigt sagt utan tanke…. eller kanske inte, och då är det ännu värre. Du propagerar för devisen ”follow the money”, som vi i Sverige hyllar i ur och skur. Pengar, arbete och konsumtion först. Andliga värderingar i senare skeden. Vilken nytta ligger det i att vi saknar stillhet och eftertanke? Vare sig vi arbetar eller konsumerar?
  Men med pengarna som konung, förlorar vi vår mänskliga värdighet. Om du blir arbetslös, sjuk eller pensionär kommer du att inse vad det handlar om!

 • Anonym

  I Tyskland är allt stängt.
  RTL nyheterna talade om att i dag är en ”stilla” dag, ingen dans, musik eller bio.
  Ett diskotek hade öppet och visade programmet Bibel TV på en storskärm.

 • BigDemonicBunny

  Tror inte att Sonja tänker på det sätter, utat snarare så att det finns ett samhälle som passar för alla möjliga livsval.
  Hur många finns det inte som har svårt att pussla ihop livets alla krav (arbete, familj, släkt, vänner osv osv)? Då är det trevligt att man kan sätta sig på ett cafe även på en söndagseftermiddag, om det nu var den enda dagen där alla hade möjligheten att närvara. Och detta utan att någon annan fick ge upp en dag som var mer viktig för dem än alla andra dagar veckan.

 • Sonja Sandin

  Hoppsan Stenberg50. Tack för ditt inlägg(påhopp) som ger mig anledning att säga något som är sant men som svenskar inte vill höra. Jag har bott i olika länder utanför Sverige i mer än 40 år, så jag vet vad jag talar om: Sverige är det enda land där man MED VISSHET VET  hur livet ska va´.  I alla andra länder säger man ”this is the way it is. Live with it!” Eftersom du gett dig in i leken Stenberg…. Berätta för oss om du går till kyrkan under denna sorgliga/glädjefyllda helg.  Jag gör det.  Det är meningen att kristendomen står för förståelse och förlåtelse– det är vad jag har lärt mig.  Och tack Demon för support.

 • Anonym

  jag har hittat tyska bibel tv-helt fantastisk-kanske den tyske påven startat en ny väckelsevåg-eller har det alltid varit så här? mkt trevligt…. 

 • BigDemonicBunny

   Nej. Saharas ökenspridning var abrupt, men inte så abrupt. Det Sahara som vi känner till skapades mycket senare (för cirka 5000-6000 år sedan) genom förändringar i nederbörd.

 • Anonym

  som du vet tvivlar jag mycket på den etablerade historieskrivningen. det här riket mur då, har du nån idé där?

 • BigDemonicBunny

  Meroë är ett alternativt namn Kungariket Kush (då Kushs administrativa huvudstad flyttades dit från Nepata). Annars så har jag ingen aning om vad det skulle syfta på. Men Meroë är ganska sen. Inte förrän sista tusendet innan vår tideräkning.

 • Krister

  Låter fördomsfullt, se ovan istället!

 • Anonym

  vad hände med den siste sultanen?

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Konstantins mor Helena anses dock ha varit kristen, och de tvås tid som (i praktiken) politisk gisslan i Diocletianus hov, bör ha fört dem än närmre. Så även innan 315 bör Konstantin åtminstone ha haft kunskap om och varit i kontakt med kristna idéer.

 • Manne Monvall

  Och Östromarna(eller kanske t om före Kejsardömet blev två Kejsardömen) kan hävdas tog ”inspiration” eller helt enkelt följde romersk praxis att ta det bästa från motståndarna(sassanider/pahlavaner i det här fallet) och få det att fungera med romersk taktik och strategi, vilket gjorde att Clibinarii uppstod.

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Bravo BigDemonicBunny förutom det att du använder den imo inkorrekta termen ”byzantinskt” så känns det skönt att läsa ditt inlägg. De senromerska katafrakterna tros ju vara förebilden för den Europeiska riddartidens rustningsklädda kavalleri. 

 • http://www.facebook.com/Lintmaker Johan Arve

  BDB har rätt, men det kan byggas ut med att man nyligen insett att romerska sadlar med fyra horn var så stabila att man faktiskt kunde utföra riktiga kavallerianfall. Stigbygeln var revolutionerande, men tungt kavalleri fungerade innan ändå.

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Rom blev aldrig officiellt två kejsardömen. Det var ett kejsardöme (föredrar ”en stat”) med två kejsare, ibland 2 kejsare och två underkejsare, ibland en kejsare och en med-kejsare, dock fortfarande en stat. 

  Romarna hade under republiken två högsta positioner (konsuler) en av konsulerna var förstekonsul den andra andrekonsul. Att det senare under kejsartiden fanns två högsta positioner (kejsare) bör inte ses som ett problem, då traditionen med två konsuler och de republikanska politiska ämbetena fortlevde långt in i kejsartiden. 

  På samma sätt så överförde man traditionen med förste och andre konsul på kejsarmakten. Även om det inte var reglerat så ansågs det traditionellt att den överlevande kejsaren i ett kejsarpar hade rätt att godkänna den nya kejsaren i den andra riksdelen. Senare förändrades detta. Allteftersom kejsaren i väst förlorade i makt och land så började man se kejsaren i Konstantinopel som permanent seniorkejsare. 

  Romarna var i första hand praktiska, om staten var för stor för en kejsare att styra (vilket bevisats genom de problem Rom hade under 200-talet) så inför man ett system med två styrande. 

  På samma sätt agerade nästan alltid romarna när det gäller det militära, om de själva inte hade militära enheter som kunde möta yttre hot, tog man hjälp av allierade (auxilia) för att tillföra den romerska militären denna slagkraft. Om de inte hade allierade som kunde fylla detta behov lärde man sig (kopierade) av sina fiender.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Swerco,
  lär dig analysera det du läser innan du skriver. Ovanstående är så häpnadsväckande lågkvalitativt att jag har haft 5:e klassare som klarat av att förstå bakgrunden bättre än du.
  För övrigt är Dicks artikel mycket bra för det lilla utrymme som står till förfogande.

 • Anonym

  fukten rinner längs väggarna i stenhusen i dagens Irland vid västkusten. i varmare länder lagras värmen i väggarna-trähus är underbara-i norden kunde man lägga timmerstockar som ett lego….tidigt lärde man sig växelbruk och att gödsla måste jag påpeka. men de flesta var svältande nomader ska man veta. 

 • Sonja Sandin

  Vi kanske har avlägsnat oss från det ursprungliga ämnet men om vi ska tala om byggnader, så tycker jag att Adobe-husen i halv-ökenområdena i sydvästra USA är fantastiska.  Ursprunget är väl indianskt. Om dagen är det väl över 40 grader på somrarna medan nätterna så högt uppe i bergen är iskalla. Men det soltorkade teglet som man använder i tjocka väggar jämnar ut temperaturen över dygnet till ett behagligt 20C alltid.  
  Nu vet jag inte vilken sjukdom vi talar om här men bakterier (jag tror det är bakterier) som förorsakade digerdöden runt 1350 e. Kr. finns fortfarande på smådjur i New Mexico, där 5 människor dog av den för cirka 15 år sedan efter att ha kommit i kontakt med dessa djur.

 • Anonym

  stoft på himlen i sex år-vulkanutbrott alltså? krakatau? det här på kreta var väl långt tidigare?

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Nja, så enkelt var det inte. Titta lite närmare på hur och när man i olika delar av Europa ändrade sitt arbetssätt respektive hur arbetsredskapen förändrades och när olika sädesslag började odlas.

 • quay-lewd

  Det är väl många fler som röker i Tyskland? Jag blev stoppad på väg hem från England via DE och de sökte efter smuggelgods. Många åker väl till Vitryssland och tankar upp bilen och köper tobak och sprit.

 • Birger

  Var ofta i Tjeckien. Om man åker Liberec – Görlitz finns det gott om marknader, lär huvudsakligen bedrivas av vietnameser. Där får man allt, sprit, damer, tobak m.m.. Köpte en limpa Marlboro, det var nog hö…
  Jag tror att endast 25% röker här.
  I Helsingör har jag tillbringat många timmar, medans min husbil genomsöktes.
  Kör man med Diesel här i Emsland tankar man i NL.

 • Birger

  Jag hade en norskregistrerad husbil och jag är blond och ”blåögd”. Felet jag gjorde var att jag sa att jag kom från Berlin. Kontrollerna på tågen förekommer väl även via Öresund.
  Skatten för Diesel och Bensin beräknas efter ccm, numer är det också en Umwelt-del. Försäkringen för en Diesel är dyrare.
  Finns räknaren av km kvar för Dieselbilar?
  Om endast 15% röker får ju staten inte in så mycket, fast tobaksskatten är hög.

 • quay-lewd

  Skatt för äldre bilar och importer som inte säljs via officiella kanaler räknas bara efter tjänstevikt. Efter 30 år är det ingen vägskatt alls. En diesel kostar ca 4 ggr mer i vägskatt. Räknaren försvann för 20 år sedan.

 • Birger

  Jag gjorde ett gästspel i Sverige 1975 – 76 och hade då en Diesel. Pendlade Kemi – Haparanda. Därför vet jag också hur tullarna då såg på hippies och folk i kostym.

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.