Annons

Språkbloggen

Ylva Byrman

Ylva Byrman

Ett läsarmejl:
Hej Ylva!

Jag gjorde med stort nöje ditt språkquiz för vecka 37 idag. Jag blev dock lite förvånad när jag upptäckte att jag hade svarat fel på fråga fyra, frågan om den lag som reglerar fast egendom. Under min tid som student på juristprogrammet vid Stockholms universitet fick vi hela tiden lära oss att Jordabalken liksom andra författningar alltid ska skrivas med en inledande versal. Såväl i introduktionskursen som fastighetsrättskursen fick vi lära oss att Jordabalken skall skrivas just så. Har jag och hundratals andra studenter blivit lurade under vår utbildning i såväl litteraturen som undervisningen?

Gustav

 

Ylvas svar:
Ja, lagnamn är till sin natur beskrivande snarare än av renodlad egennamnskaraktär. Därför skrivs de enligt Svenska skrivregler av hävd med liten bokstav. Det enda undantaget är sammansatta lagnamn där förleden är ett egennamn, som Genèvekonventionen. Svenska skrivregler menar också att när lagnamn fungerar som rena dokumenttitlar, till exempel i källhänvisningar och liknande, kan versal kännas naturligare eftersom egennamnskaraktären här blir mer framträdande. Men då hamnar lagnamnen sällan inne i en mening och får därför automatiskt versal. De brukar då också i likhet med andra titlar kursiveras:

SOU 1947:38. Jordabalk.

Vad jag kunnat se i mina sökningar i stora textmassor verkar bruket i hög utsträckning respektera denna regel. Både presstext, myndighetstext och juridiska texter skriver lagnamn med gemen. Det kan du själv se om du till exempel googlar på ”enligt jordabalken”. Jag valde också slumpmässigt ut tre vetenskapliga texter från juridisk fakultet (här är en av dem), och de skriver alla lagnamn med liten bokstav. Så jag tycker att du ska mejla den lärare du hade på introduktionskursen i fastighetsrätt och fråga varför hen lärde ut ett versalbruk som går stick i stäv med såväl Svenska skrivregler som allmänspråkets och fackexperternas bruk.

Om bloggenYlva Byrman är språkkonsult och gillar att närstudera detaljer i svenskan och andra språk.

Här bloggar hon om språket: om rätt och fel, nytt och gammalt, normer och utmanare. Klassiska råd om språkriktighet varvas med språkspaning, kuriosa och personliga funderingar.

Frågor och synpunkter kan skickas till ylva.byrman@svd.se (läsarmejl kan komma att citeras i bloggen).

Om du har en språkfråga, kika först här.