Annons

Språkbloggen

Ylva Byrman

Ylva Byrman

Ni som läst Hallå där-intervjun med mig, funderade ni över bruket av prepositionen kring? Den används nämligen på ett sätt som åtminstone triggar språkpolisen i mig. Se följande två citat.

Jag kommer att problematisera vad som är rätt och fel och ställa frågor kring vem som bestämmer över språket.

Bloggen kommer också att innehålla en del kuriosa kring var orden kommer från.

Jag skulle inte säga att användningen är felaktig, men om jag fick i uppdrag att redigera intervjusvaren skulle jag definitivt rekommendera mig själv att fundera över om inte dessa kring med fördel skulle kunna bytas mot nån annan preposition.

Kring är nämligen en av de där lite vagare prepositionerna som det lätt tenderar att gå inflation i. Den rumsliga relation som kring beskriver är ju att nåt går runt ett föremål men aldrig vidrör det eller bara vidrör det ytligt. Uttrycket gå som katten kring het gröt illustrerar detta. Man rör sig i periferin utan att nå fram till själva saken.

Också när man använder kring i en mer abstrakt och överförd betydelse bör man hålla i minnet att det är denna typ av ytliga och lätt undvikande förhållningssätt som prepositionen signalerar. Och om det inte är vad man vill signalera bör man nog välja en annan preposition. I exemplen ovan skulle jag rekommendera mig själv att hellre använda om:

Jag kommer att problematisera vad som är rätt och fel och ställa frågor om vem som bestämmer över språket.

Bloggen kommer också att innehålla en del kuriosa om var orden kommer från.

Om blir mindre vagt och mer träffande. Dessutom är om kortare än kring, och man ska aldrig förlänga en text i onödan. Låt mig visa ytterligare några autentiska exempel, där jag rekommenderar att man skippar kringsnacket och väljer en annan preposition. Ibland kan det vara lämpligt att ersätta kring med i eller av:

De presenterade en studie kring cancervård och patientbemötande.

Och här kan med vara ett bra alternativ:

Den anbudsförfrågan som definierar projektet var inte tydlig kring vad som ingår.

Och här är nog för bäst:

I projektet är det viktigt att formulera tydliga mål kring folkhälsan.

I detta sista exempel skulle jag rekommendera :

Vissa forskare hävdar att vi aldrig kommer att få svaret kring pyramidernas gåta.

Det är givetvis inte så att jag generellt avråder från att använda kring. Vi ska självklart fortsätta dansa kring granen och diskutera omständigheterna kring suspekta händelser. Men exemplen ovan visar att man lätt börjar ta till kring i tid och otid, som nån slags allroundpreposition. Det minskar givetvis textens precision. Så ett råd till mig och alla er andra: innan vi slentrianmässigt skriver kring, låt oss fundera en gång till om det verkligen är den mest lämpliga prepositionen i sammanhanget.

Om bloggenYlva Byrman är språkkonsult och gillar att närstudera detaljer i svenskan och andra språk.

Här bloggar hon om språket: om rätt och fel, nytt och gammalt, normer och utmanare. Klassiska råd om språkriktighet varvas med språkspaning, kuriosa och personliga funderingar.

Frågor och synpunkter kan skickas till ylva.byrman@svd.se (läsarmejl kan komma att citeras i bloggen).

Om du har en språkfråga, kika först här.