Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Förra veckan fick jag en fråga om Skånes landskapsvapen. Det utgörs av ett rött griphuvud med blå krona, placerat i ett guldfält (eller, som blasoneringen lyder: ”i fält av guld ett rött, avslitet griphuvud med blå krona och med blå beväring, därest dylik skall komma till användning”). Varför ser det ut så?

Skälet är staden Malmös betydelse. Malmö stadsvapen, som stammar från kung Eriks (Erik av Pommern) tid, närmare bestämt 1437, har ett griphuvud som central symbol. Gripen hörde hemma i det pommerska släktvapnet, varför det inte var märkligt att kung Erik gav det till Malmö, en stad som gynnades kraftigt under hans regeringstid. Samma grip, men med kroppen kvar, återfinns för övrigt i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommerns vapen.

När Skåne blev svenskt genom freden i Roskilde 1658 saknade landskapet ett specifikt landskapsvapen, vilket blev ett problem när Karl X Gustav skulle begravas två år senare. Alltså utgick man från Malmö stadsvapen och justerade det något, så att det inte skulle bli exakt likadant. Malmövapnet hade ett silverfält i bakgrunden, men det skånska fick ett guldfält. Ursprungligen var även kronan gyllene, men guldfärgen byttes ut mot blå färg 1939.