Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur kunde DDR på allvar hävda att Berlinmuren var en ”antifascistisk skyddsvall”? Var det inte att gå lite väl långt i retoriken? Hade det inte varit bättre att hänvisa till den som ”antikapitalistisk skyddsvall”? DDR:s ledning gjorde ju gällande att den skulle skydda östtyskarna från USA, NATO och Västtyskland. Varken USA, NATO eller förbundsrepubliken var fascistiska eller nazistiska.

Jo, det kan man tycka, men då glömmer man hur ordet fascist brukades (och brukas). Liksom idag fungerade termen i vardagligt tal på 1960-talet huvudsakligen som ett skällsord om politiska fiender oavsett ideologi. Jag väljer att citera vad jag skrev i en artikel förra året (”Sådan är fascismen”, Neo 2/2014):

”Ett tidigt exempel är kommunisternas öknamn på socialdemokrater under 1930-talet, ’socialfascister’. Termen bottnade i Stalins uppfattning att socialdemokratin var en variant av fascismen eftersom den blockerade för övergången till kommunism. George Orwell (i artikeln ’What is Fascism’, Tribune 1944) slog fast att begreppet fascism hade blivit urvattnat intill meningslöshet eftersom det användes om allt möjligt – om bönder, affärsidkare, rävjakt, tjurfäktning, homosexualitet, astrologi, kvinnor, hundar, vandrarhem och så olika personer som Rudyard Kipling, Mahatma Gandhi och Chiang Kai-shek. Under efterkrigstiden, särskilt under vänstervågen på 1960- och 1970-talen, vidgades ordets pejorativa användningsområde ytterligare. I Storbritannien kunde man höra skällsordskombinationen fascist pig om massor av individer, i synnerhet inom statliga myndigheter med konservativ prägel. Thatcherregimen blev hårt utsatt. I USA har vänsterkritiker flitigt nyttjat ordet om Reagans, Bushs och till och med Obamas administrationer. Sedan 1970-talet har den engelska termen Christofascists syftat på fundamentalistiska kristna och efter 11 september-attacken 2001 myntades termen Islamofascists om militanta islamister. Om man googlar på ’Jewish fascism’ får man upp åtskilligt.”

Sett mot den bakgrunden är det inte alls märkligt att DDR:s politruker likställde allt som USA, Västtyskland och NATO stod för med fascism och döpte muren till Antifaschistischer Schutzwall. Mannen bakom begreppet hette för övrigt Horst Sindermann (1915–1990), en av det östtyska kommunistpartiet SED:s främsta propagandamakare.