Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

BLOGGSATSNING Kända namn och del av annonsintäkterna. Så ska Metro ta position på den svenska bloggportalsmarknaden.

På Stockholm Media Week för några veckor sedan konstaterade avgående Metro-basen Pelle Törnberg att tiden nog var mogen för gratistidningen att satsa lite mer aktivt på nätet än vad den gjort tidigare.

Den analysen är helt korrekt: de flesta nya gratistidningarna, som London Paper, Nyhedsavisen och holländska DAG, är betydligt vassare digitalt än Metro, som alltid bara haft en pliktskyldig närvaro på nätet.

En nyckel till en aktiv gratistidningssajt är självklart användarskapat material – titta bara på vad danskarna och holländarna har på den fronten. Men att bygga läsarnärvaro underifrån är Inte helt lätt: det inser Metro som därför tar till två säkra trick i lanseringen av deras nya bloggportal.

Det första är kändisar: Karolina Lassbo, Frederick Federley och Engla är några av bloggikonerna som blir frontfigurer på den nya portalen. Och det andra, förstås: pengar. Att styra över delar av intäktsflödet direkt till användarna är en modell som provas på många håll i webb 2.0-världen just nu och Metro hoppas kunna ta publik från framför allt Aftonbladets bloggportal genom att lansera den här formen.

Tre öre per sidvisning är det som Metro erbjuder, via bannerintäkter. Det krävs dock minst 5000 sidvisningar per månad för att det ska bli några stålar. Och det är inte alla bloggar som når så stor publik. En etablerad blogg som Engla har, enligt Kia-index, ungefär 190 000 sidvisningar per vecka. Om man räknar med ungefär det dubbla per månad skulle det innebära drygt 10 000 kronor i bloggintäkt per månad, med Metromodellen.

Få kommer med andra ord att bli rika på Metros nya betalbloggmodellen. Har man så många besökare har man redan i dag en möjlighet att få annonsfinansiering, på minst samma nivå. Det Metro erbjuder är i grunden alltså bara en annonsförsäljningstjänst, där man låter Metro hantera annonsflödena.

Succé eller inte? Publiken får avgöra.

Uppdaterad:
Läs också hos Politikerbloggen: Stjärnbloggare har förmånligare avtal