Annons

Martin Jönsson om reklam & medier

Martin Jönsson

Martin Jönsson

SPARTIDER Finanskrisen fick vågen att väga över för de redan krisdrabbade dagstidningarna i USA och i stora delar av Europa. Nu kommer alltmer radikala grepp för att rädda ekonomin när både läsare och annonsörer sviker. Frågan är hur starkt och snabbt dagspresskrisen smittar även i Sverige.

På fredag är det dags för ännu en ritual av vånda i den amerikanska tidningsbranschen. Då redovisar Audit Bureau of Circulation upplagesiffrorna för det senaste halvåret för dagspressen – och varje gång det hänt de senaste fyra åren har gungningarna tilltagit i tidningsföretagens ekonomi.

Men nu handlar det inte längre bara om upplagan och den strukturella övergången till digitala och sociala medier: nu är det konjunkturen som är problemet. I USA har de totala annonsintäkterna rasat med 15 procent första halvåret, enligt Newspaper Association of America – och för hela 2008 väntas nedgången nu bli mellan 40 och 50 miljarder kronor, jämfört med fjolåret. Enligt en analys från Goldman Sachs väntas dessutom den minskningstakten fortsätta i ytterligare tre-fyra år, vilket vore ett dråpslag för tidningskoncernerna.

Åtgärderna låter inte vänta på sig. Över nästan hela USA rapporteras nu stora personalminskningar, från den blödande Los Angeles Times till New Jerseys Star Ledger. Men det sker också stora förändringar när det gäller innehållet. Häromveckan meddelade Chicago Tribune att de lägger ner sin särskilda litteraturbilaga – en av de sista i den amerikanska dagspressen. New York Times har redan fimpat sin ”Metro”-bilaga – och i fredags kom Boston Globe ut i ny tappning där både ekonomi- och kulturdelen lagts ner. Istället lanseras en ny, mer kompakt bilaga, döpt till ”g”, vilket ska leda till en kraftig besparing av det allt dyrare tidningspapperet.

En rad amerikanska tidningar har också hotat säga upp sina avtal med nyhetsbyrån AP, efter föreslagna prishöjningar – och tvingade på så sätt AP att backa från sin nya prislista. Dean Singleton, vd för USA:s fjärde största tidningskoncern, Media News, sade i veckan att det kan bli aktuellt att lägga ut alltfler delar på entreprenad utomlands, förslagsvis i Indien. En del annonshantering har redan flyttat ut, men Singleton talade även om att lägga ut kundtjänst och viss sidproduktion – något som föranledde en storm av protester från redaktionellt håll.


Även i Europa blir krisen mer påtaglig för dagspressföretagen. Financial Times, som ändå tillhör dem som går bäst i Europa, ska nu skära ner med 60 tjänster på marknadssidan, Le Monde med ytterligare 130. I Frankrike har president Sarkozy dragit igång ett stort projekt om hur distributionen av dagstidningarna ska kunna förbättras, för att vända de brant nedåtgående kurvorna där.

Ett originellt sätt att möta upplagekrisen kommer från brittiska The Times, som börjat samarbeta med nät-livsmedelshandeln Ocado: med varje leverans får kunden ett gratis ex av The Times, eftersom ”e-shoppingen sparat tid för konsumenten, som kan användas för att läsa tidningen”.

Pressen på upplagorna är hård även i Sverige: sannolikt lär nedgången för branschen i år ligga på över 4 procent. Ekonomiskt har dagspressen klarat sig bättre, men tre faktorer oroar ändå de flesta tidningsföretagen: effekten av finanskrisen nästa år, de skenande papperspriserna och svårigheten för landsortspressen att få in nya annonsintäkter på nätet. På kort tid har tre stora sparpaket lanserats även här i samband med tidningsfusioner: ett 30-tal tjänster på Hallandsposten/Hallands Nyheter, 60 på Norrköpings Tidningar/Östgöta-Corren och 100 på Skånska Dagbladet/Laholms Tidning/Norra Skåne.


Men det kommer förstås aldrig att gå att enbart spara sig in i en trygg framtid. Det tidningsföretagen framför allt behöver är att profilera sig starkare, vara mer innovativa och – på allvar – bli bättre på att lyssna och interagera med sina viktiga målgrupper. Men i krisens namn riskerar en hel del bebisar att åka ut med badvattnet.

Läs också:

25/10 NYT:s recept för dagspressens överlevnad

20/10 Fler recept för dagspressens överlevnad

12/10 Recept för dagspressens överlevnad