Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Det här med att bankerna riskerar sänkt ratingbetyg, som jag skrev om här i förrgår visade sig vara en fråga som rör upp känslor inne på storbankerna just nu. Annika Falkengren ansåg ju att det var ”väldigt oförtjänt” att SEB hamnade på listan över banker som Moody’s nu indikerat kan få sänkt betyg. Det var hon uppenbarligen inte ensam om att tycka. Några bankchefer hörde av sig direkt efter inlägget, några ringde jag själv upp i dag. Och det är tydligt att alla verkar lika upprörda.

– Sedan finanskrisen har vi gjort en så otrolig förändring av vår balansräkning och det har ratinginstituten inte hunnit ge oss kredd för än, sa Göran Bronner, finanschef på Swedbank. Han berättade att banken har haft ”väldigt direkta och intensiva samtal med Moody’s”.

Lite förvånande sa Göran Bronner dessutom att om han ska vara realist, räknar han med att det nu verkligen blir en sänkning för samtliga svenska storbanker.

På Nordea verkar stämningen också spänd, även om man är oförstående inför Moody’s hot om nedgradering.

– Vi har uttryckt vår stora förvåning till alla parter. Alla banker har förstärkt upp sina balansräkningar rejält de senaste åren. Då blir det knepigt om man under en kris har stärkt sina balansräkningar och ändå får sänkt betyg. Vi förstår inte det här över huvud taget, sa Rodney Alfvén, ir-chef på Nordea.

Förklaringen till att Moody’s nu är kritisk till samtliga svenska banker handlar delvis, enkelt förklarat, om politik. Den så kallade ”implicita bankgarantin” har minskat. Tidigare har svenska staten alltid stått tätt bakom bankerna och varit beredd att stötta dem i händelse av en kris. Nu har svenska politiker tydigt deklarerat att statens stöd har minskat.

Mikael Hallåker, ir-chef på Handelsbanken, är försiktig med att ”recensera recensenterna”, som han uttrycker det. Men han konstaterar att ”man kan ha synpunkter på att Moody’s tenderar att hantera alla banker i ett svep”. Och han är kritisk till att fokus blir på hela sektorn, i stället för att lyfta fram enskilda bankers styrkor och svagheter.

Men det är just Handelsbanken, som i dag har högst betyg av de svenska bankerna, som nu har störst orsak till oro. Banken riskerar nämligen att få sitt starka betyg, kallat dubbel-A-2, sänkt med två grader – medan SEB, Nordea och Swedbank har varnats om att deras betyg kan sänkas med en grad. Orsaken sägs vara att Handelsbanken är den bank som i dagsläget har minst inlåning i förhållande till utlåning. Handelsbanken har därmed störst behov av marknadsfinansiering.

En sänkning av alla bankers ratingbetyg riskerar ändå att i realiteten slå hårdast mot Swedbank, som redan har lägst betyg.

– Om man nedgraderar svenska banksystemet som sådant, så blir vi väldigt besvikna för vi ligger redan väldigt lågt, säger Göran Bronner.

Det finns en kompakt irritation mot Moody’s från bankerna nu. Många berättar om ”upprörda samtal” med institutet. Men det är inget som förväntas påverka betyget. Swedbanks finanschef räknar med en sänkning ”oavsett vad svenska bankerna tycker”.

Att irritationen inte påverkar Moody’s är föga förvånande. Men de svenska bankernas omvittnade, finansiella styrka borde kanske spela en större roll i ratinginstitutets analys.

Om det inte blir ytterligare förseningar borde vi veta utfallet om någon vecka. I ett värsta scenario kan det både få bolåneräntor och aktiekurser att reagera.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter