Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Bankföreningens förslag om att fler bankkunder ska amortera är sunt. Men mellan raderna framgår att det tycks handla om att slippa andra bolåneregler – som skulle kosta bankerna betydligt mer. 

”Vi är inga krängare av banklån, vi är seriösa rådgivare som bryr oss om samhället och kunden.” Det verkar vid en första anblick vara budskapet från banksektorn nu. Bankföreningen, med vd Thomas Östros, vidgar det tidigare amorteringsrådet. Nu ska bankerna rekommendera alla bolånetagare med en belåningsgrad på över 70 procent att amortera.

LÄS MER: Gränsen för amortering sänks

Förslaget är vältajmat. När bankerna nu slåss på sina stämmor för att få ge högre bonusar än EU-direktivet anger, höjda styrelsearvoden och rekordstora aktieutdelningar behövdes något sunt besked från sektorn. Bankerna kan inte bara framstå som bonustörstande vinstmaskiner som prioriterar ägarna. De måste visa att de tänker på samhället också.

LÄS MER: Borg och Ingves välkomnar hårdare amorteringskrav

Att rekommendera fler att amortera betyder att lånen krymper och därmed genererar mindre vinst till bankerna. Det är positivt för alla på sikt – för att den höga belåningen ska kunna dämpas och en framtida bobubbla förhindras.

Men det framgår också mellan raderna att det inte bara är välvillighet som ligger bakom de nya förslagen. Snarare verkar det vara lite skenheligt. Det finns ett hopp om att slippa andra jobbiga, dyra regler. Östros skriver att de ”kraftiga höjningarna av riskvikter för bostadsutlåning som föreslås av regeringen och Finansinspektionen är fel väg att gå” för att dämpa bostadsutlåningen.

Det vill säga, förslaget om att behöva lägga undan mer kapital för varje utlånad krona. Det är bankerna inte särskilt förtjusta i. Bankföreningen menar att det binder ”kapital hos bankerna som annars skulle ha kunnat användas för att stötta nybyggnation, finansiera småföretag och bidra till tillväxt.”

Jag måste läsa meningen igen och undrar om den är på allvar. Bankföreningen borde ha kunnat uttrycka det lite ärligare.
Förslagsvis att man är emot riskviktsförslaget  för att det binder ”kapital som annars ska användas för att stötta aktieägarna, ge höjda arvoden och bidra till dubbla årslöner i bonusar.”

Det vore i alla fall att tala klarspråk.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter