Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Postkodlotteriets vd Niclas Kjellström-Matseke uppges ha betydande makt över de två stiftelser, som är lotteriets största förmånstagare. Något som kan strida mot stiftelselagen, vilket framgår i dagens tidning. Med anledningen av dagens uppslag i SvD – om att verksamhetschefen i stiftelserna ska rapportera till bolagets vd – så står det så här ordagrant i det rekryteringsmejl som stiftelsens headhunting-bolag skickat ut till ett fåtal personer när man söker nya verksamhetschef till en av siftelserna (mina kommentarer i svart)

 

General Manager –  Svenska PostkodStiftelsen 

 • Rapporterar till Niclas Kjellström-Matseke samt till Stiftelsens Styrelse.
  Detta kan alltså vara svårt att anses förenligt med stiftelselagen, att en chef i en stiftelse rapporterar till vd:n i ett annat bolag. Postkodlotteriets välgörenhetschef kallar det i dag för en ”olycklig formulering”
 • Personalansvar 7-8 pers, driven och stark ledare. Självgående men med förmåga att förankra och stämma av.
 • Driver stiftelsen i en högst kommersiell värld, dvs ingen traditionell NGO
  NGO betyder i det här fallet att det inte är en traditionell ideell organisation. Att stiftelsen ska drivas i en ”högst kommersiell värld” är inget som framgår i stiftelsens stadgar – som stiftelsen är bunden till. Se ändamål nedan.
  Stadgar bild
 • Stiftelsen är en av Postkodlotteriets förmånstagare. Man måste förstå att Stiftelsen vill ha en social avkastning och många av projekten är kommunikativt mycket starka. Indirekt sägs: man jobbar inte bara för hjälpa utan också för marknadsföring för lotteriet, något som heller inte ingår i stadgarna.
 • Personen skall klara av att ansvara för seniora kontakter på den internationella arenan, t ex Bill Clintons/Tony Blairs staber, kungahuset, Desmond Tutu, FN, Pristagare. Detta säger också något om hur viktigt marknadsföringsrollen är.
 • Som GM kan man själv besluta om bidrag upp till 3 MSEK!

Ett ytterligare tecken på att det är vd:n för bolaget som sitter på makten för stiftelserna framgår i finansieringen av Abba-museet. Utan att någon har reagerat på det framgår det tidigare i år i en DN-intervju, vem som bestämmer över stiftelsernas pengar.

DN

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter