Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Nyligen träffade jag den frispråkige vice riksbankschefen Lars E O Svensson, en omtalad kämpe för lägre styrränta. Han ser visserligen inte med samma oro som riksbankschef Stefan Ingves på svenskarnas skuldsättning.

Men även om Lars E O Svensson har gott om argument till varför skuldsättningen inte är alarmerande – och tydligt säger: det finns inga tecken på en bostadsbubbla – är det uppenbart att han ser vissa problem med skulderna. Bara att han inte tycker att det är penningpolitiken som ska lösa dem.

Däremot har han tänkt ut lösningar.

– Penningpolitiken är inte lämplig för att påverka hushållens skuldsättning, men det finns en del andra medel som kan påverka. Ett är just ränteavdragen, det vill säga det faktum att man får dra av räntekostnader i deklarationen. Det kan man ifrågasätta, eftersom man inte får betala någon schablonskatt för de boendetjänster som bostaden levererar, säger han.

Men ”boendetjänster” menar han att:

– Man kan bo där och behöver inte betala hyra för en lägenhet. Vinsten av att bo utan att betala hyra behöver man inte betala skatt på. Så det är en viss asymmetri – man får dra av räntorna som är kostnader för bostaden men inte betala skatt på de botjänster som bostaden levererar. Vill man påverka skuldsättningen är avdragsreglerna för bolåneräntorna ett effektivt medel.

Mer specifikt hur avdragsreglerna borde se ut har han däremot inte funderat över.

– Men om man kommer fram till att skuldsättningen är för hög, då är det till exempel bolånetak eller avdragsrätt man ska titta på. Sen är en orsak till att bostadspriserna gått upp så mycket att fastighets- och förmögenhetsskatten avskaffats. Ett annat effektivt medel vore just en fastighetsskatt– det skulle påverka bostadspriser. Dock är det politiskt svårt.

Frågan varför politikerna inte vill röra vid frågan har ett enkelt svar: man ser inte längre än till nästa val. Lars E O Svenssons teori är, precis som alla andras, att det för stunden vore impopulärt. Men som ekonomiskt-politiska medel anser han att det ”vore oöverträffat”. Även Ingves har påtalat att ränteavdraget är ett alternativ för att dämpa skuldbördan.

Vi vet sedan tidigare att politiker inte vill ta i frågan om ränteavdraget.

LÄS MER: Borg: ingen anledning att titta på ränteavdraget

Det råder alltså just nu en spricka mellan riksbank och finansdepartement.

Och förr eller senare kommer frågan tvingas att ställas på sin spets.

Här inne sammanträder riksbanksdirektionen och fattar beslut om räntan.

 

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter