Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Tradingsmällen i JP Morgan är en allvarlig händelse som vi sannolikt inte har sett slutet på. Det var liknande företeelser som år 2010 fällde HQ Bank i Sverige: komplicerade finansiella produkter, för hög risk och bristande riskkontroll.

– Denna portfölj har visat sig vara mer riskabel, mer volatil och mindre effektiv som hedgningsverktyg än vad företaget tidigare trodde, meddelade JP Morgan Chase på torsdagskvällen.
Det är knappast en slumpartad händelse. Det är tydligt att USA:s största bank har en omfattande brist i sin riskhantering. JP Morgan, med Wall Streets mest populäre vd Jamie Dimon, har misslyckats totalt i sin riskkontroll – något av den viktigaste funktionen en bank har. Frågan som säkert bara några få vet svaret på är om det varit en inkompetent riskavdelning, eller om den ignorerats av högre uppsatta chefer. Det senare alternativet är tyvärr, utifrån de fall vi känner till, mest sannolikt.

Jamie Dimon bad under en telefonkonferens om ursäkt för tradingsmällen, som också uppgavs kopplas till en enskild värdepappershandlare. Det är, med andra ord, nästa klassiker i bankskandaler: att lyfta fram en enskild person att mata vargarna med.

Även om det är en enda fartblind handlare som suttit vid spakarna, ska det i en välfungerande bank finnas ett nät av kontrollfunktioner som förhindrar möjligheten för en person att trolla bort 2 miljarder dollar – motsvarande 14 miljarder kronor.

Bloomberg News rapporterade i april att en enskild värdepappershandlare på JP Morgan i London gjorde tradingaffärer i miljardklassen. Ofta är det just den typen av vinstmaskiner, ”the London Whale” som personen lär ha kallats, som hyllas internt fram tills fasaden rämnar. Det är säkert bara en tidsfråga innan värdepappershandlaren tvingas smita ut bakvägen. Vi borde i sådana fall kunna räkna med att det inte stannar vid en person som mister jobbet.

Den gigantiska miljardförlusten i JP Morgan orsakades i en portfölj med komplexa finansiella instrument i en bankdivision som har som främsta uppgift att skydda pengarna från att riskexponeras och att återinvestera vinster, så kallad hedging.

Det handlar om instrument som kan vara svåra att prissätta, eftersom det ofta inte sker någon stor och regelbunden handel i dem. Just därför borde övervakningen och kontrollen ha varit massiv.

Jamie Dimon har sagt att förlusten kan växa med ytterligare 1 miljard dollar. Men jag tror inte att vi har sett slutet än på den här historien. När förlusterna väl börjat skena i en portfölj med komplexa finansiella instrument är det ofta svårt att prognostisera var det kommer att sluta. Historisk har prognoserna ofta varit för optimistiska.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter