Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

Att åtstramningar i en djup lågkonjunktur inte är en supersmart idé har blivit en allmänt accepterad sanning under eurokrisen.

Källa: Voxeu.org

Länder som genomfört tuffa besparingar är också de som haft sämst tillväxt under krisen, eller mer korrekt uttryckt, deras ekonomier har krympt mest.

Så starkt är detta samband att det i efterhand går att fråga sig varför politiker och beslutsfattare i EU insisterat på denna självmordskur.

 

 

Det kan nästan misstänkas, som bland andra ekonomen Paul Krugman brukar antyda, att de helt enkelt är dumma i huvudet.

Detta resonerar den före detta ledamoten i ECB:s styrande råd Lorenzo Bini Smaghi kring i ett intressant inlägg på Voxeu.org.

Men han menar att det kanske går att vända på frågan.

Makthavarna är inte dumma i huvudet för att de genomför åtstramningar, de genomför åtstramningar för att de är dumma i huvudet.

Det är faktiskt en viss skillnad. Förklaring följer.

Lorenzo Bini Smaghi pekar på en rad samband mellan de länder som haft sämst tillväxt och andra faktorer, t ex högre räntor och dåligt fungerande kreditmarknader, svag konkurrenskraft och invånarnas tillgång till internet.

Gång på gång hamnar samma länder i botten: Portugal, Irland, Spanien, Italien.

Även om han själv varnar för att övertolka sambanden skriver Lorenzo Bini Smaghi att detta möjligen indikerar att det finns en alternativ förklaring än bara åtstramningspolitiken till varför det gått så dåligt för dessa länder.

Nämligen: att åtstramningarna i själva verket är ett resultat av en lång period av brist på reformer och därmed låg tillväxt. Dessa misstag ledde till att makthavarna till slut bara hade ett dåligt alternativ kvar: åtstramningar.

Vilket skulle bevisas. Politikerna är alltså inte dumma i huvudet för att de genomför åtstramningar, de genomför åtstramningar för att de är dumma i huvudet, eller i vart fall kortsiktiga.

Läs hela Smaghis inlägg här.

 

 

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.