Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

Länder med stora överskott i sina affärer med omvärlden har det hett om öronen just nu.

Nyligen riktade USA skarp kritik mot både Kina och Tyskland, som båda har mycket stora överskott i den så kallade bytesbalansen. 

När det gäller Kina handlar anklagelserna om att kineserna pressar ned värdet på yuanen för att hålla upp sin export (kinesiska varor blir billigare utomlands).

I fallet Tyskland tycker kritikerna att landet medvetet håller nere den inhemska efterfrågan och därmed importen för att främja exporten, något som sänker hela eurozonen eftersom många länder som Spanien och Portugal är i desperat behov av att få fart på sin export.

Genom att vara väldigt återhållsamma med löneökningar så stärker tyskarna sin konkurrenskraft på andras bekostnad, enligt kritiken.

I veckan lanserade också EU-kommissionen en undersökning av Tysklands stora överskott för att se om det skadar Europas ekonomi och om EU måste kräva att Tyskland gör något åt det.

De glömde nämna Sverige.

I förhållande till ekonomins storlek så utklassar svensk bytesbalans faktiskt både Kinas och Tysklands, vilket framgår av följande diagram eller nedanstående tabell.

Bytesbalansen
Andel av BNP, procent
År Sverige Tyskland Kina
2000 4,1 -1,7 1,7
2001 5,5 0,0 1,3
2002 4,8 2,0 2,4
2003 6,9 1,9 2,6
2004 6,8 4,7 3,6
2005 7,1 5,1 5,9
2006 9,1 6,3 8,5
2007 10,1 7,5 10,1
2008 10,1 6,2 9,3
2009 7,5 6,0 4,9
2010 6,8 6,3 4,0
2011 7,0 6,2 1,9
2012 6,9 7,0 2,3

Källa: Ekonomifakta.se

Tyskland slog visserligen Sverige ifjol, då det tyska överskottet var 7,0 procent av BNP mot Sveriges 6,9 procent. Men det var första gången sedan år 2000 som Tysklands bytesbalans överstigit den svenska.

Kinas överskott var förra året i sammanhanget blygsamma 2,3 procent av BNP.

2007 hamnade både Sverige och Kina på ett överskott motsvarande hisnande 10,1 procent av BNP. I övrigt har Sverige även slagit Kina under alla år på 2000-talet.

För ett litet exportberoende land som Sverige är det förstås bra.

De stora skillnaderna i bytesbalans, där vissa länder har stora överskott medan andra, som USA, dras med enorma underskott har pekats ut som en viktig förklaring till finanskrisen. 

Därav kritiken mot Kina och Tyskland.

Sverige har dock helt lyckats undgå synpunkter.

Om samma logik gällde för Kina och Sverige hade det nästan varit rimligt att vänta sig anklagelser om att våra enorma överskott beror på att vi dumpar värdet på kronan.

Istället är debatten i Sverige den omvända.

Industrihöjdare som Sverker-Martin Löf  har ju varnat för att den starka kronan hotar att strypa exporten och slå ut svensk industri och att Riksbanken därför borde sänka räntan.

Men även om kronan stärkts den senaste tiden har bytesbalansen fortsatt lega på rätt skaplig nivå, 104 miljarder första halvåret 2013 jämfört med 212 miljarder för helåret 2012, enligt SCB. 

Ännu tycks det inte råda något katastrofläge för den svenska konkurrenskraften.

 

 

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.