Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

Solna

kl 09.15

Säkerhetspådraget är minst sagt omfattande när statligt ägda Vattenfall håller stämma på onsdagen. På huvudkontoret får alla stämmobesökare passera en säkerhetskontroll inklusive metalldetektor och visitering, i klass med en amerikansk flygplats.

Det är första gången undertecknad varit med om detta på en svensk bolagsstämma.

På frågan om det fanns en konkret hotbild mot stämman svarar en vakt: ”Det vet man aldrig”.

Enligt Vattenfalls presspersonal är säkerhetsarrangemangen ”standard”.

Samtidigt rör sig ett icke obetydligt antal säkerhetsvakter med hörsnäcka på stämman.

Innan stämman öppnade informerades deltagarna om hur lokalen ska evakueras vid behov.

 

09.32

Det konstateras att svenska staten äger samtliga drygt 131 miljoner aktier i Vattenfall. Staten representeras av Malin Fries från finansdepartementet och statssekreterare Erik Thedéen.

09.40

Vattenfalls styrelseordförande  Lars G Nordström håller anförande.

Han berör den senaste tidens kritik mot bolaget.

Vattenfall är ett företag som engagerar, förargar och skapar rubriker, säger han.

Och fortsätter:

Det kan bero på bolagets tillkortakommanden men också kanske på att Vattenfall skapat för höga förväntningar.

Ett statligt ägt bolag är en tacksam symbolisk måltavla för olika former av bred samhällskritik.

Att bedöma gårdagens gärningar med dagens kunskap är ganska vanligt

Lars G Nordström beskriver hur marknaden förändrats dramatiskt de senaste åren, med bland annat fallande elpriser.

Mot den bakgrunden framstår det ännu tydligare att förvärvet av Nuon var för dyrt, säger Lars G Nordström.

Han kommenterar också ett par andra Vattenfall-fiaskon.

– Den förespegling som Vattenfall gjort om möjligheterna att kunna lagra koldioxid och därmed reducera utsläppen från kolkraftverk kommer inte att infrias. Nya kolkraftverk kommer att öka utsläppen. För att nå våra mål om minskade utsläpp kommer det att krävas avyttringar.

Om miljardsmällen i Liberia.

– Besvikelsen är stor. Uppsåtet var gott men det blev fel. Det hade naturligtvis varit bättre om Vattenfall aldrig gjort den investeringen.

Lars G Nordström berättade också att Vattenfall kommer inrätta ett särskilt utskott för att hantera så kallade imagerrisker.

09.50

Vattenfalls vd Oystein Loseth håller tal.

Han konstaterar också att elbranschen förändrats dramatiskt och att det ser tufft ut med låg efterfrågan och prisras.

– Tidigare prognoser är döda. Det vi trodde var normalt är inte längre normalt. Och jag tror att det vi ser nu är det nya normala.

Därför måste Vattenfall göra stora besparingar.

Han berör också Vattenfalls mål om att minska utsläppen av koldioxid till 65 miljoner ton 2020.

Utsläppen har minskat sedan 2010, men kommer öka under 2013 och 2014.

– Det beror främst på investeringar i nya kraftverk, bland annat i Hamburg. Det är investeringar som beslutades för många år sedan. Det har inte fattats beslut om nya kolkraftverk sedan 2006.

Han konstaterar också att planerna på att lagra koldioxid i marken spricker.

– Vi måste tänka om. Vi analyserar hur vi ska göra. Vi utvärderar bland annat försäljningar av kraftverk i Danmark och Tyskland, säger Oystein Loseth.

 

10.30

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt ställer en fråga där han bland annat konstaterar att köpet av Nuon framstår som den sämsta affären i svensk historia. Han nämnde också SvD Näringslivs uppgifter idag om att säljarna fått ytterligare miljarder.

– Många bedömare anser att värdet är betydligt lägre än de nedskrivningar som gjorts. Min fråga till styrelsen är: vad är Nuon värt?

I sitt svar bekräftar Lars G Nordström att Vattenfall gjort åtaganden till säljarna.

– Det finns ett antal åtaganden som rör köpeskillingen men även anställningstrukturer. Men dessa ska vila på kommersiell grund och är föremål för bedömningar. När det gäller värdet på Nuon så prövas det löpande inför varje bokslut. Hittills har det resulterat i de nedskrivningar som redan är kända. Men vi har sagt att det inte kan uteslutas med nya nedskrivningar, säger Lars G Nordström.

I en mer allmän kommentar säger han:

– Det vore väldigt lätt för oss i styrelsen att säga att allt det som gjordes av våra företrädare var korkat. Men dessa affärer är ett faktum. Vår uppgift är att hantera det. Därmed inte sagt att vi inte kan vara bekymrade. Men det borde vara mer fokus på 2012 års prestationer som den här stämman ska avhandla.

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.