Annons

Cervenkas pengar

Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

 

Går du omkring med en känsla av att världsekonomin är lite av en bluff, eller ett pyramidspel?

Du är inte ensam.

En av världens största och mest välrenommerade konsultföretag, Boston Consulting Group, kom nyligen ut med en rapport med just det budskapet.

Där jämförs västvärldens ekonomier med den klassiska bedragaren Charles Ponzi, som gett upphov till uttrycket Ponzi-scheme, eller pyramidspel på svenska.

Rapportens titel är också Ending The Era of Ponzi Finance.

BCG för fram ett antal argument för att västvärlden byggt upp ett gigantiskt luftslott.

Ett är de skyhöga skuldnivåerna, där den samlade skuldsättningen i OECD-länderna stigit från 160 procent av BNP 1980 till 321 procent 2010. Konsumera nu och betala senare har varit de senaste årtiondenas motto.

Världen försöker hitta ”nästa idiot” som ska betala dessa skulder för att hålla pyramidspelet vid liv, men det blir svårt konstaterar BCG. De kalkylerar med att en statsskuld på över 60 procent av BNP är ohållbar på sikt, vilket gör att den nuvarande ”överbelåningen” uppgår till svindlande 11 000 miljarder dollar i USA och 7 400 miljarder euro i Europa (!).

Ett annat stort problem är de enorma välfärdslöften som västvärldens regeringar ställt ut, både i Europa, USA och i Japan (klicka på länkarna för tidigare artiklar i ämnet). Tillsammans med en åldrande befolkning där färre ska försörja fler blir det en jobbig ekvation.

Med höga skulder som sänker tillväxten, en offentlig sektor som svällt alltför snabbt, en arbetskraft som minskar och avtagande produktivitetstillväxt menar BCG att alla förutsättningar för en pyramidspelsliknande ekonomi är på plats.

Som om inte det är nog talar dessutom mycket för att eran av ”evig” tillgång till billiga råvaror är på väg mot sitt slut.

Vad göra?

BCG föreslår tio konkreta åtgärder som västvärldens ekonomier måste genomföra för att rädda situationen.

1. Ta itu med skulderna omedelbart. Inte minst är det viktigt att erkänna att en del av skulderna helt enkelt inte kommer att kunna betalas tillbaka. Att bara skjuta upp det jobbiga kommer leda till ännu större problem längre fram.

2. Minska välfärdslöftena. Höjd pensionsålder, lägre förmåner  och effektivare sjukvårdssystem.

3. Öka statens effektivitet. BCG föreslår bland annat minskade administrationskostnader i de olika välfärdssystemen och färre anställda i offentlig sektor.

4. Förbered er på arbetskraftsbrist. En åldrande befolkning gör att det kommer bli huggsexa om personal, spår BCG.

5. Utveckla smart invandringspolitik. Västvärlden behöver fler och inte färre invånare från andra länder för att kompensera för den skeva demografin där en allt större andel av medborgarna är pensionärer.

6. Satsa på utbildning. Förbättringar i kvaliteten och höja utbildningsnivåerna krävs.

7. Investera mer. I ett decennium har västvärlden underinvesterat i infrastruktur och andra tillgångar som kan bidra positivt till tillväxten. Även storföretagen bör satsa lite på hemmaplan istället för bara i utvecklingsländer som de senaste åren.

8. Öka effektiviten i råvaruanvändningen. Energi- och resurssnålt är framtidens ledord.

9. Globala samarbeten. Konkurrensen mellan världens länder kommer att skärpas ännu mer de kommande åren. Men samtidigt måste samarbetena ökat, annars finns det risk för en destruktiv tävlan mot botten som skadar alla.

10. En våg av entreprenörskap. Satsa på innovation och på risktagande och gör entreprenörskap mer attraktivt.

Hela rapporten, och vad som händer om inget görs, kan du läsa här.

 

 

 

Om bloggen


Andreas Cervenka är SvD Näringslivs krönikör. Har bland annat gett ut boken "Vad är pengar?" Här skriver han om svensk och internationell ekonomi, ofta med fokus på finanskrisen och dess konsekvenser.