Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Burger King-Summer Menu

Foto: Noel Barnhurst

Socker ökar risken för hjärtsjukdomar och ger troligen även ökat blodtryck, oberoende av effekten på kroppsvikten. Det visar en ny stor metaanalys som publiceras i American journal of clinical nutrition.

Bakom studien står bland annat den internationellt välkände diabetesexperten och WHO-rådgivaren Jim Mann, professor vid Otago-universitetet på Nya Zealand, som tidigare inte alls gjort sig känd som någon sockerkritiker.

Tvärtom har Jim Mann vid flera tillfällen haft en ledande ställning i kommittéer som tonat ned riskerna med socker. 2004 var han till exempel huvudförfattare till den europeiska diabetesorganisationen EASD:s kostråd som gav klartecken för diabetiker att hämta upp till 10 procent av energin från tillsatt socker.

Samtidigt var han avlönade rådgivare åt Nya Zealands sockerindustris lobbyorganisation SRAS och han ingick även i den expertgrupp som skrev en senare mycket hårt kritiserad rapport om socker åt Världshälsoorganisationen WHO. Ett avslöjande reportage i BBC visade att arbetet rattats av industrins lobbyorganisation ILSI som även handplockat experterna.

På senare år har Jim Mann utvecklat en allt mer kritisk hållning till framför allt sockrets roll. I uttalanden som närmast kan likna offentlig avbön har han konstaterat att medan fettkonsumtionen gått ned så har diabetes gått upp. Bröd, med undantag av riktigt fullkornsbröd, har han liknat vid ”en påse socker”.

I den nya studien har Jim Mann och kollegan Lisa Te Morenga gått igenom 11517 studier som publicerats mellan 1965 och 2013 och bland dessa valt ut 37 som uppfyllde kraven. Slutsatsen är att det nu finns ett övertygande vetenskapligt stöd för att ett högt intag av socker är en av de saker som påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdomar oberoende av att det också bidrar till fetma.

Den ökade risken för faktorer som kopplas till hjärtsjukdomar var signifikant men inte så väldigt stor: omkring 5-10 procent för storkonsumenter jämfört med de som åt en lågsockerdiet motsvarande mindre än 10 energiprocent.

Studien bekräftar därmed den bild som i februari gavs i en stor amerikansk studie och där socker kopplades till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Den innebär också att kunskapsläget flyttats fram jämfört med tidigare i våras då Världshälsoorganisationen WHO pekade ut socker som den nya tobaken, enbart med hänvisning till bevisen för en koppling till fetma och diabetes.

Svagheterna med den här sortens metaanalyser är förstås välkända, även av författarna. Data blir till exempel inte bättre än de var när de samlades in.

Lisa Te Morenga poängterar i en kommentar att vetenskapliga studier som finansierats av livsmedelsindustrin generellt brukar finna mindre hälsoproblem än studier som bekostats med allmänna medel.

”Vi var ganska förvånade över att det var en positiv koppling mellan socker och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar eftersom en stor del av de studier som uppfyllde våra kriterier hade finansierats av livsmedelsindustrin.”

När forskarna i en separat analys plockade bort industristudierna var sockrets effekt på blodfetter och blodtryck större.

Medan det fortfarande finns behov av fler och bättre studier ”blir det allt svårare för livsmedelsindustrin att fortsätta att hävda att det är ofarligt med en liberal sockerkonsumtion”, tillägger Lisa Te Morenga.

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart