Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Guitar Hero

Foto: Stefano Paltera

Vi har lättare att känna empati med vänner än med främlingar. Orsaken är enligt ett experiment som tidigare bara utförts på försöksdjur att förmågan till medkänsla blockeras av stresshormoner då vi konfronteras med främmande människor.

Men det går att överbrygga den ömsesidiga misstron mycket fortare än de flesta anar. När forskare vid det amerikanska McGill-universitetet parade ihop främlingar räckte det att låta dem spela TV-spelet RockBand i 15 minuter för att deras medkänsla för varandra skulle öka dramatiskt.

Empati – alltså förmågan att leva sig in i andra människors känslor – har utforskats ganska ingående på senare år, bland annat som en följd av ett ökat intresse för autismspektrumstörningar.

”Barack Obama har talat om ett empati-underskott som göder misstro, bygger murar och orsakar konflikter. Vår forskning ger en förklaring till det här empatigapet och besvarar den centrala frågan om hur vi ska kunna öka känslan av empati mellan främlingar”, kommenterar forskningsledaren Jeffrey Mogil, professor i psykologi vid McGill-universitetet.

Ett av de mest användbara måtten på empati i psykologiska tester är upplevelsen av smärta. Det är nämligen så att vi upplever mer smärta i närvaro av en vän än om vi är tillsammans med en främling.

Ett test som används är att låta försökspersoner stoppa ner armen i iskallt vatten. Om två främlingar gör det samtidigt så upplever båda mindre smärta än om de känner varandra. Förklaringen är i det senare fallet att vännerna kan leva sig in i varandras känslor.

Forskarna vid McGill utsatte sina försökspersoner för smärta i en rad olika situationer: ensamma, tillsammans med en vän. med en främling, med en främling där båda fått stressdämpande medicin och slutligen tillsammans med en främling där de först fått spela TV-spelet RockBand tillsammans i 15 minuter. I spelet ingår kända låtar och man kan välja mellan att spela gitarr, bas, trummor eller sjunga i mikrofon.

Testet, som publiceras i Current biology,  bekräftade tidigare försök på råttor: att människor som är tillsammans med en främling upplever stress vilket minskar förmågan till empati.

Förmågan till medkänsla ökade däremot för dem som fick stressdämpande läkemedel före testet. Medicinen dämpade viljan att fly från hotet eller impulsen att möta det med ökad aggression. Men mest överraskande var att de främlingar som istället för medicin fick spela RockBand tillsammans i 15 minuter också förflyttade sig empatiskt från att vara främlingar till att reagera på varandra som vänner. De kunde nu leva sig in i varandras smärta.

De som spelade ensamma fick däremot ingen ökad empati.

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart