Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

En sockrad läsk om dagen ökar risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. En studie från det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC visar nu på ett eget oberoende samband mellan socker och hjärtdödlighet.

Den svenska medelkonsumtionen av socker ligger över den gräns där riskerna ökar.

syc3fce1

Medan riskerna länge debatterats på nätet ser officiella kostrekommendationer fortfarande socker främst som en orsak till karies och som tomma kalorier som bidrar till övervikt och fetma, vilket i sin tur ökar risken för en mängd sjukdomar, däribland i hjärta och kärl.

Men tillsatt socker – alltså inte det som finns naturligt i exempelvis frukt – tycks även direkt öka risken för hjärtdödlighet oberoende av dess inverkan på kroppsvikten, visar en studie som gjorts av  Quanhe Yang som är forskare vid amerikanska Center for disease control and prevention, CDC, i Atlanta.

Studien är den största kartläggningen hittills av sockerkonsumtionen och dess inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar där bland annat drygt 10 000 personer har följts upp under 14,6 år.

Resultatet presenteras i den medicinska tidskriften Jama.

 

 

Sju av tio amerikaner får i sig mer än 10 procent av all energi från tillsatt socker, en nivå där sockerkonsumtionen började ge en mätbart ökad risk, enligt den nya studien. För den som åt en andel socker på 17 procent av energin var risken 38 procent större än för dem som åt 8 procent.

Och för dem som hämtar en tredjedel av sin energi från socker var risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar fyrdubblad.

Effekten kvarstod även då man tog hänsyn till att hög sockerkonsumtion ofta är en markör för dåliga matvanor i övrigt.

Svenskarna äter något mindre tillsatt socker än folk i USA men även här ligger konsumtionen i genomsnitt över 10 procent av energiintaget.

En separat analys visade dessutom att de som dricker en burkläsk om dagen ökade sin risk för hjärtdödlighet med en tredjedel oavsett totalt kaloriintag. En vanlig läskburk innehåller cirka 35 gram socker, motsvarande 140 kalorier.

I en redaktionell kommentar skriver Laura Schmidt som är professor i folkhälsovetenskap vid University of California San Fransisco att: ”Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte när det gäller forskning kring hälsoeffekter av socker, något som eldas på av den extrema överkonsumtionen av tillsatt socker bland den amerikanska allmänheten.”

Det nya paradigmet innebär, enligt Schmidt, att socker via påverkan på insulinresistens och blodfetter, men även via inflammation, är en direkt orsak till kroniska sjukdomar som diabetes typ 2, fettlever, demens och hjärtsjukdomar. Hon efterlyser också åtgärder som gör det enklare för allmänheten att undvika socker och pekar på att en rad länder redan infört sockerskatt.

Sockerkonsumtionen i USA ökade med 50 procent från mitten av 1970-talet och 20 år framåt. Ökningen fortsatte fram till omkring år 2000 för att toppa på 16,8 procent av det totala energiintaget, och föll därefter tillbaka något till 14,9 procent av energin fram till 2010.

Var tionde amerikan får i sig mer än 25 procent av sin energi från tillsatt socker och vid ett så stort intag är risken att dö i hjärtsjukdomar nästan tredubblad.

Tillsatt socker finns i ett mycket stor antal livsmedel och de viktigaste källorna i den amerikanska undersökningen var: sötade drycker, desserter, fruktdrinkar, smaksatta mejerivaror och godis.

Läsk stod i särklass och svarade ensamt för en tredjedel av hela det totala sockerintaget.

Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna bör tillsatt socker svara för mindre än 10 procent av energin och håller man sig under den nivån – och ännu hellre under 8 procent – så innebär det ingen ökad risk för hjärtat enligt denna studie.

Svenskarna får i genomsnitt ungefär 10 procent av energin från socker. Enligt Livsmedelsverkets senaste stora kostundersökning Riksmaten från 2011 åt svenskarna i genomsnitt 47 gram socker om dagen, vilket motsvarar ungefär 200 kalorier.

Många ligger något högre och för en stor grupp svenskar motsvarar dagens konsumtion, enligt den nya studien, att risken för att dö i hjärtsjukdomar är förhöjd med en tredjedel.

I USA har myndigheterna en ännu mer liberal syn på socker medan inflytelserika American heart association rekommenderar en lägre nivå än den svenska, nämligen max 25 gram om dagen för kvinnor och 38 gram för män, motsvarande 5 respektive 7,5 procent av energin.

 

Foto: Matt Rourke

 

 

 

 

 

 

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart