Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Vi fortsätter diagramkavalkaden med att se närmare på Moderaternas valresultat (gårdagens inlägg om Socialdemokraterna finns här). I likhet med Socialdemokraterna har Moderaterna gjort jämförelsevis dåliga resultat i val till Europaparlamentet. Årets val var inget undantag: stödet för M sjönk från 18,8 till 13,7 procent. Tillsammans med Piratpartiet var M den stora förloraren i 2014 års EU-val. Och både S och M gjorde 2014 sina sämsta resultat i EU-val någonsin.

Även i riksdagsvalet 2014 var M den stora förloraren: stödet sjönk jämfört med 2010 med 6,7 procentenheter till 23,3 procent. Men jämfört med exempelvis 2002 års valresultat (15,3 procent) är resultatet i höstens riksdagsval inte så dåligt. Och det var betydligt bättre än vårens resultat i EU-valet.

Om vi studerar valresultaten på kommunnivå kan vi se att M i samtliga 290 kommuner gjorde bättre resultat i riksdagsvalet än i EU-valet 2014. Störst var skillnaden i Vaxholm: där fick M 19,5 procentenheter starkare stöd i riksdagsvalet. Omvänt gjorde Folkpartiet och Miljöpartiet ett jämförelsevis dåligt riksdagsval i Vaxholm.

I diagrammet nedan illustreras Moderaternas resultat i EU- och riksdagsvalet 2014 efter kommun. Varje kommun är en prick i diagrammet och prickar till höger om den diagonala linjen motsvarar kommuner där M gjorde ett bättre resultat i riksdagsvalet än i EU-valet, och vice versa. Ju större horisontellt avstånd från linjen desto större förändring (för mer information se även det introducerande blogginlägget).

m_eu_ri_2014_ef_ko_red

Om vi på motsvarande sätt jämför M:s resultat i riksdagsvalet 2010 och 2014 kan vi konstatera att partiet backade i alla kommuner förutom en. Undantaget är Överkalix där M gick fram med 0,1 procentenhet. Samtidigt var det en framgång från en väldigt låg nivå: med 8,1 procents stöd var Överkalix den kommun där M hade sitt svagaste fäste 2010. Den positionen har 2014 tagits över av Dorotea.

Starkast stöd fick M 2014 i Danderyd (50,0 procent). Tidigare var Vellinge det starkaste fästet, men där backade partiet med 10,6 procentenheter till 48,6 procent. Mest backade M i Hörby och Svedala, 13,8 respektive 12,7 procentenheter. Tyvärr finns inte data för att med säkerhet kunna analysera hur väljarströmmarna har gått, men det är värt att notera att i dessa tre kommuner är det framför allt Sverigedemokraterna som har gått fram starkt.

m_ri_2010_2014_ef_ko_rev

Vi kan även bryta ned resultaten på finare nivå genom att studera kartor över Moderaternas valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 efter valdistrikt. Ett valdistrikt är det område som tillhör en vallokal. Vanligtvis består ett valdistrikt av 800-1 200 personer. Totalt sett fanns det i 2010 års val 5 668 valdistrikt och 5 837 stycken i 2014 års val. I kartorna har jag delat in stödet för Moderaterna i klasser om 10 procentenheter: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 och 50 procents stöd eller mer (för mer information om indelningen och kartorna se här).

Som framgår av kartdiagrammet nedan har antalet distrikt där M fick en majoritet av rösterna minskat från 268 till 87. Starkast stöd 2014 har M i distriktet Ljunghusen västra i Vellinge (65,3 procent) och Södra Djursholm i Danderyd (64,6 procent). Svagast stöd har M i distrikten Örtagården-Herrgården och Örtagården V i Malmö (i båda är stödet under 3 procent).

Kartorna visar tydligt att M har starkare stöd i de mer tätbefolkade delarna av landet. Men stödet har sjönk 2014 på de flesta håll.

 

m_2010_2014

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv