Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Diagramkavalkaden börjar närma sig sitt slut. Turen har nu kommit till det näst minsta av de partier som valdes in i 2014 års riksdag: Folkpartiet. I 2014 års riksdagsval fick partiet 5,4 procent, vilket innebar en nedgång med 1,6 procentenheter i förhållande till 2010 års val. Det är vid sidan av 1998 års val det sämsta valresultatet för FP någonsin. I vårens EU-val gick det bättre – FP fick 9,9 procent av rösterna. Men även det innebar en nedgång, i 2009 års EU-val fick partiet 13,6 procent.

Om vi studerar valresultaten efter kommun framgår att FP gjorde bättre ifrån sig i EU-valet än i riksdagsvalet i samtliga 290 kommuner. Störst var skillnaden i  Danderyd, 10,1 procentenheter. Danderyd är även FP:s starkaste fäste i både EU- och riksdagsvalet 2014, med ett stöd på 21,9 respektive 11,9 procent. Näst störst var skillnaden mellan de två valen i Marit Paulsens hemkommun, Malung-Sälen, där FP fick 9,9 procentenheter starkare stöd i EU-valet. FP:s svagaste fäste i båda valen är Strömsund, där partiet fick 2,5 procent i EU-valet och 1,1 procent i riksdagsvalet.

I nedanstående diagram illustreras Folkpartiets resultat i EU- och riksdagsvalet 2014 efter kommun. Varje prick i diagrammet motsvarar en kommun och prickar till höger om den diagonala linjen motsvarar kommuner där FP gjorde ett bättre resultat i riksdagsvalet än i EU-valet, och vice versa. Ju större horisontellt avstånd från linjen desto större förändring (för mer information se även det introducerande blogginlägget).

 

fp_eu_ri_2014_ef_ko_red

I diagrammet nedan redovisas på motsvarande sätt FP:s valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 efter kommun. Som framgår av diagrammet backade FP i alla kommuner förutom tre: Danderyd, Lidingö och Haparanda. De två förstnämnda är även FP:s två starkaste kommuner 2014. Haparanda var den svagaste 2010, men den positionen har 2014 tagits över av Strömsund. Där fick FP bara 1,1 procent av rösterna 2014. Det starkaste fästet för FP 2010 var Landskrona. Men Landskrona är också den kommun där FP tappade mest i 2014 års val: -4,7 procentenheter.

fp_ri_2010_2014_ef_ko_red

 

Vi kan även ta analysen vidare till valdistriktsnivå. Ett valdistrikt är det område som tillhör en vallokal. Vanligtvis består ett valdistrikt av 800-1 200 personer. Totalt sett fanns det i 2010 års val 5 668 valdistrikt och 5 837 stycken i 2014 års val. Det finns ett distrikt där Folkpartiet inte fick några röster alls i 2014 års riksdagsval. Det är distriktet Kyrktåsjö-Norråker som ligger i Strömsund kommun. I 2391 eller 41 procent av valdistrikten fick FP 2014 under 4 procent av rösterna. Varken i 2010 eller 2014 års val fick FP över 20 procent i något valdistrikt. Alla övriga riksdagspartier nådde över den nivån i ett antal valdistrikt. FP:s starkaste fäste 2014 är distriktet ”Täby 15 N Ellagård, Åva” i Täby, där partiet fick 18,5 procent av rösterna.

I kartorna nedan illustreras Folkppartiets valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 efter valdistrikt.I kartorna har jag delat in stödet för FP i klasser om 5 procentenheter, men med en viss justering så att den första klassen går upp till 4-procentspärren. Detta ger följande klassindelning: 0-4, 4-10, 10-15 och 15-20 procents stöd eller mer (för mer information om indelningen och kartorna se här).

Då FP har få starka fästen och de distrikt där FP är jämförelsevis starka ligger i huvudsak i större städer, blir följden att kartorna inte blir så färggranna.

 

fp_2010_2014

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv