Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Vi har nått fram till diagramkavalkadens sista del. Det innebär att det är dags att se närmare på det minst av de partier som fick plats i 2014 års riksdag: Kristdemokraterna. I riksdagsvalet backade KD med 1,0 procentenheter till 4,6 procent. I vårens EU-val ökade däremot KD med 1,3 procentenheter till 5,9 procent.

Om vi ser till valresultaten efter kommun så gjorde KD ett  gjorde bättre resultat i EU-valet än i riksdagsvalet i 281 av landets 290 kommuner. Främsta undantaget utgörs av Danderyd, där fick KD 1,9 procentenheter större stöd i riksdagsvalet. Största skillnaden mellan de två valen finner vi i Gnosjö där KD fick 8,4 procentenheter större stöd i EU-valet. Gnosjö är även den kommun där KD fick störst andel av rösterna i vårens EU-val (22,6 procent). I riksdagsvalet fick fick KD störst stöd i Mullsjö (17,0 procent) tätt följt av Sävsjö (16,9 procent). Minst andel av rösterna fick KD i Bräcke i EU-valet och i Överkalix i riksdagsvalet, 2,0 respektive 1,1 procent.

I diagrammet nedan illustreras Kristdemokraternas resultat i EU- och riksdagsvalet 2014 efter kommun. Varje kommun är en prick i diagrammet och prickar till höger om den diagonala linjen motsvarar kommuner där KD gjorde ett bättre resultat i riksdagsvalet än i EU-valet, och vice versa. Ju större horisontellt avstånd från linjen desto större förändring (för mer information se även det introducerande blogginlägget).

kd_eu_ri_2014_ef_ko_red

I nedanstående diagram illustreras på motsvarande sätt KD:s resultat i riksdagsvalen 2010 och 2014. I 281 av 290 kommuner backade KD i riksdagsvalet 2014. Den kommun där KD tydligt gick framåt var Södertälje: en uppgång med 1,5 procentenheter. Mest backade partiet i Gnosjö, en nedgång med 4,9 procentenheter till 14,2 procent.

kd_ri_2010_2014_ef_ko_red

Vi kan även gå ned på finare nivå: valdistriktsnivå. Ett valdistrikt är det område som tillhör en vallokal. Vanligtvis består ett valdistrikt av 800-1 200 personer. Totalt sett fanns det i 2010 års val 5 668 valdistrikt och 5 837 stycken i 2014 års val. I kartorna nedan har jag delat in stödet för KD i klasser om 5 procentenheter, men med en viss justering så att den första klassen går upp till 4-procentspärren. Detta ger följande klassindelning: 0-4, 4-10, 10-15, 15-20, 20-25 och 25 procents stöd eller mer (för mer information om indelningen och kartorna se här).

Som framgår av kartorna har KD framför allt ett starkt stöd i trakterna kring Jönköping. Vi kan även notera KD har ett starkt stöd i allra nordligaste Sverige. Där finner vi byn Kuttainen, som är ett starkt fäste för den laestadianska väckelserörelsen. Något som är svårt att se från kartorna är att de fem valdistrikt där KD är som starkast är alla små öar på Västkusten. Det är distrikt på Öckerö, Fotö, Donsö-Vrångö, Dyrön och Åstol.

 

kd_2010_2014

 

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv