Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Bloggens diagramkavalkad har tagit oss fram till Centerpartiet. De gick framåt med 1,0 procentenheter till 6,5 procent i vårens EU-val, vilket innebar att de behöll sitt mandat i Europaparlamentet. I höstens riksdagsval backade däremot C med 0,4 procentenheter till 6,1 procent. De övriga partierna i Alliansen tappade dock än mer.

Centerpartiet fick alltså ett något starkare stöd i EU-valet än i riksdagsvalet 2014. Om vi bryter ned valresultatet kan vi konstatera att detta även gällde i 233 av landets 290 kommuner. Störst skillnad hittar vi i Vara och Skara kommun där C fick 6,5 procentenheter starkare stöd i EU-valet än i riksdagsvalet. Och därefter kommer Grästorp med 6,2 procentenheter större stöd i EU-valet. Grästorp är även den kommun där C fick störst andel av rösterna i EU-valet, 19,2 procent. Lägst stöd fick C i Gällivare och Pajala (2,2 procent). Gällivare var även C svagaste fäste i höstens riksdagsval, där fick partiet endast 1,8 procent av rösterna. Störst stöd i riksdagsvalet fick Centerpartiet i Robertsfors (16,8 procent).

I nedanstående diagram illustreras Centerpartiets resultat i EU- och riksdagsvalet 2014 efter kommun. Varje prick i diagrammet motsvarar en kommun och prickar till höger om den diagonala linjen motsvarar kommuner där C gjorde ett bättre resultat i riksdagsvalet än i EU-valet, och vice versa. Ju större horisontellt avstånd från linjen desto större förändring (för mer information se även det introducerande blogginlägget).

c_eu_ri_2014_ef_ko_red

På motsvarande sätt jämförs Centerpartiets resultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 i nedanstående diagram. Vid båda valtillfällena är Robertsfors den kommun där C får störst andel av rösterna, men stödet har minskat där med 3,9 procentenheter till 16,8 procent. I 2014 års riksdagsval backade C i 186 av 290 kommuner. Mest tappar partiet i Danderyd (-4,0 procentenheter).  Dorotea är den kommun där C ökar mest: +1,6 procentenheter till 10,9 procent. Även i Gällivare gick C framåt, men trots detta är Gällivare vid båda valtillfällena den kommun där C får lägst stöd.

c_ri_2010_2014_ef_ko_red

 

Vi kan även ta analysen vidare till valdistriktsnivå. Ett valdistrikt är det område som tillhör en vallokal. Vanligtvis består ett valdistrikt av 800-1 200 personer. Totalt sett fanns det i 2010 års val 5 668 valdistrikt och 5 837 stycken i 2014 års val. Det fanns 7 distrikt där Centerpartiet inte fick några röster alls i 2014 års riksdagsval. De ligger i Botkyrka, Malmö och Stockholm. I 2010 års val var det 3 distrikt där C inte fick några röster. Det finns även valdistrikt där C har riktigt starkt stöd. I 2014 års val fick partiet över 30 procent i 4 distrikt. Tre av dessa fyra distrikt ligger på Gotland. Starkast stöd fick C i valdistriktet Fardhem på Gotland, där de fick 35,8 procent av rösterna. Även i 2010 års riksdagsval var Fardhem C:s starkaste fäste. Då fick partiet 37,9 procent av rösterna där.

I kartorna nedan illustreras Centerpartiets valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 efter valdistrikt.I kartorna har jag delat in stödet för C i klasser om 5 procentenheter, men med en viss justering så att den första klassen går upp till 4-procentspärren. Detta ger följande klassindelning: 0-4, 4-10, 10-15, 15-20, 20-25 och 25 procents stöd eller mer (för mer information om indelningen och kartorna se här).

Kartorna visar även ett problem med kartor av det här slaget och som jag har nämnt tidigare här i bloggen: stora, glesbefolkade valdistrikt blir mycket mer framträdande än tätbefolkade distrikt i städerna, även i de fall de innefattar samma antal röstberättigade. Centerpartiet har jämförelsevis starkt stöd i mer glest befolkade delar av landet, vilket gör att kartorna ger en bild av att C har starkare stöd än vad som är fallet.

På det hela taget är kartorna över Centerpartiets stöd förhållandevis lika. C har en del starka fästen och de tycks i huvudsak vara desamma även i årets riksdagsval.

 

c_2010_2014

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv