Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Valåret 2014 innebär något nytt i svensk valhistoria: aldrig tidigare har vi haft val till Europaparlament, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samma år. Socialdemokraterna gick in i detta supervalår med svaga resultat. I EU-valet 2009 fick partiet sitt lägsta stöd någonsin: 24,4 procent lade sin röst på partiet. Och i riksdagsvalet 2010 fick S 30,7 procent, vilket innebar partiets sämsta resultat i svensk demokratisk historia.

Socialdemokraterna hade alltså dåliga resultat med sig in i 2014. Å andra sidan kan det ses som ett utmärkt tillfälle att gå framåt i väljarkåren. I EU-valet blev dock så inte fallet. S fick 24,2 procent; en minskning med 0,2 procentenheter och ett nytt bottenrekord. I riksdagsvalet gick dock S framåt. Men framgången var blygsam, stödet ökade med 0,4 procentenheter till 31,0 procent. Precis som i tidigare val fick S 2014 större stöd i riksdagsvalet än i EU-valet.

Även om vi bryter ned resultaten på kommunnivå är stödet för S större i riksdagsvalet än i EU-valet 2014. Det finns dock ett undantag: i Öckerö kommun hade S 0,2 procentenheter större stöd i EU-valet. Men i  alla övriga 289 kommuner fick S ett bättre resultat i riksdagsvalet. Störst var skillnaden i Kiruna, 12,2 procentenheter. I både EU-valet och riksdagsvalet hade S starkast stöd i Munkfors och svagast stöd i Danderyd.

I diagrammet nedan illustreras Socialdemokraternas resultat i EU-valet och riksdagsvalet 2014 efter kommun. Varje prick i diagrammet motsvarar en kommun. Punkter som är till höger om den diagonala linjen motsvarar kommuner där S har större stöd i riksdagsvalet än i EU-valet, och vice versa (se även det introducerande blogginlägget).

 

s_er_ri_2014_ef_ko_red

I det andra diagrammet illustreras på motsvarande sätt S valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 efter kommun. Sett till hela riket gick S som sagt fram med 0,4 procentenheter. Partiet gick framåt i 166 kommuner och backade i 124. Mest framåt gick S i Ängelholm, där ökade de med 3,9 procentenheter till 26,5 procent. S backade mest i de två kommuner där de hade starkast stöd i 2010 års val. I Haparanda förlorade de 10,1 procentenheter till 50,3 procent ,och i Överkalix gick de ned med 8,5 procentenheter till 52,5 procent.  Vi har inte data för att med säkerhet kunna avgöra åt vilket håll S tappade röster där, men värt att notera är att i båda dessa kommuner gick SD starkt framåt med uppgångar på över 9 procentenheter.

Generellt sett tappade S framför allt i de kommuner där de sedan tidigare hade ett starkt stöd. Men det finns undantag, såsom Munkfors och Örnsköldsvik.

 

s_ri_2010_2014_ef_ko_red2

Mitt tredje diagram för att illustrera Socialdemokraternas valresultat i riksdagsvalen 2010 och 2014 består av kartor över stödet för Socialdemokraterna i olika valdistrikt. Ett valdistrikt är det område som tillhör en vallokal. Vanligtvis består ett valdistrikt av 800-1 200 personer. Totalt sett fanns det i 2010 års val 5 668 valdistrikt och 5 837 stycken i 2014 års val. I kartorna har jag delat in stödet för Socialdemokraterna i klasser om 10 procentenheter: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 och 50 procents stöd eller mer (för mer information om indelningen och kartorna se här).

Som framgår av kartorna har S sina starka fästen i ungefär samma delar av landet 2010 som 2014. Men vissa skillnader kan noteras: exempelvis har partiet tappat en del i de allra nordligaste delarna, även om stödet där fortfarande är starkare än i många andra områden. Stödet är jämförelsevis svagt i och kring de största städerna.

 

s_2010_2014_red

 

 

 

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv