Annons

SvD.se - Nyheter

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Det är knappast någon överraskning för myndigheterna att konservburkar skulle kunna bidra med höga halter bisfenol A.

I höstas kom Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket med en gemensam rapport där man listar de kända riskerna. I avsnittet där källor till epoxilacker radas upp kan man läsa följande:

Invändigt skyddslack i konservburkar av metall; 13 studier visar att migrering till burkens matinnehåll sker, men i mycket varierande grad. Variationen verkar främst bero av burkens innehåll, den påverkas inte av lagringstid, temperatur eller omild hantering.0.2 – 840 µg/kg livsmedel.

Invändigt skyddslack i dryckesburkar av metall; 7 studier visar att migrering till burkens dryckesinnehåll sker, men i mycket varierande grad. Variationen verkar främst bero av burkens innehåll.  0.019 – 136 µg/l

Invändigt skyddslack i konservburk av metall för modersmjölksersättning; 4 studier visar att migrering sker till burkens innehåll. 0.48 – 11 µg/kg

Skyddslack i locken till glasburkar för barnmat; En kanadensisk studie visar att migrering till burkens matinnehåll sker.0.19 – 7.2 µg/kg

Invändigt belagda vattenledningsrör; Ett fåtal studier med otillräckligt känslig mätmetod (detektionsgräns som lägst 0.05 µg/l).   Inga halter uppmätta

Termopapper (kassakvitton): En studie visar att migrering sker till hud vid kontakt. 0.2 – 6 µg/fingertopparn. En studie visade att kassörskor i snitt hade 2,8 µg/g kreatinin medan medelvärdet för samtliga deltagare var något lägre: 2.0 g µg/g kreatinin. Slutsatsen var att kvittona även för kassörskor bara bidorg med en mindre del av exponeringen.

Tandlagningsmaterial (ofta blandpolymerer); Flera studier visar att migrering till patientens saliv sker, i mycket varierande grad. BPA-koncentrationen i urin ökar från 2.4 till 12.9 µg/l en timme efter behandling; återgående 24 timmar efter behandling.

Slut citat.

Hela rapporten hittar du här på Kemikalieinspektionens hemsida.

Medan konservburkar och dryckesburkar särklassigt toppar listan riktade regeringen sina insatser mot källor på listan som bidrar med avsevärt mindre doser men som i några fall riktar sig mot de allra minsta spädbarnen. Samtidigt fick myndigheter i uppdrag att utreda effekterna av kassakvitton med obundet bisfenol och renoverade vattenledningsrör som båda tycks bidra med oansenliga halter.

Bisfenolfällan


Följ SvD:s liveexperiment där fyra reportrar utsätter sig för vardagsgiftet bisfenol. I mars förra året förbjöd EU bisfenol i nappflaskor men ämnet används fortfarande flitigt i såväl konserver som kvitton och läskburkar.

Första utmaningen är att rensa kroppen från bisfenol, sedan väntar två dagars exponering mot det misstänkt hormonstörande ämnet.

Lyckas reportrarna hålla sig undan från bisfenol i ett drygt dygn? Hur höga halter uppmätts i deras kroppar efter en kost av konservburksmat? Svaren får du här på bloggen.

Följ och diskutera experimentet på Twitter via #bisfenolfällan