Annons

Larsson läser

Janerik Larsson

Janerik Larsson

Jag har nu lämnat Suhonens Juholt-bok för en mycket mera spännande och mycket mera lättläst bok: Lindberg/Ljunggren ”Från jämlikhet till effektivitet – om lärande socialdemokrati under 1980-talet” (Hjalmarson & Högberg). Det är en populärt hållen men vetenskaplig analys av den socialdemokratiska ekonomisk-politiska omsvängningen under 1980-talet.

Jag tror att den har relevans också för diskussionen om Håkan Juholts öde. Han företrädde en nostalgisk socialdemokrati som på ett diffust och i kulturvänsterretorik drapaderad retorik sökte sig tillbaka till ett idealiserat förflutet, till en tid då socialdemokratin bekämpade marknadsekonomi (kapitalism) och eftersträvade offentliga monopol.

När jag läser om Juholt ser jag tydligt likheterna med Sverigedemokraternas nationalromantiska drömmar. Här finns en mötespunkt som kanske med tiden kan bli betydelsefull.

”Från jämlikhet till effektivitet” belyser ur flera olika infallsvinklar hur socialdemokratin möter en ny ekonomisk verklighet där nationsgränser inte längre spelade den roll de haft längre tillbaka under efterkrigstiden. Men den viktigaste förändringsfaktorn var de svenska medborgarnas ökade önskemål om att inte styras av anonyma byråkratier, att få ett större inflytande över sina egna liv. Olof Peterssons maktutredning är bara ett exempel på en sådan vändpunkt. Debatten om fondsocialismen en annan.

Stefan Löfvens socialdemokratiska parti tycks nu i samverkan med V och MP göra ett nytt försök att bedriva Juholtpolitik. Det är högst osannolikt att detta blir en kommande framgångsberättelse. Snarare finns det anledning för dagens socialdemokratiska ledning att dra lärdomar av ”Från jämlikhet till effektivitet”. Alternativet är kanske att överta SDs politik ?

 

Om gästbloggen

Janerik Larsson är gästbloggare hos SvD Ledare. Han är skribent, författare och journalist, verksam i Stiftelsen Fritt Näringsliv och pr-byrån Prime. Bloggar om svensk politik och har en internationell utblick mot främst brittiska och amerikanska medier.
Åsikter är hans egna.