Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Apple Crop

Foto: Jim Cole

Tidningen Råd & Röns fynd av mögelgiftet patulin i äppeljuice väcker en del allvarliga frågor om hur kontrollen ser ut. Sedan 2008 har EU:s livsmedelsmyndigheter nämligen inte rapporterat ett enda liknande fall via sitt internationella larmsystem RASSF. Men här hittade Råd & Rön alltså patulin i 3 av 12 testade sorters äppeljuice, varav två låg över gränsvärdet för barn.

Skillnaden är markant om man jämför med kontrollen av andra mögelgifter. Under 2013 och 2014 har det exempelvis gått ut 85 EU-larm om mögelgiftet ochratoxin och hela 590 larm om aflatoxin.

Det är tydligt att provtagningen av patulin, som anses något mindre hälsofarligt än andra mögelgifter, inte har prioriterats vid olika kontrollinsatser.

Myndigheterna brukar betona att halter som ligger under gränsvärdet inte medför någon hälsofara och att säkerhetsmarginalen är väl tilltagen. Det bör dock noteras att samma argument förekom före 2006 då EU senast gjorde en större genomlysning av området och i samband med detta skärpte gränsvärdena för en rad mögelgifter.

Ochratoxin och aflatoxin är mycket starka och cancerframkallande gifter på en risknivå som ligger över de flesta bekämpningsmedel. Patulin anses inte fullt lika farligt men även detta ämne är genotoxiskt och kan vid längre exponering av höga doser skada immunförsvaret, embryon och nervsystemet. Det ger inte tumörer på försöksråttor men för att utesluta cancerrisken helt krävs större studier på andra arter.

Mögelgifter har lyfts fram som en avgörande orsak till att Europas befolkning inte ökade nämnvärt under hela medeltiden. Det var först då råg – som lätt angrips av mögel – ersattes som stapelvara av vete och potatis som befolkningsökningen tog fart på allvar.

Låga halter får också varningsklockorna att klämta i ett annat avseende. En fjärdedel av den samlade världsskörden skadas av mögel och hotet är särskilt stort i länder med varma och fuktiga klimat. Patulin är särskilt vanligt på äpplen. Om man tar en del av denna mögliga frukt och blandar med annan frukt så är det möjligt för en producent att hålla gifthalterna under gränsvärdet.

För att konsumenterna inte ska bli lurade att betala för rutten och hälsofarlig frukt är det förbjudet inom EU att blanda upp möglig frukt på det här sättet.

Råd & Röns fynd ställer frågan på sin spets: Kan vi som konsumenter verkligen lita på att sådant fusk inte förekommer?

Patulin är en tydlig markör för dålig äppelkvalitet. En billig råvara. Det ser ut som en tanke att två av de tre sorters äppeljuice där Råd & Rön hittade mögelgiftet är Coop:s och ICA:s lågprismärken.

 

 

 

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart