Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

spd64f49

Foto: Erik G Svensson

Mobbade barn kan utveckla låggradig kronisk inflammation som består upp i vuxen ålder och bidrar till försämrad hälsa som metabola syndromet och hjärtsjukdomar.

Mobbare däremot, tycks få bättre hälsa av att trakassera andra och på så vis förstärka sin sociala status. Den otrevliga insikten presenteras i ansedda Proceedings of the national academy of sciences, PNAS.

”Vår studie visar att ett barns roll i samband med mobbning kan fungera antingen som en riskfaktor eller som en skyddande faktor för låggradig inflammation. Ökad social status tycks ge biologiska fördelar. Men det finns vägar för barn att uppnå social framgång utan att mobba andra”, säger studiens huvudförfattare William E Copeland, associerad professor vid Duke Universitetet i en kommentar.

Även forskare vid flera andra amerikanska universitet har deltagit i arbetet. Resultaten tyder på att de långsiktiga hälsoeffekterna av mobbning är större än man tidigare trott och motsvarar posttraumatisk stress vid fysisk misshandel och övergrepp. Slutsatsen är att arbetet mot mobbning behöver bli ännu mer aktivt.

Mobbningens orsaker tycks också kunna få en förklaring. Det visade sig nämligen att mobbning till viss del är en ond spiral  där mobbade barn kan lindra sina egna stressymtom genom att mobba andra. På så sätt kan den gruppen få bättre hälsa senare i livet än de som enbart mobbades och inte själva förvandlades till mobbare.

William Copeland är en auktoritet på området och känd för att 2010 ha publicerat en av de första studierna som visade på långsiktiga sociala och känslomässiga skadeverkningar av mobbning, däribland ökad risk för ångest och depression. Tidigare studier har också visat att offer för mobbning oftare lider av smärtor och känslighet för sjukdomar som inte enbart tycks vara kopplat till den mentala hälsan.

Frågan i den aktuella studien var om mobbning i barndomen faktiskt på ett mätbart sätt kan påverka den fysiska hälsan senare i livet.

Basmaterialet hämtades ur The great Smoky mountain study som under 20 år samlat data om 1420 personer genom upprepade djupintervjuer och medicinska undersökningar. Tre grupper identifierades: de mobbade, de som både mobbade och blev mobbade samt de som bara mobbade.

Forskarna undersökte också blodprover för att mäta CRP, ett mått på låggradig inflammation som kopplas till metabola syndromet och hjärtsjukdom. CRP påverkas på många sätt, bland annat av dåliga matvanor, bristande sömn och olika stressfaktorer.

Blodprover tagna före och efter mobbningen visade att forskarna kunde addera psykosociala faktorer till listan över dem som tycks bidra till inflammation. De som mobbats hade klart förhöjda CRP-nivåer som vuxna och nivåerna steg med antalet gånger som personen blivit utsatt för mobbning.

Ännu mer förvånande var att de barn som både mobbats och själva mobbat andra hade CRP-nivåer som inte skiljde sig från andra som aldrig varit indragna i mobbning. Allra lägst var dock CRP-nivån hos de vuxna som själva mobbat andra som barn och aldrig själva blivit mobbade.

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart