Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

sz7010c3

Foto: AP

En kvinna av 14 i världen har minst en gång i livet utsatts för sexuellt våld av någon som inte var hennes partner.

Det visar en kartläggning i 56 länder som presenteras i den medicinska tidskriften The Lancet och som väger samman 412 olika vetenskapliga bedömningar av det sexuella våldets utbredning. I en kommenterande artikel beskrivs studien som en milstolpe som visar att sexuellt våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem.

På senare tid har flera fall av mycket grova våldtäkter och mord på unga kvinnor i Indien och Sydafrika dragit till sig mediernas uppmärksamhet. Den nya studien sätter siffror på det enorma antal övergrepp som döljer sig under ytan. Och då handlar studien ändå bara om det sexuella våld som utförs av någon annan än offrets partner.

Forskarna betonar själva att även övergrepp utförda av partnern är mycket vanliga och ofta bygger på kontrollbehov och pågår under lång tid.

Det som här studerats är sexuellt våld och övergrepp som begås av andra än partnern, exempelvis vänner, kollegor, släktingar, andra familjemedlemmar, lärare, grannar och rena främlingar. Det är en typ av övergrepp som ofta är starkt traumatiserande och som sjukbården ofta missar att fånga upp.

Medan okända förövare oftare är beväpnade och övergreppen oftare leder till fysiska skador, innebär övergrepp utförda av närstående och den förlust av tillit det medför ofta bestående psykiska problem.

Även om statistiken i vissa fall kan vara otillförlitlig visar studien att sexuellt våld är mycket vanligt även i Sverige och övriga västeuropeiska länder och inte något som är isolerat till vissa geografiska regioner i tredje världen.

Flest övegrepp sker i centrala och södra Afrika. I området söder om Sahara har mer än var femte kvinna (21 procent) över 15 år blivit offer för sexuellt våld.

Nästan lika vanliga är övergreppen i Australien och Nya Zealand där 16,4 procent av kvinnorna berättar om övergrepp, och i Latinamerika.

Det är forskare från Sydafrika och England som i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO gått igenom studier från 56 länder som beskriver situationen under åren 1998 till 2011.

– Vi fann att sexuellt våld är en vanlig erfarenhet för kvinnor i hela världen, kommenterar Naeemah Abrahams från det sydafrikanska medicinska forskningsrådet. Hon menar att det sexuella våldet kan liknas vid en epidemi i fyra regioner i världen, men hon varnar samtidigt för att siffrorna kan ha skilda grader av tillförlitlighet, och i sannolikt underskattar problemet. I många kulturer är det stigmatiserande för kvinnor att berätta om övergrepp.

I Europa har högst andel av kvinnorna (11,5 procent) utsatts för sexuellt våld i de västra delarna – i länder som Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Det är över genomsnittet i världen som ligger på 7,2 procent.

Något färre, 10,7 procent, drabbas i länder som Tjeckien, Polen, Serbien och Montenegro, medan klart minst andel (6,9 procent) i Europa rapporteras från de östra delarna och länder som Litauen, Ukraina och Azerbaijan. Västeuropa är dock den del i världen som har mest studier och bäst statistik på området.

Efter upprepade rapporter i medier om våldtagna och misshandlade kvinnor i Indien är det också intressant att notera att kvinnorna i Indien och Bangladesh i de studier som gjorts rapporterar minst andel sexuella övergrepp i världen (3,3 procent), följt av Mellanöstern och Nordafrika med drygt 4 procent.

– Våra siffror visar på betydelsen för länder att själva ta fram statistik på olika typer av sexualförbrytare för att bättre förstå orsakerna, problemets omfattning och de främsta riskfaktorerna, samt utveckla lämpliga strategier och åtgärder, inklusive förebyggande och att på ett effektivt sätt ta hand om offer för sexuellt våld, säger Naeemah Abrahams.

I en kommentar beskriver Kathryn Yount från Emory-universitetet i Atlanta studien som en milstolpe i kraft av sin storlek och noggranna utförande.

– Sexuellt våld som drabbar mellan 5 och 9 procent av alla kvinnor är oacceptabelt högt av både hälsoskäl och av humanitära skäl, konstaterar Kathryn Yount.

– Dessa data bekräftar att sexuellt våld varken är ovanligt eller geografiskt isolerade företeelser, och att existerande lagar och regler fortfarande är otillräckliga.

Den svenska undersökningen Slagen Dam visade 2001 att 34 procent av kvinnorna över 15 år hade blivit utsatta för olika former av sexuellt våld. Två tredjedelar uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart