Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

konserver

Den hårt kritiserade plastkemikalien bisfenol A kan troligen ge skador på lever, njurar och bröstkörtlar och en lång rad andra effekter kan inte uteslutas.

Det förklarar EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA som på fredagen offentliggjorde resultatet av en genomgång av de senaste årens forskning kring plastkemikalien som tidigare stoppats för användning i nappflaskor.

Som en följd av granskningen föreslås den nuvarande rekommenderade säkerhetsmarginalen bli tio gånger större än tidigare.

Enligt Efsa som gått igenom mer än 450 studier visar rapporten att  ”exponering för BPA troligen negativt påverkar njure och lever, likaväl som det påverkar bröstkörtlar.”

Det finns också en risk för att BPA kan påverka ”reproduktions-, nerv-, immun-, ämnesomsättnings- och hjärt- och kärlsystem, samt bidra tillutvecklingen av cancer.”

Efsa betonar att kunskapen om bisfenols hälsoeffekter är ofullständig och håller på att växa fram. Även om kopplingen till cancer inte anses sannolik för närvarande bidrar möjligheten i sig till ”en övergripande osäkerhet vad gäller riskerna med ämnet”, skriver EFSA i ett uttalande.

Som en följd av detta rekommenderar EFSA att det tolerabla dagliga intaget av bisfenol tillfälligt minskas med en faktor 10.

Samtidigt intygade EFSA att hälsorisken för alla enskilda befolkningsgrupper är låg, något som även gäller foster, spädbarn, små barn och vuxna där den nuvarande exponeringen ligger under de nya rekommendationerna.

Bisfenol A är en av världens vanligaste plastkemikalier. En lång rad forskarlarm de senaste åren har lett fram till ett förbud mot bisfenol A i nappflaskor. Kemikalien finns också i exempelvis kassakvitton och i vissa vattenledningsrör. Men den viktigaste källan är sannolikt den lack som skyddar insidan av konservburkar. När jag och några andra SvD-reportrar häromåret åt en konservburksdiet steg halterna av kemikalien i urinen dramatiskt.

Bisfenol A har blivit något av en symbol för frågan om hormonstörande kemikalier. Det regelverk som under många år legat till grund för godkännande av sådana ämnen tar inte hänsyn till hormonella risker med exponering under lång tid av låga doser, utan utgår ifrån risken för akut förgiftning.

Test på försöksråttor har i många fall visat på hormonella störningar och skador på hjärnan och nervsystemet, fortplantning och en ökad risk för fetma.

Rapporten ska nu ut på remiss fram till den 13 mars innan formellt beslut klubbas.

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart