Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Som jag har skrivit om tidigare innebar 2014 års val att andelen kvinnor i riksdagen sjönk för andra valet i rad. Efter valet 2006 var drygt 47 procent av dem som valdes in kvinnor. En andel som sjunkit till knappt 44 procent efter årets val. En förklaring till nedgången är Sverigedemokraternas framgång. Även om andelen kvinnor bland SD:s riksdagsledamöter har ökat är de endast 22 procent, vilket är lägst bland riksdagspartierna. En ytterligare förklaring är att många partier har en man högst upp på valsedeln, och om man då bara får ett mandat i många av valkretsarna blir sammansättningen inte jämställd totalt sett. Detta bidrog till att Folkpartiet endast har 26 procent kvinnor bland sina riksdagsledamöter, en nedgång från 50 procent efter 2006 års val. ”Feminism utan socialism” var partiets slogan, om utvecklingen håller i sig kanske ”Feminism utan kvinnor” kan bli ett framtida slagord?

Även i kommunerna har SD få kvinnor bland sina folkvalda. Av de 605 personer som valdes in för SD 2010 var endast 19 procent kvinnor (SD kunde inte tillsätta 7 mandat). Det kan jämföras med 43 procent bland landets samtliga kommunfullmäktigeledamöter. Då SD mer än dubblade sina mandat i kommunfullmäktige till 1324 mandat är det nära till hands att tro att det skulle medföra att andelen kvinnor minskade totalt sett. Men så är inte fallet. Enligt Valmyndighetens statistik ökade andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktigen från 43,0 till 43,7 procent. Det är rekord. Även i landstingen valdes en rekordstor andel kvinnor in (48,2 procent)

Faktum är att i samtliga rikspartier ökar andelen kvinnor bland de invalda i kommunfullmäktige. Ibland brukar man tala om en jämställd församling om både andelen män och kvinnor utgör 40 procent eller mer. Med den måttstocken är samtliga rikspartier jämställda med undantag för SD. Även om andelen kvinnor har ökat bland SD:s ledamöter är det blott 23 procent kvinnor bland partiets ledamöter i kommunfullmäktige.

 

 

Dessa andelar avser hela riket. Om vi ser till enskilda kommuner är variationen stor. Med den tidigare nämnda måttstocken är det 63 kommuner som inte har jämställda fullmäktigen. Minst andel kvinnor finns i Örkelljunga, endast 29 procent. Arjeplog har lyckats få helt jämn könsfördelning: 50-50. Det är en prestation då fullmäktige har ett udda antal mandat. Men då SD inte har lyckats tillsätta sitt mandat var det möjligt att få ett fullmäktige med 10 män och 10 kvinnor. I 28 kommuner är andelen kvinnor större än andelen män. Störst andel kvinnor finns i Nordanstig: 58 procent.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv