Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Inför höstens val gav jag via bloggen ett tips om att kolla partiernas valsedlar för att dels se om de har tillräckligt med kandidater, dels se om partierna har låst dem. Om partierna inte har någon valsedel i det aktuella valet eller om partiet har valt att inte låsa sin valsedel kan väljare nominera kandidater genom att skriva till namn på valsedeln (läs mer hos Valmyndigheten). Det är detta som benämns den fria nomineringsrätten. Tyvärr visade valresultatet att inte alla väljare uppmärksammade mitt råd.

Valens stora vinnare är Sverigedemokraterna. Den slutgiltiga röstsammanräkningen är inte avslutad, men det ser ut som om SD går framåt i 286 kommuner och får 1 316 mandat, vilket skulle innebära en ökning med 704 mandat. I Enligt Dagens Samhälles sammanställning är det 159 mandat som SD inte lyckas tillsätta med hjälp av kandidaterna på valsedeln. Men väljarna kan ha nominerat ytterligare kandidater genom att lägga till namn på valsedlarna. Den fria nomineringsrätten medför att personer mot sin vilja kan nomineras och väljas in för partier som de inte sympatiserar med. Andra personer kan se till att de blir invalda trots att de inte delar partiets politik.

Enligt uppgifter i DN har företrädare för den nazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen blivit invalda på SD-mandat i Ludvika genom den fria nomineringsrätten. Det är möjligt att det kan bli så i fler kommuner.

Det kan ses som ett demokratiskt problem att i de fall då partierna inte har låst valsedeln vet inte väljarna vilka kandidater som de röstar på. Den fria nomineringsrätten har utretts många gånger. Nu är till sist en ändring på gång. Vallagskommittén har föreslagit att samtycke måste inhämtas från nominerade kandidater; ett förslag som kan träda i kraft till 2018 års val (se proposition 2013/14:48). Det löser problemet med ofrivilliga kandidaturer, men då förslaget tillåter att samtycke inhämtas så sent som fredagen innan valdagen löser lagändringen inte helt problemet med att väljarna har svårt att veta vilka som kan bli invalda när de röstar på ett parti som inte har låst sin valsedel. Men det är en klar förbättring i förhållande till nuvarande ordning.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv