Annons

Ennarts hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

TT-BARNFETMA (ARKIV)

Ett antal mindre studier har de senare åren antytt att det finns en koppling mellan fetma och risken att drabbas av demens. Nu pekar en stor brittisk observationsstudie i samma riktning men pekar också ut åldern när fetman uppstår som en högst väsentlig faktor.

Enligt forskare vid universitetet i Oxford medför fetma (BMI över 30) betydligt större risk om den uppstår i ungdomen eller medelåldern, än om den kommer krypande senare i livet. För de allra äldsta tycks fetma tvärtom vara en skyddande faktor mot demens.

Forskarna har använt sig av sjukvårdsregister som omfattar hela befolkningen i England under perioden 1999 till 2011. Under de åren fick 451 232 personer i England diagnosen fetma. Av dessa drabbades 5086 av demenssjukdomar.

Det visade sig att för personer i åldern 30 till 39 år var risken att insjukna i demens senare i livet 3,5 gånger högre än för dem som inte led av fetma.

Men sedan avtog tendensen så att fetma som uppstod i 40-årsåldern gav 70 procent ökad risk, fetma som uppstod i 50-årsåldern gav 50 procent ökad risk och fetma som uppstod i 60-årsåldern endast gav 40 procent ökad risk för demens.

För den som drabbades av fetma i 70-årsåldern påverkades hjärnhälsan inte alls medan de 80-åringar som lyckades bli feta tvärtom minskade sin risk för demens med 22 procent!

”Medan fetma som uppstår i yngre år är förenad med ökad risk för framtida demens tycks fetma hos personer som levt till omkring 60-80 års ålder minska risken för att utveckla demens”, skriver forskarna med professor Michael Goldacre i spetsen.

Faran att drabbas av både vaskulär demens och alzheimer var störst för dem som drabbades av fetma i 30-årsåldern, medan fetma i medelåldern framför allt sammanföll med utvecklingen av vaskulär demens. Minst effekt på alzheimer hade fetma som uppstod efter 60 års ålder.

Forskarna betonar själva att det handlar om en observationsstudie som inte är designad för att undersöka orsakssamband. Med tanke på den epidemi av demenssjukdomar som Världshälsoorganisationen varnat för menar de dock att resultaten kan bidra till en ökad förståelse av de bakomliggande faktorerna.

En tänkbar förklaring till resultaten skulle kunna vara att fetma i unga år är tydligt kopplat till diabetes och hjärtsjukdomar, som i sin tur kopplats till demens.

I grund och botten skulle då samma livsstilsfaktorer som påverkar hjärtats hälsa även kunna påverka hjärnan.

Källa: Postgrad Med J 2014;0:1–5.

Foto: Shahk Aivazov.

 

Om bloggen


Välkommen till Henrik Ennarts blogg om hälsa!
Här skriver jag nyfiket om smått och stort som rör mat, hälsa och miljö.
Ny forskning och kommentarer till aktuella frågor mixas med vardagliga hälsotips.


Ambitionen med den här bloggen är att ställa obekväma frågor från ett fördomsfritt och ibland rätt irriterat konsumentperspektiv.
Jag har i många år skrivit om mat, medicin och hälsa i SvD och är även författare till böckerna "Döden i grytan" (med Mats-Eric Nilsson) och Åldrandets gåta.


Vill du att en speciell fråga ska uppmärksammas eller har förslag på vad jag ska berätta mer om?


Mejla till henrik.ennart@svd.se


/Hälsningar Henrik Ennart