Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Efter över ett årtionde i Vasastan i Stockholm har jag tänkt flytta till en annan del av staden. I jakten på ny bostad har jag fått tillfälle att bekanta mig med olika delar av Stockholm, vilket gjorde att jag blev intresserad av hur starkt stöd de olika politiska partierna har i olika delar av kommunen. Detta ledde i sin tur till att jag tog fram en uppsättning kartor: en karta för respektive av de åtta riksdagspartierna. Och under de kommande dagarna tänkte jag dela med mig av dem.

I kartorna har jag illustrerat respektive partis stöd i riksdagsvalet 2010 och efter kommunens 503 valdistrikt. Jag har för varje parti delat in valdistrikten i fem lika stora grupper (så kallade kvintiler) efter hur starkt stöd de har. Det innebär att varje grupp innehåller cirka 100 valdistrikt. Sedan har jag färglagt valdistrikten efter hur starkt stödet är i gruppen: de två första grupperna, där stödet är som lägst, illustreras med en mörkgrå respektive en ljusgrå färg, för de följande tre grupperna är färgen starkare ju starkare stöd partiet har. Ja, det framgår förhoppningsvis tydligt när ni ser kartorna.

Det är värt att understryka att detta illustrerar partiernas relativt sett starka fästen. Exempelvis så innebär ett valdistrikt där Sverigedemokraterna fick 4,4 procent av rösterna att det valdistriktet hör till den femtedel av distrikten där partiet hade störst stöd. Samtidigt krävs det ett stöd för Moderaterna över 22,7 procent för att ett valdistrikt inte ska hamna i den femtedel av distrikten där Moderaterna hade minst stöd. Kartorna är alltså lämpade för att studera var partier har sina starka fästen, inte för att jämföra hur starkt stöd olika partier har.

Jag kommer att lägga ut en karta per dag under de kommande åtta dagarna (troligen gör jag någon sammanfattande karta efter det). Följden enligt vilken de läggs ut är kanske inte helt logisk, men den är som följer: M, C, FP, KD, MP, S, V och SD. Så med andra ord börjar denna sommarföljetong med kartor i morgon med en karta över Moderaternas stöd i olika delar av Stockholm. Dagen därpå följer Centerpartiet och så vidare.

Den läsare som inte är intresserad av Stockholm, utan av riket i sin helhet kan hitta liknande kartor som jag tidigare har gjort för hela landet här. Dessutom kan jag rekommendera SCB:s interaktiva kartor; de gör det möjligt att studera valresultatet olika delar av landet och efter olika bakgrundsvariabler.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv