Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Valdagen för valet till Europaparlamentet kommer allt närmare. Den 25 maj kan vi ta på oss söndagskläderna och bege oss mot vallokalerna. Men redan nu kan man förtidsrösta om hellre vill det. Enligt Valmyndighetens siffror har närmare 412 000 personer utnyttjat den möjligheten och lagt en röst (till och med 16 maj). Det motsvarar 5,6 procent av alla röstberättigade. Motsvarande siffra vid samma tidpunkt 2009 var 4,8 procent. Jämfört med 2004 är ökningen än större. I  diagrammet nedan illustreras förtidsröstandet för dessa tre valår och för de 18 dagar som förtidsröstningen pågår, plus dag 19 vilket motsvarar valdagen (man kan ”förtidsrösta” från andra lokaler än sin vallokal även på valdagen).

förtidsröst_eup_20140517

Den lilla nedgång som ses i slutet av kurvan för 2014 beror på att alla data för den sista dagen inte har rapporterats än.  Det verkar även vara brister i rapportering från tidigare dagar. Förhoppningsvis kommer data att rättas upp successivt. Skillnaden i förhållande till tidigare år är därför förmodligen större än vad nuvarande data visar. Att det finns brister i hittills rapporterade data framgår av diagrammet nedan där den procentuella förändringen av antalet mottagna förtidsröster mellan år 2009 och 2014 redovisas efter kommun (avser röster fram till och med 15 maj).

förtidsröst_eup_20140517_diff

För de kommuner som ligger i respektive ytterkant av fördelningen är de redovisade siffrorna märkliga. Exempelvis har förtidsrösterna i tre kommuner enligt nuvarande uppgifter mer än halverats jämfört med 2009. Och häromdagen hade, enligt Valmyndighetens uppgifter, ingen förtidsröst ännu lämnats in i Leksand. Det har dock rättats upp nu. För oss som är mycket intresserade av data är det roligt att se hur nya uppgifter trillar in på Valmyndighetens webbsida varje dag. Fast det är lite tråkigt att inrapporteringen av förtidsröster från kommunerna inte fungerar bättre.

Om vi antar att mer röster kommer att rapporteras för de dagar som förtidsröstningen har pågått (och att data för tidigare år är korrekta) tyder det på att förtidsröstningen har gått upp mer än vad nuvarande siffror visar. Det kan visserligen bero på att förtidsröstning har blivit mer populärt  än i förra valet, men det förklarar troligen inte hela ökningen. Förtidsröstningen hittills tyder därför på att valdeltagandet kommer att gå upp i 2014 års EU-val.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv