Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

I dagarna har opinionsmätare från hela världen samlats för American Associataion for Public Opinion Researchs (AAPOR) årliga konferens. Även jag är där och jag tänker rapportera om nya rön därifrån senare. Men den stora opinionsmässiga nyheten verkar dock ha skett i Sverige: opinionsföretaget YouGov hade i en nyligen genomförd mätning kommit fram till att Feministiskt initiativ skulle få 18 procent i det stundande EU-valet och därmed bli näst största parti.

Mätningen verkar ha publicerats redan måndagen den 12 maj (kan i skrivande stund fortfarande nås här), men publicerades av Aftonbladet på webben först på lördagen. I Aftonbladets artikel framförde både statsvetaren Ulf Bjereld och Gudrun Schyman skepsis mot mätningen. Det visade sig vara befogat då YouGov senare backade och sa att siffrorna var fel. Alla som har analyserat data har nog varit med om känslan när man får fram riktigt sensationella resultat. Det ger en berusande känsla. Fast om man är någorlunda erfaren brukar dock varningsklockorna ringa: väldigt ofta beror de sensationella resultaten på att något har gått fel.

Att fela är mänskligt. Men det är viktigt att ha kontroller för att upptäcka de fel som oundvikligen begås. Här verkar det ha brustit hos YouGov. Man kan även diskutera vilket ansvar en tidning har att granska och ifrågasätta de uppgifter som de förmedlar (kanske något för det utmärkta radioprogrammet Medierna att ta upp?). Enligt uppgifter på Twitter skedde en miss hos Aftonbladet och artikeln skulle inte ha gått ut. Artikeln togs också bort av Aftonbladet, en rättelse har lagts ut och YouGov har lagt ut nya resultat. Förhoppningsvis leder det till bättre kontroller framöver.

Det verkar alltså har varit en rad olyckliga omständigheter som ledde till att felaktiga uppgifter fick spridning. Enligt Aftonbladet uppger YouGov att de har ”fullständigt blandat ihop siffrorna”. Det klingar falskt i mina öron. I tabellen nedan redovisas YouGovs ursprungliga resultat och de reviderade.

Ursprungliga  Reviderade
M 15 19
C 2 3
FP 7 8
KD 3 4
MP 9 11
S 22 28
V 7 8
SD 8 10
PP 6 3
FI 18 4
Annat 4 1

Som framgår av tabellen innebär revideringen att stödet för Feministiskt initiativ, Piratpartiet och ”övriga partier” justerats nedåt, medan alla andra partiers opinionsstöd justerats upp något. Det är svårt att se att några siffror har blandats ihop. Snarare verkar det ha blivit fel i någon viktning. För detta talar även att andelen som uppger att de inte ska rösta eller är osäkra har förändrats. Men det väcker i sin tur frågor: hur pass snedvridna är de svar som YouGov får in som råa data och hur pass kraftfull är den viktning som tillämpas? Det vore därför bra om YouGov gav en mer utförlig förklaring till vad som gick fel.  Det finns även ett annat frågetecken kring mätningen som borde rätas ut: enligt YouGovs egen resultatredovisning innehåller undersökningsfrågan felaktigheter (där står att felaktigt att små partier har större sannolikhet att komma in i EU-val än i andra allmänna val) .

Samtidigt sätter det som har hänt fingret på ett av problemen med opinionsmätningar: instituten som genomför dem redovisar ytterst begränsad information om hur själva mätningarna går till. För oss som konsumerar opinionsmätningar vore det välkommet med redovisning av hur urvalet har gått till, hur stort bortfallet var, hur resultaten har viktats, med mera. Mitt förslag är att tidningar bör kräva sådana grundläggande uppgifter innan de förmedlar institutens resultat.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv