Annons

Kulturchefsbloggen

Martin Jönsson

Martin Jönsson

TINTINGATE Vi var många som citerade Kapten Haddocks kraftuttryck i morse när Dagens Nyheter avslöjade utrensningen på Kulturhuset. När Behrang Miri sedan tvingades backa från sitt beslut var det frestande att dra till med ytterligare en haddockare: ”Där fick du, din kataklysm!”

Men utöver fnissiga seriealbumsreferenser finns det naturligtvis en mer allvarlig kontext till denna snabbt uppblossande och slocknande affär. Eller rättare sagt flera.

För det första: Kulturhusets anseende har nu fått sig en ny, allvarlig törn, bara året efter att Eric Sjöström visade prov på en orimlig svajighet när han ställde in en streetdance-föreställning efter att en tonsatt vers av Koranen väckt reaktioner i sociala medier. Miris dåliga omdöme och uttalanden om utrensning av böcker med olämpliga värderingar har väckt en stark och berättigad ilska mot hela institutionen, trots att han bara representerar en del av den. Kulturhuset framstår som ängsligt, med dåligt omdöme och utan kontroll över verksamheten. Det brukar vara ett effektivt sätt att göra sig mindre relevant hos kulturpubliken. Utspelet riskerar naturligtvis också att öka det allmänna kulturföraktet, vilket är fördande för en verksamhet finansierad med allmänna medel.

För det andra: bannlysningen av Tintin riskerar att lägga ett löjets skimmer över den debatt som nu inletts om etniska stereotyper, i samband med Stina Wirséns ”Liten skär och alla små brokiga”. SvD Kultur har haft en rad debattartiklar som bidragit till att både bredda och fördjupa diskussionen om schablonartade skildringar. De frågorna är för viktiga för att överskuggas av haddockska kraftuttryck.