Anfäkta och anamma, vad sysslar Kulturhuset med?

UTRENSNING Man kan bara gissa vad Kapten Haddock skulle säga om Kulturhusets beslut att ta bort alla Tintinböcker från barnbiblioteket Tiotretton. ”Bomber och granater!” ”Tryffelsvin” Eller ett distinkt ”Mrkrpxzkrmtfrz!”, som i Tintin i Tibet. Men så är han ju också en schablon på en råbarkad sjöbuse.

Det är möjligt att det bara är en PR-kupp: ett sätt för Kulturhusets nye konstnärlige ledare Behrang Miri att ta sig in i debattsoffor och spalter via ett spektakulärt utspel. I så fall har han lyckats: han pryder Dagens Nyheters förstasida i dag med sitt beslut att rensa bort alla Hergés Tintinböcker från Tiotretton-bibliotekets hyllor därför att de är ”afrofobiska”.
Så här säger Miri till DN: ”Tintin speglar en nidbild med ett kolonialt perspektiv. Små barn tar in det okritiskt”.

Innehåller Tintin nidbilder och stereotyper? Ja, självklart. Där kan man få med sig bilden att alla sjömän är alkisar, alla journalister äventyrare som aldrig behöver skriva, alla försäkringsmäklare galna pratkvarnar, alla detektiver korkade och så vidare. Bilden av professor Kalkyl, baserad på schweizaren Auguste Piccard, har i decennier cementerat bilden av vetenskapsmän som tankspridda och förvirrade, på gränsen till dementa. Man kan bara gissa vad Hergé skulle hittat på om han skulle inkludera en konstnärlig ledare på ett Kulturhus i en serie.
Självklart kan det bli mer problematiskt när schablonerna gäller folkslag och etniska grupper. Debatten om albumet Tintin i Kongo, från 1931, har varit intensiv: det har höjts krav på att albumet inte skulle få säljas och i både Frankrike och Belgien har det blivit ett rättsfall. När albumet återutgavs i Sverige skrev översättaren Björn Wahlberg ett förord där han skrev att ”Albumet bör helst läsas som ett tidsdokument från ett svunnet Europa”. Det var också Hergés åsikt: han konstaterade att bilden av svarta i Afrika baserades på de fördomar som omgav honom under hans uppväxt.

Detta är naturligtvis en sak som förtjänar en seriös debatt. Hergé var sannolikt inte rasist på något sätt, men han bidrog till att sprida stereotyper om svarta. Och som Ylva Habel konstaterade i en läsvärd artikel om den aktuella debatten om ”blackface”: Svarta minoriteter har generellt en mycket svag ställning i det offentliga samtalet om hur bilder av dem produceras.
Att Kulturhuset deltar i den debatten är utmärkt. Däremot har de valt fel metod.
Behrang Miri förutspår också att det kan bli fler utrensningar. Personalen har, enligt DN, fått order att undersöka om det finns flera böcker på biblioteket som enligt honom inte borde stå där, därför att innehållet kan vara homofobt eller utlänningsfientligt. ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur”, säger Miri till tidningen.
Det låter illavarslande. Den som ger sig ut på jakt efter olämpligt innehåll i kulturen får lätt väldigt mycket att göra och halkar nästan alltid snett.
Eller som dupondtarna skulle ha sagt: ”Det är min åsikt och den delar jag”.

Visa kommentarer (649 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Skulle vara intressant om Dick H. utvecklade lite mer borg/by/stads beskattningen av vem och av vilka och hur man kunde bygga upp ett överskott för just byggande av städer. Så vitt jag förstår så var allmoge den största gruppen, men även här måste det ha funnits mycket små,små bönder och hela skalan upp till de stora. Hälsningar och tack.

 • Anonym

  Vad är egentligen definitionen av en stad här? Stadsrättigheter nämns, när började det delas ut sådana? Och sen det här med att byn [Skänninge] utvecklades till en mycket liten stad, innebär det att denna lilla stad fick stadsrättigheter i samband med detta men att vi inte vet när?

 • Anonym

  Varför infördes inte Magdeburg-rättigheter om städer i Sverige?

 • Anonym

  När två bloggar handlat om kronlogiska ordningsföljden mellan bildandet av städer i landet. (Påminner lite om en idrottstävling, där anhängare av olika städer tävlar om att bli först att bilda stad, dvs att hitta ännu äldre källor än medtävlarna och därmed ta täten i denna kamp). Så är det en fråga framför andra som dyker upp, nämligen varför var det så åtråvärt att bilda stad ? Vad i ligger den väsentliga skillnaden mellan en tätort och en stad ?

  Jag antar att svaret på frågan är följande (Dick H får gärna bekräfta eller falsifiera och helst utveckla)

  Det åtråvärda ligger i att erhålla stadsprivlegier. Stadsprivlegiet ger staden monopol på viss handel gentemot närområdet. Kungen är den som garanterar stadsprivilegiet och är därmed den som har det yttersta ansvaret att försvara detta privilegium om en konkurrerande makt (kanske i form av bondeuppror i närområdet) vägrar att erkänna detta stadsprivilegium/handelsmonopol. Stadens motprestation är att betala skatt till kungen.

  En förutsättning för att kunna erhålla stadsprivilegier är alltså att kungen har så stort inflytande i regionen, att han kan hävda sin makt där. Därför speglar framväxten av städer även kungamaktens utbredning och i förlängningen processen som leder fram till nationalstatens tillblivande.

  Jag tycker det är speciellt intressant att föreställa mig den kamp som ligger bakom uppkomsten av en stad. (Föreställning/fantasi får kompensera den brist på historiska dokument som kan beskriva detta skede för eftervärlden).

  Under vikingatiden, kunde samhällena mönstra en egen flotta och föra en relativt självständig handel, då kungarna under denna tid inte hade samma inflytande som senare. Jag tror inte dessa samhällen utan motstånd gav upp sin rätt att föra handel till förmån för de boende i samhällen som fått stadsprivilegier, utan det döljer sig för oss troligen en lång kamp om dessa rättigheter.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Nja, när det gäller Linköping finns det arkeologisk bakgrund som stöder att Linköping var eller blev stad på 1100-talets andra hälft. Vi har utöver Florensförteckningen även kung Knuts bekräftelse av gåvobrev, DS 113, tidigare antaget skrivet 1199 men troligen 1191 enligt medeltidsbrevens kartotek, där kung Knut bland annat nämner biskop Kol i Linköping. Det torde vara svårt att logiskt argumentera för att Linköping inte var en stad när det var Linköping och inte Skenninge som blev biskopssäte i Östergötlandsområdet.

  Sedan finns ju Utdrag ur kardinal Albinus’ provinciale och skattelängd med uppgifter om bl.a. Uppsala, Västerås, Strängnäs, Linköping och Skara (SDHK nr 40426) från 1188 som stöder att Linköping borde varit stad redan då. Respektive Martin V-s brev till biskopen i Linköping om ärkebiskop Eskils fundationsprivilegium för Öveds kloster 1138-1177 (SDHK nr 40769 från Vatikanens Reg. Lat. Martini V An. 4 5 lib. 51 f. 60v )

  • Anonym

   Eftersom det är en stor risk att du sprider ett påstående vars sanningsvärde är falskt (*), så är det av allmänintresse att du redovisar den källa som du syftar på och hur du utifrån denna kommit fram till din tolkning. Jag tänker speciellt på följande citat från din post

   ”när det gäller Linköping finns det arkeologisk bakgrund som stöder att Linköping var eller blev stad på 1100-talets andra hälft.”

   (*) Eftersom ditt påstående står i strid mot det Dick Harrison beskrivning, som antas vara korrekt

   • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

    Den arkeologiska bakgrunden är den jag fick lära mig när jag arbetade som dåvarande Länsmuseechef Gunnar Lindqvists sekreterare under ett års vikariat innan jag började läsa till SO-lärare samt under C-nivån skrev om Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider och sedemera läste upp till D-nivå där jag skrev om Lars Gahrns avhandling Svearike.

    Härutöver kom det fram en hel del fakta, inklusive icke behandlat äldre källmaterial när jag under ett år höll i Studiefrämjandets Historiska Projekt Kaga, Vreta och Ledbergs socknar. Faktan kom främst fram när en i gruppen utifrån äldre kartmaterial och geologisk analys samt utifrån existerande topografiska registret som jag själv under min tid på Länsmuseet hjälpt till (från början systemprogrammerare) att tillsammans med dataföretag datorisera.

    Har precis lagt ut en av de viktigare kartorna på min norah4you blogg se under flik historia, jo jag har en gång i tiden jobbat med att rita kartor så det var inget problem, från C-uppsatsen. Kända borgar längs vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider. Två borgar saknas på kartan. En jag missade på en ö i skärgården samt en som konstaterades efter att kartan blev klar. Uppgifterna härör från kontroll mot Topografiska registret och annat källmaterial.

    Dick Harrisons beskrivning anses vara korrekt. Så är det, men det innebär inte att de diplom jag hänvisade till, går att hitta i Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbrev, och de uppgifter som finns i Länsmuseet i Östergötlands topografiska register inte går att föra fram. Historia bygger på hypoteser som alltid grundar sig på det vid varje tidpunkt kända materialet.

    • Anonym

     Tack för din ansträngning att redovisa källläget. Som vetenskapligt arbete skulle de inte godtagas utan ytterligare precisering, men för diskussionen har du givit en tydligare vink om varifrån du hämtat dina uppgifter.

     Vore kul om Dick Harrison gjorde entre i kommentarsspalten och deltog i debatten. Detta kunde ju bli en spännande och givande diskussion för läsarna.

     Det var dock inte min mening att du skulle publicera sådana uppgifter att det hotar din personliga integritet, där du som privatperson kan spåras utifrån dessa. Kanske du bör rensa dessa uppgifter

     • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

      Nej men detta är inte ett vetenskapligt arbete. Antalet ord man får skriva påminner mig lite om läget på C-nivån….. den dryga 4 cm höga A4-utskriften av alla platser markerade på kartan med nr (du vet vad jag menar) och när de grävts ut/vid vilken inventering de hittats samt källförteckning om vilka som skrivit om/skrivit grävningsrapport etc vad som hittats om något o.s.v. den fick jag minsann inte bifoga :-)

      Du får gärna skriva till mig privat för mer info. Gärna också tala om vem du själv är. Förslag gå in på min blogg och skriv en kommentar (publiceras inte utan hamnar i granskningskö) till någon av kartorna, med din egen mailadress, så skickar jag min privata.

      Jag har inga problem med att kunna eftersökas. Har haft en stalker i snart 15 år på grund av att han och jag inte har samma uppfattning om betydelsen av grävningsrapporter, pollenanalyser och dendrokronologiska rapporter….. Det snillet var faktiskt från Borensberg från början och hade en av mina gamla klasskamrater som sin första fröken. Nu har han stuckit ut i världen och fortsätter med att skriva Ad Hominem samt även försökt påstå sig vara jag….. stackars honom.

 • Anonym

  Vilken stad utgör idag (20110215) medianen i listan över städer i Sverige, sorterad efter stadsprivilegiedatum ?

 • Anonym

  Täby då, omnämnd på Jarlabankes runstenar från 1000-talet. Fast ja, kanske var det mer en bygd än stad som omnämndes. Då kan man i och för sig komma till en fråga om när första ort/bygd/landskap i (nuvarande) Sverige omnämnts i bevarade källor. Måhända Skåne kanske, som möjligt ursprung och namngivare till hela skandinavien.

  • http://Svd.se/ Larsviberg

   Skåne lär vara omnämnt först på 800-talet under Karl en stores tid. Finnveden omtalas av Jordanes på 500-talet. Annars förhöll det sig så, att invandringen skedde när iskanten drog sig tillbaka efter den senaste nedisningen för c:a 10000 år sedan. Möjligen kan landet ha varit befolkat under den interglaciala tiden men inga säkra spår lär finnas. De första invånarna var jägare och fångstmän och mera bofast blev befolkningen först under littorinatiden. Jarla Banke är ganska ung i sammanhanget.

   • Anonym

    Det är fortfarande sent. Plinius den äldre beskrev ”Scatinavia” samt ”Scandia” i våra trakter redan under första århundradet, men var någon tidigare? Pytheas beskrev Thule, men det kan ju inte med någon större precision hänvisas till skandinavien.

 • http://pulse.yahoo.com/_6FLJKANACRDXQJ6NXUFFNNA4NI Per

  Skepplanda och närliggande Grönköp bör vara väldigt gamla?

  • Anonym

   Skepplanda har bara varit en bondby. Grönköp existerar i nuläget enbart i skrifterna. Den har aldrig arkeologiskt kunnat påvisas. Dess efterföljare anses vara Lödöse.

 • http://Svd.se/ Larsviberg

  En detalj. Man kan knappast tala om att Värnamo grundlades 1920. Bebyggelse uppstod naturligt sedan lång tid vid ett vadställe över Lagaån. Liknande uppkomsthistoria har Örebro vid Svartån, Paris vid Seine och kanske Astrid Lindgrens hemstad Vimmerby vid Stångån.

 • http://www.facebook.com/people/Jerry-Johansson/100000535326219 Jerry Johansson

  Det är ganska naturligt. Ju mer korkade saker man publicerar, om muslimska helgdagar exempelvis, desto mer förbannade blir människor och klickar in. Men om rena besökare är det man strävar efter på SvD, ja, varför inte ta steget fullt ut och bli nya Aftonbladet. Det är ju ditåt det lutar, inte sant?

  Upp med en bild, eller missvisande rubrik om Paris Hiltons trosor, eller Carolas chockbesked, så ska ni se att ni får klick. Och ju fler klick, desto mer annonspengar, och pengar är framgång, inte sant?

  • Anonym

   Tro det eller ej, men det är väldigt många som vill göra eid till helgdag. Alltså alla tre dagarna. Finns ca 500000 muslimer i sverige. Frågan är om det är motiverat att ha en massa helgdagar folk inte bryr sig ett skvatt om (annandag påsk, pingst , osv). Som det är nu sjukskriver och skolkar en massa muslimer varje år. Man vet inte om det är eid förrän dagen innan heller.

 • http://pulse.yahoo.com/_M76LUERCOZA37HFAK2Q5Q3RR2I Anonym

  Jag har svårt att förstå dina synpunkter. Den enda diskussionen som jag anser var något oseriös är den om bilen som lyxvara, men den var trots allt skriven av forskare vid svenska universitet. Vilken av diskussionerna anser du vara opassande i SvD?

 • Anonym

  Redovisa även hur snabbt kommentatorfunktionen släcks ner, när inläggen blir lite väl ”kraftiga”. En del artiklar kan man kommentera ett visst antal timmer/dagar, medan andra snabbt blir otillgängliga….. journalistiskt hyckleri!!!!

 • Anonym

  Opinionsdelen av SvD är nog den där debatten bland läsarna ger mest också. Det förutsätter dock att inläggen publiceras direkt och inte förhandsmodereras vilket skulle ta för lång tid och då får man ingen debatt. Disqus fungerar bra och ännu bättre när man har infört att visa 40 inlägg i taget så att man får litet bättre överblick vid en intensiv debatt.

  En svaghet är dock att när inlägg tas bort sker detta helt utan motivering vilket jag tycker att man måste ändra på. Jag ägnar mig inte åt näthat, rasism eller liknande och har ändå ibland upptäckt att högst hovsamma inlägg som anknyter till ämnet plötsligt är borta och är lika förvånad var gång och också rätt irriterad då jag inte förstått varför. Varje borttaget inlägg borde föranleda ett mail till den registrerade adressen med en motivering!

 • Anonym

  Läsarkommentarerna är en mycket viktig del av er attraktionskraft. Tyvärr har ni på senare tid uppvisat en trångsynt inställning där ni valt att ta bort hela diskussioner med flera hundra kommentarer i ett svep med hänvisning till att några få skulle ha misskött sig.

  Om man var inne under debatten såg man dock att ni först tog bort inlägg som verkligen inte följde policy. Det tycker jag var helt OK.

  Steg 2, när ni sedan helt sonika tog bort alla kommentarer stank dock av läsarförakt och tyder mer på att ni helt enkelt inte tyckte om de åsikter som läsarna hade. Om så är fallet, gör som i er löjliga journalistiska interndebatt (stafetten om näthat) – tillåt aldrig vanligt folk att lägga sig i era inre angelägenheter.

  Jag hoppas givetvis att ni istället går tillbaka till den mer öppna och demokratiska inställning som ni hade för några veckor sedan.

  • http://pulse.yahoo.com/_M76LUERCOZA37HFAK2Q5Q3RR2I Anonym

   Jag vet inte hur mycket tid som du har lagt ner på att läsa kommentarerna här på SvD, men jag blir ibland chockerad över de åsikter som uttrycks när framförallt invandring kommer på tal. Kommentatorsfältet till en del artiklar domineras nästan helt av rasistiska kommentarer. Jag har förståelse för att SvD i sådana fall blir tvungna att stänga möjligheten att kommentera.

  • http://twitter.com/SvDBrannpunkt SvD Brännpunkt

   Vi vill helst alltid kunna ha kommenteringen påslagen, och jag förstår invändningen mot att stänga ned alla kommentarer när en diskussion spårar ur med exempelvis grova påhopp mot den som skrivit artikeln. Dock är det så att det ibland handlar om hundratals kommentarer och det är tidskrävande att gå igenom alla. Helst skulle vi vilja behålla de kommentarer som inte bryter mot SvD:se regler, men vi har inte alltid möjlighet rent tidsmässigt.

   • Anonym

    Tack för svar. Jag vidhåller dock att ni i redan gjort jobbet. Framemot kvällen togs en mängd kommentarer bort, exempelvis en som uttryckte en förhoppning om att en kvinna som sympatiserade med Ekeroth / SD skulle våldtas. Eftersom man alltså redan gjort gallringen hade man då en ypperlig möjlighet att behålla övriga kommentarer och helt enkelt stänga av vidare kommentering.
     
    Varför ska läsare förresten interagera med tidningen och varandra om allt plötsligt bara tas bort? Och vad är meningen med att inte tillåta kommentarer om kontroversiella ämnen? Det är väl just de som behöver ytterligare diskussion? Artiklarna om ”10 bästa skruvdragare” kommer aldrig få särskilt många kommentarer, och det finns en anledning till det… 

 • mikaelsod

  ”Behrang Miri förutspår också att det kan bli fler utrensningar.
  Personalen har fått order att undersöka om det finns flera böcker på
  biblioteket som enligt honom inte borde stå där, därför att innehållet
  kan vara homofobt eller utlänningsfientligt.”
  Tips: kolla Koranen, och Bibeln.
  Det mest förvånande är att alla ändå tycker att det är OK, någon tidningsnotis, men inget mer. Vad skulle hända om Jimmie Åkesson började censurera bibliotek?

  • http://twitter.com/Grundsnygg Stefan Bergström

   Vilka ”alla” syftar du på? Vad jag kan se är de flesta eniga om att censur är fel väg att gå.

   • mikaelsod

    Alla. Alla tidningar, TV-program, journalister. Alla tyckare. Var är twitterstormen? Var är demonstranterna på Sergels Torg? Var är ifrågasättanden och kritik (utom denna artikel)? Var är indignerade utrop från Expo?
    Igen, tänk dig reaktionerna om SD föreslagit att Koranen skulle rensas ut, hade det varit lika likgiltigt mottaget?
    (notera också att även här censureras det, först står det ‘visa 26 kommentarer’, och när man klickar får man ‘visar 8 kommentarer’…)

    • Anonym

      Lugn! Det blir bokbål på platt snart där man bränner böcker som Tintin, Stridberg  och annat som inte passar in bibliotekschefen världsbild. Kan man gissa att Das kapital och koranen blir de 2 böcker som bli kvar i biblioteks bestånd?

     • Anonym

      ”Kan man gissa att Das kapital och koranen blir de 2 böcker som bli kvar i biblioteks bestånd?”

      När Behrang och hans kompisar tagit makten återstår bara en bok. Vilken får du själv lista ut.

     • Anonym

       Mein Kampf och Koranen är väl de 2 böcker som skall få finnas kvar i Behrang biblioteket.

     • Anonym

      ”Kan man gissa att Das kapital och koranen blir de 2 böcker som bli kvar i biblioteks bestånd?”

      När Behrang och hans kompisar tagit makten återstår bara en bok. Vilken får du själv lista ut.

    • Anonym

     Du kanske får rätt, men man kan väl knappast förvänta sig en demonstration på Sergels torg ett par timmar efter att nyheten publicerats…

    • Anonym

     Du kanske får rätt, men man kan väl knappast förvänta sig en demonstration på Sergels torg ett par timmar efter att nyheten publicerats…

    • http://twitter.com/fberglund F. Berglund

     Ingen kommer våga demonstrera efterom Expo skulle vara på plats och fotografera, åsiktsregistrera stämpla alla som rasister. Sedan skulle facket slänga ut dig och därefter blir du arbetslös. 

    • Anonym

     Tja, de flesta är negativa här. Den här krönikören är negativ. Sydsvenskan är negativ. Twitter har över 1000 tweets som alla är negativa. Ingen håller med Herr konstnärlige ledare. Tintin skall stanna. Ingen som uttalar sig verkar tycka att det är ok ärligt talat.

    • Anonym

     Tja, de flesta är negativa här. Den här krönikören är negativ. Sydsvenskan är negativ. Twitter har över 1000 tweets som alla är negativa. Ingen håller med Herr konstnärlige ledare. Tintin skall stanna. Ingen som uttalar sig verkar tycka att det är ok ärligt talat.

    • mikaelsod

      Får förvånat konstatera att jag hade fel, inte nog med att Behrang backade, inte ens Expo höll med honom. Det finns tydligen en gräns även för dessa människor :)

   • mikaelsod

    Alla. Alla tidningar, TV-program, journalister. Alla tyckare. Var är twitterstormen? Var är demonstranterna på Sergels Torg? Var är ifrågasättanden och kritik (utom denna artikel)? Var är indignerade utrop från Expo?
    Igen, tänk dig reaktionerna om SD föreslagit att Koranen skulle rensas ut, hade det varit lika likgiltigt mottaget?
    (notera också att även här censureras det, först står det ‘visa 26 kommentarer’, och när man klickar får man ‘visar 8 kommentarer’…)

  • Anonym

   Herre Gud. Det började med negerbollen, och sveriges vänster kommer inte vara nöjd förrän det enda signalementet på en människa som är politiskt tillåtet är just ”en människa”.
   Vad kommer härnäst – förbud mot att göra karikatyrbilder av unga flickor med fräknar eller rött hår? Pippi Långstrump ligger pyrt till! 

   • Anonym

    Pippi har redan ”kurreduttats”. Det kommer inte att sluta förrän all opposition har slagits ner. Mångkulturen är viktigare än både yttrande- och tryckfriheten.

   • Anonym

     Nä du. Man och män, kommer alltid finnas kvar i signalelementen. Det är inte okej med etnicitet, men det gagnar feminismen att visa att nästan alla bovar är män, vilket det såklart är. Det borde också stå enligt mig, men naturligtvis inte bara, utan en så korrekt beskrivning som möjligt.

    Sedan har du kanske rätt. Det kommer faktiskt stå enbart ”människa” när förövaren har varit en kvinna.

   • Anonym

     Inte en ”människa” – en hen!

   • Anonym

     Inte en ”människa” – en hen!

   • Anonym

     Inte en ”människa” – en hen!

   • Anonym

     Vad kommer härnäst?
    ”Inte en människa” – en hen!

   • Anonym

    Vad kommer härnäst?
    .

    ”Inte en människa” – en hen!

  • Anonym

   Herre Gud. Det började med negerbollen, och sveriges vänster kommer inte vara nöjd förrän det enda signalementet på en människa som är politiskt tillåtet är just ”en människa”.
   Vad kommer härnäst – förbud mot att göra karikatyrbilder av unga flickor med fräknar eller rött hår? Pippi Långstrump ligger pyrt till! 

  • Anonym

   Det lär väl knappast ta in en serier om Profeten Muhammeds och hans liv..

   • Anonym

    Nej, barnporr är förbjudet i Sverige, där av är omöjligt att göra laglig serie versionen av Profeten Muhammades. Att gifta sej med 6 åringar och sedan ha sex 9 åringar var något som den berömde profeten sysslade med.

  • Anonym

   Sveriges bibliotek har sedan länge censurerat eller på olika sätt missgynnat böcker och tidskrifter som ansetts vara för nationalistiska eller invandringskritiska. Men Maos lilla röda och liknande böcker har klarat sig.
   .
   Samtidigt var indignationen i svensk media stor när Front National i Frankrike gjorde motsvarande med extremvänsterlitteratur på de orter de styrde. Dubbelmoral är första budet för en typisk svensk journalist.

  • Anonym

   Sveriges bibliotek har sedan länge censurerat eller på olika sätt missgynnat böcker och tidskrifter som ansetts vara för nationalistiska eller invandringskritiska. Men Maos lilla röda och liknande böcker har klarat sig.
   .
   Samtidigt var indignationen i svensk media stor när Front National i Frankrike gjorde motsvarande med extremvänsterlitteratur på de orter de styrde. Dubbelmoral är första budet för en typisk svensk journalist.

  • Anonym

   Sveriges bibliotek har sedan länge censurerat eller på olika sätt missgynnat böcker och tidskrifter som ansetts vara för nationalistiska eller invandringskritiska. Men Maos lilla röda och liknande böcker har klarat sig.
   .
   Samtidigt var indignationen i svensk media stor när Front National i Frankrike gjorde motsvarande med extremvänsterlitteratur på de orter de styrde. Dubbelmoral är första budet för en typisk svensk journalist.

  • Anonym

   Enid Blyton och Fembökerna lär ju slängas på bålet med en gång, hån har ju tillskrivits att vara både nazist, rasist och fascist och karaktärerna i böckerna har ju beskrivits som stereotypa med feminina Anne, Duktiga pojkar och svartmuskiga tjuvar…

  • Anonym

   Enid Blyton och Fembökerna lär ju slängas på bålet med en gång, hån har ju tillskrivits att vara både nazist, rasist och fascist och karaktärerna i böckerna har ju beskrivits som stereotypa med feminina Anne, Duktiga pojkar och svartmuskiga tjuvar…

  • Anonym

   Utrensning i sann fascistisk/kommunistisk anda!

   Vilka chefer på Kulturhuset står bakom gaphalsens censur?

   Det jag hört/sett är art han pratar utan att låta någon annan tala, utan att lyssna på argument. Vilket missfoster till chef….man blir mörkrädd!!

  • Anonym

   Femböckerna
   Dålig litteratur med stereotyper på flickaktiga flickor, duktiga pojkar och svartmuskiga förbrytare. Att Edin Blyton dessutom blivit anklagad för att vara både nazist, rasist och fascist gör ju inte saken bättre!

  • Anonym

   Femböckerna
   Dålig litteratur med stereotyper på flickaktiga flickor, duktiga pojkar och svartmuskiga förbrytare. Att Edin Blyton dessutom blivit anklagad för att vara både nazist, rasist och fascist gör ju inte saken bättre!

 • Anonym

  Det här är väl så nära bokbål man kan komma utan att rent fysiskt bränna ideologiskt oönskade böcker?

 • Erik Larsson

  Om Tintin skall ta bort så måste Emil i Lönneberga bort för den förnedrar skåningar och Pippi Långstrump är ju rent förtal mot alla poliser.

  • http://twitter.com/Grundsnygg Stefan Bergström

   Jag som alltid trott att Emil var smålänning.

   • Anonym

    Ja, det ställer ju saken i en helt annan dager.

 • Anonym

  Hur skedde  urvalet till konstnärlig ledare på kulturhuset?

  • Anonym

   Ett Icke-svenskt namn var nog det viktigaste kriteriet. Allt i sann PK-anda.

   • Anonym

    Om jag inte minns fel så har han också en bakgrund inom skrik- skrän- och stenkastarvänstern. Och keps med högkull som han bar på sned. Det ger alltid pluspoäng inom den svenska kultursektorn var främsta syfte är att smeka makten medhårs.

 • http://www.facebook.com/people/Jonathan-Lejonhjärta/100001516719804 Jonathan Lejonhjärta

  En bok han kan sparka ut det är Koranen som innehåller både hets mot folkgrupp, homofobi och döds hot emot kristna och judar! Ge fan i Tintin böckerna!! 

 • Anonym

  Men han kan väl inte komma här och slänga ut vår kultur???
  Jag vill att mina barn läser Tintin.
  Jävla tomte.

 • Anonym

  Men han kan väl inte komma här och slänga ut vår kultur???
  Jag vill att mina barn läser Tintin.
  Jävla tomte.

 • Anonym

  Fullkomligt vidrigt betende som får mig att tänka på nazisternas bokbål. ”Alla åsikter är OK så länge de delas av oss”.

  Hur kan kulturdepartmentet sitta och titta på medan skattebetalarnas pengar går till att selektivt plocka bort böcker ur bokhyllorna. Vem drar gränsen? Miri? Herregud. Man baxnar.

 • Anonym

  Fullkomligt vidrigt betende som får mig att tänka på nazisternas bokbål. ”Alla åsikter är OK så länge de delas av oss”.

  Hur kan kulturdepartmentet sitta och titta på medan skattebetalarnas pengar går till att selektivt plocka bort böcker ur bokhyllorna. Vem drar gränsen? Miri? Herregud. Man baxnar.

 • Anonym

  Om det inte är ett PR-trick hoppas jag hela svenska folket ställer sig upp och säger att nu är det nog!
  Dessutom skulle alla anslag till kulturhus och annat flum dras in, tills man inser vilka det är som försörjer dom. Att Behrang Miri  gjort alla invandrare från Mellanöstern och Afrika en björntjänst, verkar han inte ha omdöme nog att förstå. Men det är kanske vad som behövs för en chefstjänst på Kulturhuset…

 • Anonym

  Om det inte är ett PR-trick hoppas jag hela svenska folket ställer sig upp och säger att nu är det nog!
  Dessutom skulle alla anslag till kulturhus och annat flum dras in, tills man inser vilka det är som försörjer dom. Att Behrang Miri  gjort alla invandrare från Mellanöstern och Afrika en björntjänst, verkar han inte ha omdöme nog att förstå. Men det är kanske vad som behövs för en chefstjänst på Kulturhuset…

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=588932536 Mikael Björn

  Och så börjar böcker rensas ut från de Svenska biblioteken för barnens bästa. Är det ingen som känner igen den kalla vinden från 30-talets Tyskland med den intolerans och historierevisionism? Vad är nästa steg? Bokbål och krossade skyltfönster hos de som inte bekänner sig till den rätta läran?

  • Anonym

   Här i Malmö ser vi redan förtecken till kristallnatten för de judar som fortfarande håller ut i staden och längst fram i pöbeln med hötjugorna står Malmös starke man.

   • Anonym

     Oja! Det så kallade nybyggarna för Sverige in en mörktid, först kristallnätter i våra förorter och nu censur.

   • Anonym

     Oja! Det så kallade nybyggarna för Sverige in en mörktid, först kristallnätter i våra förorter och nu censur.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=588932536 Mikael Björn

  Och så börjar böcker rensas ut från de Svenska biblioteken för barnens bästa. Är det ingen som känner igen den kalla vinden från 30-talets Tyskland med den intolerans och historierevisionism? Vad är nästa steg? Bokbål och krossade skyltfönster hos de som inte bekänner sig till den rätta läran?

 • Anonym

  Jag är uppväxt med Tintin. Det var magiskt att få ett oläst Tintinalbum till födelsedagen, att få ta del av det sprakande härliga bildspråket och den fantastiska historien. Jag läser faktiskt om mina gamla album då och då när jag besöker mina föräldrar.

  Ah, just det. Jag har gott om icke-svenska kompisar och arbetskamrater. Flera från mellanöstern och Afrika. Jag måste klarat mig från att ha blivit indoktrinerad av den onde Hergé helt enkelt.

 • Anonym

  Jag är uppväxt med Tintin. Det var magiskt att få ett oläst Tintinalbum till födelsedagen, att få ta del av det sprakande härliga bildspråket och den fantastiska historien. Jag läser faktiskt om mina gamla album då och då när jag besöker mina föräldrar.

  Ah, just det. Jag har gott om icke-svenska kompisar och arbetskamrater. Flera från mellanöstern och Afrika. Jag måste klarat mig från att ha blivit indoktrinerad av den onde Hergé helt enkelt.

 • Anonym

  Skall nog ta mig till seriebokhandeln och köpa på mig (minst) en uppsättning Tintinalbum. Kan vara bra att ha sen när man är i landsflykt.

 • Anonym

  Skall nog ta mig till seriebokhandeln och köpa på mig (minst) en uppsättning Tintinalbum. Kan vara bra att ha sen när man är i landsflykt.

 • Anonym

  Ock ock. Om svenskarna fingo bestämma över sin egen kultur så är det första som ryker just kulturhuset, denna symbol för en kultur i upplösning. Men som tur är så växer det enda svenskvänliga partiet sig allt starkare vilket är hoppfullt för gamla fria Sverige,

 • Anonym

  Ock ock. Om svenskarna fingo bestämma över sin egen kultur så är det första som ryker just kulturhuset, denna symbol för en kultur i upplösning. Men som tur är så växer det enda svenskvänliga partiet sig allt starkare vilket är hoppfullt för gamla fria Sverige,

 • Anonym

   Kulturhuset är underställt Stockholms Stad.
   
  Vad säger då stadens folkvalda om att personer på Kulturhuset censurerar bibliotek?
   
  Kan bibliotek i fortsättningen låna ut Snorre Sturalssons Edda, Iliaden, Bibeln, Toran eller Koranen?

  • Anonym

   Eftersom kulturhuset är underställt Stockholms Stad så blir det intressant att se hur de nu agerar, antingen stöder de censur och bokbål eller också inte. Jag gissar på det första.

  • Anonym

    Maila din politiker.. Finns epost adresser på Stockholm.se

 • Anonym

   Kulturhuset är underställt Stockholms Stad.
   
  Vad säger då stadens folkvalda om att personer på Kulturhuset censurerar bibliotek?
   
  Kan bibliotek i fortsättningen låna ut Snorre Sturalssons Edda, Iliaden, Bibeln, Toran eller Koranen?

 • Anonym

   Kulturhuset är underställt Stockholms Stad.
   
  Vad säger då stadens folkvalda om att personer på Kulturhuset censurerar bibliotek?
   
  Kan bibliotek i fortsättningen låna ut Snorre Sturalssons Edda, Iliaden, Bibeln, Toran eller Koranen?

 • Anonym

   Kulturhuset är underställt Stockholms Stad.
   
  Vad säger då stadens folkvalda om att personer på Kulturhuset censurerar bibliotek?
   
  Kan bibliotek i fortsättningen låna ut Snorre Sturalssons Edda, Iliaden, Bibeln, Toran eller Koranen?

 • Anonym

  Heinrich Heine: ”Där man bränner böcker bränner man till slut även människor.”
  .
  Vi har sett det förut, och vi kommer förmodligen snart att få se det igen…

  • Anonym

   I arabvärlden lär ”Mein Kampf” vara en bästsäljare…

  • Anonym

   I arabvärlden lär ”Mein Kampf” vara en bästsäljare…

 • Anonym

  Heinrich Heine: ”Där man bränner böcker bränner man till slut även människor.”
  .
  Vi har sett det förut, och vi kommer förmodligen snart att få se det igen…

 • Anonym

  Heinrich Heine: ”Där man bränner böcker bränner man till slut även människor.”
  .
  Vi har sett det förut, och vi kommer förmodligen snart att få se det igen…

 • Anonym

   Sorg. Jag känner sorg. Och världen blir bara vidrigare och vidrigare. Där man bränner böcker, bränner man snart människor.

  • Anonym

   Mitt hjärta brister snart, och jag vet att det gläder herr Behrang

  • Anonym

   Mitt hjärta brister snart, och jag vet att det gläder herr Behrang

 • Rosenhane

  Galenskapen i pksverige sprider sig som en präriebrand.
  Vad blir nästa steg i rensningen av olämpligt material?

  Erik Axel Karlfeldt måste bort, jag säger bara Svarte Rudolf…

  Fröding ska vi inte tala om och Evert Taube, Povel Ramel osv.

  Detta är så sjukt att man kräks!

 • Rosenhane

  Galenskapen i pksverige sprider sig som en präriebrand.
  Vad blir nästa steg i rensningen av olämpligt material?

  Erik Axel Karlfeldt måste bort, jag säger bara Svarte Rudolf…

  Fröding ska vi inte tala om och Evert Taube, Povel Ramel osv.

  Detta är så sjukt att man kräks!

 • Rosenhane

  Galenskapen i pksverige sprider sig som en präriebrand.
  Vad blir nästa steg i rensningen av olämpligt material?

  Erik Axel Karlfeldt måste bort, jag säger bara Svarte Rudolf…

  Fröding ska vi inte tala om och Evert Taube, Povel Ramel osv.

  Detta är så sjukt att man kräks!

 • Anonym

  Utrensning av Tintin är första steget mot censur. Lyckas det så kommer utrensningarna att fortsätta. Och det som Behrang Miri säger, att han vill ha en debatt om synen på människor i litteraturen, innebär det att man måste acceptera alla hans normer? Måste alla tycka om alla kulturer? Måste alla tycka om homoäktenskap? Måste alla leva könsneutralt? Och så vidare. Öppen fientlighet mot grupper man inte tycker om är förstås inte bra. Men att censurera och tvinga på ungdomar sina åsikter är fel.

  • Anonym

   Första steget MOT censur? Det ÄR censur. Vi har redan sett flera exempel på hur invandrare börjat rumstera om i den svenska och europeiska kulturskatten. Mitt hat mot invandrare steg just flera tiotals procent.

 • Anonym

  Utrensning av Tintin är första steget mot censur. Lyckas det så kommer utrensningarna att fortsätta. Och det som Behrang Miri säger, att han vill ha en debatt om synen på människor i litteraturen, innebär det att man måste acceptera alla hans normer? Måste alla tycka om alla kulturer? Måste alla tycka om homoäktenskap? Måste alla leva könsneutralt? Och så vidare. Öppen fientlighet mot grupper man inte tycker om är förstås inte bra. Men att censurera och tvinga på ungdomar sina åsikter är fel.

 • Anonym

  Utrensning av Tintin är första steget mot censur. Lyckas det så kommer utrensningarna att fortsätta. Och det som Behrang Miri säger, att han vill ha en debatt om synen på människor i litteraturen, innebär det att man måste acceptera alla hans normer? Måste alla tycka om alla kulturer? Måste alla tycka om homoäktenskap? Måste alla leva könsneutralt? Och så vidare. Öppen fientlighet mot grupper man inte tycker om är förstås inte bra. Men att censurera och tvinga på ungdomar sina åsikter är fel.

 • Anonym

  Bokbålen är tillbaka och liksom förr så förbådar de nya tider…

 • Anonym

  Bokbålen är tillbaka och liksom förr så förbådar de nya tider…

 • Anonym

  Bokbålen är tillbaka och liksom förr så förbådar de nya tider…

 • Anonym

  Detta landet måste ju vara det mest patetiska som finns!!
  Nu får det väl vara slut på idiotin!

  Ska vi börja radera historia också då… typ att Assyrerna flådde sina fiender levande eller hade rätt att kasta syra i ansiktet på sin fru om de misstänkte att hon var otrogen -ooops det är ju vad de gör idag också en gammal kvarleva alltså!

 • Anonym

  Detta landet måste ju vara det mest patetiska som finns!!
  Nu får det väl vara slut på idiotin!

  Ska vi börja radera historia också då… typ att Assyrerna flådde sina fiender levande eller hade rätt att kasta syra i ansiktet på sin fru om de misstänkte att hon var otrogen -ooops det är ju vad de gör idag också en gammal kvarleva alltså!

  • Anonym

   Detta pågår redan. Man framhåller gärna västerländkst mördande under korståget till exempel men förbigår den arabiska terrorn. Man framhåller den västerländska slavhandelen men förbigår den arabiska. Vi raderar inte historia (ännu) men vi har en tendens att ”gömma undan” en del fakta som inte passar in i makthavarnas kulturbygge.

   • Anonym

    Det är helt riktigt. För någon vecka sedan kunde vi på SvD läsa en krönika om att turkarna historiskt sett kallats en del olämpliga uttryck och det skylldes i princip på europeisk rasism. Att turkarna själva historiskt sett var orsaken till européernas avoga inställning nämndes inte. Krig, erövringar, plundringar, massakrer, slaveri var vad som drabbade åtskilliga – att européerna inte hälsade fienderna välkomna var väl inget konstigt utom för krönikören förståss.

   • Anonym

    Det är helt riktigt. För någon vecka sedan kunde vi på SvD läsa en krönika om att turkarna historiskt sett kallats en del olämpliga uttryck och det skylldes i princip på europeisk rasism. Att turkarna själva historiskt sett var orsaken till européernas avoga inställning nämndes inte. Krig, erövringar, plundringar, massakrer, slaveri var vad som drabbade åtskilliga – att européerna inte hälsade fienderna välkomna var väl inget konstigt utom för krönikören förståss.

    • Anonym

     Turkarna kom först på 1000-talet till Turkiet. Det var grekiskt innan dess. 1453 var erövringen fullbordad genom Byzans fall. De grymheter som turkarna har utsatt armenier, bulgarer, greker för är obeskrivliga. 

 • Anonym

  Detta landet måste ju vara det mest patetiska som finns!!
  Nu får det väl vara slut på idiotin!

  Ska vi börja radera historia också då… typ att Assyrerna flådde sina fiender levande eller hade rätt att kasta syra i ansiktet på sin fru om de misstänkte att hon var otrogen -ooops det är ju vad de gör idag också en gammal kvarleva alltså!

 • Anonym

  Bra skrivet av svd. Dags att ta tag i dessa intoleranta pk-förespråkare. Bojkotta Kulturhuset.
  ..
  Och bra gjort av svd att tillåta kommentarer. Gör det gärna oftare.

  • Anonym

   Håller helt med. Och det tål att upprepas, heder åt SvD som tillåter kommentarer. Det är därför jag läser SvD. Hemmatidiningen SDS tillåter endast kommentarer av type ”rätt låt vann” eller ”färgen på hockylagets tröjor”.

  • Anonym

   Håller helt med. Och det tål att upprepas, heder åt SvD som tillåter kommentarer. Det är därför jag läser SvD. Hemmatidiningen SDS tillåter endast kommentarer av type ”rätt låt vann” eller ”färgen på hockylagets tröjor”.

 • Anonym

  Tintin är på de allra flesta sätt underhållande och väl värd att bevara för de flesta som kan skilja på vad som är väsentligheter. Sedan har vi de som in absurdum skall krångla till saker och ting. Barnasinnet verkar vara som bortblåst och slutsatsen blir att de där kan inte ha det för roligt. Ett gott råd till en sådan, läs Tintin, låt barnet inom dig vakna.

 • Anonym

  Ren skandal. Detta är att förneka världens historia. Det om något är att förneka kultur.Släng för sjutton ut Behrang Miri istället.

 • Anonym

  Märkligt hur bokbrännare under nazi-tyskland, finner sin spegelbild i kulturhuset anno 2012.

  • Anonym

   Islam + kulturmarxism = nazism. Det hette inte för inte NationalSOCIALISM!!! Glöm inte det.

 • Anonym

  Det var en surrealistisk känsla att på väg till jobbet höra nyhetsuppläsaren torrt konstatera att man skulle börja bränna vissa böcker, för att sedan läsa upp de senaste sportresultaten. Trettiotalet i repris, så naturligt och självklart.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

  Börjar inte detta gå till en otrolig överdrift nu? Hoppas då all litteratur som fördummar den vita människan förbjuds med! Åsa-Nisse, Knasen, Uti vår hage, Lilla Fridolf etc etc.. alla fördummar dom ju den vita människan. Så hoppas sånt försvinner från våra hyllor med då. 

 • Anonym

  2014

 • Anonym

  Börjar vi att rensa ut några böcker för att dom är ”rasistisk” får vi snart rensa ut några böcker till för att dom är ”olämpliga”, och så några till och några till. Snart är alla böcker utrensade. Utom en. Koranen. Eftersom muslimerna skulle gå bärsärk om den rensades ut. Då böjer vi rygg och underkastar oss. Och koranen är det enda bok som är kvar.

  • Anonym

   Bränn koranen. Genast. Den är skriven av Satan själv.

 • Anonym

  Börjar likna Tyskland i mitten av trettiotalet. 

  • Anonym

   Hade du väntat dig nåt annat i ett land där marxister (ofta i borgerlig kostym av nån anledning) och muslimer sätter agendan?

 • Anonym

  Vad är det som sker i sveriges skattefinansierade kulturaktiviteter, förra gången en skrikande tårta och nu ska Tintin ut, vem är Behrang Miri att bestämma vad som är läsvärt föresten?

  • Anonym

    Det är sinnessjukdomen som slår ut i full blom.

   • Anonym

    Det är den marxistiska/muslimska sinnesjukdomen som slår ut i full blom. Och detta är bara början!!!

   • Anonym

    Det är den marxistiska/muslimska sinnesjukdomen som slår ut i full blom. Och detta är bara början!!!

  • Anonym

   Behrang Miri är en muslimsk fascistdjävul som med mångkulturkramarnas goda minne ska läxa upp OSS, den inhemska befolkningen, om vad vi får och inte får läsa/tycka/se/lyssna till. Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.

   VAKNA SVERIGE!!

  • Anonym

   Behrang Miri är en muslimsk fascistdjävul som med mångkulturkramarnas goda minne ska läxa upp OSS, den inhemska befolkningen, om vad vi får och inte får läsa/tycka/se/lyssna till. Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.

   VAKNA SVERIGE!!

 • Anonym

  Undrar om den tröge svensken skall vakna denna gång eller åter låta sig toppstyras av krafter som egentligen inte finns.

  • Agent Orange ™

   Svensken kommer inte att vakna, denne är nöjd med livet så länge han får sin fylla på fredagen samt se dokusåpor på TV och läsa kändisskvaller i aftonbladet.

 • Anonym

  2014. Yes!

 • Anonym

  När man började bränna böcker i nazi-Tyskland under 1930-talet så sa nån att ”när man börjar bränna böcker så bränner man snart människor” ?

  Oxh det är vad man börjar med nu. Bränna böcker, alltså. PK = nazism?

 • Anonym

  När man började bränna böcker i nazi-Tyskland under 1930-talet så sa nån att ”när man börjar bränna böcker så bränner man snart människor” ?

  Oxh det är vad man börjar med nu. Bränna böcker, alltså. PK = nazism?

 • Anonym

  När man började bränna böcker i nazi-Tyskland under 1930-talet så sa nån att ”när man börjar bränna böcker så bränner man snart människor” ?

  Oxh det är vad man börjar med nu. Bränna böcker, alltså. PK = nazism?

 • Anonym

  När man började bränna böcker i nazi-Tyskland under 1930-talet så sa nån att ”när man börjar bränna böcker så bränner man snart människor” ?

  Oxh det är vad man börjar med nu. Bränna böcker, alltså. PK = nazism?

 • Anonym

  När man började bränna böcker i nazi-Tyskland under 1930-talet så sa nån att ”när man börjar bränna böcker så bränner man snart människor” ?

  Oxh det är vad man börjar med nu. Bränna böcker, alltså. PK = nazism?

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

  • Anonym

   I Stalins tidevarv så åkte man på en ”halvhundring” i Gulag som straff för en ”ansiktsförbrytelse”!

   En ”ansiktsförbrytelse” var när någon sovjetmedborgare ”log”, vid åsynen av Stalin eller när Stalin talade i radio.

  • Anonym

   I Stalins tidevarv så åkte man på en ”halvhundring” i Gulag som straff för en ”ansiktsförbrytelse”!

   En ”ansiktsförbrytelse” var när någon sovjetmedborgare ”log”, vid åsynen av Stalin eller när Stalin talade i radio.

   • Nogger White

    Nja, ”facecrime” (krimtänk avslöjat av ansiktsuttryck) känner jag igen som Newspeak från Orwells Nittonhundraåttiofyra, men inte från bokens förebild; det verkliga Sovjet, åtminstone inte som en egen brottsrubricering. Jag tror att du har blandat ihop saker.

    Miris och Kulturhusets beteende känns dock igen från såväl Nittonhundraåttiofyra och Sovjet, som andra kulturmarxistiska aktioner i dagens Sverige. Recdep på Minitrue korrigerar (eller ”fördjupar” som Miri säger) oldthink.

    • Anonym

     Varsågod och läs Solzjenitsyns bok Gulag – arkipelagen.

     Trevlig läsning!

     • Nogger White

       Tack, det är en lysande bok som jag har läst, fast det var evigheter sedan. Jag minns inget om verkliga ”ansiktsbrott” med fastställda straffskalor från den.

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • Anonym

  Beslutsfattarna i DDR, Sovjetunionen, Hitler-tyskland och nu Kulturhuset. Alla visste dem och vet vad som är lämpligt för folket att läsa och inte läsa. Tänk en Tintin-tanke och du åker till Gulag på obestämd tid. 
  Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

  • Anonym

   Riktigt. Vi svenskar ska ”uppfostras” i vårt eget land. Och det av utlänningar…..

  • Anonym

   Riktigt. Vi svenskar ska ”uppfostras” i vårt eget land. Och det av utlänningar…..

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

 • Anonym

  Det här är en del i ett större sammanhang. Det handlar inte bara om Tintin. Det handlar om att neutralisera all kritik som kan riktas mmot mångkulturen. Svenskarna ska lära sig att vara hålla käft och acceptera censur och utrensningar. Yttrande- och tryckfriheten skall begränsas, inte primärt genom lagstiftning (det kommer senare) utan genom självcensur.

 • Anonym

  Har Behrang Miri ens läst alla 25 Tintin album? Den boken som kan vara nedsättade emot negrer är Tintin i Kongo, den boken har väl mindre varit bannlyst från bibliotekshyllorna sedan 1980 talet.

 • Anonym

  Vet inte om jag ska kräkas eller skratta……

 • Anonym

  På de bilder jag sett på Miri verkar han ha rymt från något dagis. Snälla dagis var vänlig ta tillbaka honom.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

  Sverige är ett fritt i demokratiskt land där alla är fria att tycka o tänka som dom vill!! <— Ironi??

 • Anonym

  Snart kommer någon förespråka varningstexter i gamla filmer också, typ var 5 minut, för att
  säga ”detta är fiktion och återspeglar inte den världsuppfattning som
  vi idag har och/eller eftersträvar”. Ja, det gäller även nutida filmer… Miri, fokusera på det viktiga i livet, jaga inte fantasifigurer.

 • Anonym

  Tintin-bökerna förbjuds på bibliotek. Jaha, och vilken litteratur kommer mer att befinnas olämplig – indianböcker, Frans G Bengtssons ”Röde Orm”? Det finns hur mycket litteratur som helst med stereotypa människorbilder – inte minst religiösa texter som delar in folk stereotypt i onda och goda allt efter sin egen världsbild. 

  Hänvisar för övrigt till en framtidsbild som alla torde känna till. ”Fahrenheit 451″ av Ray Bradbury, boken är publicerad 1953 och har även filmats.

  I Wikipedia kan vi läsa följande: ”Titeln syftar på den temperatur som papper självantänds vid: 451 grader Fahrenheit. Boken skildrar ett samhälle där all litteratur i tryckt form är strikt förbjuden, och den som försöker tillägna sig böcker eller försöker bevara dem genom att hålla dem gömda sopas effektivt bort från samhällsarenan. Den utspelar sig i en framtid där alla hus är brandsäkra, så brandkårens enda uppgift är därför att vid larm åka till en plats som befunnits misstänkt för litteraturinnehav, och med sina fotogensprutor helt sonika bränna upp litteraturen tillsammans med byggnad och allt – och i vissa fall även försyndarna när de vägrar att lämna sina böcker. Detta förbud har emellertid inte införts av något totalitärt styre utan blivit en följd av den allmänna opinionen.”

  Boken var säkert tänkt som en varning – inte en handbok att följa.

 • Anonym

  SD har fått en ny röstfiskare i åsiktspolisen Behrang.
  Förmodligen är Behrang’s åtgärder oändligt mer skadliga
  för barn i framtiden, än vad tecknade serier är. Oavsett hur många Tintin De läser.

 • Anonym

  Återigen en ”kulturchef” som skall visa handlingskraft. Genom att förbjuda TinTin böckerna förändrar man inte historien lika lite som om man skulle förbjuda Astrid Lindgrens böcker om Pippi på ”Kurredutt ön”. Ett varnande exempel är feministernas idiotiska tilltag att plocka bort Pojkböckerna från skolbiblioteken men behålla alla Hästböcker till flickorna. Sen förvånas skolstyrelsen över varför pojkarna läser så lite böcker? Det finns inga pojkböcker kvar!!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000374241078 Oskar Rehn

   VAA! Inga pojkböcker?? Allvarligt talat, det är ju ännu sjukare! Suck, man blir ju bara så trött..

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000374241078 Oskar Rehn

   VAA! Inga pojkböcker?? Allvarligt talat, det är ju ännu sjukare! Suck, man blir ju bara så trött..

  • Anonym

   Det där är väl ändå inte sant?

  • Anonym

   Det där är väl ändå inte sant?

 • Anonym

  Passar det inte med demokrati kan Behrang Miri lämna det här landet när som helst! Vem är ansvarig för att ha kvoterat in den här dåren?

  • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

    håller med till 1000 fixa enkelbiljett herr kulturnisse i keps!

 • Anonym

  Jag fick också samma tanke. Kanske dags att skaffa sig Tintin-böckerna igen och bevara dem för barnens skull. Snart lär de väl inte finnas att köpa.

 • Agent Orange ™

  Böcker som motsätter sig kulturhusets verklighetsuppfattning skickas till brasan. Bokbål på sergelstorg eller i högdalenverket kvittar, jag tycker de borde fråga sig vad egentligen det är de gör. Men dom kan ju se på bifogad film och reflektera över att dom ställer sig i samma led som dessa brunklädda gossar: http://youtu.be/9DRgWBc_6jg

 • Anonym

  Behrang!!!

  Jag kan ta dem om du inte vill ha dem. Jag gillar böcker, jag gillar också att kritiskt granska och få förklara för mina barn hur saker och ting förhåller sig. Hör av dig till mig så får du min adress så kan du skicka alla andra böcker till mig också som du vill göra dig av med – det blir väl en del: Bibeln, Pippi, Koranen, Satansverserna, Emil, Smurfarna……….

 • http://www.facebook.com/people/Fredrik-Abrahamsson/100001398757192 Fredrik Abrahamsson

  Runeberg, jag ser fram emot då Runeberg kastas ut. Walter Scotts Ivenhoe, Alla spionromaner från kalla kriget, hihi, hur beskrivs ryssarna i dessa? Ge mer förslag, Niceville? Några folklustspel som driver med kyrkan? HIhi fan vad kul detta är. Jag ser som sagt fram emot då Runebergs dikter åker ut. Innan dess så är detta bara fånigt. 

  • Anonym

    Jag bli kränkt av Miljöpartiets partiprogram kan vi inte slänga det på samma bokbål också.

 • Anonym

  Behrang!!!

  Jag kan ta dem om du inte vill ha dem. Jag gillar böcker, jag gillar också att kritiskt granska och få förklara för mina barn hur saker och ting förhåller sig. Hör av dig till mig så får du min adress så kan du skicka alla andra böcker till mig också som du vill göra dig av med – det blir väl en del: Bibeln, Pippi, Koranen, Satansverserna, Emil, Smurfarna……….

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

  Synd att inte alla dessa Anti-rasister o andra vänsterkramare förstår vilket hat dom föder i vårt samhälle. Det är dom som ger rasism sin näring o föder detta hat. Men det är väl vad dom vill egentligen :(

  • http://larsr.myopenid.com/ Your Friend

   Nej, jag tror inte att någon blir rasist för att någon plockar bort Tintin från biblioteket.  Blir man rasist av det var man nog redan rasist innan.  Tyvärr…

   • Anonym

     Nej jag tror inte heller att man blir rasist av detta men fortsätter man
    med utrensning av böcker och tidskrifter så blir man med säkerhet
    inskränkt.En öppen debatt och ett fritt ord,både i tal och skrift/bild
    tillgängligt för alla är den enda garanten för att det inte skall ske.

   • Anonym

     Nej jag tror inte heller att man blir rasist av detta men fortsätter man
    med utrensning av böcker och tidskrifter så blir man med säkerhet
    inskränkt.En öppen debatt och ett fritt ord,både i tal och skrift/bild
    tillgängligt för alla är den enda garanten för att det inte skall ske.

  • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

    helt rätt men maos lilla röda lär vänsterflummaren inte ta bort, som alltid tycke o smak är som baken fast vissa är rena arslen..

  • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

    helt rätt men maos lilla röda lär vänsterflummaren inte ta bort, som alltid tycke o smak är som baken fast vissa är rena arslen..

 • Anonym

  Jag hoppas och tror verkligen att det är ett trick för att få uppmärksamhet och inget annat. Det blir nog ingen större utrensning om än någon. Som sagt, då blir det VÄLDIGT mycket att göra! Och det behövs inte av något skäl.

 • Anonym

  Idag är det jag som går till Kulturhuset. Sätter mig och läser ett Tintin-album. Och lämnar kvar det. Sen gör jag det imorgon, och nästa dag, och nästa dag….

 • Anonym

  Idag är det jag som går till Kulturhuset. Sätter mig och läser ett Tintin-album. Och lämnar kvar det. Sen gör jag det imorgon, och nästa dag, och nästa dag….

 • Anonym

  Jag hoppas och tror verkligen att det är ett trick för att få uppmärksamhet och inget annat. Det blir nog ingen större utrensning om än någon. Som sagt, då blir det VÄLDIGT mycket att göra! Och det behövs inte av något skäl.

 • Anonym

  Jag hoppas och tror verkligen att det är ett trick för att få uppmärksamhet och inget annat. Det blir nog ingen större utrensning om än någon. Som sagt, då blir det VÄLDIGT mycket att göra! Och det behövs inte av något skäl.

 • Anonym

  En sån sjuk värld vi lever i……….

  Varför inte förbjuda ordet ”Sverige”!

  Det kan ju uppfattas av någon som ett ”kolonialt land”…..vilket vi en gång i tiden var… 

  Tänk om kulturen ”stöter” någon någonstans med någon bild eller text…..FÖRBJUD ALLT!

  Så är vi humana och visar respekt för allt och alla…överallt!

 • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

  ”V.. V.. Voffo gör de på dette viset?” Alla dessa sekterister som skall tala om för medborgarna vad de skall tänka.

 • Anonym

  Finns koranen och bibeln på barn- och ungdomsavdelningen? Börja med att ta bort dessa böcker….

  • Kalle Anka

    Koranen lär ju araben, jag menar ju persern, Behrang Miriinte inte ta bort i första taget.

   • Anonym

    Precis… det är ju skillnad eftersom koranen är skriven av en upplyst person….

   • Anonym

    Precis… det är ju skillnad eftersom koranen är skriven av en upplyst person….

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=704302955 Sara Petersson

  Om de ska ta bort Tintin så kan de passa på att ta bort Pippi Långstrump
  som ju använder uttryck ”små negerpojkar” och där hennes vita far är
  självutnämnd kung över dessa pojkar.

  Snälla nån! Barn idag är så
  välutbildade om människors lika värde att de själva kan reagera när de
  läser något och inte bara tar allt de läser som sanning. Ge barn och
  ungdomar lite cred!
   

  • Anonym

   Det jobbar redan på  en  upplaga Pippi Långstrump, där pippi har blivit ett Hen och likaså Tommy..

  • Anonym

   Det jobbar redan på  en  upplaga Pippi Långstrump, där pippi har blivit ett Hen och likaså Tommy..

  • Anonym

   Det jobbar redan på  en  upplaga Pippi Långstrump, där pippi har blivit ett Hen och likaså Tommy..

 • Anonym

  Kulturhuset -> censurhuset.

  ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur”, säger Miri till tidningen.
  Det är Miri och dom som anställt honom som borde ses över. Inget annat.

 • Anonym

  Lite tråkigt att dom ska ta bort alla Astrid Lindgrens böckerna oxå, Pippi Långstrumps pappa var ju ändå Negerkung…

  • Anonym

    Redan fixat. I nyutgåvor så är han inte längre ”negerkung” utan ”härskare av kurrekurredutterna” :/

   • Anonym

    Verkligen? Är det sant? Då hoppas jag att föräldrar snarast skaffar fram de tidigare utgåvorna. fråmn t.ex antikvariat, och läser dem för barnen, och riktigt betonar ordet ”neeeeeegeeeerrrrr”, så att de förstår vad det heter. Och betyder. Svart. Eller mörk. Spanska. Negro.

   • Anonym

    Verkligen? Är det sant? Då hoppas jag att föräldrar snarast skaffar fram de tidigare utgåvorna. fråmn t.ex antikvariat, och läser dem för barnen, och riktigt betonar ordet ”neeeeeegeeeerrrrr”, så att de förstår vad det heter. Och betyder. Svart. Eller mörk. Spanska. Negro.

 • Anonym

  Hahaha, samma gamla mindervärdeskomplex som har löpt genom historien, förstör, förstör, förstör, talibantänkande, Tin-Tin anses av en enda person vara blasfemisk, snacka om maktmissbruk, vad kommer för ”berikande kultur” istället för Hergé?  

 • Anonym

  Jag är brun (visserligen inte afrikan) och har läst massa tintin när jag var liten. Bra grejjer. Jag personligen tyckte det var lite kul hur afrikanerna var ritade, men det är ju min personliga uppfattning. Tycker det är fel att förbjuda tintin pga av detta. Däremot kan jag även förstå att det kanske inte är den roligaste läsningen om man är/ ser afrikansk ut. Det hoppas jag också att alla SD/nynazist/främlingsfientliga som brukar husera här förstår?

  • Anonym

   Du började sympatiskt och bra men punkterade sedan allt med påståendet om ”alla SD/nynazist/främlingsfientliga”. Det finns också en och annan som bara är förbannad över alla pekpinnar och påbud uppifrån över vad man får säga och tycka.

  • Anonym

   Det förstår nog alla – men man måste se saker ur sitt perspektiv, det är ju trots allt en serie ritad på 30-talet och det finns alt. åtgärder att vidta än en fullständig utrensning.

   Man kan ex. sätta en stor varningstext på den, klistra in ett informationsblad, endast låna ut den till den som fyllt 15, eller kanske bara ta bort just ”Tintin i Kongo” (då den är ”värst”) – men att ta bort varenda Tintin-bok förstår jag mig inte på alls. Vad finns det ex. för upprörande scener i ”Rackham Den Rödes Skatt” eller ”Månen Tur & Retur”?

 • Anonym

  Jag är brun (visserligen inte afrikan) och har läst massa tintin när jag var liten. Bra grejjer. Jag personligen tyckte det var lite kul hur afrikanerna var ritade, men det är ju min personliga uppfattning. Tycker det är fel att förbjuda tintin pga av detta. Däremot kan jag även förstå att det kanske inte är den roligaste läsningen om man är/ ser afrikansk ut. Det hoppas jag också att alla SD/nynazist/främlingsfientliga som brukar husera här förstår?

 • http://twitter.com/fberglund F. Berglund

  Nej men vad trevligt. Kan vi hoppas på att Behrang Miri nu stolt går ut med att han minsann skall slänga ut Bibeln och Koranen också? Dessa två böcker är oerhört skadliga för både barn och vuxna, mer så än Tintin.

 • Anonym

  Ah, där ser man… ytterligare en i raden som i någon slags idealisms namn ska ”rensa ut” … påminner om svunna tiders bokbål! Shi-huang-ti var ju bra på det. SA också. 

 • Anonym

  Kulturhuset står främst när den nya tidens bokbål blossar upp.

 • Anonym

  Det här är en positiv nyhet. Många går runt i tron att kulturhuset skulle vara någon sorts neutral institution, några fler öppnar nu kanske ögonen och börjar betrakta kulturhuset med de skeptiska ögon det förtjänar. Utrensningarna av misshaglig litteratur har redan gjorts i flera omgångar, tror någon t.ex. att det finns ett rikt utbud av litteratur på kulturhuset som försvarar kapitalismen, motsatsen finns rikligt representerad.  

 • Anonym

  Kan vi bränna böckerna på plattan framför kulturhuset? Behrang kanske kan hålla ett tal medan hans medarbetare kastar böckerna på brasan. Det vore en kraftfull manifestation…

  • Anonym

    Oja! Sedan gå vi runt och slå sönder butiker som säljer sånt vi inte gillar.  Våra så kallade nybyggare vill bygga ett Sverige som liknar det länder har flytt ifrån..

  • Anonym

    Oja! Sedan gå vi runt och slå sönder butiker som säljer sånt vi inte gillar.  Våra så kallade nybyggare vill bygga ett Sverige som liknar det länder har flytt ifrån..

 • Anonym

  Behrang Miri, opportunisten!      kändisen!

  • Anonym

   Fascistem, stalinisten, muslimen (törs man gissa?), det vidriga kräket…

  • Anonym

   Fascistem, stalinisten, muslimen (törs man gissa?), det vidriga kräket…

 • http://larsr.myopenid.com/ Your Friend

  På biblioteket ska alla böcker få finnas. Bibeln, Mein Kampf, scientologernas OT, Hästarnas Dal, osv. Att man inte håller med om innehållet betyder ju inte att man ska censurera det.  Det är ju genom att läsa gamla texter och se hur knäppt man föreställde sig världen som man får syn på sina egna (knäppa) föreställningar om världen.  Det stämmer inte att barn inte förstår att Tintin är en tecknad serie. Unga är också bra på att driva med sig själva och sin kultur. Barn behöver inte censureras, om det inte gäller t.ex. grova våldsskildringar.

  • Anonym

    Ja, av någon konstig anledning är de radio islam som sprider mein kampf på nätet, så dubbelmoral de där.

  • Anonym

    Ja, av någon konstig anledning är de radio islam som sprider mein kampf på nätet, så dubbelmoral de där.

 • http://larsr.myopenid.com/ Your Friend

  På biblioteket ska alla böcker få finnas. Bibeln, Mein Kampf, scientologernas OT, Hästarnas Dal, osv. Att man inte håller med om innehållet betyder ju inte att man ska censurera det.  Det är ju genom att läsa gamla texter och se hur knäppt man föreställde sig världen som man får syn på sina egna (knäppa) föreställningar om världen.  Det stämmer inte att barn inte förstår att Tintin är en tecknad serie. Unga är också bra på att driva med sig själva och sin kultur. Barn behöver inte censureras, om det inte gäller t.ex. grova våldsskildringar.

 • Anonym

  Jag tycker att kulturhuschefen borde förbjuda all politisk indoktrinering. Ge personalen i uppdrag att rensa ut rubb och stubb som på något vis kann anses vidarebefodra en politisk åsikt som kan komma att få någon att känna sig förtryckt!

  • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

    Då blir det inga böcker kvar

  • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

    Då blir det inga böcker kvar

 • Anonym

  Jag tycker att kulturhuschefen borde förbjuda all politisk indoktrinering. Ge personalen i uppdrag att rensa ut rubb och stubb som på något vis kann anses vidarebefodra en politisk åsikt som kan komma att få någon att känna sig förtryckt!

 • http://www.facebook.com/people/Nisse-Logadas/100003471681216 Nisse Logadas

  Heil Berang!

  • Anonym

   Bängerang

  • Anonym

   Bängerang

  • Anonym

   Bängerang

 • http://www.facebook.com/people/Nisse-Logadas/100003471681216 Nisse Logadas

  Heil Berang!

 • Anonym

  Omvänt tyskt bokbål a la 1933. Men alltid för det goda. Tvungen att skriva ut det.

 • Anonym

  Omvänt tyskt bokbål a la 1933. Men alltid för det goda. Tvungen att skriva ut det.

 • Anonym

  Vansinnet är totalt bland (vänster)kulturarbetarna. Samma hjärntvättade vansinne som kunde ses under Maos och Hitlers regimer kan vi idag se i Sverige.

  Nåde den stackars jävul som har oförstånd/mod nog att gå emot den rådande hegemonin. 

 • Anonym

  Vansinnet är totalt bland (vänster)kulturarbetarna. Samma hjärntvättade vansinne som kunde ses under Maos och Hitlers regimer kan vi idag se i Sverige.

  Nåde den stackars jävul som har oförstånd/mod nog att gå emot den rådande hegemonin. 

 • Anonym

  Vansinnet är totalt bland (vänster)kulturarbetarna. Samma hjärntvättade vansinne som kunde ses under Maos och Hitlers regimer kan vi idag se i Sverige.

  Nåde den stackars jävul som har oförstånd/mod nog att gå emot den rådande hegemonin. 

  • Anonym

   Bättre kunde det inte ha sagts. Fascismen (eller stalinismen, om man så vill) får dessutom fortgå, och applåderas troligen av miljö och vänsterpartiser.

 • Anonym

  Vansinnet är totalt bland (vänster)kulturarbetarna. Samma hjärntvättade vansinne som kunde ses under Maos och Hitlers regimer kan vi idag se i Sverige.

  Nåde den stackars jävul som har oförstånd/mod nog att gå emot den rådande hegemonin. 

 • Anonym

  Vansinnet är totalt bland (vänster)kulturarbetarna. Samma hjärntvättade vansinne som kunde ses under Maos och Hitlers regimer kan vi idag se i Sverige.

  Nåde den stackars jävul som har oförstånd/mod nog att gå emot den rådande hegemonin. 

 • Anonym

  Vem är Behrang Miri? Vad är hans/hennes meriter? Vilka andra sökande fanns och vad var deras meriter? Vem tillsatte Miri? Finns det anledning att misstänka kvotering (=diskriminering av annan grupp)? Där är några frågor för en grävande journalist om det finns några kvar.

 • Anonym

  Nu får moderatorn ge sig! Har bara påpekat att det står ”n*g*r i Pippi och att drängar och pigor framställt som tröga i Emil av vilken anledning de också bör föbjudas. Döm om min förvåning när jag i DN såg att Kulturhuset ska ha någon form av Pippi och Emilsatsning nästa sommar. Dags att ställa in?
  Kulturrevolution på Kulturhuset!
  .
  Är det ordet n*g*r som stör eller ordet kulturrevolution?

  • Anonym

   Det gäller av vara PK som Behrang Miri. Annars sätts man i skamvrån av kultureliten vare sig de sitter och bestämmer över barnböckerna i Kulturhuset eller kommentarernas innehåll på SvD… 

  • Anonym

   Det gäller av vara PK som Behrang Miri. Annars sätts man i skamvrån av kultureliten vare sig de sitter och bestämmer över barnböckerna i Kulturhuset eller kommentarernas innehåll på SvD… 

  • Anonym

   Det gäller av vara PK som Behrang Miri. Annars sätts man i skamvrån av kultureliten vare sig de sitter och bestämmer över barnböckerna i Kulturhuset eller kommentarernas innehåll på SvD… 

 • ned newman

  Tänk om Emil i Lönneberga varit en
  historia från Afrika där pappan låser in sin pojke i en mörk
  hydda. Garanterat rasistiskt med kolonialt perspektiv. Rensa ut!!

   

 • ned newman

  Tänk om Emil i Lönneberga varit en
  historia från Afrika där pappan låser in sin pojke i en mörk
  hydda. Garanterat rasistiskt med kolonialt perspektiv. Rensa ut!!

   

  • Anonym

    Pippi med sin pappa ne*er-kungen lär ju vara tok-körd.

 • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

  Tror den där kulturnissen har fått mycket om bakfoten. att göra bokbål är inte att vara en demokratisk förespråkare. jag vågar tro att barn vet om att turkar inte har fez på huvudet osv.
  utvecklingen går framåt! förövrigt tycker jag att kulturnissen ska ta av sig kepsen inomhus o gå o raka sig, han visar dålig attityd! SKÄRPNING!!

 • http://www.facebook.com/people/Jarmo-Jauhiainen/100000302122388 Jarmo Jauhiainen

  Tror den där kulturnissen har fått mycket om bakfoten. att göra bokbål är inte att vara en demokratisk förespråkare. jag vågar tro att barn vet om att turkar inte har fez på huvudet osv.
  utvecklingen går framåt! förövrigt tycker jag att kulturnissen ska ta av sig kepsen inomhus o gå o raka sig, han visar dålig attityd! SKÄRPNING!!

 • Anonym

  Undrar hur denna kristallnatt ter sig hos Svenska akademien.”De Aderton”,Dags att vakna Horace och Peter Englund!

 • Anonym

  Nu sitter jag och oroar mig för Ture Sventon. Har för mig att Omar åker på flygande matta. 

 • Anonym

  Samtidigt så läser barn böcker om tomtar och troll, häxor, vampyrer och varulvar, nallebjörnar, åsnor och nassar och allt möjligt annat.

 • Anonym

  Varför kommer jag att tänka på Fahrenheit 451 av Ray Bradbury? Nu är vi där!

 • Anonym

  Varför kommer jag att tänka på Fahrenheit 451 av Ray Bradbury? Nu är vi där!

 • Anonym

  Talibansprängningar, överkalkningar av kyrkrum, bokbål, et voila: stockholm 2012… Jag vet inte vilka böcker herr kulturchefen läst som barn, men de verkar ha förstört honom.

 • Anonym

  Talibansprängningar, överkalkningar av kyrkrum, bokbål, et voila: stockholm 2012… Jag vet inte vilka böcker herr kulturchefen läst som barn, men de verkar ha förstört honom.

  • Anonym

   Med tankes på hans politiska agenda så är de troligen Koranen, Mein Kampf och Das Kapital.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000374241078 Oskar Rehn

  Att ingen reagerat på att Tintin framställs som en nyfiken liten skit som alltid lägger näsan i blöt, Haddock som en alkoholiserad vettvilling och Dupontarna som de trögaste, dummaste klantarslen som finns..? Professor Kalkyl! 
  Européer allihop!
  En sak är iaf säker: Det beror inte på Tintin att Behrang Miri för mig framstår som en riktig jubelidiot!
   Han ”vill skapa en debatt” baserad på sitt vinklade sätt att läsa serier.
  Vi måste lära oss att inte lyssna på männniskor som han. Det GÅR ju inte att ta honom på allvar!

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000374241078 Oskar Rehn

  Att ingen reagerat på att Tintin framställs som en nyfiken liten skit som alltid lägger näsan i blöt, Haddock som en alkoholiserad vettvilling och Dupontarna som de trögaste, dummaste klantarslen som finns..? Professor Kalkyl! 
  Européer allihop!
  En sak är iaf säker: Det beror inte på Tintin att Behrang Miri för mig framstår som en riktig jubelidiot!
   Han ”vill skapa en debatt” baserad på sitt vinklade sätt att läsa serier.
  Vi måste lära oss att inte lyssna på männniskor som han. Det GÅR ju inte att ta honom på allvar!

 • Anonym

  detta är bara början på Bokbål Meri’s korståg mot allt. Han verkar lite smått galen men är in dum i huvudet.

 • Anonym

  Äntligen en bra analys från Martin Jönsson. Här i sverige är vad som kallas ‘kultur’ starkt förknippad med vänster eller extrem-vänster idealen. Och det blir bara värre och värre. Tintin är det sista offret, Pippi Långstrump kanske nästa.

  • Anonym

   Hörde just Behrang i radio, han pratade om att anlägga ett ”normkritiskt perspektiv”. Lyssnar just nu på Ring P1, underbart att höra människors sunda åsikter  i den bisarra frågan.

 • Anonym

  Det ”idiotiska” tilltag påminner mig om en tid och en mansperson, vars namn just nu undflyr mig, som också brände ”dekadent” litteratur på bål!

  Vi vet alla hur detta slutade och inte var det positivt för mänskligheten, hoppla!

 • http://profiles.google.com/perrainer Per Karlsson

  Pinsamt och lättköpt av Behrang om han menar allvar (vilket han nog inte gör) så får han i så fall  plocka bort nästan all hiphop och en hel del reggaeskivor som skolbarn lyssnar på i Kulturhuset plus givetvis en hel del rock och visor med för vissa obehagliga texter..

  • Anonym

   Han menar allvar. Han vill vara ”In loco parentis”, en rättsuppfattning som finns i Tyskland och många katolska länder. Törs jag att skriva att den också finns i arabvärlden, utan att få yrkesförbud. Den rättsuppfattningen har aldrig funnits i Skandinavien. 

 • http://www.facebook.com/helena.wiking Helena Wiking

  Vad sägs om att vi alla går ner och sätter oss och läser Tintin på Kulturhuset?

  En fredlig demonstration för frihet och demokrati! Mot censur!
  Om vi är trevliga och respektfulla så visar vi hur de borde bete sig!

 • Anonym

  nej som sagt jag håller med, tycker inte att man ska ta bort tintin eller censurera den. Tycker bara att man måste också kunna se det från en tex 6-årig nyanländ somalisk unges synpunkt som kanske inte har den kulturella referenserna till att förstå att på 30-talet så såg negrer ut såhär…

 • Anonym

  nej som sagt jag håller med, tycker inte att man ska ta bort tintin eller censurera den. Tycker bara att man måste också kunna se det från en tex 6-årig nyanländ somalisk unges synpunkt som kanske inte har den kulturella referenserna till att förstå att på 30-talet så såg negrer ut såhär…

 • Agent Orange ™

  Behrang borde förstå att böcker är till för att läsas, inte för att brännas.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Vad är det som sker i Sverige? Vad är det som är på väg att hända?

  Behrang Miri pratar om schablonbilder. Visst finns de i Tintin precis som i alla barnböcker, serietidningar och barnfilmer. De största schablonbilderna i Tintin-serien är väl de över Tintin, Kapten Haddock, Professor Kalkyl, operadivan Castafiore och Dupont-bröderna…alla vita.
  Själv ser Behrang Miri ut som en schablonbild av en typisk förorts hip-hopare.

  Vad han vill uppnå med detta, förutom folks ilska, är svårt att se.
  Vad väntar härnäst? Ryker Astrid Lindgrens samlade verk eller Lennart Hellsings alla böcker?

 • Anonym

  jo jag förstår dig, lite ungefär som att folk ska kunna bestämma över om man får röka cannabis eller ej…jag är emot all form av censur. Tycker att många av kommentarerna bara är en-raders klagande utan något vettigt skrivet :) inte din kommentar men många andra här.

 • Anonym

  Är det inte dags att sätta stopp för de nazistiska utbölingarna nu (törs man gissa att Miri är muslim)? INGEN, inte ens en inhemsk person, har rätt att på NÅGOT sätt censurera konsten utifrån förment ”goda” intentioner, särskilt inte sådan från förr, och än mindre har invandrade kretiner rätt till det. Invandringens fascism har nog sällen exemplifierats på ett bättre sätt än den här gången. ”Afrofob”..vilket makabert fjantigt ord. Man må erkänna att påhittigheten hos den politiskt korrekta milisen är stor, men nu är det sannerligen dags för regering och riksdag och lagstiftande organ att gripa in. Detta är våldtäkt på vår kulturskatt! Ja,. jag vet att Hergé var belgare bla bla bla, men jag talar om den europeiska kulturskatten. Att vidriga och självsvåldiga utlänningar överhuvudtaget har MAGE att gripa in i något som de överhuvudtaget inte har med att göra får mig att vilja kräkas.

  Grattis, Miri. Mitt hat mot invandrare gick just upp några procent.

 • Bjorn57

  Rör inte vår Tintin!
   
  Naturligtvis kunde man kritisera Koranen med samma argument, eller vad sägs om Pippi Långstrump? Pippi på besök i söderhavet visar ju också upp en annan bild av de mörkhyade. Förekommer det inte stereotyper även i Asterix? De stackars romarna utmålas ju som idioter. Och när Asterix besöker Egypten har ju araberna där inte precis skildrats i positiva ordalag. Det finns nog mycket som kan rensas ut om man bara gör sitt bästa. men enligt min mening borde man snarare rensa ut Kulturhusets barnboksfascister.

 • Anonym

  Vi känner igen det här!
  I Sovjetunionen under kommunismen, i Tyskland under nazismen, i flera diktaturer historiskt och i nutid!
  Endast idelogisk godkänd kultur!
  Har verkligen en biblotekschef i Sverige i dag rätt att utöva censur??

 • Oxen Se

  Kul att läsa att fler än mig drar liknelser till andra regimer som bränner/förbjuder böcker för att de inte passar… tyvärr passar det in på det åsiktsförtryck som nu finns i Sverige.

  Vem här har läst tintin och fått känslan att afrikaner skulle på något sätt vara sämre? Annan kultur ja! andra värderingar vad man spenderar tid på JA! för så ser världen ut vi är olika.

  blir jobbigt om dom skall censurerar bort allt som innehåller nidbilder… för vi svenskar brukar vara skurkar i filmer tillsammans med tyskar. Ryssar brukar ju aldrig dricka vodka osv.

  …killen som slängde ut böckerna skall kickas med omedelbar verkan för hot mot yttrandefriheten och det öppna samtalet.

  • Anonym

   Vem är Behrang Miri att säga vad barnen ska få läsa?
   Ska han ta ifrån föräldrarna deras ansvar att uppfostra sina barn?
   Vi människor är olika och vem vill ha en grå massa?
   Ska han tvinga barn att tycka att hans tolkning av kulturer är den rätta?
   Ska han tvinga alla att säga hen?
   Ska han förbjuda satir?
   Nej, Behrang Miri, du har gått för långt.
   Avgå!

  • Anonym

   Vem är Behrang Miri att säga vad barnen ska få läsa?
   Ska han ta ifrån föräldrarna deras ansvar att uppfostra sina barn?
   Vi människor är olika och vem vill ha en grå massa?
   Ska han tvinga barn att tycka att hans tolkning av kulturer är den rätta?
   Ska han tvinga alla att säga hen?
   Ska han förbjuda satir?
   Nej, Behrang Miri, du har gått för långt.
   Avgå!

   • Anonym

    Sparka honom. Tror du han avgår på din uppmaning nu när Svenne gett honom en fantastisk födkrok.

   • Anonym

    Sparka honom. Tror du han avgår på din uppmaning nu när Svenne gett honom en fantastisk födkrok.

 • Anonym

  Utrensning alltså… Tänk att det ordet skulle göra comeback i det nya årtusendets kulturdebatt. Otippat!

 • Anonym

  Tintin-bökerna förbjuds på bibliotek. Hänvisar till ”Fahrenheit 451″ av Ray Bradbury, publicerad 1953. Titeln syftar på den temperatur som papper självantänds vid: 451 grader Fahrenheit. Boken skildrar ett samhälle där all litteratur i tryckt form är strikt förbjuden och bränns. Var inte boken tänkt som en varning – eller var det meningen att den skulle nyttjas som handbok?

 • Anonym

   Det bästa vi som människor kan göra är att i fortsättningen bojkotta Kulturhusets bibliotek om vi verkligen står upp för de demokratiska fri- och rättigheter som finns inskrivna i vår grundlag. Den här debatten handlar inte bara om Tintin utan representerar en betydligt mera skrämmande utveckling där bland annat enskilda individer/tjänstemän tar sig rätten att censurera vad vi ska eller inte ska läsa. Bibliotekarien ifråga har ju aviserat att även ”olämplig vuxenlitteratur” ska rensas ut och vad leder detta till i längden? Det leder tankarna till Stalins Sovjet och Hitlers Tyskland och den form av litteratur- och presscensur som härskade där.
  Lika skrämmande är att jag – vis av erfarenheterna – utgår ifrån att våra folkvalda politiker bara kommer att agera ”nickedockor” utan att inse vilka konsekvenser detta får för vårt framtida samhälles utveckling.

 • http://www.facebook.com/people/Martin-Bengtsson/100003729313320 Martin Bengtsson

  Det är måste ju vara ett skämt. Är den där killen verkligen kulturledare? :D

  • Anonym

   Man leds ju att tro att tillsättningsansvariga inte brydde sig om CV:t.

  • Anonym

   Man leds ju att tro att tillsättningsansvariga inte brydde sig om CV:t.

  • Anonym

   Annan benämning på politisk kommisarie, så kallad politruk.

  • Anonym

   Annan benämning på politisk kommisarie, så kallad politruk.

 • http://www.facebook.com/people/Martin-Bengtsson/100003729313320 Martin Bengtsson

  Det är måste ju vara ett skämt. Är den där killen verkligen kulturledare? :D

 • Daniel B

  (raderar, mitt missförstånd)

 • Anonym

  Apropå  både Tintin och ”Hen”, säger bara, Vägen till diskriminering/helvetet kantas av goda intentioner.
  .
  Tycker även att det är lite konstigt att det finns så mycket pengar så att man har resurser att ha en
  KONSTNÄRLIG LEDARE på Ungdomsavdelningen på ett bibliotek, hur
  kommer det sig då att det är ett sammanlagt underskott på 2,5 miljarder
  inom landstingsvården. Olika kassor vist, men ändå….

 • Anonym

  Apropå  både Tintin och ”Hen”, säger bara, Vägen till diskriminering/helvetet kantas av goda intentioner.
  .
  Tycker även att det är lite konstigt att det finns så mycket pengar så att man har resurser att ha en
  KONSTNÄRLIG LEDARE på Ungdomsavdelningen på ett bibliotek, hur
  kommer det sig då att det är ett sammanlagt underskott på 2,5 miljarder
  inom landstingsvården. Olika kassor vist, men ändå….

 • Anonym

  Alla tycker det är OK?

  Samma gamla klassiska SDs argumentation dvs ”kränkta vita män som diskrimineras i media” men det här fallet slog ni in en öppen dörr. Tvärtom tycker nog de flesta att detta är fel. 

  Jag håller dock med om att Herge gjorde komiska och dumma stereotyper av de flesta icke-vita folkslag. Och tycker Jönsson har lite fel då han avfärdar det med att de flesta figurer är komiska. Det är en lustiga jämförelse eftersom dessa är roliga karaktärer (individer) och kritiken gäller generalisering av folkgrupper. Det som är intressant och som luktar lite illa är hur Hergé generaliserar de snälla kloka trevliga européerna med andra folkslag. (Där faktiskt inte heller amerikanerna kommer helt undan då de framställs som allmänt giriga.)

  Men det är som sagt ett tidsdokument och om vi censurerar Tintin så sopar vi också undan exempel på våra synder. Det är helt fel väg att gå. Istället ska vi behålla Tintin för dess höga konstnärliga och underhållande kvalitet, men också ge information om varför historierna ser ut som de gör. 
  T ex Hergé var ju belgare, så till Tintin i Kongo borde man nog bifoga en liten text om tragedin Belgiska Kongo. Om hur Leopold II av Belgien bara under 1885-1908 ytterst ansvarade för dödandet av 8-30 miljoner kongoleser. Nationen Belgien tog sedan över kontrollen men deras terror-regim utarmade Kongo på råvaror och liv ända fram till den blodiga frigörelsen 1960, Men spåren av terror, utländska bolag och korruption sitter kvar och landet har ännu inte kunnat skapa sig något som kan kallas för demokrati.

  Till Blå Lotus skulle man kunna bifoga en text om när England var världens mäktigaste knarkhandlare som mycket tack vare krigen mot Kina där man tog total kontroll över all dess handel, kunde byggde upp det Brittiska imperiet och sin industri. De lät smuggla in tiotals tusen ton opium till Kina ifrån Indien som de smart nog bytte mot kryddor, te, porslin mm som de senare kunde sälja vidare i Europa. Denna påtvingade ”affärsuppgörelse” ogillades av kineserna som försökte slänga ut engelsmännen och förbjuda opiumet, men England gick till angrepp med sina allierade och bombade sönder många kinesiska städer och tvingade Kina att öppna upp handeln helt för knarket. (De plundrade Peking och förstörde t ex delar av förbjudna staden och sommarpalatset. Dessutom krävde de Kina på ”skadestånd” ca 10 miljarde SEK i dagens penningvärde.)  Under dessa år från ca 1830-1930 gick Kina från att vara ett relativt rikt land, till total fattigdom och anarki. Brittiska missionärer lyckades också frälsa en galning som sen kom att starta ett kristet uppror mot kineserna. Britterna stödde först upproret mot kinesiska kejsaren för att sedan byta sida när de insåg att deras opiumhandel blev störd. Det totala antalet döda ska ha varit så stort som 20 miljoner människor, medan svälten som följde tog runt 60 miljoner. Så göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag.

 • Anonym

  Alla tycker det är OK?

  Samma gamla klassiska SDs argumentation dvs ”kränkta vita män som diskrimineras i media” men det här fallet slog ni in en öppen dörr. Tvärtom tycker nog de flesta att detta är fel. 

  Jag håller dock med om att Herge gjorde komiska och dumma stereotyper av de flesta icke-vita folkslag. Och tycker Jönsson har lite fel då han avfärdar det med att de flesta figurer är komiska. Det är en lustiga jämförelse eftersom dessa är roliga karaktärer (individer) och kritiken gäller generalisering av folkgrupper. Det som är intressant och som luktar lite illa är hur Hergé generaliserar de snälla kloka trevliga européerna med andra folkslag. (Där faktiskt inte heller amerikanerna kommer helt undan då de framställs som allmänt giriga.)

  Men det är som sagt ett tidsdokument och om vi censurerar Tintin så sopar vi också undan exempel på våra synder. Det är helt fel väg att gå. Istället ska vi behålla Tintin för dess höga konstnärliga och underhållande kvalitet, men också ge information om varför historierna ser ut som de gör. 
  T ex Hergé var ju belgare, så till Tintin i Kongo borde man nog bifoga en liten text om tragedin Belgiska Kongo. Om hur Leopold II av Belgien bara under 1885-1908 ytterst ansvarade för dödandet av 8-30 miljoner kongoleser. Nationen Belgien tog sedan över kontrollen men deras terror-regim utarmade Kongo på råvaror och liv ända fram till den blodiga frigörelsen 1960, Men spåren av terror, utländska bolag och korruption sitter kvar och landet har ännu inte kunnat skapa sig något som kan kallas för demokrati.

  Till Blå Lotus skulle man kunna bifoga en text om när England var världens mäktigaste knarkhandlare som mycket tack vare krigen mot Kina där man tog total kontroll över all dess handel, kunde byggde upp det Brittiska imperiet och sin industri. De lät smuggla in tiotals tusen ton opium till Kina ifrån Indien som de smart nog bytte mot kryddor, te, porslin mm som de senare kunde sälja vidare i Europa. Denna påtvingade ”affärsuppgörelse” ogillades av kineserna som försökte slänga ut engelsmännen och förbjuda opiumet, men England gick till angrepp med sina allierade och bombade sönder många kinesiska städer och tvingade Kina att öppna upp handeln helt för knarket. (De plundrade Peking och förstörde t ex delar av förbjudna staden och sommarpalatset. Dessutom krävde de Kina på ”skadestånd” ca 10 miljarde SEK i dagens penningvärde.)  Under dessa år från ca 1830-1930 gick Kina från att vara ett relativt rikt land, till total fattigdom och anarki. Brittiska missionärer lyckades också frälsa en galning som sen kom att starta ett kristet uppror mot kineserna. Britterna stödde först upproret mot kinesiska kejsaren för att sedan byta sida när de insåg att deras opiumhandel blev störd. Det totala antalet döda ska ha varit så stort som 20 miljoner människor, medan svälten som följde tog runt 60 miljoner. Så göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag.

 • Anonym

  Bye bye till:
  Pippi Långstrump
  Mumintrollen
  Tusen och en natt med Ali Baba och de 40 rövarna (för inte är väl araber tjuvar någonsin?)
  Biggles
  Hip Hop, pop, rock, schlagers, country, blues…
  Aghata Christie
  …och en ansenlig mängd barn-, ungdoms- och vuxenböcker till. Plus musik.

  När startar bokbålet Behrang? Tänk på att det är blött i Sergel-fontänen, det är bättre mitt på Sne’torget. Fast Sergel var ju tyskättling, lika bra att döpa om torget till Lilla Tharirtorget och öppna bazar där så du känner dig som hemma. Fast du är i Sverige.

  • Anonym

   Du är otäckt nära sanningen!
   Detta är bara ett led i processen att att göra Sverige till ett kalifat i Eurabien!
   Och ja, ditt förslag till nytt namn på torget är nog med på deras lista över alternativ.

   Den som borde rensas ut är inte Tintin, utan Behrang Miri!

  • Anonym

   Du är otäckt nära sanningen!
   Detta är bara ett led i processen att att göra Sverige till ett kalifat i Eurabien!
   Och ja, ditt förslag till nytt namn på torget är nog med på deras lista över alternativ.

   Den som borde rensas ut är inte Tintin, utan Behrang Miri!

 • Kalle Anka

  Han är ” konstnärlig ledare”, inte biblotikarie. En riktig, välutbildad biblotikarie hittar inte på sånt här. Att Kulturhuset utser en rappare som enligt egen utsago har en ”mindblowing eclectic sound and a unique approach to hip hop” (nej, en presentation på Svenska finns förstås inte) visar bara att de är på god väg att göra sig irrelevanta. Lika bra det, då kan man göra en fin galleria av huset.

 • Kalle Anka

  Han är ” konstnärlig ledare”, inte biblotikarie. En riktig, välutbildad biblotikarie hittar inte på sånt här. Att Kulturhuset utser en rappare som enligt egen utsago har en ”mindblowing eclectic sound and a unique approach to hip hop” (nej, en presentation på Svenska finns förstås inte) visar bara att de är på god väg att göra sig irrelevanta. Lika bra det, då kan man göra en fin galleria av huset.

 • Eric Oretwig

  Man får väl bränna en del, inte alldeles gamla, lexikon i bokhyllorna.  Så sent som på 70-talet kunde det inledningsvis stå, om ett stort antal stater i Afrika; ”negerstat i Afrika”. (Lägger märke till att ‘spell check’ inte godtar benämningen heller).

 • Anonym

  Bokbål är det dit Sverige har kommit …

 • Anonym

  Bokbål är det dit Sverige har kommit …

 • http://www.facebook.com/felix.bjorkman.9 Felix Björkman

  Varför tänker jag att detta känns mycket som en början på en bokbål? Som den som ägde rum 1933 i nazityskland?

 • http://www.facebook.com/felix.bjorkman.9 Felix Björkman

  Varför tänker jag att detta känns mycket som en början på en bokbål? Som den som ägde rum 1933 i nazityskland?

 • Anonym

  Ytterligare en främjare av rasism. För det är vad detta beslut kommer att göra, det kommer att göda rasism. Redan idag ser de flesta svenskar invandrare som vandrande utgifter och skatteökare, och personer som i princip alltid kommer att tillhöra den tärande sektorn. Med detta beslut kommer medborgarna också i högre utsträckning att se invandrare som förkämpar för att döda dels det svenska kulturarvet, dels att förbjuda oss från att försöka tänka själva. Nu vore det vore det kanske löjligt att dra paralleller till brunsossarnas bokbål och brunislamisterna i Malis tempelförstörande, men faktum är att de alla spelar på samma gråskala.
  Och hur ska jag svara min son på frågan: ”Pappa, är barn från Somalia och Eritrea dummare än oss andra, förstår de inte att detta bara är tecknat?”. Om inte det leder till ökad rasism i samhället, vet jag inte vad som gör det. Tyvärr kommer SD få 25% av rösterna i nästa val.

 • Anonym

  Ytterligare en främjare av rasism. För det är vad detta beslut kommer att göra, det kommer att göda rasism. Redan idag ser de flesta svenskar invandrare som vandrande utgifter och skatteökare, och personer som i princip alltid kommer att tillhöra den tärande sektorn. Med detta beslut kommer medborgarna också i högre utsträckning att se invandrare som förkämpar för att döda dels det svenska kulturarvet, dels att förbjuda oss från att försöka tänka själva. Nu vore det vore det kanske löjligt att dra paralleller till brunsossarnas bokbål och brunislamisterna i Malis tempelförstörande, men faktum är att de alla spelar på samma gråskala.
  Och hur ska jag svara min son på frågan: ”Pappa, är barn från Somalia och Eritrea dummare än oss andra, förstår de inte att detta bara är tecknat?”. Om inte det leder till ökad rasism i samhället, vet jag inte vad som gör det. Tyvärr kommer SD få 25% av rösterna i nästa val.

 • Anonym

  Göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag. 

  Visst innehåller Tintin generaliseringar av folkgrupper där Européer verkar mycket smartare än resten av världen.
  Men det är som sagt ett tidsdokument och om vi censurerar Tintin så sopar vi också undan exempel på våra synder. Det är helt fel väg att gå. Istället ska vi behålla Tintin för dess höga konstnärliga och underhållande kvalitet, men också ge information om varför historierna ser ut som de gör. 
  T ex Hergé var ju belgare, så till Tintin i Kongo borde man nog bifoga en liten text om tragedin Belgiska Kongo. Om hur Leopold II av Belgien bara under 1885-1908 ytterst ansvarade för dödandet av 8-30 miljoner kongoleser. Nationen Belgien tog sedan över kontrollen men deras terror-regim utarmade Kongo på råvaror och ännu fler miljoner liv ända fram till den blodiga frigörelsen 1960, Men spåren av terror, utländska bolag och korruption sitter kvar och landet har ännu inte kunnat skapa sig något som kan kallas för demokrati.

  Till Blå Lotus skulle man kunna bifoga en text om när England var världens mäktigaste knarkhandlare som mycket tack vare krigen mot Kina där man tog total kontroll över all dess handel, kunde byggde upp det Brittiska imperiet och sin industri. De lät smuggla in tiotals tusen ton opium till Kina ifrån Indien som de smart nog bytte mot kryddor, te, porslin mm som de senare kunde sälja vidare i Europa. Denna påtvingade ”affärsuppgörelse” ogillades av kineserna som försökte slänga ut engelsmännen och förbjuda opiumet,
  men England gick till angrepp med sina allierade och bombade sönder många kinesiska städer och tvingade Kina att öppna upp handeln helt för knarket. (De plundrade Peking och förstörde t ex delar av förbjudna staden och sommarpalatset. Dessutom krävde de Kina på ”skadestånd” ca 10 miljarde SEK i dagens penningvärde.)  
  Under dessa år från ca 1830-1930 gick Kina från att vara ett relativt rikt land, till total fattigdom och anarki. Brittiska missionärer lyckades också frälsa en galning som sen kom att starta ett kristet uppror mot kineserna. Britterna stödde först upproret mot kinesiska kejsaren för att sedan byta sida när de insåg att deras opiumhandel blev störd. Det totala antalet döda ska ha varit så stort som 20 miljoner människor, medan svälten som följde tog runt 60 miljoner. Så göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag.

 • Anonym

  Göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag. 

  Visst innehåller Tintin generaliseringar av folkgrupper där Européer verkar mycket smartare än resten av världen.
  Men det är som sagt ett tidsdokument och om vi censurerar Tintin så sopar vi också undan exempel på våra synder. Det är helt fel väg att gå. Istället ska vi behålla Tintin för dess höga konstnärliga och underhållande kvalitet, men också ge information om varför historierna ser ut som de gör. 
  T ex Hergé var ju belgare, så till Tintin i Kongo borde man nog bifoga en liten text om tragedin Belgiska Kongo. Om hur Leopold II av Belgien bara under 1885-1908 ytterst ansvarade för dödandet av 8-30 miljoner kongoleser. Nationen Belgien tog sedan över kontrollen men deras terror-regim utarmade Kongo på råvaror och ännu fler miljoner liv ända fram till den blodiga frigörelsen 1960, Men spåren av terror, utländska bolag och korruption sitter kvar och landet har ännu inte kunnat skapa sig något som kan kallas för demokrati.

  Till Blå Lotus skulle man kunna bifoga en text om när England var världens mäktigaste knarkhandlare som mycket tack vare krigen mot Kina där man tog total kontroll över all dess handel, kunde byggde upp det Brittiska imperiet och sin industri. De lät smuggla in tiotals tusen ton opium till Kina ifrån Indien som de smart nog bytte mot kryddor, te, porslin mm som de senare kunde sälja vidare i Europa. Denna påtvingade ”affärsuppgörelse” ogillades av kineserna som försökte slänga ut engelsmännen och förbjuda opiumet,
  men England gick till angrepp med sina allierade och bombade sönder många kinesiska städer och tvingade Kina att öppna upp handeln helt för knarket. (De plundrade Peking och förstörde t ex delar av förbjudna staden och sommarpalatset. Dessutom krävde de Kina på ”skadestånd” ca 10 miljarde SEK i dagens penningvärde.)  
  Under dessa år från ca 1830-1930 gick Kina från att vara ett relativt rikt land, till total fattigdom och anarki. Brittiska missionärer lyckades också frälsa en galning som sen kom att starta ett kristet uppror mot kineserna. Britterna stödde först upproret mot kinesiska kejsaren för att sedan byta sida när de insåg att deras opiumhandel blev störd. Det totala antalet döda ska ha varit så stort som 20 miljoner människor, medan svälten som följde tog runt 60 miljoner. Så göm inte undan vår gamla syn på världen. Ta fram den och komplettera med det vi vet idag.

 • Anonym

  Kulturhusets nye smakdiktator handlar i samma anda som de vise män som brände biblioteket i Alexandria, utplånade Mayafolkets skrifter och anstiftade bokbålen i nazitidens Europa. ”Min åsikt är den enda som gäller”

 • Anonym

  Kulturhusets nye smakdiktator handlar i samma anda som de vise män som brände biblioteket i Alexandria, utplånade Mayafolkets skrifter och anstiftade bokbålen i nazitidens Europa. ”Min åsikt är den enda som gäller”

 • Anonym

  Nästa bok till bränning: Sagan om Ringen?

 • Anonym

  Nästa bok till bränning: Sagan om Ringen?

 • Anonym

  ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur”, säger Miri till tidningen.
  .

  Det tycks vara mer akut att se över tillsättningen av konstnärliga ledare. Med folk av Miris kaliber börjar snart bokbålen brinna i den svenska demokraturen.

 • Anonym

  ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur”, säger Miri till tidningen.
  .

  Det tycks vara mer akut att se över tillsättningen av konstnärliga ledare. Med folk av Miris kaliber börjar snart bokbålen brinna i den svenska demokraturen.

 • Anonym

  Tintin är kultur.
  Vad gäller huset vid Sergels torg 7 har jag blivit alltmer tveksam.

 • Anonym

  Tintin är kultur.
  Vad gäller huset vid Sergels torg 7 har jag blivit alltmer tveksam.

 • Anonym

  Börjar vi att rensa ut några böcker för att dom är ”rasistiska” får vi snart rensa ut några böcker till för att dom är ”olämpliga”, och så några till och några till. Snart är alla böcker utrensade. Utom en. Koranen. Eftersom muslimerna skulle gå bärsärk om den rensades ut. Då böjer vi rygg och underkastar oss. Och koranen är det enda bok som är kvar.

 • Anonym

  Vad ligger i orden ”borde ses över”? Vems åsiktsfilter ska appliceras? Tjänstemannen som har tillsatt denna pajas borde motivera sitt beslut. 

 • Anonym

  Vad ligger i orden ”borde ses över”? Vems åsiktsfilter ska appliceras? Tjänstemannen som har tillsatt denna pajas borde motivera sitt beslut. 

 • Anonym

  Med vilket mandat har denna person, som är betald med skattemedel, att bestämma vad vi ska läsa. Så vitt jag vet har vi både pressfrihet och tryckfrihet i det här landet. Han borde omedelbart få respass av sin chef, för i ett modernt öppet land passar han inte in.

 • Anonym

  Med vilket mandat har denna person, som är betald med skattemedel, att bestämma vad vi ska läsa. Så vitt jag vet har vi både pressfrihet och tryckfrihet i det här landet. Han borde omedelbart få respass av sin chef, för i ett modernt öppet land passar han inte in.

 • Anonym

  Börjar vi att rensa ut några böcker för att dom är ”rasistiska” får vi snart rensa ut några böcker till för att dom är ”olämpliga”, och så några till och några till. Snart är alla böcker utrensade. Utom en. Koranen. Eftersom muslimerna skulle gå bärsärk om den rensades ut. Då böjer vi rygg och underkastar oss. Och koranen är det enda bok som är kvar.

  • Anonym

   Även om koranen förespråkar att alla som inte är muslimer så borde boken inte förbjudas. Dess följare måste däremot såklart bekämpas.

   • Anonym

    om koranen har det budskapet så är det en uppmaning att begå brott som omedelbart borde förbjudas att läsas av folk..

    • Anonym

     Det har den, Koranen borde omedelbart förbjudas av Behrang om han skulle vara konsekvent. Men det är han nog knappast. Även Bibeln har en massa, enligt Behrang, rasistiska åsyftningar. Gud straffar där bland annat hela folkslag med det ena och det andra. Så – om Behrang skulle vara konsekvent, skulle dessa skrifter flyga rätt ner i bokbålet tillsammans med Tintin. Men – varför skulle en kulturmarxistisk politruk vara konsekvent?!

   • Anonym

    om koranen har det budskapet så är det en uppmaning att begå brott som omedelbart borde förbjudas att läsas av folk..

   • Anonym

    om koranen har det budskapet så är det en uppmaning att begå brott som omedelbart borde förbjudas att läsas av folk..

   • Anonym

    Koranen ska naturligtvis inte förbjudas. Däremot måste det som står där diskuteras. Vissa anser att de verser som handlar om att döda otrogna är tagna ur sitt kontext. Andra följer uppmaningen där till punkt och pricka, vers 8:12, 47:4. Det stora problemet är 1) att alla muslimer är inte medvetna om vad som står i koranen, 2) de flesta icke-muslimer har ingen aning om vad som står i koranen, 3) visa muslimer följer bokstavligen det som står i koranen, 4) de flesta muslimer är ignoranta till vad muslimer som dödar i koranens namn gör, eller tysta medlöpare, 5) få muslimer höjer sin röst och fördömer dödandet i koranens namn. Det är först när alla skrifter är tillåtna, och alla skrifter kan skrutineras till sin botten och deras sanna natur kan dras fram i ljuset som nånting kommer att hända. Det kommer att hända. Det kommer att ta tid. Och det kommer inte att bli en thebjudning.

  • Anonym

   Även om koranen förespråkar att alla som inte är muslimer så borde boken inte förbjudas. Dess följare måste däremot såklart bekämpas.

  • Anonym

   Även om koranen förespråkar att alla som inte är muslimer så borde boken inte förbjudas. Dess följare måste däremot såklart bekämpas.

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  Sverige, Landet Lagom, där den perfekta människan ska formas och fostras utifrån ett centralstyre genom att ta bort på alla plan medborgarnas egna omdöme och ansvar, är moralpanikens förlovade land.
  Vi ser förbud och andra dumheter och går mot en sorts Sharia-lagar, vart är vi på väg med en regering som säger sig vara liberalister ?

 • Anonym

  Människor med någon form av intellekt väljer att betrakta
  och tolka historien ur olika perspektiv. Människor utan intellekt väljer att
  skriva om historien för att passa det egna perspektivet.

  Tråkigt att en så högt profilerad kulturinstitution väljer
  den icke-intellektuella vägen. Kanske har herr Miri läst Orwells 1984 och
  tolkat det som en uppmaning istället för en varning.

 • permafrost

  Typisk åtgärd som inte når sitt syfte utan får en ”tvärtomeffekt”. Dumheterna kommer bara skapa fler rasister och det är något vi inte vill ha. Rätt vad det är så kommer de att hitta genusperspektiv på Pippi Långstrump och då är det dags att rensa igen! För att inte tala om Röde Orm! Behrang Miri borde kanske ta och fundera på ett annat jobb. Här gör han större skada än nytta.

 • Anonym

  Jag tillhör den där gruppen av Sveriges antagligen minst rasistiska människor. Jag läste sönder Tintinalbumen när jag var liten. Jag känner mängder av människor som är som jag och ingen av oss har tagit skada av vår uppväxts litteratur. Vi umgås med flera personer från andra kulturer än vår egen och uppskattar deras vänskap. Jag och flera av de här Tintinläsarna har anställt många personer från olika kulturer, inte minst från Afrika.

  Den här förbannade kultureliten fortsätter att skapa stormar i vattenglas – Hur många spaltmetrar ska de få egentligen?? Är det inte sånt här vansinne är det tex absurdfeminsim och hen och ickerosa kläder. 

  Jises – Kliv ut från latteträsket på Söder i Stockholm och skaffa er en bild av Svenssons verklighet. 

 • Anonym

  Jag börjar tro att Behrang Miri gör detta enbart för att synas. Dumt är det iallafall.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=688828686 Fredrik Andersson

  Skulle jag skriva vad jag tycker om Miri så kan jag garantera att de skulle behövas censurera

  Ni kan ju gå in och skriva en rad till han på FB om ni känner för det.Men se till att kulturhuset eller din politiker vet vad DU tycker iställe för att sitta här och va upprördhttp://www.facebook.com/behrangmirionline 

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  Vi borde inte få säga ”vitlök”. Man får ju inte säga n*g*r-boll.

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  Vi borde inte få säga ”vitlök”. Man får ju inte säga n*g*r-boll.

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  Vi borde inte få säga ”vitlök”. Man får ju inte säga n*g*r-boll.

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  Vi borde inte få säga ”vitlök”. Man får ju inte säga n*g*r-boll.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Om Miri, kulturvänstern och deras samlade vänner får råda, kommer Sveriges bibliotek och bokaffärer likna de man ser på gatorna i Riyadh och Mogadishu.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Om Miri, kulturvänstern och deras samlade vänner får råda, kommer Sveriges bibliotek och bokaffärer likna de man ser på gatorna i Riyadh och Mogadishu.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Om Miri, kulturvänstern och deras samlade vänner får råda, kommer Sveriges bibliotek och bokaffärer likna de man ser på gatorna i Riyadh och Mogadishu.

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Om Miri, kulturvänstern och deras samlade vänner får råda, kommer Sveriges bibliotek och bokaffärer likna de man ser på gatorna i Riyadh och Mogadishu.

 • Anonym

  Jag hoppas och tror att detta är en
  förvirrad mans metod att sätta Kulturhuset i centrum.
  För idiotin i detta är bara för mycket.

 • Anonym

  Jag hoppas och tror att detta är en
  förvirrad mans metod att sätta Kulturhuset i centrum.
  För idiotin i detta är bara för mycket.

 • Anonym

  Bokbål!

 • Anonym

  Vilken total idioti. En ”konstnärlig ledare” ska uppenbarligen inte ha med biblioteksverksamhet att göra. Jag har aldrig hört något dummare. Jag älskade TinTin i ungdomen och gör det än. Jag vet inte hur man ska hantera det här, bojkotta Kulturhuset? Ge Behrang Miri sparken omedelbart. Undrar hur Hergé skulle ha skildrat svenskarna?

 • Anonym

  Vilken total idioti. En ”konstnärlig ledare” ska uppenbarligen inte ha med biblioteksverksamhet att göra. Jag har aldrig hört något dummare. Jag älskade TinTin i ungdomen och gör det än. Jag vet inte hur man ska hantera det här, bojkotta Kulturhuset? Ge Behrang Miri sparken omedelbart. Undrar hur Hergé skulle ha skildrat svenskarna?

 • Anonym

  Vilken total idioti. En ”konstnärlig ledare” ska uppenbarligen inte ha med biblioteksverksamhet att göra. Jag har aldrig hört något dummare. Jag älskade TinTin i ungdomen och gör det än. Jag vet inte hur man ska hantera det här, bojkotta Kulturhuset? Ge Behrang Miri sparken omedelbart. Undrar hur Hergé skulle ha skildrat svenskarna?

 • Anonym

  Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak. Frågan är om inte detta börjar bli något att dra upp i Europadomstolen.

 • Anonym

  Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak. Frågan är om inte detta börjar bli något att dra upp i Europadomstolen.

 • Anonym

  Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak. Frågan är om inte detta börjar bli något att dra upp i Europadomstolen.

 • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

  Bör inte våra kära ledare, de politiska kommisairerna, bränna alla bibliotek samt författare ?
  För säkerhets skull alltså ?

 • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

  Bör inte våra kära ledare, de politiska kommisairerna, bränna alla bibliotek samt författare ?
  För säkerhets skull alltså ?

 • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

  Bör inte våra kära ledare, de politiska kommisairerna, bränna alla bibliotek samt författare ?
  För säkerhets skull alltså ?

 • Anonym

  Jag tycker vi kan rensa ut Behrang Miri från landet istället. Vem var det som kom på genidraget att sätta en utlänning i en beslutsfattande position?

 • Anonym

  Jag tycker vi kan rensa ut Behrang Miri från landet istället. Vem var det som kom på genidraget att sätta en utlänning i en beslutsfattande position?

 • Anonym

  Jag tycker vi kan rensa ut Behrang Miri från landet istället. Vem var det som kom på genidraget att sätta en utlänning i en beslutsfattande position?

 • Anonym

  Det är ett av socialister´s viktigaste uppdrag att kontrollera vad ”dum folk” läser, lyssnar och tänker, de oftast börjar med barn. Jag tror inte att den mannen har någon ”konst utbildning”, att kolla själv ”konstnär” räcker inte till mig. Men i stor perspektiv det är mycket gått gärning som visar att de vänstra vill och kan gå så länge som möjlig om vi stoppar inte dem

  • Anonym

   Men det skrämmande är ju att många av dessa kulturmarxister bär borgerlig kostym. Att MP och V applåderar förvånar mig inte, men var finns protesterna från borgerliga politiker? Man må tycka vad fan man vill om Koks I Lasten och Tintin I Kongo, men censur är ALLTID ALLTID ALLTID av ondo. ALLTID!

  • Anonym

   Men det skrämmande är ju att många av dessa kulturmarxister bär borgerlig kostym. Att MP och V applåderar förvånar mig inte, men var finns protesterna från borgerliga politiker? Man må tycka vad fan man vill om Koks I Lasten och Tintin I Kongo, men censur är ALLTID ALLTID ALLTID av ondo. ALLTID!

 • Anonym

  Det är ett av socialister´s viktigaste uppdrag att kontrollera vad ”dum folk” läser, lyssnar och tänker, de oftast börjar med barn. Jag tror inte att den mannen har någon ”konst utbildning”, att kolla själv ”konstnär” räcker inte till mig. Men i stor perspektiv det är mycket gått gärning som visar att de vänstra vill och kan gå så länge som möjlig om vi stoppar inte dem

 • Anonym

  När får vi bokbål på Sergels torg, där alla böcker ”överlämnas åt elden” som inte bekräftar vårt mångkulturella hbtq-samhälle.
  Det är tydligt att Sverige redan har upplevt ett fascistiskt ”Machtübernahm” utan att vi fått läsa pm det i tidningarna.

 • Anonym

  När får vi bokbål på Sergels torg, där alla böcker ”överlämnas åt elden” som inte bekräftar vårt mångkulturella hbtq-samhälle.
  Det är tydligt att Sverige redan har upplevt ett fascistiskt ”Machtübernahm” utan att vi fått läsa pm det i tidningarna.

 • Anonym

  Instegsjobb? Arbetsträning?   Hahah Miri, kom och ta min bok ”The Masque of Africa” och släng även ut VS Naipaul övriga böcker…..eller kanske borde du läsa dom och få lite kulturfernissa över dina fadäser…..

 • http://www.facebook.com/people/Tar-Atanamir/100001456611556 Tar Atanamir

  Jag tycker Tintin för fram en nidbild av vita människor. Våra näsor är inte raka runda pinnar som sticker rätt ut!!!

 • Björn Nilsson

  Då reaktionerna på Kulturhusets agerande är så starka här på SVD, rekommenderar jag att ni även lägger lite energi på att maila till Kulturhuset för att dela er åsikt. De har en rad löften att leva upp till och tar gladeligen emot åsikter och synpunkter.

  http://kulturhuset.stockholm.se/Om-Kulturhuset1/Kontakta-oss/ 

  • Anonym

    Jepp, Klart med klagomål direkt till källan.

 • Anonym

  Kulturhusets nye konstnärlige ledare Behrang Miri börjar med utrensningar och bokbål.
  Vilken samhällssyn tyder det på? Mer behöver inte sägas.

  • Anonym

   Det kallas ”kulturberikning” men är en Orwellsk omskrivning av fascism

 • http://petterssons.bloggsida.se/ Stefan K

  Habib-böckerna och Katarina Taikons samlade verk är Miris förslag på bra barnböcker. Nä-hä.

  Personalen ska nu leta igenom biblioteket i jakt på böcker med homofobiskt och främlingsfientligt innehåll. Borde inte Koranen vara den bok som försvinner först?

 • Anonym

  Det är kultur att spela självmordskandidat på Västerbron i Stockholm, att kladda ner t-banevagnar med sprejburksfärg, att spela Solanas manifest om att utrota alla män, att sätta upp en stycke om Bering Breiviks attentat, osv, osv. 
  Allt detta verkar kulturpersonerna tycka är ok. ”Man måste utmana det etablerade!” Men att låta en tecknad serie från 30-talet vara kvar på KULTURhuset är inte ok.Jag förstår inte…

 • Anonym

  Fy fan vilken censur!
  ”Da jeg lavede sangen ’Free Iran’ (engelsksproget sang om
  politisk forfølgelse i Iran, red.) var det min måde at sige tak for, at jeg er
  kommet til et land, hvor der er ytringsfrihed”Dette sade Behrang Miri
  http://www.musicfromaround.dk/Nyheder/behrang-miri-den-rappende-journalist 

  • Anonym

   iran…ja det förklarar mycket..

 • Anonym

  Fy fan vilken censur!
  ”Da jeg lavede sangen ’Free Iran’ (engelsksproget sang om
  politisk forfølgelse i Iran, red.) var det min måde at sige tak for, at jeg er
  kommet til et land, hvor der er ytringsfrihed”Dette sade Behrang Miri
  http://www.musicfromaround.dk/Nyheder/behrang-miri-den-rappende-journalist 

 • Anonym

  Fy fan vilken censur!
  ”Da jeg lavede sangen ’Free Iran’ (engelsksproget sang om
  politisk forfølgelse i Iran, red.) var det min måde at sige tak for, at jeg er
  kommet til et land, hvor der er ytringsfrihed”Dette sade Behrang Miri
  http://www.musicfromaround.dk/Nyheder/behrang-miri-den-rappende-journalist 

 • Anonym

  Fy fan vilken censur!
  ”Da jeg lavede sangen ’Free Iran’ (engelsksproget sang om
  politisk forfølgelse i Iran, red.) var det min måde at sige tak for, at jeg er
  kommet til et land, hvor der er ytringsfrihed”Dette sade Behrang Miri
  http://www.musicfromaround.dk/Nyheder/behrang-miri-den-rappende-journalist 

 • http://www.facebook.com/michael.vallinder.3 Michael Vallinder

  I Sverige kan man tydligen helt godtyckligt påstå att något är rasistiskt och få det censurerat eller avsatt. Börjar likna rena Sovjet det här. Ingen vågar säga emot ett påstående om rasism eller religion för den delen, sådana ämnen är heliga och folk viker sig direkt. Demokratiskt och rättssäkert, javisst.
  Med facit i hand är det ju också svårt att påstå att Hergé var rasist: http://en.wikipedia.org/wiki/File:National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png

 • Anonym

  Löjligt beslut av Kulturhuset.

 • Anonym

  Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige och många andra länder. Det är fullständigt oacceptabelt att någon självutnämnd person ska fatta beslut som åsidosätter dessa grundrättigheter. Jag trodde inte något dylikt kunde tillåtas ske i Sverige år 2012. Ta herr Miri i örat och se till att böckerna kommer tillbaka!!

 • Anonym

  I sverige är ‘kultur’ starkt förknippad med vänster eller extrem-vänster idealen. Tintin är sista offret, Pipi nästa?

  • Hilfe!

   Pippi Långstrump var förra offret. Hon har redan korsfästs och ”rättats till” av etablissemanget.

  • Hilfe!

   Pippi Långstrump var förra offret. Hon har redan korsfästs och ”rättats till” av etablissemanget.

  • Anonym

   Tror det blir Kalle Anka

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

  Snacka om att verkligen skapa hat o rasism från ingenting! Visst finns det rasism. Men vissa väljer att finna den överallt o häva ur sig hur hemskt det är. Detta är verkligen att skapa mer rasism än vad som finns. Det är inte rasisterna som står för nån rasism. Det är anti-rasisterna som skapar denna överflödiga rasism!

  Om jag väljer o se alla som idioter tex så består ju min värld endast av idioter. Precis likadant gör en anti-rasist. Dom väljer o se rasism överallt så för dom så består ju världen av en massa rasism bara.

 • http://www.facebook.com/people/Dieter-Hippler/1659914524 Dieter Hippler

  Om måttstocken för tolkning av tidigare seklers författare och deras författarskap är dagens ”fördomsfrihet” eller det gängse politiska tyckarfrälsets normer – som egentligen är en eufemism för nationellt självförakt och nationalmasochism – så skulle det inte bli mycket kvar av vår västerländska kultur eller litterära historia, om man fullt ut följde Behrang Miris önskemål om inkvisitorisk utrensning av icke passande litteratur och utmönstring av dess upphovsmän.

  Och om man skall döma ut många av västerlandets stora författare för ”rasism”, vad skall man då säga om själve Jesus som far ut i de fruktansvärdaste förbannelser över de judiska översteprästerna (sadducéerna) och fariséerna, vilka han liknar vid ”vitmenade gravar” och ”huggormars avföda” och när han om dessa säger att deras fader är djävulen, ”en mandråpare från begynnelsen” och ”lögnens fader” (Joh. 8: 44)? Skall också Jesus utdömas och avfärdas som ”föraktare av människovärdet” eller rent av som antisemit, som enligt demokratiskt betraktelsesätt är den svåraste av alla försyndelser, som ett speciellt uttryck för ”rasism”.

  Den principiella frågan kvarstår: Skall de ledande ljusen och begåvningarna i västerlandet – filosofer och statsvetare, politiker och framträdande statsmän, sant kännande humanister och människovänner, poeter, författare och konstnärer, fromt religiösa tänkare och frisinnade idealister – alla utdömas och deras verk pestsmittas och förbjudas om deras verk andas något som idag kan anses vara ”politiskt inkorrekt”? Vissa tongivande krafter i samhället är uppenbarligen pigga på detta där de sitter i sin ”hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras”, för att tala med Nietzsche i dennes ”Om moralens härstamning” (1887). Men vad skulle det då bli kvar av vår ”vita” kultur, mer än ett krypande för inkvisitorerna och deras många proselyter och vad de behagar godkänna som för dem förmånligt och för oss andra ständigt till skam, vanära och skuld, Mea Culpa, eviga skuldkänslor i alla tiders oändlighet för våra anförvanters förmenta (o)gärningar.~

 • Anonym

  Tintin gav mig stort nöje som barn och gör fortfarande ska allt som var självklart när jag var liten plockas bort  

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

   Synd att inte alla dessa Anti-rasister o andra vänsterkramare förstår vilket hat dom föder i vårt samhälle. Det är dom som ger rasism sin näring o föder detta hat. Men det är väl vad dom vill egentligen :(

 • Hilfe!

  Fahrenheit 451 – det brinner bra i det politiskt korrektas namn…

  • Anonym

   Jag tycker som Du! Jag skrev först och läste kommentarena efteråt.
   Vårt största i-landsproblem är alla dessa självutnämnda ordningsmän
   och experter som med skattepengar idkar åsiktsförtryck och skapar
   vädligt dålig stämning. 

  • Anonym

   Jag tycker som Du! Jag skrev först och läste kommentarena efteråt.
   Vårt största i-landsproblem är alla dessa självutnämnda ordningsmän
   och experter som med skattepengar idkar åsiktsförtryck och skapar
   vädligt dålig stämning. 

 • Anonym

  Helt rätt jobbat, Kulturhuset. Och nu är det äntligen dags att ta tag i Pippi Långstrump-problematiken också. Att sätta sig upp mot och slåss med ordningsmakten, hålla häst på veranda och illegalt insmugglad apa i kök, köpa sig vänner med oskattade guldpengar (stöldgods?) och godis samt kalla sin kriminelle far för ”negerkung” är inga bra förebilder. BRÄNN! BOKBÅLSDAGS!!!

 • Anonym

  Nazister och kommunister har i alla tider haft bokbål, varför skulle det bli någon skillnad nu när dom redan har tagit över medierna? Märker ni tendensen, samma tendens som ignorerades i Tyskland på 30 talet..

  • Anonym

   Är det inte dags att sätta stopp för detta nu? INGEN, inte ens en inhemsk person, har rätt att på NÅGOT sätt censurera konsten utifrån förment ”goda” intentioner, särskilt inte sådan från förr, och än mindre har nysvenskar rätt till det. Invandringens fascism har nog sällen exemplifierats på ett bättre sätt än den här gången. ”Afrofob”..vilket makabert fjantigt ord. Man må erkänna att påhittigheten hos den politiskt korrekta milisen är stor, men nu är det sannerligen dags för lagstiftande organ att gripa in. Detta är våldtäkt på vår kulturskatt! Ja, jag vet att Hergé var belgare bla bla bla, men jag talar om den europeiska kulturskatten. Att självsvåldiga utlänningar överhuvudtaget har MAGE att gripa in i något som de överhuvudtaget inte har med att göra får mig att vilja kräkas. Intelligenta människor väljer att betrakta historien ur olika perspektiv. Ointelligenta människor, särskilt de med en fascistisk/marxistisk agenda, väljer historierevisionism för att det skall passa det egna perspektivet. Äcklet Miri väljer den anti-intellektuella vägen. Måhända att han läst Orwells 1984 som en uppmaning, och inte som en varning? Han ser ju inte särskilt förtroendeingivande ut.Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.
    
   Grattis, Miri. Min avsky mot mångkulturen gick just upp några procent.
   Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.

    

   Grattis, Miri. Min avsky mot mångkulturen gick just upp några procent.

  • Anonym

   Är det inte dags att sätta stopp för detta nu? INGEN, inte ens en inhemsk person, har rätt att på NÅGOT sätt censurera konsten utifrån förment ”goda” intentioner, särskilt inte sådan från förr, och än mindre har nysvenskar rätt till det. Invandringens fascism har nog sällen exemplifierats på ett bättre sätt än den här gången. ”Afrofob”..vilket makabert fjantigt ord. Man må erkänna att påhittigheten hos den politiskt korrekta milisen är stor, men nu är det sannerligen dags för lagstiftande organ att gripa in. Detta är våldtäkt på vår kulturskatt! Ja, jag vet att Hergé var belgare bla bla bla, men jag talar om den europeiska kulturskatten. Att självsvåldiga utlänningar överhuvudtaget har MAGE att gripa in i något som de överhuvudtaget inte har med att göra får mig att vilja kräkas. Intelligenta människor väljer att betrakta historien ur olika perspektiv. Ointelligenta människor, särskilt de med en fascistisk/marxistisk agenda, väljer historierevisionism för att det skall passa det egna perspektivet. Äcklet Miri väljer den anti-intellektuella vägen. Måhända att han läst Orwells 1984 som en uppmaning, och inte som en varning? Han ser ju inte särskilt förtroendeingivande ut.Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.
    
   Grattis, Miri. Min avsky mot mångkulturen gick just upp några procent.
   Tro mig, snart ryker Anne Franks Dagbok, för den ger en för positiv bild av judar. Så blir det när marxister (märkligt nog idag ofta i borgerlig kostym, go figure) och muslimer gör gemensam sak.

    

   Grattis, Miri. Min avsky mot mångkulturen gick just upp några procent.

  • Anonym

    Ja, vi har redan kristallnätter i Rosengård och Rinkeby, där man bränner bilar. Det här väl nästa steg i de mångkulturella Sverige framsteg, att vi anordna bokbål

 • Anonym

  Nazister och kommunister har i alla tider haft bokbål, varför skulle det bli någon skillnad nu när dom redan har tagit över medierna? Märker ni tendensen, samma tendens som ignorerades i Tyskland på 30 talet..

 • Anonym

  Vem har ansvaret för att man anställer en idiot från gatan till att bli ”konstnärlig ledare”? Man kunde ju plocket vems om helst från plattan utanför, varför just denna dåre? Huvuden måste ju rulla högre upp i organisationen. Kanske dags att börja värdera akademiska meriter?

 • http://www.theadvocates.org/quiz_result?e=90&i=80_90.gif&p=80 Truth or Lie

  ” V..v..v..Voffo gör de på dette viset?” Alla dessa sekterister som skall tala om för medborgarna vad de skall tänka. Tom Svd … skäms på er!

 • Anonym

  Det här är ta mig f-n rena skandalen! Hur kan man anställa en person på en sådan viktig position som skryter med att han inte har någon formell utbildning, utan ”lär sig på vägen”?? Hans hemsida finns på engelska, farsi och arabiska! Vart tog svenskan vägen? Skall våra surt förvärade skattekronor gå till något sådant? Varför inte ta och anställ någon av alla välutbildade bibliotekarier som går arbetslösa istället. En person som har respekt för det skrivna ordet. Snart ryker väl Hemingway, Conrad och ala andra författaresom råkat skriva om bl.a. Afrika.

 • Anonym

  Tack för denna artikel Martin Jönsson. Skönt att se att det fortfarande finns en vilja, åtminstone bland vissa, att behålla yttrande- o tryckfriheten.

  Snart är det väl rasistiskt att kalla färgen svart för svart – kanske ska ersättas med ”icke-vit” eller varför inte ”anti-vit”… Man blir ju så trött.

 • Anonym

  Det är bara att gratulera Behrang Miri till en framgångsrik PR-kupp. Ty han är varken originell eller djärv som ger sig på Tintin i Kongo. 

 • Anonym

  Kamrat Behrang Miri kör ett bokbål. Börjar man censurera har man ett stort ansvar. Hur blir det med Sagan om Ringen, Pippi… ja listan kan göras lång nu när Kulturpolisen nu fått fria händer att rensa ut icke-önskvärd kultur. Den vänsterextrema kulturen har nått sin kulmen. Samtidigt så förfasas man över att SD vill politisera kulturen. Hahaha, snacka om att sila mygg och svälja kameler. Förlåt, var det rasistiskt att säga ”kameler”?

 • Anonym

  Kamrat Behrang Miri kör ett bokbål. Börjar man censurera har man ett stort ansvar. Hur blir det med Sagan om Ringen, Pippi… ja listan kan göras lång nu när Kulturpolisen nu fått fria händer att rensa ut icke-önskvärd kultur. Den vänsterextrema kulturen har nått sin kulmen. Samtidigt så förfasas man över att SD vill politisera kulturen. Hahaha, snacka om att sila mygg och svälja kameler. Förlåt, var det rasistiskt att säga ”kameler”?

 • http://www.facebook.com/tommyandreasson1 Tommy Andreasson

  Vad i hela världen håller Miri på med? Med hans logik så SKA vi även göra oss av med Pippi där det faktiskt sägs ”n*g*r kung” osv. Varför plockar ni inte bort Pippi? Jag ger fan upp snart alltså..

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=552117294 Roger Sjöman

   Hur kan en man jobba med kultur när han uppenbarligen vill radera ut kulturen???

  • Anonym

    Det är bara din kultur han vill utradera.

 • Anonym

  Ytterligare en pinne in i PK-brasan som håller jämna Fahrenheit 451grader.

 • Anonym

  Ytterligare en pinne in i PK-brasan som håller jämna Fahrenheit 451grader.

 • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

  Behrang Miri, spring nu omedelbart ut lokalerna och leta reda på ”Den lilla smurfan”Du kommer att skaka av upphetsning att få bränna den !

 • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

  Behrang Miri, spring nu omedelbart ut lokalerna och leta reda på ”Den lilla smurfan”Du kommer att skaka av upphetsning att få bränna den !

 • Anders Alling

  Jag blir så himla trött på det här. Visst barn tar in okritiskt men det finns också vuxna som kan förklara och reda ut frågetecken. Vi behöver inte fler politruker som skall tycka och besluta för oss. Världen förändras dagligen. Vad var ok vid en tid är kanske inte ok idag och viceversa. Jag växte upp med Tintin. Genom Tintin växte suget att bege sig ut i världen. Arbetar sedan 20 år i världen. Jag kan inte säga att jag är direkt påverkad av Tintins schabloner av miljöer och befolkningsgrupper då jag sedan 20 år jobbar med humanitär krishantering och just nu på Afrikas horn.  Jag vet mig till att vi kan klara ut vad som är rätt eller fel utan massa pekpinnar från proffstyckare som bara har sitt eget intresse i fokus.

 • Anders Alling

  Jag blir så himla trött på det här. Visst barn tar in okritiskt men det finns också vuxna som kan förklara och reda ut frågetecken. Vi behöver inte fler politruker som skall tycka och besluta för oss. Världen förändras dagligen. Vad var ok vid en tid är kanske inte ok idag och viceversa. Jag växte upp med Tintin. Genom Tintin växte suget att bege sig ut i världen. Arbetar sedan 20 år i världen. Jag kan inte säga att jag är direkt påverkad av Tintins schabloner av miljöer och befolkningsgrupper då jag sedan 20 år jobbar med humanitär krishantering och just nu på Afrikas horn.  Jag vet mig till att vi kan klara ut vad som är rätt eller fel utan massa pekpinnar från proffstyckare som bara har sitt eget intresse i fokus.

 • Anonym

  Kanske har Behrang ”Bokbål” Meri en poäng ändå. För det måste väl vara nidbilderna av de korkade poliserna Kling och Klang i Pippi-böckerna som gör att ”barnen” i våra förorter har uppfostrats till polishat och kastar sten på konstaplarna.

  • Anonym

    Problemet är väl att barnen våra förorter har väl aldrig läst pippi utan endast koranen , därav har vi problem i våra förorter.

 • Anonym

  Kanske har Behrang ”Bokbål” Meri en poäng ändå. För det måste väl vara nidbilderna av de korkade poliserna Kling och Klang i Pippi-böckerna som gör att ”barnen” i våra förorter har uppfostrats till polishat och kastar sten på konstaplarna.

 • Anonym

  Kanske Herr Miri tänker slänga in lite iranska bästsäljande böcker istället? Som t ex denna: 
  http://www.otherimages.com/resultsframe.asp?inline=true&image=0060184197&wwwflag=3&imagepos=4

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=660496358 Daniel Andersson

   Som du kan köpa i vilken välsorterad bokhandel som helst över hela världen, inklusive i Sverige. Vad är din poäng?

   • Anonym

    Låt så vara att den kan köpas överallt, men den är knappast en bästsäljare i någon annan del av världen än i mellanöstern (bara att googla).

    Min poäng är att vi kanske inte ska ha en person med bestämda politiska (och andra) åsikter som bestämmer vad våra barn får/inte får läsa.

    • http://www.facebook.com/profile.php?id=660496358 Daniel Andersson

     Källor på det, tack. Hittar information om att den har varit poppis i Turkiet och Indien under en period, och att den säljer i snitt 15000 ex om året i USA. Dessutom är ditt inlägg  ett fånigt försök till guilt by association redan från början. Skärp dig.

  • Anonym

   Ja, det är nog på det viset. Han gillar att vifta med PLO:s fana.

  • Anonym

   Ja, det är nog på det viset. Han gillar att vifta med PLO:s fana.

  • Anonym

   Ja, det är nog på det viset. Han gillar att vifta med PLO:s fana.

 • Anonym

  Kanske Herr Miri tänker slänga in lite iranska bästsäljande böcker istället? Som t ex denna: 
  http://www.otherimages.com/resultsframe.asp?inline=true&image=0060184197&wwwflag=3&imagepos=4

 • Anonym

  Kanske dags för en flashmobb på kulturhuset där man gå ditt med sitt tintin albmum och står upp för yttrandefriheten.

  • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

   Jag är med !

   • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

    Vänta nu, om vi gör det så kommer det poliser och forslar bort oss.
    Vi kommer sedan vara ”försvunna”…

    • Anonym

     Om inte polisen kommer så lär ju i alla fall Behrang rensa ut oss!

   • http://twitter.com/Nickesteen Nicke Steen

    Vänta nu, om vi gör det så kommer det poliser och forslar bort oss.
    Vi kommer sedan vara ”försvunna”…

 • Gute Guteson

  Lyssnade på P 1 där Behrang Miri diskuterade med en kvinnlig meddebattör (tyvärr missade jag hennes namn men andra sidan har det mindre betydelse ty hon fick inte syl i vädret) och utan tvekan blev jag mäktigt förvånad över mannens sätt att argumentera för sin sak. Han använde två nyckelord där det ena var ”fördjupa” och andra var ”jobba”. Dess ord hade han i varje mening och meningar innehöll endast ord som hjälpte till att ”bilda meningar”, alltså s k fyllnads ord.

  Att sedan egentligen ”rulla runt” som en rappare med dessa nyckelord blev det klart för mig att han sa ingenting utan spottade ut ur munnen nyckelorden med en massa meningslösa ord i sammanhanget samtidigt som meddebattören fick inte säga nästan någonting och det lilla hon kunde säga avbröts av Miri.

  Programledaren hade ingen möjlighet att styra diskussionen. Miri använde den typiska manliga härskarmetoden att tysta sin kvinnliga debattören. Snacka om ”mansgris”!

  Dessutom kan man ifrågasätta hans bevekelsegrunder för sina beslut beträffande Tintin men också kan man ifrågasätta med vilka grunder han har fått sin anställning på Stockholms Kulturhus?

  Slutligen: Hans agerande, så vitt jag kan bedöma av kommentarerna i radio, sociala, medier och t o m SvD:s läsares kommentarer blåser det upp mycket av den rasismen som Miri säger sig kämpa mot.   

 • http://profiles.google.com/alf.ceplitis Alf Ceplitis

  ”Där man rensar ut böcker, rensar man till slut även ut människor” – fritt efter Heine.

 • http://profiles.google.com/alf.ceplitis Alf Ceplitis

  ”Där man rensar ut böcker, rensar man till slut även ut människor” – fritt efter Heine.

 • http://www.facebook.com/people/Arne-Eriksson/1568934732 Arne Eriksson

  Kanske är det Behrang Miri som skall rensas ut. Han är ju både stereotyp, karikatyr och parodi på kulturarbetare och stereotyp av invandrare med kepsen på sned.

 • Anonym

  Kom igen nu bibliotekarier, visa att ni har lite ’68 kvar i er – kräv denne skojares avgång! Så här får det inte gå till i Sverige!

  • Nogger White

   Det visas väl dagligen. Bibliotekarier och Kulturhuschefer har tyvärr så mycket ’68 kvar i sig att de anställer sådana som Miri till ett mer kvalificerat arbete än att krafsa ihop erbarmliga hiphoplåtar om sopsortering i Rosengård.

 • Anonym

    CENSUREN har fått en ny dag att hyllas på.

  Jag trodde vi gick mot ett öppnare samhälle men Kulturhusets andlige
  ledare verkar ha fått storhetsvansinne ock skall vara en allsmäktig
  censurerare.

  Detta är inge annat än en maktmissbrukare.Det spelar ingen roll vad han har för argument. Skall
  han spela rollen av att vara en fullkomlig person ock företa sig att
  vara så viktig att han börjar censurera tidskrifter i kulturen stora
  namn då är han helt fel ute.

  GE HAN SPARKEN I DEN ÖPPNA KULTUREN HÖGA NAMN

 • Anonym

  Vem i hela världen anställde karlen?? Den eller dessa personer borde ställas till ansvar, samtidigt som de tar sitt ansvar och skickar ner Behrang Miri till skivlagret i källaren (om det finns något). Där kan han gå och censurera Hip Hop musik. Sedan tillsätts en kunnig (meritokrati) person på denna posten!

 • http://www.facebook.com/people/Dieter-Hippler/1659914524 Dieter Hippler

  Snyggt jobbat av Svd:s avdelning för censur och rätt-tänk, men jag hann ändå få 11 gilla under de tre kortra minuter innan man resolut plockade bort min kommentar…

  Vi provar igen…

  Om måttstocken för tolkning av tidigare seklers författare och deras författarskap är dagens ”fördomsfrihet” eller det gängse politiska tyckarfrälsets normer – som egentligen är en eufemism för nationellt självförakt och nationalmasochism – så skulle det inte bli mycket kvar av vår västerländska kultur eller litterära historia, om man fullt ut följde Behrang Miris önskemål om inkvisitorisk utrensning av icke passande litteratur och utmönstring av dess upphovsmän.Och om man skall döma ut många av västerlandets stora författare för förment ”rasism”, vad skall man då säga om själve Jesus som far ut i de fruktansvärdaste förbannelser över de judiska översteprästerna (sadducéerna) och fariséerna, vilka han liknar vid ”vitmenade gravar” och ”huggormars avföda” och när han om dessa säger att deras fader är djävulen, ”en mandråpare från begynnelsen” och ”lögnens fader” (Joh. 8: 44)? Skall också Jesus utdömas och avfärdas som ”föraktare av människovärdet” eller rent av som antisemit, som enligt demokratiskt betraktelsesätt är den svåraste av alla försyndelser, som ett speciellt uttryck för ”rasism”.
  Den principiella frågan kvarstår: Skall de ledande ljusen och begåvningarna i västerlandet – filosofer och statsvetare, politiker och framträdande statsmän, sant kännande humanister och människovänner, poeter, författare och konstnärer, fromt religiösa tänkare och frisinnade idealister – alla utdömas och deras verk pestsmittas och förbjudas om deras verk andas något som idag kan anses vara ”politiskt inkorrekt”? Vissa tongivande krafter i samhället är uppenbarligen pigga på detta där de sitter i sin ”hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras”, för att tala med Nietzsche i dennes ”Om moralens härstamning” (1887). Men vad skulle det då bli kvar av vår ”vita” kultur, mer än ett krypande för inkvisitorerna och deras många proselyter och vad de behagar godkänna som för dem förmånligt och för oss andra ständigt till skam, vanära och skuld, Mea Culpa, eviga skuldkänslor i alla tiders oändlighet för våra anförvanters förmenta (o)gärningar.

  • Anonym

   Bra skrivet Dieter!

   Den egentliga skillanden mellan vi och dom, är att västerlandet har i århundrade samlat på sig kunskaper om ”dom”- kallar det orientalism  men även av intellektuellt intresse – medan dom är helt okunniga om ”oss” då de har levt i en inbillad ”perfekt värld” utan kunskaper om någonting. När nu ”globalisering” har öppnat många dörrar är öppenhet, yttrandefrihet, självkritik, självironi och den klackspark som man tar religion/kultur en fruktansvärd chock och klivet till 2000-talet helt traumatiserande…… 

 • http://www.facebook.com/people/Dieter-Hippler/1659914524 Dieter Hippler

  Snyggt jobbat av Svd:s avdelning för censur och rätt-tänk, men jag hann ändå få 11 gilla under de tre kortra minuter innan man resolut plockade bort min kommentar…

  Vi provar igen…

  Om måttstocken för tolkning av tidigare seklers författare och deras författarskap är dagens ”fördomsfrihet” eller det gängse politiska tyckarfrälsets normer – som egentligen är en eufemism för nationellt självförakt och nationalmasochism – så skulle det inte bli mycket kvar av vår västerländska kultur eller litterära historia, om man fullt ut följde Behrang Miris önskemål om inkvisitorisk utrensning av icke passande litteratur och utmönstring av dess upphovsmän.Och om man skall döma ut många av västerlandets stora författare för förment ”rasism”, vad skall man då säga om själve Jesus som far ut i de fruktansvärdaste förbannelser över de judiska översteprästerna (sadducéerna) och fariséerna, vilka han liknar vid ”vitmenade gravar” och ”huggormars avföda” och när han om dessa säger att deras fader är djävulen, ”en mandråpare från begynnelsen” och ”lögnens fader” (Joh. 8: 44)? Skall också Jesus utdömas och avfärdas som ”föraktare av människovärdet” eller rent av som antisemit, som enligt demokratiskt betraktelsesätt är den svåraste av alla försyndelser, som ett speciellt uttryck för ”rasism”.
  Den principiella frågan kvarstår: Skall de ledande ljusen och begåvningarna i västerlandet – filosofer och statsvetare, politiker och framträdande statsmän, sant kännande humanister och människovänner, poeter, författare och konstnärer, fromt religiösa tänkare och frisinnade idealister – alla utdömas och deras verk pestsmittas och förbjudas om deras verk andas något som idag kan anses vara ”politiskt inkorrekt”? Vissa tongivande krafter i samhället är uppenbarligen pigga på detta där de sitter i sin ”hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras”, för att tala med Nietzsche i dennes ”Om moralens härstamning” (1887). Men vad skulle det då bli kvar av vår ”vita” kultur, mer än ett krypande för inkvisitorerna och deras många proselyter och vad de behagar godkänna som för dem förmånligt och för oss andra ständigt till skam, vanära och skuld, Mea Culpa, eviga skuldkänslor i alla tiders oändlighet för våra anförvanters förmenta (o)gärningar.

 • Agent Orange ™

  Ok, Får vi se en spontan demonstration för ytrandefrihet och emot bokbål utanför kulturhuset i veckan? När, hur?

 • Anonym

  Om man nu skall föra in politik i det här, så det enda SD skall göra för att bli tredje största partiet 2014 är att sitta med armarna i kors, de andra fixar resten.

  • Anonym

   Fast med SD vid makten lär det bli bokbål fast av en annan sort.
   Vete fan vilket som är värst.

   • Anonym

    Så tredje största partiet får makten?
    Nä, vem har sagt att SD är bra, men sådana här utspel ökar deras chanser avsevärt att nå en tredjeplats.

 • oO0o0Oo

  Självklart är det vansinne och självklart håller jag med artikelförfattaren i allt han skriver om detta vansinne. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att det är något av ett hyckleri av SvD att kritisera censur och inskränkt yttrandefrihet, när de själva gör det så gott som dagligen i sina kommentarsfält.

 • http://sverigedemokratermotrasism.wordpress.com/ Elefantmannen

  Bra artikel av Martin. Media börjar nyktra till från mångkulturfrälsningen. Trögt är det, men sakta åt rätt håll. Fascinerande hur massivt vänsterdominerad journalistkåren är fortfarande och kör sin egen agenda. Men det ploppar t o m upp kritiska artiklar i Expressen nu, mycket glädjande. Att ifrågasätta massinvandring av outbildade människor innebär inte att man är rasist.

 • Anonym

  Om man inte gillar yttrandefrihet och tryckfrihet finns det gott om alternativ att migrera till.

 • Snapphane99

  Man
  får lyckönska kulturhusets ledning till att man kom till besinning. Men man
  börjar snart bli orolig för att återigen skall bokbålen börja lysa över Sveriges
  kulturskymning. För vad är skillnaden mot bokbålen 1938 och den påbörjade/stoppade
  utrensningen i våra bibliotek. Här i Sverige har vi sedan århundraden stridit
  för en fri press och yttrandefrihet. Vad är det som gör att det nu börjar dyka
  upp kulturtalibanistiska idéer hos vissa kulturpersoner. Är det X faktor på
  dessa personer eller vad? Nej Kamrater någon jävla ordning får det vara även i Sverige.

 • ÿksel Rövgöc

   Alla antirasister kan fara åt helvete, dom har dom värsta fördomarna av oss allihop…

 • Anonym

  Svenska folket har inte fått välja om vi vill ha det här påtvingade multikulti tramset utan det har regeringen bestämt… Ska vi nu också stillatigande se på när multikulti vurmarna börjar rensa ut litteratur? Det börjar likna total galenskap! Själv ska jag bunkra så många Tintin som möjligt så att barnbarnen har något att läsa när det blir aktuellt!

 • Anonym

  Kulturhusets chef sade efter att Miri backade: ”  Hans uppdrag att jobba tydligare med diskrimineringsfrågor stödjer jag till fullo”. Jo, det vill jag lova. Han diskriminerar ordentligt allt som inte passar i den gängse normen.

 • Linnea_Staal

  Kulturhuset backar nu ifrån sitt censurbeslut av Tintin. Inte ens den värsta PK-kulturarbetare
  kan stå emot folkets storm mot klåfingrigheten att riva upp tryck-och-yttrandefriheten. Starka
  krafter jobbar hårt för ett tystat samhälle.

  • Anonym

   Det är bra att det blir folkstorm, men vi lär nog bli registrerade, som farliga och störande element.

   • Linnea_Staal

    Vi har många övervakare som ska se till att vi tycker ”rätt”. PK får aldrig nog av 
    övervakning av oss medborgare.

 • Anonym

  Nån som varit på kulturhuset? Där är det vita inte normen! Hela huset och plattan utanför är occuperad av olika gäng med mer eller mindre mörk hy.

  • Novus Ordo

   Åker ofta till Kulturhuset och fikar också gärna på taket och det du påstår är rasistiskt skitsnack. Besökarna och arbetarna på Kulturhuset återspeglar Stockholms befolkning, varken mer eller mindre.

 • Anonym

  Men vad är det som händer? De hårt arbetande kultur- och antirasistnissarna måste skyndsamt skaka fram ett fackeltåg för Behrang Miri. Mannen är ju på väg att bli jättekränkt av en rad  tyckare som inte begriper sig på konst och litteratur…

 • Anonym

  Till herr  Behrang  Goebbels Miri
  Utrensningsförslag till skydd av våra barn  :

  Knut Hamsun, Sokrates, J.D.Salinger, D.H.Lawrence, Voltaire, Mark Twain, Joseph Heller, Honoré de Balzac,
  Aristophanes, Gustave Flaubert, Norman Mailer, August Strindberg…..
  .
  Give me six lines written by the most honorable of men, and I will find an excuse in them to hang him. – Cardinal Richelieu

  • Anonym

   Givetvis måste Durrells Alexandriakvartett rensas ut. Den skildrar barnprostitution, det framväxande muslimska brödraskapet och kopternas, armenernas och judarnas situation i det allt mera muslimskt styrda Egyptien. 

 • Agent Orange ™

  1930 – ”Konstnär”, Ledare, Bokbål.
  2012 – konstnärlig ledare, utrensning, bokbål.

  Att ledaren 2012 nu gör en pudel förändrar inte det faktum att hans tankar om hur obekväm litteratur ska hanteras är en upprepning av ett kapittel mörk historia.

 • Anonym

  Skönt att Miri inte fick hållas. Vem har rätt att censurera litteratur? Frågor du mig skulle alla snygga coffe table böcker som hyllar kungafamiljen rensas ut från biblioteken. Och all kvinnofientlig hip hop musik. Och Nabokovs Lolita. Och… Och… Och…

 • Anonym

  Blir bara ledsen när jag ser sådant här, för med största sannolikhet kommer andra följa för att visa att de inte är ”sämre”. Det må så vara att Tintin och annan litteratur inte är helt politiskt korrekt, men jag är övertygad om att människor från annan kultur/historia kommer förstå att det generellt sett inte är vad folk tycker nu. Läste själv Tintin som barn och det gjorde definitivt inte att jag blev mer fördomsfull mot folk med annan hudfärg. Förutfattade meningar finns bland alla människor, men att ha ”bokbål” kommer inte lösa detta- snarare kommer det bli värre. 

  Är det inte rasistiskt att ta bort all litteratur som på något sätt ”förnedrar” mörkhyade, men ha kvar den som gör detsamma mot vita? Skulle vi vara så mycket bättre vi? Kan inte vita förnedras? Har diskuterat denna fråga med några av mina släktingar/vänner med utländsk härkomst och de uttryckte bara irritation över Behrang Miris sätt att hantera saken. 

  Dessutom, är inte konst delvis till för att uppröra/få folk att tänka? Hur funkar det tillsammans med censur? Kanske dags att byta denna ”konstnärliga ledare” snarast innan han hinner förstöra ordentligt? 

 • http://www.facebook.com/people/Arne-Eriksson/1568934732 Arne Eriksson

  Kanske är det Behrang Miri som skall rensas ut. Han är ju både stereotyp, karikatyr och parodi på kulturarbetare och stereotyp av invandrare med kepsen på sned.

 • Anonym

  Men, men, jösses då. Alla dessa sånger? Skall de få finnas kvar ? Sådana som…….. ”Åh du svarte zigenare” måste väl bli ….. ”Åh du färgade ro-o-o-m”… ”Mors lilla Olle” är ju rent sexistisk, Ingen pappaledighet nämns i den alls……. Sörgården har väl redan debatterats som ojämställd. Och hur blir det med ”Min Skattkammare”-böckerna, där finns ju sagan om ”Lille Svarte Sambo”. Lycka till Sverige, det kan behövas.

 • Anonym

  Så blir det nästan alltid när en obildad primitiv får MAKT. Då måste han omedelbart visa vem som bestämmer, oavsett vem drabbas. Alla diktaturer hade sådana medhjälpare, de skulle inte klara sig utan dem. Där skulle Behrang Miri komma långt, väldigt långt.  Och det är illavarslande att det idag kan förekomma i Sverige. Så det inte räcker att Miri får kicken, det är också de som plockade honom till hans jobb som ”ledare” som måste gå. Allt annat är en skandal.

 • Anonym

  Varför inte göra en rejäl brasa av alla dessa böcker som biblioteken tvingats köpa in när kulturfolk velat
  kvalificera sig för ”konstnärslön”. Ersättning per bok och garanterad livstidslön bestående av fem basbeslopp.
  Jan Myrdal finns på avlöningslistan plus en del för allmänheten okända författare. 

 • IronSkyMan

  I en annan tid av diktatur, i ett annat land med en diktator, brändes böcker på bål som inte ”passade in” i det rikets ideologi. Har den tiden kommit ifatt oss nu igen?

 • Anonym

  Lyssna gärna på Behrang Miri i radions intervju med honom i morse efter 09.00.
  Det måste vara en av de märkligaste monologer som hörts i en intervju,
  han pratade oupphörligt utan att andas, och använde ordet FÖRDJUPNING arton gånger.
  Det var tydligen lösningen på allt.
  Man undrar vilka meriter Kulturhuset kräver av folk som de anställer.

 • Anonym

  Det börjar lite försynt med oförargliga Tintinböckerna och slutar med?
  Börjar man tafsa på yttrandefriheten som via barnböcker passerar man en gräns.
  Vad,vem ska censureras nästa gång?
  Man får dålig smak i munnen att ta del av detta spektakel.
  Nu får det fanken snart vara nog med dessa politiskt korrekta ingrepp i vår vardag.
  Snart ska vi väl alla kallas HEN om genuspedagogerna får bestämma.

 • X X

  Kulturmarxismens indoktrinering och censur har gått så långt att ”kulturarbetare”, konstnärliga ledare, bibliotekarier m fl tar det för självklart att bestämma vad vi medborgare ska få läsa, se, tänka och skriva.

  N-E Hennix

 • Gute Guteson

  Helt fantastiskt. SvD tycker inte om mig ty återigen ett inlägg av mig är raderad. Jag bara refererade en debatt i P 1 där Herr Miri deltog. Men SvD tyckte väl inte om den eller sedan har Herr Miri själv anmält inlägget som olämplig? Tyvärr det är inte första gången jag undrar över moderatorns omdöme men jag rår ju inte för ”övermakten”. På allvar borde moderatorn läsa igenom alla inläggen ty jag bedömer att 95 % av inläggen är olämpliga om mitt inlägg ansågs vara det.

  Herr Miri har ångrat sig. Hoppas att även de som har anställt honom ångrar sig och avsätter Herr Miri snarast. Var så god Moderatorn: Tryck på knappen igen och njut;)

 • Anonym

  Behrang Miri har nu ångrat sig. Han är med andra ord en syltrygg men han har ändå visat att han är antidemokrat och att han saknar grundläggande insikter om demokrati och öppenhet. Grattis!

 • Anonym

  Behrang Miri har nu ångrat sig. Han är med andra ord en syltrygg men han har ändå visat att han är antidemokrat och att han saknar grundläggande insikter om demokrati och öppenhet. Grattis!

  • Anonym

   Jag skulle gissa att de ämnena inte finns i läroplanen för ”livets hårda skola”, vilket verkar vara hans högsta utbildningsnivå.

  • Anonym

   Jag skulle gissa att de ämnena inte finns i läroplanen för ”livets hårda skola”, vilket verkar vara hans högsta utbildningsnivå.

 • Anonym

  Citat: ”Nu backar Behrang Miri och behåller Tintin-böckerna på Kulturhuset. I ett pressmeddelande skriver Kulturhuset att man i media ”uppmärksammat att Behrang Miri, konstnärlig ledare för barn och unga, har beslutat att ta bort Tintin-böckerna på barnbiblioteket TioTretton på Kulturhuset. Ett beslut som Behrang Miri nu tycker gick för snabbt. ”
  ..
  Hur fungerar den interna kommunikationen när Kulturhuset i MEDIA fått reda på Miris beslut????

 • Anonym

  Säga vad man vill om pudlar men de är rädda för negerkungen Efraim Långstrump som koloniserat Kurrekurreduttön   :-)

 • Anonym

  Jag blev så arg och ledsen att jag inte kan uttrycka det utan att bryta mot SvD’s regler om hur förbannad man får vara. Så jag postar det konstaterandet istället.
  .
  Avskeda stolpskottet! Det måste ju räknas som kardinalsynd bland bibliotekarier att vilja rensa ut böcker som ”inte passar”!? Vad har hans chefer att säga? Står de bakom hans uttalanden?

 • Anonym

  Nu böjer Bängerang ryggen och underkastar sig. Jag tycker det är mycket bättre så.

 • Anonym

  Behrang Miri gillade inte böckerna och alltså ville han ta bort dem. Samma sak med böcker som förmedlar andra budskap som just han inte tycker om. Konsekvenserna funderade han uppenbarligen inte igenom.
   
  Inte heller verkar han ha förstått grundläggande koncept inom yttrandefrihet, mångfald, att låta olika perspektiv komma till tals inte minst att visa människor förtroende att de klarar av att tänka själva!

 • Anonym

  Till listan av socialt konstruerade fobier kan i dag läggas ”normofobi” – obefogad rädsla för generella attityder och värderingar i en given kultur.

 • IronSkyMan

  I en annan tid av diktatur, i ett annat land med en diktator, brändes böcker på bål som inte ”passade in” i det rikets ideologi Har den tiden kommit ifatt oss nu igen?
  .
  ”Demokrati bygger på tre principer: Samvetet, yttrandefriheten och förståndet och att inte ställa krav på de två förstnämnda.”
  Mark Twain (1835-1910)

  • Anonym

   ”degenererad konst”? 
   undrar vad vi kommer att säga om 20-25 år om vårat sjuka debattklimat

   • Anonym

    Då säger vi inget, för då är nysvenskarna i majoritet och har landet i ett muslimskt fascistiskt jängrepp. Grattis, svenska väljare, det var det här ni röstade på…

 • Anonym

  Det gick nog för snabbt att utse Miri till konstnärlig ledare för barn o unga…

   

  • Anonym

   Haha, det menar du inte!? :-)

 • Vendela

  Behrang Miri hade aldrig kunnat kräva censur av barnböcker om han inte känt sig trygg i en miljö 
  av genus-och-politisk korrekthet. Nu överskattade han sin roll och underskattade medborgarnas 
  väl underbyggda krav på att inte tafsa på lagen om yttrande-och-tryckfrihet. Vi är redan kringskurna
  med uttalade hot från det politiskt korrekta etablissermanget om vår rätt att säga vad vi tycker…

 • Anonym

  Behrang Miri ska bort omedelbart. Han är uppenbarligen inkompetent. Att censurera biblioteket för att han anser vissa böcker vara olämpliga för oss medborgare är rena rama Nordkorea-fasonerna och på sikt ett hot mot demokratin och yttrandefriheten.

 • http://twitter.com/KatarinaHedren Katarina Hedrén

  Eller som författaren Teju Cole sa i samband med Makodes tårta: ”Om ni inte håller med mig så är vi två om det”. Hervé var sannolikt lika rasistisk som de flesta belgare under hans samtid. Komplexitet är kung och kontext likaså. Frågan är vem som tillhandahåller välbehövlig kontext för unga läsare och hur (kanske genom Wahlbergs förord fästat vid Tiotrettons hylla där seriemagasinen står). Om inte Tiotretton hade tagit tillbaka sitt beslut så hade albumen ändå varit tillgängliga i Serieteket i samma byggnad och hos bokhandlare och bibliotek på gångavstånd. Vilka ord finns kvar att använda när böcker bränns och textmassor stryks över?

  • Anonym

    Behrang Miri kan se på dig att du tänker Tintin-tankar….

 • IronSkyMan

  ”Den mest briljanta propagandatekniken har ingen framgång om den inte har en grundläggande princip i åtanke hela tiden – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.” 
  Joseph Goebbles tysk nazistisk propagandaminister 1897-1945

  När kommer bokbålen att flamma här?

 • Anonym

  Nu måste ju kulturhusets ledning följa upp denna händelse och ge herr Miri sparken eller åtminstone ett kännbart löneavdrag. Men helst sparken, han har ju visat hur han tänker kring hanteringen av känslig litteratur. Vad kommer han att rensa ut härnäst?

 • Anonym

  Nu måste ju kulturhusets ledning följa upp denna händelse och ge herr Miri sparken eller åtminstone ett kännbart löneavdrag. Men helst sparken, han har ju visat hur han tänker kring hanteringen av känslig litteratur. Vad kommer han att rensa ut härnäst?

 • Anonym

  Behrang Miri måste sparkas omedelbart! Han är ett direkt hot mot demokratin och yttrandefriheten när han tar till sina utrensningsfasoner. Hur kan han anse sig ha rätten att avgöra vad som är lämpligt att läsa för oss medborgare och inte? Han har förbrukat sitt förtroende och om han inte tas bort från sin tjänst har Kulturhuset även förbrukat sitt.

 • Anonym

  Hur kan en pajas som Behrang få vara med och styra saker och ting? Det är jävligt skrämmande när sådana här typer får inflytande över barn och unga. Det är tydligt att Behrangs ruttna syn på yttrande- och pressfrihet följde med från Iran.

 • Vendela

  Det blir lätt så här fel när kvotering före kunskap och lämplighet styr vem som ska anställas…

 • Anonym

  Hur kan en pajas som Behrang få vara med och styra saker och ting? Det är jävligt skrämmande när sådana här typer får inflytande över barn och unga. Det är tydligt att Behrangs ruttna syn på yttrande- och pressfrihet följde med från Iran.
  ps. Låt stå

 • Anonym

  Är det skattebetalarna i Stockholm som betalar för den lekstuga som Kulturhuset utgör?

  • Anonym

   Ja!

 • Anonym

  Är det skattebetalarna i Stockholm som betalar för den lekstuga som Kulturhuset utgör?

 • Anonym

  Jag säger bara,  AVGÅ, Miri hör hemma i 30-talets tyskland.

 • Anonym

  Jag säger bara,  AVGÅ, Miri hör hemma i 30-talets tyskland.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=693764575 Bjorn Wahlberg

  Utmärkt artikel, Martin. Och jag bara älskar den här meningen: ”Man kan bara gissa vad Hergé skulle hittat på om han skulle inkludera en konstnärlig ledare på ett Kulturhus i en serie.” Tanken svindlar. :-)

 • Anonym

  Med den omdömeslösheten som Behrang Miri här visat är det svårt att förstå hur han kunnat få jobbet. Är det det etniska kortet som vägt tyngst?

 • Anonym

  Med den omdömeslösheten som Behrang Miri här visat är det svårt att förstå hur han kunnat få jobbet. Är det det etniska kortet som vägt tyngst?

 • chainmail

  Det går inte att sticka under stol med att Miri, ett fd bidragshjon, gjort ”karriär” på att spy galla på det svenska samhället och folket. Vi minns hans ”krönikor” i Malmö som undantagslöst gick ut på att ”ta ner” vita.

  Den som nu anställt Miri på Kulturhuset borde ta sitt ansvar att först avskeda honom och sedan avgå själv. Sällan har väl någon på så kort tid lyckats ställa Kulturhuset i ett löjets skimmer som Miri!
  Jag vill gärna veta hur denna rekrytering gått till! Miri har väl ingen som helst formell utbildning, kunskap eller erfarenheter för detta uppdrag – hans enda merit är väl att han är utomeuropeisk invandrare och därför kunnat kvoteras in säkerligen på en svensks bekostnad. Det är ju så det är i det nya av alliansen styrda Sverige… Kulturhuset är rökta – det kommer att ta mycket lång tid innan de hos mig har förtroende nog för att jag ska läsa ett uttalande från dem… Vuxendagis för ”förortens akademia” dvs de ”gatsmarta”.

 • Anonym

  Detta kommer bara att fortsätta och fortsätta, gott folk. Vi är under ockupation. http://www.svenskarnasparti.se/

  • http://www.facebook.com/people/Jörgen-Fransson/673138813 Jörgen Fransson

   Du kan tagga ner. Detta är ingen höger/vänster fråga eller mångklturell fråga. Detta är en enskild person med någon form av paranoia som fått alldeles för mycket spelrum på kulturhuset.
   Det finns ingen som skulle gå med på detta oavsett partitillhörighet, du har til och med Expo på din sida i detta läget.
   Mycket riktigt så tog det 5 timmar innan Miri insåg att ha skitit i det blå skåpet. Så pudel och ordningen åtserställd. 99,9% av folket, oavsett etnisk härkomst var emot detta så sluta fiska i grumliga vatten med dina vedervärdiga länkar!!

  • http://www.facebook.com/people/Jörgen-Fransson/673138813 Jörgen Fransson

   Du kan tagga ner. Detta är ingen höger/vänster fråga eller mångklturell fråga. Detta är en enskild person med någon form av paranoia som fått alldeles för mycket spelrum på kulturhuset.
   Det finns ingen som skulle gå med på detta oavsett partitillhörighet, du har til och med Expo på din sida i detta läget.
   Mycket riktigt så tog det 5 timmar innan Miri insåg att ha skitit i det blå skåpet. Så pudel och ordningen åtserställd. 99,9% av folket, oavsett etnisk härkomst var emot detta så sluta fiska i grumliga vatten med dina vedervärdiga länkar!!

   • Anonym

    Detta är i högsta grad en mångkulturell fråga. Tror du detta hade hänt innan Invasionen? Det händer NU, och det är inte ett isolerat fall.

   • Anonym

    Detta är i högsta grad en mångkulturell fråga. Tror du detta hade hänt innan Invasionen? Det händer NU, och det är inte ett isolerat fall eller ”enskild person”. Tror du att en svenskhatare som denna Miri har fått sitt jobb för sitt intresse för svensk (vi bor i Sverige, eller vad?) kultur? Tror du att han hade ändrat sig om det inte var för reaktionerna?

   • Anonym

    Censursnacket förekommer HELA TIDEN, nu senast en ”litteraturvetare” som i Aftonbladet (tror jag det var) yttrar sig om det aktuella fallet på ett sätt som inte alls direkt fördömmer den här sortens censur. Hela vårt samhälle hotas av pk-fascism, mångkultur-fascism och genus-fascism. Tror du detta var en enskild företeelse så är du extremt naiv. Biggles och många av Enid Blytons böcker har plockats bort från åtskilliga bibliotek, och vet du vad? DET ÄR FEL!!!!! Om en bok inte lånats ut på år och dar är det befogat att plocka bort den, men ALDRIG på grund av politisk korrekthet, detta avskyvärda, vedervärdiga begrepp, som jag hatar lika mycket som ”islam” och ”genuspedagog.”

 • Anonym

  Detta kommer bara att fortsätta och fortsätta, gott folk. Vi är under ockupation. http://www.svenskarnasparti.se/

 • http://www.facebook.com/people/Marie-Noëlle-Carlsson-Ferrier/100001240767869 Marie-Noëlle Carlsson Ferrier

  Jag tycker att de ska slänga ut Pippi också. Var det inte hennes far som var ”negerkung”?

  • Anonym

   Det kan säkert Miri ordna – han verkar inte sky några medel för egen vin ings skull.

 • http://www.facebook.com/people/Marie-Noëlle-Carlsson-Ferrier/100001240767869 Marie-Noëlle Carlsson Ferrier

  Jag tycker att de ska slänga ut Pippi också. Var det inte hennes far som var ”negerkung”?

 • http://www.facebook.com/sig.mann.9 Sig Mann

  Det var ju för väl att de backade till slut för det här börjar bli ett riktigt allvarligt demokratiskt problem när de som är satta att värna vår mångfald och upplysning börjar tro att syftet kan uppnås med rent fascistoida censurmetoder! 

 • Anonym

  Lika bra att börja träna upp arabiskan redan nu. Måste även komma ihåg att köpa bruna kontaktlinser innan mina blå blir klassade som ”rasseögon”.

 • Bjorn57

  Vore intressant att höra vad Behrang Miri anser om de barnböcker som finns på biblioteken i hans gamla hemland Iran. Jag slår vad om att där finns betydligt allvarligare stereotyper att vara upprörd över. Kanske importerade barnböcker från Iran till och med har hittat vägen till barnfamiljer i Sverige? Det vore ett intressant reportage för en vaken journalist att sätta tänderna i.

 • Anonym

  Skriver man att det har rensats friskt bland kommenteringarna här – då blir man bortrensad

  • Anonym

   Det bästa man kan göra är att svara på andras inlägg, då ligger de åtminstone kvar som ett ”Kommentar borttagen” om de blir censurerade, och censuren blir tydligare.

 • Anonym

  Miri ligger lite pyrt till. I dag har t o m Åsa Linderborg på Aftonbladet tyckt att han gjort bort sig. Och då har det gått långt. Men nånstans i Kultur-Sverige måste det väl finnas tillräckligt många Miri-supporters att det räcker till enklare fackeltåg?

 • Anonym

  Miri ligger lite pyrt till. I dag har t o m Åsa Linderborg på Aftonbladet tyckt att han gjort bort sig. Och då har det gått långt. Men nånstans i Kultur-Sverige måste det väl finnas tillräckligt många Miri-supporters att det räcker till enklare fackeltåg?

 • http://www.facebook.com/people/Åsikts-Frihet/100003693406184 Åsikts Frihet

  Det var stadshuset som gav order om att annullera beslutet om TinTin. Stockholm som vill vara i världsklass vill inte tävla i grenen Världens mest idiotiska stad :) . Det tråkiga med det här är däremot att det bara är ett litet tecken på att yttrandefriheten och kulturen blir allt mer trängd.

 • http://www.facebook.com/people/Åsikts-Frihet/100003693406184 Åsikts Frihet

  Hur kan det komma sig att Sean Banan blivit konstnärlig chef på Kulturhuset? Felet står att finna hos dem som anställde honom! 

 • http://www.facebook.com/sig.mann.9 Sig Mann

  Om Kulturhuset ska framstå som en trovärdig institution så
  bör dess chef se över om det kanske vore bäst att denne smygfascist fick
  sparken. Det är faktiskt inte lämpligt att en skattebetald medarbetare som tar aktiv
  del i barns utveckling och bildning visar sig sitta inne med sådan ohöljd
  extremism som strider mot allt vad ett fritt och öppet samhälle innebär. 

 • Anonym

  Varför togs denna kommentar bort, gillad av över 70 pers, när andra med direkta personangrepp får vara kvar?? Här är den som togs bort:
  Det anses vara kultur att spela självmordskandidat på Västerbron i
  Stockholm, att spreja en t‑banevagn full med klotter, att sätta upp Solanas
  manifest om att utrota alla män, att sätta upp en pjäs om Bering Breiviks dåd. Men
  det är inte ok att ha Tintin på KULTURhuset. Jag förstår inte. 

 • http://www.facebook.com/people/Åsikts-Frihet/100003693406184 Åsikts Frihet

  Ojdå censuren slog till. Jo jag sade att om Stockholm vill vara en stad i världsklass har man inte råd med såna här saker. Det är nämligen Stadshusets slogan, En stad i världsklass :) 

 • Anonym

  Jag bryr mig inte ett dugg om Tin Tin i sig men att rensa bort ”felaktig” litteratur är fruktansvärt!

 • Love Mare

  Behrang Miri skapar egna sharialagar… Man blir trött, vi har ju knappt befriat oss från kristendomen…

 • http://friattleva.blogspot.se/ Tony Malmqvist

  I konsekvensens namn måst karln i så fall rensa ut samtliga böcker med  ”upprorsmakaren” Pippi Långstrump också i så fall. Bara tanken på hur hur rebellen Pippi´s inflytande på våra barn genom att kasta upp poliser på taket, och till råga på allt elände ha en Pappa som är negerkung också. Så begriper säkert Behrang Miri, att så kan vi inte bara ha det.

 • Anonym

  Det var en farbror söderöver som för inte så länge bestämde sig för ett liknande projekt. Det kallades på den tiden för ”Entartete kunst” som kan översättas med ”urartad konst”. Även det projektet började säkert i det lilla med att plocka bort några böcker som inte behagade regimen och de som ville behaga regimen. Även om huvudpersonen i den nuvarande soppan gjort en pudel så vet inte jag om jag är så bekväm med att ha sådan trångsynt bigott i denna tjänst. Jag tror inte han har ändrat uppfattning eller handlingsplan. Kan han inte avskiljas från positionen, alternativt omplaceras till något ställe av mindre betydelse så vi kan låta våra barn själva välja vad de vill tycka och läsa? Den möjligheten skrämmer människor som Hr Miri.

 • Anonym

  Och hur ska då även frågan om böneutrop och klockspel från torn lösas yttrandefritt som ett parallellfall till tintinfallet på kulturhuset i Stockholm.

  Hjälper t.ex. bidraget ”Obegripligt att EU inte står upp för yttrandefriheten” yttrat av Norell att lösa problemen yttrandefritt eller blir det tvärt om?

  Norell påstår ”Detta är ett problem för länder där islam spelar en roll i den politiska strukturen och utgör en reell konflikt med det sekulärt demokratiska väst, vars religionsfrihet och andra friheter utgör en fundamental förutsättning för reell frihet. ” 

  Är inte ämnet yttrandefrihet missuppfattat när man tvistar om vem parts yttrande som är förutsättningen för fri och fredlig språklig kommunikation som faktiskt är av opartiskt slag om man tänker efter?

 • Anonym

  Det råder utbredd osäkerhet om vad som menas med yttrandefrihet – så stor att det inte går att få igång sakligt samtal via kommunikationsmedia.

  Tänk på konsekvenserna som blir när folk inte längre kan meddela sig med varandra och därmed inte kan hantera de högteknologiska system som globalt är allmänt tillgängliga för privat som offentligt bruk på ett säkert sätt.

  Det är som att lära småbarn tända tändstiskor och sedan ge dem en ask att ta med sig ut och roa sig med. 

 • Anonym

  Tyskland 1938 –> sverige 2012
  Steget är kortare än vad vi vill tro, och Behrang Miri är en av fanbärarna i det nya, kvävande politiskt korrekta Sverige.

 • Anonym

  Utmärkt artikel, tack!

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Genom att bokföra en fiktiv inlåning som skuld , försedd med den lilla detaljen att det inte finns någon person i andra änden på denna skuldfordran, och sedan vidare bokföra motsvarande utlåning som en tillgång, så skapar bankerna pengar som krediter ur ingenting och förändrar därmed inte heller sin tillgångsmassa förmögenhetsrättsligt. Problemet blir då räntan!På tal om vad många nu tycks ha fått upp ögonen för, god morgon!

  • Anonym

   Dessutom består denna ”fiktiva skuld”, som du kallar den, till större delen av deras vinst, vilket förklarar varför det är stigande avgifter på allt och alla och räntegapet inte kan krympa. Det finns i detta knäppa system enligt lag två möjligheter att växa för kreditinstitut: 1. Köpa sina egna aktier, 2. Öka vinsten. Före 1983, när kassakvoten avskaffades (feldtonomics), växte banker genom att öka inlåningen. Viss skillnad.

 • Anonym

  Slutsatsen torde väl bli att man borde sätta ett slutdatum för när bankerna kan påräkna statlig hjälp, dvs ett datum efter vilket de tillåts gå i konkurs?

  • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

   Absolut! den måste fasas ut.

  • http://www.facebook.com/goran.olsson.52 Göran Olsson

    Troligtvis skulle vi alldrig kunna nå det datumet beroende på værdens størsta ”bank run”
   vilket skulle innebæra totalkolaps vilket inte skulle gynna någon…

   • Anonym

    Inte då. Insättningsgarantin är en helt annan sak. Att tillåta att banker går i konkurs tvingar deras aktieägare och fodringsägare att hålla pli på ledningen.

 • Anonym

  Tja, på sikt så måste detta legaliserade bedrägeri med att bankerna får låna ut pengar som inte finns upphöra. Om man krävde att bankerna hade 100% av sin utlåning i inlåning, så skulle många av världens ekonomiska problem försvinna. Kopplade man sen valutan till något fast värde, som guld, så skulle också centralbankernas möjlighet att massproducera pengar försvinna.

  • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

   Ja, detta är nog helt nödvändiga åtgärder. Och innan det är genomfört (för det kommer nog ta lite tid). Så föreslår jag att man starta nya lokala valutor och lokala folkägda banker som bara verkar i den lokala närheten ca 5-10 mils radie.

 • http://www.facebook.com/goran.olsson.52 Göran Olsson

   Ett ænnu støre problem æn utlåningens storlek måste ju vara vad som ibland kallas ”safe assets” tror helt enkelt att skillnaden væxer snabbt mellan utlåning safe assets tillexempel lån till lænder typ Grekland,Spanien osv.var tidigare ansedda att vara 100%  idag knappast många fler lænder æn dessa men skulderna økar och ”sikra verdier minkar” inte bra inte bra….

 • http://twitter.com/JussiOra1 Jussi Ora

  Frågeställningen börjar bli; vad ska vi med banker till och hur sköts det effektivast? Att de inte inte ska kunna skapa penningmängden är solklart. Vad är då kvar, förmedla befintliga sparade pengar till olika finansieringsbehov? Blir man då fondförvaltare rakt av, och /eller investeringsförmedlare? Oavsett vad de sysslat med så är det klart att bankers rätt att skapa pengar ska bort. När det är borta spelar det inte så stor roll, på samhällsnivå, ifall de går omkull. 

  • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

   Helt riktigt! Deras möjlighet att skapa nya pengar genom lån måste bort. Och sedan tror jag att man måste dela upp och skilja på sparbanker (folkbanker) och affärsbanker (spekullation). Och sedan bör folkbankerna inte agera i större områden än ca 5-10 mils omkrets.

   • Anonym

    I Spanien är det just de regionala sparkassorna som har problem, då de lånat ut för mycket till lokala byggprojekt och i brist på stora ägare inte kan dra in nytt kapital i form av nyemission.
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3753086

   • Anonym

    Det görs redan väl redan i USA, vanliga banker (Citibank m fl) och investmentbanker (a’la Goldman & JP Morgan) har inte samma inlåningsvillkor och därmed inte heller samma riskvillkor från Federal Reserve.

 • Anonym

  Min åsikt är att man bör kraftigt inskränka på möjligheten för privatpersoner att låna pengar. Det är förståeligt om något stort och nödvändigt, som ett hus eller en bil behöver lånas till. Men det är ren och skär idioti då folk ska låna till att ge varandra iPads i julklapp, eller för att åka på solsemester. Lättheten till att låna har inneburit att folk är mer villiga på att låna mycket, vilket inneburit att marknaden tillhandahåller varor som är dyrare. 
  Som exempel: en tvådörrars, bakhjulsdriven Volvo Amazon (väldigt säker och med respektabel prestanda för sin tid) kostade 1967 ungefär 140 000 kronor omräknat i dagens penningvärde. Idag kostar den billigaste bakhjulsdrivna coupén 310 000 och tillverkas av Toyota. Någon bakhjulsdriven Volvo har inte funnits på över tio år och den ENDA coupén i utbudet börjar vid 420 000. Ska du ha ens respektabel prestanda så hamnar prislappen för totalt orimliga 462 000, och då har bilen fortfarande framhjulsdrift istället för mer spännande bak eller fyrhjulsdrift.
  Om man är ute efter hus så kommer man inte undan för under halvmiljonen om man inte ska köpa ett rivningsobjekt och ska man ha ett genomsnittligt hus på västkusten (inte ens i en kuststad, utan random ställe på ett kustlän), så är det minst två millar som gäller.

  Egentligen bör man införa en lag som säger att man enbart får låna till investeringar eller absoluta nödvändigheter. Behöver du maskiner för att öka produktionen i ditt företag? Javisst! Behöver du en bil för att skjutsa barnen till dagis och ta dig till jobbet? Javisst! Ska du reparera taket på din villa för att hela skiten inte ska bli fuktskadad? Jajjamen! Ska du åka till Malorca och tillbringa en vecka på hotell helt utan att interagera med lokalbefolkningen? Dra åt helvete! Ska du ha en iPad? Sök in på mentalsjukhus!

 • Anonym

  Till att börja med kan vi väl ta bort rätten att kalla sig bank för alla institut som inte vill befatta sig med ”riktiga pengar” utan endast dess digitala version i ettor och nollor. Men det kanske känns mera bekvämt med nollor, de är ju liksom hemtama i denna miljö.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Det allra första kanske vore att FSB drev igenom ett krav på banker att alla bonusprogram fick tre års eftersläpning, dvs att det inte som nu skulle vara innevarande år som är till grund för utbetalad bonus utan att innevarande års belopp för utbetalning till bonusprogram alltid som minst fryses till nästa års slut för att finnas där om något skulle hända men betalas ut år 3 om banken fortsatt visar bra siffror.

 • Anonym

  Så mycket som du och jag har satsat i att rädda banker och gött de alla år så äger vi de i stort sett. Det är dags att agera och göra kooperativ av businessen så vi har någorlunda koll på pengaflödet. För det har vi inte och jag har en bestämd känsla av att de har alldeles för stor makt som kan styra upp vad staten skall göra och inte göra. Den förmånen skall vi medborgare ha.

 • Herr Hur

  Obligationsmarknaden är en gigantisk bubbla, särskilt statsobligationer.

 • Håkan G

  Kanske läge att inse att Europa inte var moget för en gemensam valuta. Låt Grekland och Spanien hoppa av Euron: omedelbart faller deras valuta, deras varor blir konkurrenskraftiga.
  Möjligen har jag fel, men finns det inte likheter med kronförsvaret: väldigt få i Sverige vågade innan säga att kronon borde släppas fri, men efteråt var alla överens om att det var det enda riktiga. 

 • Anonym

  Vi har en regering som slirar runt och tror att jultomten
  finns fast alla vanliga människor fattar att man inte kan ha en gemensam valuta
  om man har helt olika villkor i alla länder. De som som ingå i en regering bör
  ha enklare kunskaper i matematik. Bör kunna svara på enklare frågor som ”Kalle har 5 bananer han ger bort 10
  hur många har han kvar”.

  • 33-åringen

   15, tack vare kredi, förlåt bananexpansionen.

 • http://www.facebook.com/people/Ian-Dickson-Lauritzen/752183105 Ian Dickson Lauritzen

  Att det finns en beredskap är oftast viktigast för att skapa stabilitet och lugn nog för att klara en situation. Det är där Spanien befinner sig. Vad gäller Grekland , kanske även Portugal hann det gå alltför långt av okontrollerat spenderande. Nu följer vi Italien (och Spanien) med stor spänning. Löfte om beredskap är ett steg…med dirtekta insatser följer tuffa krav.

 • Anonym

  Frågeställningen är fel. Det handlar inte om kejsare som är mer eller minder påklädd, utan om 27 småpåvar som alla har varierande grad av beklädnad, allt från tjock vinterpäls till helnäck (för att fortsätta i HC Andersens stil).

 • Dente Di Leone

  Spanien kommer självklart vänta till efter valet. Väljer Katalonien att vilja gå ur, så tar det ju hus i helvete och då lär ju EU rycka ut med pengapåsarna utan vidare förbehåll…

 • Bengt Olsson

  Eftersom ECB har lovat att trycka ” hur mycket EURO som helst ”, så finns det ju egentligen ingen eurokris
  Däremot är risken för kraftig inflation överhängande,  särskilt som även USA kommer att tvingas att trycka
  ” hur mycket dollar som helst ”
  Detta har jag påpekat i tre år och blivit utskrattad varje gång
  Till skillnad från politiker arbetar inflationen tyst och effektivt

  • Anonym

   Kommer väl bli som i Tyskland under 20-talet, Tyska Riksbanken på den tiden tryckte upp mer och mer pengar. Och till slut var pengarna värdelösa. Ungefär som Zimbabwes valuta i nuläget. Finns mer värde i att använda det som brasved eller leksaker för barnen. 

   • Anonym

    Investera i Hörby bruk. De gör skottkärror.

 • Anonym

  Problemet är att det inte finns några pengar från första  början. Alla pengar som lånas ut av banker, länder, etc etc är ju inte grundade i något. De är bara siffror på papper. 

  • Anonym

   Problemet är väl inte pengarna i sig, de är ju bara ett slags enkelt skuldebrev. Problem uppstår dock om man alltför lättvindigt börjar dela ut pengar. Då urholkas värdet. Men de gamla insikterna verkar helt ha lagts åt sidan. Nu gäller det bara att vältra problemen framför sig, i stället för att lösa dem.

  • Manne Monvall

    är väl så att marknadens parter och regeringar i Väst och resten av världen är överrens om att de har ett visst värde.

 • http://herrborjesson.wordpress.com Börjesson

  ”Under tiden går det åt fel håll för de spanska statsfinanserna. […] Enligt den nya prognosen beräknas utfallet bli betydligt dystrare: minus 8 procent i år, 6 procent nästa år och 6,4 procent 2014.”

  Det där är både sant och allvarligt, men statens finanser är dessbättre inte hela sanningen. Något som faktiskt går åt rätt håll är den spanska bytesbalansen. De senaste två månaderna har Spanien faktiskt legat på plus – och det var de första två positiva månaderna det här seklet! Se länk:
  http://www.tradingeconomics.com/spain/current-account

  • Anonym

   Förmodligen blev det plus för att dom importerar mindre eftersom dom inte har några pengar att handla för. Men det är säkert positivt.  

 • Anonym

  Nu klarar inte EU-kansliet själva av att betala sina räkningar enligt nyheterna i dag.
  Mera tillskott av pengar behövs, men det är bara nettobetalarländerna (läs Sverige, Tyskland…)
  som har pengar att betala med.

  Hoppas hoppas att detta är början till slutet för sveriges deltagande i detta praktfiasko.

  Sverige ut ur EU !!!!

  • Anonym

    Kan inte EU betala så måste EU ställa in betalningarna och gå i  konkurs. EU är ju inget land så det borde inte vara några problem. 

 • Bjorn57

  Ett budgetunderskott på 6% av BNP motsvarar ungefär ett budgetunderskott på 15% i den statliga budgeten. Obalansen i statens inkomster och utgifter är alltså mycket större än vad de traditionella underskottssiffrorna gör gällande.
   
  Om vi inför riktiga mätvariabler och om vi tar ifrån bankerna rätten att skapa pengar ur tomma intet som de lånar ut till tvivelaktiga säkerheter bara för att låta de egna finanstopparna bli rika, ja då skulle många av problemen snabbt försvinna. Vi måste sluta med att lura oss själva!

 • Anonym

  Wow, som ett MasterCard med no limit och någon annan betalningsansvarig. Tyvärr bara Monopolpengar, men funkar i ett par år, kanske?

 • Anonym

  Kan ju iofs vara så att mänskligheten överlever en del ekonomiska kriser oavsett mängden domedagsprofetior svd näringsliv kan komma fram med.

  Kan till och med vara så att det kommer en hel del gott ur en kris vilket i stort sett händer i alla kriser.

  Men vad vet jag, är ju bara en människa som alla andra under några tiotusen år.

 • Anonym

  ”Enligt den nya prognosen beräknas utfallet bli betydligt dystrare: minus 8 procent i år, 6 procent nästa år och 6,4 procent 2014.” När hade EU rätt sist?
  Snarare blir underskottet i år 9,5 %, 2013 blir det 11% och 2014 blir det 12,5 %.  Vi får vänta och se vem som får rätt, jag eller EU. 

  • Anonym

   Jag tror att du är alldeles för optimistisk!
   Det kommer med största sannolikhet att bli värre än så!

 • http://twitter.com/neolibagenda Neoliberal Agenda

  Vad man borde ha gjort redan för tre år sedan var att låta Grekland gå i konkurs och sen hade respektive land få ta hand om sina banker. Det hade svidit, men nu hade vi tagit oss igenom det hela.

  Detta är på sätt och vis europa i ett nötskal. Det spelar ingen roll om det är Hitler och ”piece in our time”, oroligheter på Balkan eller ohållbara statliga underskott. Man tar inte tag i problemen – man rapar floskler!

  • http://www.facebook.com/people/Admir-Efendic/100001036334244 Admir Efendic

   Vad det gäller Balkan, det är precis vad EU har gjort. Tittat på.
   Tills jänkarna agerade 1995. Kanske kan du redigera ditt inlägg lite :)

 • Anonym

  Intressanta tider vi lever i, jag tror att den allomfattande sossestaten, nu går mot sitt slut. Först gick sovjetsystemet under i slutet av 80-talet, nu är det nog den västliga socialdemokratins tur, som idag omfattar alla västländer inklusive USA. Det ska bli intressant att se vad som kommer när dammet lagt sig, jag hoppas att det inte blir sämre. 

 • Anonym

  Det finns många luftpastejer att sticka hål på. Tex invandringens förträfflighet är en sådan. Alla ser att kejsaren är naken. Men alla sjunger dess lov. Allt medans landet segregeras och kommun efter kommun går på knäna i  ökade kostnader.

 • Anonym

  Den bankirstyrda ekonomin är dömd att genomgå en slutgiltig lösning.
  Folket löser det.
  Så småningom.
  Snart.

 • Anonym

  Politikerna leker med vanliga skattebetalares framtid. Nu får politikerna vara så goda att sluta ösa pengar i det svarta hål som kallas södra Europa. Använd pengarna på framtidsinriktade investeringar i stället för att hålla konkursfärdiga 
  ekonomier under armarna.

  • Anonym

   Politiker leker med våra pengar, framtiden har de ingen aning om.

   • Anonym

    Det kan tyckas vara mer en lovligt primitivt agerande hos ”många” kommentatorer att de ägnar sig åt ”egenterapi” vid tangentborden.Att ständigt häva ur sig innehållslösa floskler om ”politiker” är enbart billig demagogi med en sunkig agenda.Lösningen är naturligtvis att bli en politiker själv,men så mycket bättre.
    Detta oratoriska ”snömos” levereras oftast från tillskyndarna av ”Djungeltrummorna” som inte ens kan besätta de platser de är valda till i parlamentariska församlingar på grund av deras oförmåga att arbeta demokratiskt.Lättare då att sitta på läktaren och kasta glåpord,skräna och förklena.
    Ett demokratiskt underskott som oroar.

 • tant45

  Börskraschen 1929, startskottet för den stora depressionen, valutakrig, handelskrig och världskrig.
  Känns scenariot igen? Depressionen breder nu ut sig i världens länder, ena dagen är det Grekland,Spanien eller Italien, nästa dag Bulgarien och Tjeckien, idag Argentina och imorgon……? 
  EU kan ej längre betala sina räkningar det fattas 10 miljarder, och de vill utvidga budgeten med 7 %. Bedrägerierna, fusket, svindeln har inga gränser, allt exploderar i ansiktet på oss, men the show must go on….bankirerna har åter en gång satt världen i brand med sina låtsaspengar. Ändå får de fri lejd, ingen blir åtalad,bara nya galenskaper varje dag, kejsaren har varit naken länge och pengapyramiden håller på att kollapsa. Världen går en mörkt tid till mötes om inte ett friskt och sunt ekonomiskt system ersätter denna dårskap. Men så länge fårskallarna får sitta vid makten, gör de vad fårskallar brukar göra,de kör tills motorn skär sig-men då kan det vara för sent…….

 • Christer Nylander

  Vi bör komma ihåg att de ekonomiska problemen inom EU bara är ETT av många globala krisområden. Därtill är vi nerlusade med hundratals allvarliga samhällsproblem. Denna prekära situation kräver en synnerligen nytänkande politik. I detta ”ljus” är politiker inte bara nakna utan saknar också både hår, naglar och ögonfransar. En sorgligare syn får man leta länge efter.

 • tant45

  Tydligen är det censur att påpeka fakta vad som hände 1929 när bankirerna/mörkermännen satte världen i brand. Valutakrig handelskrig och världskrig blev resultatet, vad blir det nu? Vaknar folk upp och börjar tänka nytt, eller skall fårskallarna få köra tills motorn skär sig?
  Världens konflikter har redan trappats upp, medan the show must go on….bröd o skådespel åt folket medan Rom brann……..inget nytt under solen!!! Kejsaren har varit naken länge, pengapyramiden är under kollaps och bedrägerierna exploderar i ansiktet på oss VARJE DAG!!!!!

  • http://twitter.com/SuperSunshine21 ダニ ダール

   Saken är att ‘folk’ saknar historisk kunskap, vore nyttigt för fler att läsa på om Guldstandarden och Bretton Woods för att förstå utvecklingen och varför vi står och trampar idag. Att gå tillbaka till Guldstandarden är exempelvis inte ett alternativ idag, då det är svårt om inte omöjligt att behålla en satt ratio guld vis-a-vis pengar utan att trumma på inhemsk politik och folkligt stöd. För att inte tala om risken för kraftiga, förlamande deflationer. Euron är ett försök att undvika problem från tidigare internationella monetära installationer, dock har kontinentens politiker underskattat (stuckit sina huvuden i sanden vad gäller) de kulturella och ekonomiska skillnaderna som trots allt finns på plats. Vi sitter i ett politiskt/ekonomiskt trial-and-error-experiment som hade sin början sisådär 300 år sedan.

   • http://www.facebook.com/people/Tripp-Trapp/100003509893185 Tripp Trapp

    Historien om Trojanska hästen är snart spårlöst borta. Att inte inse att en Trojansk häst i Socialdemokraterna är en våt dröm för alla kapitalister. Göran Persson var en sådan. Löfvén är utan tvekan också en sådan. Man pratar istället om ”falanger” för då har man ingen historia till sin hjälp och måste begå alla misstag om och om igen.

    • Anonym

     Snarare är det väl så att inom Socialdemokratin ryms ett mångfald av ståndpunkter under ”samma” paraply med inriktning mot ett mer jämlikt och rättvist samhälle.Debatten flödar rikligt och intressant,sedan går man till votering.Inom Borgerligheten råder en generande likriktning och total frånvaro av debatt.
     Den Moderata historierevisionismen är ett lågvattenmärke utan dess like,man förfalskar helt ogenerat verkligheten.

 • http://www.svd.se Tobo Lobo

  Naken är sunt. Vi föds sådana. Man kan även bada naken. Men att sprätta runt och göra en grej av det tycker jag är osunt ( Själv föredrar jag ett ensamt avlägset bad )

  Det är mitt sätt att komma över EU, banker och belåning. Vad kan jag göra? Måste jag nämna migrationspolitiken? Oj. Jag var tydligen tvungen till det.

 • J G

  Socialism enbart för de rika är en alldeles ypperligt dålig idé. Varje nödlån, bailout och stimulanspaket innebär sämre levnadsförhållanden för ”vanliga” medborgare i form av ökad inflation, mindre pengar på sparkontot och högre kostnader för allt

  • http://www.facebook.com/people/Admir-Efendic/100001036334244 Admir Efendic

   -

 • Christer Nylander

  Politiker är klädda i skräddarsydd egoism. Den syns inte utanpå, men i tankar ord och handling. Kanske borde alla blivande makthavare gå en flerårig kurs i empati + motsatsen till de sju dödssynderna (förnöjsamhet, tålamod och medkänsla, generositet, intimitet, förundran, engagemang, ansvar, ärlighet och ödmjukhet). Det kanske kan bli början på ett nytt samhällssystem som är sant hållbart. Varför inte titta på http://www.valuesandnorms.com som en början!

  • Anonym

   Det förutsätter rimligtvis att Alliansen röstas bort vid nästa val för att deras axiom ”primum ego,tum ego,deinde ego (först jag,sedan jag och därefter jag) eller mig,mig,mig inte ytterligare skall få breda ut sig.

   • Anonym

    Det är ju likadant på andra sidan, så vad skulle det hjälpa?

 • Anonym

  Hur är det här hemma….??
  När kronan faller visar det sig att Kejsaren (Vem? Borg?) är naken.

  • Anonym

   Om kronan rasar blir importen dyr och exporten billig vilket kommer ge minskad arbetslöshet bland läs och skrivkunniga som inte går runt klädda i sängkläder.

   • Anonym

    Man behöver inte skriva allt man tänker…
    I Grekland verkar krisen drabba olika för folk. Hur kommer det sig?
    Rämnar den svenska mentaliteten, att sitta hemma vid köksbordet och gorma och istället reagera offentligt (nu) när krisen når hit….??

 • Anonym

  Om blotta hotet om medicin gjorde att problemen försvann, vad var då det egentliga problemet?
  Om greklands alla lån stannat kvar på den räntenivå de togs på så hade de inte heller haft några (större) problem.
  Så vad är problemet?

  • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

   Problemen försvann inte, det var bara symptomen som lättade. Problemen fortsätter dock att förvärras i oförändrad takt så när/om det står klart att medicinen inte kommer att tas så är situationen ännu värre än om de bara hade tagit den från början.

 • Anonym

  Det enda som förvånar mig, e att det tagit längre tid än ja trodde, för allt att kollapsa.
  /L

 • http://twitter.com/SuperSunshine21 ダニ ダール

  ”Patienten behöver alltså inte ta medicinen, eftersom symptomen försvunnit bara på förväntningen om att medicinen kommer tas.” Placebo funkar med andra ord när det kommer till monetär policy.

 • Anonym

  För sent ska syndar’n vakna sägs det i folkmun och det välprövat så sant som det är sagt. Men var sitter felet när alla ser att ”kejsaren är naken” men inte låtsas om det för att säkra ekonomin.

  Barnen som ser vad de ser och säger det tystas med argumentet att det förstår inte bättre. De vuxna som också ser spektaklet får inte ändan ur vagnen eftersom de blivit sövda av tystnadsplikt sen barndomen och därför förlorat använda talförmågan som avsett.

  Det håller inte att tro att man vet. Det är att utöva tro och vetande i blindo.   

  • Anonym

   En del är dessutom i-tutade att det är ”farligt” att säga något negativt, även om det är sant.

 • Anonym

  Vår kejsare här uppe i norr har vart naken en bra stund, och det har påpekats, men ingen lyssnade.
  Vi kan trösta oss med att han måste lida av MPPP som inte är av denna värld av att vara naken i kylan.

 • http://pulse.yahoo.com/_KPP64ITVMZZH4ZDHRGV7EVEC3E Bo

  Förslaget om en ökning av EUs budget gick på pumpen.
  Samtidigt senarelägger man utbetalningen till Grekland.
  Kan det vara så finurligt att ökningen av budgeten var
  ämnad att bekosta Greklands 30 miljarder.
  I EU kommissionen är allt troligt, även det otroliga.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Även den svenska ekonomin är snart ett skrattretande, meningslöst passerande av rättsligt illegala luftkrediter mellan myndigheter och banker som har uppnått exakt ingenting annat än en plundring av människors liv och givetvis ett stort tillskott av nya pengar i form av kreditskulder för människorna till de banker som annars skulle ha kollapsat – som finansierar den politiska adeln för att säkerställa att de skall få denna massiva injektion av finansiering för att undvika konkurs.

  Detta gör att Alice i Underlandet inom kort ser ut som en dokumentär – och det gör att förnedringen av människorna, likt alla inom kort rånade pensionärer, liknar direkt stöld.Den visar också det verkliga syftet med planen – för svedjebruk av så mycket av den offentliga sektorn och välfärden och slösa enorma mängder resurser till ingen nytta, alltså bankernas – detta kan bara vara den enda anledningen till sådan massiv rök och spegelverksamhet.
  Den reala ekonomin håller på att blöda sig torr för det nya arbetarpartiets nyliberala ideologi för att rädda sina lyckogörare i form av bankerna – socialism för bankirer – och påståendet att det är ”sunda statsfinanser” eller ”omfördelning” som pågår, så att det är värt kostnaden för den reala ekonomin, det är en regelrätt lögn.

  Det verkar inte finnas någon gräns för detta dubbelspel av den partilösa politiska adeln i allt från Vingåkers Mobuto till Åsa Nisse på Riksbanken i hur långt de är beredda att gå för att rädda bankerna – vi blir helt enkelt behandlade som svin till slakt för att mata det omättliga allt hungrigare monstret i banken. Vår valuta är underminerad, vi blir plundrade på våra besparingar och vår framtid är intecknad upp över öronen för att ge hjälplösa bankirer deras bonusar så att de fortsätter att försörja ett alltigenom moralisk korrumperat system.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Även den svenska ekonomin är snart ett skrattretande,
  meningslöst passerande av rättsligt illegala luftkrediter mellan myndigheter
  och banker som har uppnått exakt ingenting annat än en plundring av människors
  liv och givetvis ett stort tillskott av nya pengar i form av kreditskulder för
  människorna till de banker som annars skulle ha kollapsat – som finansierar den
  politiska adeln för att säkerställa att de skall få denna massiva injektion av
  finansiering för att undvika konkurs.Inför 100% reservkrav och ta ifrån bankerna rätten att skapa inlåning till utlåning ur ingenting.
  För övrigt anser jag att det privata banksystemet måste förstöras 

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Det verkar inte finnas någon gräns för detta dubbelspel av
  den partilösa politiska adeln i allt från Vingåkers Mobuto till Åsa Nisse på
  Riksbanken i hur långt de är beredda att gå för att rädda bankerna – vi blir
  helt enkelt behandlade som svin till slakt för att mata det omättliga allt
  hungrigare monstret i banken. Vår valuta är underminerad, vi blir plundrade på
  våra besparingar och vår framtid är intecknad upp över öronen för att ge
  hjälplösa bankirer deras bonusar så att de fortsätter att försörja ett
  alltigenom moralisk korrumperat system.

   

  När hela jorden har dålig ekonomi så är det fortfarande inte så att
  frågan lyfts i medierna om vem det är som äger alla dessa fordringar i form av
  krediter, som jordens befolkningar och nationer är skyldiga och varför det är på
  så vis! 

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Kejsarens nya kläder en populär version av mig från tidigare i år.

  http://carlnorberg.wordpress.com/2012/06/05/kejsarens-nya-klader/

 • Johan Retsler

  Pensionssparar ni i fonder eller direkt i aktier? Pensionssparar ni på bank? Känner ni er lugna över personer som Mario Draghi, instituioner som ECB och riksbanken? Litar ni på Fredrik Reinfeldt? Han har iallafall varit så pass ärlig att mumla om att vi bör gå i pension vid 75. Det verkar som att våra ledare håller på att förstöra allt vad framtida välstånd heter. Och media, undantaget Cervenka, ställer sig inte kritisk till 5 öre. Det är för ynkligt och än så länge finns inte mycket hopp. Kina har en jättelik valutareserv. Men vem vill ta över den så att kineserna ska köpa infrastruktur från oss med reda pengar? Att sälja av amerikanska obligationer skulle bara vara startskottet till en verklig krasch i monetära tillgångar.

 • Anonym

  Om Spanien hamnar i en greksits är det kört, då är återgång till en egen valuta det enda möjliga.

 • http://www.facebook.com/people/Anders-Ulfvarson/742257240 Anders Ulfvarson

  Vi – alla i allmänheten – behöver mycket mer utbildning i
  nationalekonomi. Starta folkbildningskurser över hela landet. Lämna inte
  politiker ensamma med detta gigantiska problem. Det är en demokratifråga. Det
  är en demokratifråga. Nationalekonomin förändras mycket med tiden. Den korta
  universitetskurs jag gick för fyrtio år sedan är ju helt utan relevans idag,
  när det är bankerna som får göra pengar så fort de kan visa upp en liten
  sparslant och en stor fordran av vilket slag det vara må.

 • http://www.facebook.com/people/Anders-Ulfvarson/742257240 Anders Ulfvarson

  Johan Retsler tar upp frågan om välstånd och infrastruktur
  och kommer då nära något jag tycker är viktigt: Vad består välstånd i?

  Inte är det i första hand sparade pengar eller fodringar och
  skulder. Det måste väl ändå vara verktygen vi redan skapat i vår omgivning
  (privata och kollektiva investeringar): väl fungerande bostäder, väl
  underhållen infrastruktur såsom bilvägar, kraftnät, telenät, järnvägar,
  flygfält, resultat av utbildning, resultat av forskning, sjukhus väl
  dokumenterad mark och kust, etablerad teater- och konst likaväl som
  experimentell…socialt nätverk.

  När vi har verktygen får vi ut mer av vårt arbete än utan
  verktyg. En timme av mitt arbete blir hundrafalt mer värt än en timme var av
  min farfarsfar; han hade inte mycket verktyg eller infrastruktur. Detta gäller
  även om jag inte självständigt äger något mer verktyg än min gedigna
  utbildning, mitt sociala nätverk, min bostad, mitt bibliotek, min bil och min
  båt.

  • Anonym

   Jag håller delvis med Anders Ulfvarson om att välstånd inte enbart är pengar på banken.
   Jämför gärna den belånade svensken med den relativt rikare Greken.
   Välstånd är i det perspektivet stora bolån och förtroende för stat och trygghet.
   Men, alla lån måste balanseras mot något som skapas eller löften som kan hållas.
   Spanien har skapat mycke, kanske för mycket av samma sak, nämligen bostäder.
   Bostäder som säkert behövs i framtiden men inte just nu.
   Ett annat problem är spanska banker och delstater som troligen spelar ett spel för att gynna sina intressen och kanske har incitament att be om finansiell hjälp och låna friskt utifrån devisen att ECB täcker ändå skulderna och ju mer problem vi får desto större blir vår andel.
   En sådan strategi kommer säkert inte lura någon men det sätter press på politisk handlingskraft och gör Bryssel alertare på reformer och bilateralt ekonomiskt sammarbete och krismedvetenhet.

 • http://pulse.yahoo.com/_KPP64ITVMZZH4ZDHRGV7EVEC3E Bo

  Fru Merkel lade sig också i det grekiska valet och förklarade att
  hon inte skulle förhandla med Syrisas ledare Tsipras utan endast med NDs
  Samaras.
  Nu har Fru Merkel lagt sin näsa i blöt även i det cypriotiska valet
  och förordat Anastasiadis till president för att de redan har ett gott samarbete.
  Vem styr egentligen i Europa, Merkel och EU kommissionen eller
  varje land för sig?

 • Anonym

  Det här är ett stort problem hos den politiska klassen lite överallt i Europa just nu. Arrogansen. En mästrande attityd och att ovanifrån vilja styra allt och alla. Att skriva folk på näsan vad de skall tycka och tänka i olika sammahang. Det leder lätt till att folk röstar på populiststiska partier som det kanske egentligen inte sympatiserar med fullt ut. Som de enda sättet att ge de självgoda och arroganta politiska etablissemanget en käftsmäll. Det är även ett problem i Sverige. Tyvärr. Om det politiska etablissemanget inte lär sig att vara lyhörda och ödmjuka inför det problem som väljarna upplever så kan det sluta illa.

 • Anonym

  Problemet i Italien är att ingen kommer att vinna valet med en egen majoritet. Det troligaste är att Mario Montis mittkoalition går samman med vänstern och bildar regering. Men hur kommer det gå när kommunister ska samarbeta med före detta extremhögermannen Fini som Moni av någon anledning valt att gå i koalition med. Det slutar väl precis som förra gången när Prodi ledde en koalition som enbart hölls samman av anti-Berlusconismen.

 • Anonym

  Go Silvio!!!

 • http://pulse.yahoo.com/_KPP64ITVMZZH4ZDHRGV7EVEC3E Bo

  Det är inte mer än 2 dagar sedan fru Merkel var på det igen.
  Den här gången gällde det Cyperns presidentval. Fru Merkel
  förordade Anastasiadis som president eftersom han var lätt
  att förhandla med tack vare tidigare positiva kontakter.
  Kan fru Merkel lägga sig i andra länders val så är det väl inte
  så konstigt att Schäuble gör det.

 • Anonym

  Dom som är bosatta S. om Smygehuk får väl göra upp vi håller tummar å ber för dom inga Hitlerister eller Mussolinister eller andra ligister vid makten GUD med oss !

 • Anonym

  Å så blev vi bestulna på den också nä nu dj…ar går skam på torra lann ! Död åt tyrannerna !
  Våra politiska ”makthavare” är inte ens marionetter till någon längre, deras gud är död !

 • Anonym

  Heter karn Osmart nej nej nu förstår jag . För Guds skull han är ju döpt till Wolfgang, det är ju något helt annat sa han som förväxlade bläckhornet med wiskyglaset.

 • Anonym

  Den engelskbaserade bankreformgruppen http://www.positivemoney.org.uk/our-proposals/ har sagt samma sak i ett par år nu. Vissa detaljskillnader i hur planen skall implementeras men resultatinriktningen är densamma.

 • Anonym

  Problemet är väl att det då blir huggsexa om den mindre mängd pengar som finns tillgänglig att låna ut. Räntorna går upp och det blir svårare att driva företag och att anställa.

 • Anonym

  Men idag är det väl bankerna som dränerar oss  på pengar med sina fantasilån
  till sina vänner och fantasibonusar till sina anställda.

 • Anonym

  Men vad säger Blankfein, Rotschild och de andra utvalda då???

 • Anonym

  Hej, jag vill vara noggrann med vad vi talar om och även om det kanske finns möjligheter att skapa pengar ur luft så ber jag Dig beskriva hur bokföringen går till?
  Sista transaktionen på banken bör vara kredit kassa och debet en lånefordran (mot en lånekund). Före den transaktionen kanske debet bankens kassa och kredit ett låneinstitut någonstans i Europa. Men sedan?
  Nåväl jag tror att det finns vissa teknikaliteter som möjliggör ett skapande av pengar, tex depositionsbevis vid utlåning. Detta är av karaktären teknikalitet. Finns det mer sådant? Är det detta Du menar med att skapa pengar ur luft? Berätta! Tala då också om hur mycket pengar vi talar om. Är det mer än 100 miljarder i Sverige? Om inte så faller det hela tillbaka på att de enda institutioner som kan skapa pengar av nämnvärd omfattning är Centralbanker. Och det kanske är illa nog. Men då bör vi tala om det problemet i stället för att tala om banker som skapar penagr ut luft. Eller?

 • Johan Retsler

  Som pantbankerna ungefär. De fungerar och är därför de enda värda för kriminella att råna. Bara där finns verkliga tillgångar.

 • Nebbiolo71

  Japp! Det finns liknande rörelse i både Schweiz och Tyskland, Monetative och Vollgeld men kanske främst i USA sedan länge i form av AMI (American Monetary Institute). I USA har de kommit så långt att tom en motion har ställts till kongressen av Dennis Kucinich (HR2990). Jag vet att det finns en förening i uppstart även i Sverige, Svenska Institutet för Penningreform. Sök penningreformgruppen på fb…

 • Nebbiolo71

  Har du läst planen eller Dennis Kucinichs motion t amerikanska kongressen 2011 (HR2990)? Då ser du att det tvärtom blir billigare för företagen och att BNP kan ökas med runt 15% årligen pga mindre andel räntor till bankerna, då större andel skuldfria pengar är i omlopp!

 • http://www.facebook.com/jan.weissenberg Jan Weissenberg

  Om en skuldfri valuta leder till högre räntor vet jag inte men allmänt kan sägas att en obegränsad mängd pengar leder till bubblor i ekonomin av just det slag vi precis har sett. En minskad penningmängd och följande högre räntor torde leda till färre bubblor eftersom vårdslösheten då blir mindre i ekonomin. 

  Tänk på att en kraschad världsekonomi gör det också svårt att bedriva företag och att anställa. :)

 • Anonym

  Planen är att trycka pengar i lagom takt för att hålla inflationen på en bra nivå.

 • http://www.facebook.com/jan.weissenberg Jan Weissenberg

  Bankerna dränker oss i pengar men dränerar våra resurser. 

 • Anonym

  Våra husbubblor BEHÖVS just nu för att hålla ekonomin fungerande. Allt för mycket pengar lyfts ut ur den dagliga cirkulationen och hamnar i finanssektor eller utomlands. Nya pengar måste in för att hålla ekonomin flytande, speciellt i dåliga tider. Antingen löser man det genom statsskuld (som skiftar in pengar  från finanssektorn) eller genom husbubbla.
   
  Och så kommer det att fortsätta se ut tills att våra politiker inser att man inte förvandlas till Weimartyskland bara för att man trycker Ctrl+P ett par gånger – inte så länge vår produktion är större än efterfrågan!

 • Anonym

  ”lönnmördare” och ”världskrig” dyker spontant upp…

 • Anonym

  Om man skall vara noggrant så är det inte multiplikatoreffekt i traditionellt betydelse då systemet sedan länge baseras på bankens eget kapital och inte ett kassakrav (=kundernas insättningar). Ett annat sätt att se på det är att det är bankens eget kapital som multipliceras, inte kundernas insättningar. Därför har banken större nytta av dessa mer än sköta betalningsystemet och inlåningsräntorna ligger därför på noll.

 • Nebbiolo71

  M0 även kallat base money består mestadels av kontanter är den del i penningmängden som skapas av riksbanken. Den utgör runt 3-4 % av penningmängden (dryga 100 mdsek), resten 96-97% utgörs av privatbankskrediter och är alltså skapade endogent inom systemet av bankerna när någon tar ett lån. Då det finns en eftersläpning i systemet, dvs att reserver/kapitaltäckning kontrolleras ett antal dagar efter tex lån har beviljats så har dessa tänkta begränsningar ingen egentlig verkan på förmågan att skapa nya krediter – bankerna kan i efterhand låna av andra banker för att täcka upp samt avsätta intjänad ränta.

 • Anonym

  Tack, men låt oss gå lite vidare än så här. Den omständigheten att Riksbanken skapar 3-4% betyder inte att resten skapas ur luft. I huvudsak är det ju någon som placerat pengarna på banken. Placerat egna pengar. Du och jag tex. Mina pengar är i alla fall inte luft. Sedan vet jag att om mina pengar lånas ut så är det i ett senare led någon som spenderar pengar som i sin tur hamnar på en bank. Som kan låna ut dessa pengar. Det är det klassiska men fortfarande är det inte luftpengar. Mot varje lån står det en insättning. Ibland en insättning som kan härröra från att banken tagit ett lån. Men från vem? Kanske en pensionsfond i Sverige eller i utlandet. Men Dina och mina pensionspengar är i varje fall inte luft förrän bankens låntagare inte kan betala tillbaka. Så OK att kanske 100 mdr skapats via depositionsbevis, men inte några 90%. Kanske 10%. Och då håller jag fast vid att debatten går fel om man intalar allmänheten att luftskapade pengar är ett problem.
  Man kan tycka att de pengar ECB skapar genom att förse europeiska banker med billiga krediter leder till alltför låga räntor och därmed en för stor utlåning. Fast diskutera då det. Den vanliga uppfattningen är att dessa ECB-pengar leder till en ökad aktivitet och minskad arbetslöshet. Fan trot´. Hälsar
  HKOB

 • Anonym

   Det som skapas är enbart fordringar på banken. Men eftersom vi kan använda fordringarna på privatbanker som betalningsmedel måste de också rimligen kunna kallas pengar. I synnerhet som de har ett eget penningmängdsmått M1-MO. Egentligen är alltså Swedbanks ackumulerade bokförda inlåning i en annan valuta än SEK, även om Swedbankpengar är peggade mot SEK i förhållandet 1/1.
  Det är annars en förlegad uppfattning att pengar skapas i flera led med inlåning som blir utlåning som blir inlåning osv. Det handlar ju om skapandet av fordringar, och bankerna har rationaliserat flera-led-processen för länge sen. Banken behöver alltså inte invänta nya insättningar innan den kan skapa en kredit. Banken skriver helt enkelt in en ökad bokförd inlåning direkt på låntagarens konto. Vid kreditgivning ökar alltså bankens bokförda inlåning och bankens bokförda utlåning samtidigt och med storleken av lånebeloppet.
  Man kan också se det som att det skapas två skulder med olika löptider – dels låntagarens skuld till banken som han ofta har flera år på sig att betala, dels bankens skuld till låntagaren som banken vid anmodan måste betala direkt, s k avistafordran. Skillnaden i löptider är hela hemligheten bakom trolleriet. ”Avistafordran på bank”, dvs helt vanliga kontopengar, har skapats ur tomma intet.

 • Anonym

  Hej igen, vi är kanske överens om att det finns teknikaliteter som som skapar luftpengar. Är vi också överens om att på så sätt skapade pengar är under 100 mdr? Och att huvudproblemet inte ligger hos bankerna utan hos Centralbanker (och politiker)?

 • Anonym

   Nej, fordringar på privatbanker utgör lejonparten (97%) av  det som vi vanligen betraktar som pengar. (Mängden kontanter uppgår däremot till c:a 100 mdr).

  Huvudproblemet är att alla våra pengar måste skapas som lån i privatbanker. Pengar som försvinner vid amortering. Ju rikare ett land är desto mer måste det ha lånat (vilket innebär att landet egentligen aldrig kan bli rikt). För det andra har privata banker helt enkelt inte förmågan att åstadkomma en bra återcirkulation av inbetalda räntor, vilket innebär att vi fått en kronisk penningbrist i realekonomin – vilket i sin tur innebär ett underliggande (politiskt) krav på samhället att till varje pris låna mer och mer.

  Man får tänka på att bankerna bara kan skapa lånebelopp. Räntorna måste vi konkurrera om inom den penningmängd som finns, dvs summan av alla ickeamorterade lånebelopp. Lånar vi inte mer och mer blir det bank-och finanskriser, lågkonjunktur, arbetslöshet, recession, etc.

 • Anonym

  Döljer sig möjligtvis Lars Ohly bakom pseudonymen ”Johan Tjäder” .-)

 • Johan Tjäder

  Lars Ohly framträder nog precis som jag under eget namn. Hur vore det om du bemötte sakfrågan?

  Fast det är ju inte så lätt, för ECB har ju precis gjort det jag skrev, fast de tog omvägen över privatbankerna i stället. I vintras lånade de ut över tusen miljarder euro till bankerna, för att de skulle kunna låna ut pengarna till medlemsländerna. Tanken var att bankerna skulle skära emellan med räntemarginal och därmed kunna rekapitalisera sig, utan att det för den skull kallades statsbidrag. Men det var det ju.

  Inte har det nämnvärt påverkat inflationen. Så frågan är väl närmast varför banker får tjäna pengar på det sättet, men inte skattebetalarna?

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.