Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

En av de bättre datakällorna för att förstå riksdagsvalet 2014 är Valu – den vallokalsundersökning som SVT genomför. Visserligen är det en ganska kort enkät som väljarna ombeds att fylla i, men å andra sidan innefattar undersökningen svar från närmare 13 000 väljare vid 95 vallokaler och 45 förtidsröstningslokaler.

Exempelvis kan man från undersökningen utläsa att Sverigedemokraternas väljare misstror politiker i högre grad än andra väljare. Bland dem som röstade på SD var det nästan 24 procent som uppgav att de har mycket litet förtroende för svenska politiker. Bland övriga partiers väljare var motsvarande andel mellan 2 och 7 procent.

En sammanställning av  undersökningens huvudresultat finns på SVT:s webbsida och där kan man även finna visualiseringar från SVT:s Pejl-redaktion. Tyvärr är de flesta siffror som presenteras oviktade. Detta är ett problem då enkätsvaren inte är representativa för hela väljarkåren. Om man tar enkätsvaren rakt av är det endast 8,0 procent som uppger att de röstade på SD i riksdagsvalet. Men vi vet att det var 12,9 procent som gjorde det. Omvänt är Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet överrepresenterade bland dem som har besvarat enkäten. Om svaren inte viktas finns därför risk för feltolkningar.

Till exempel kan man läsa i SVT:s presentation och i uppföljande krönikor att 8 procent av pensionärerna röstade på SD. Det leder lätt tanken till att SD skulle ha svagare stöd bland pensionärer än i andra åldersgrupper. Men så är inte fallet. Dessa 8 procent är oviktade siffror och därmed i nivå med hur det såg ut för övriga åldersgrupper. Tidigare hade SD betydligt starkare stöd bland yngre än bland äldre, men så är inte längre fallet utan partiet har ungefär samma stöd i alla åldersgrupper.

Det är olyckligt att Valu:s oviktade siffror har  fått spridning. Om man tolkar dem rakt av är det lätt att dra felaktiga slutsatser.

Det går dock att göra egna analyser. Den som är intresserad av datamaterialet från Valu kan gratis beställa det från Svensk Nationell Datatjänst i Göteborg. SVT förtjänar en eloge för att de på detta sätt gör data tillgängliga. Tyvärr finns dock ingen viktvariabel med i datasetet, så kom ihåg att själv skapa en sådan om du ska ta analysen vidare.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv