Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Det återstår bara ett mindre antal distrikt och onsdagsrösterna att räkna innan resultatet i årets riksdagsval står klart. Men det som återstår att räkna kan endast påverka den nuvarande ställningen marginellt. Så hur röstade då folket? Vi kan konstatera att Fi inte lyckades ta sig in i riksdagen. Det fanns tecken på att de gjorde en bra spurt och i SVT:s Valu verkade det som om de balanserade kring 4-procentspärren. Men de verkar landa på 3,1 procent. Ett klart bättre resultat än 2010 och ett resultat som gör att de får partistöd, men det är förmodligen en besvikelse för partiets anhängare.

Alla partier i Alliansen backar. Nedgången är störst för M som minskar med 6,7 procentenheter till 23,2 procent. En remarkabel nedgång, även om man bör ha i åtanke att de gjorde ett ovanligt starkt val 2010. Även de övriga allianspartierna går bakåt. Totalt sett minskar Alliansens stöd med nästan 10 procentenheter till 39,4 procent. Reinfeldt meddelade ikväll att han avgår som statsminister och även som partiledare till våren. Det är inte osannolikt att andra partiledare också kommer att lämna sina poster.

Trots att Alliansen backar verkar det som om S+V+MP inte går framåt utan står still. S ökar marginellt från det historiskt sett dåliga resultatet 2010. MP backar trots att opinionsmätningar tidigare i år pekade mot ett riktigt bra valresultat. V verkar få ungefär samma resultat som 2010.  S+V+MP blir därmed större än Alliansen, men utan att få egen majoritet.

Det av riksdagspartierna som tydligt går framåt är SD, från 5,7 till 12,9 procent. Även om opinionsmätningarna inför valet indikerade en stor ökning för SD blev den något högre än prognoserna. Valu underskattade ånyo SD, men Valus resultat var ändå inte lika långt från valresultatet som TV4/Novus mätning (som hade SD på 8,3 procent). Om jag inte ser fel verkar över hälften av SD:s kandidater till riksdagsvalet komma in i riksdagen. Enligt SVT:s Valu har SD framför allt tagit väljare från M.

Det kan fortfarande ske förändringar, men enligt de siffror som finns nu får Alliansen 143 mandat, S+MP 138, S+V+MP 159 mandat, och SD 47 mandat. Det ger ett komplicerat parlamentariskt läge. Trots det näst sämsta valresultatet för S sedan Sverige blev demokrati pekar allt på att Löfven får bilda regering. Men det är fortfarande inte klart hur en sådan regering kommer att se ut. Det är ovissa dagar framför oss.

I Stockholms kommun verkar det också bli ett nytt politiskt styre. Det återstår ett antal distrikt att räkna, men S+V+MP verkar tillsammans med Fi få 53 av 101 mandat. Både Fi och SD ser ut att komma in i kommunfullmäktige.

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv