Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Jag har i ett tidigare blogginlägg tagit upp en av EU-valets vinnare: Miljöpartiet. Det är på sin plats att skriva några rader om de andra två vinnarna. Jag återkommer till Feministiskt initiativ och fokuserar i det här inlägget på Sverigedemokraterna. Partiet gick i 2014 års val fram med 6,4 procentenheter till 9,7 procent. Det är nästan en tredubbling av valresultatet 2009 och SD var därmed det parti som gick fram mest. Ökningen i andel röster innebar att partiet kom in i Europaparlamentet för första gången och fick där två mandat.

I EU-valet 2009 fick SD 3,3 procent av rösterna. Det var något lägre än vad de fick i opinionsmätningar vid samma tid. Partiet hade svårt att mobilisera väljare. Det förefaller även gälla i 2014 års val. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna var enligt preliminära data de partier som lyckades sämst med att mobilisera. Det tycks därmed ha funnits potential för dessa partier att ha gjort bättre resultat. Fast skillnaden mellan dem ligger i att SD ändå gick fram mest av alla partier.

Samtidigt bör det påpekas att EU-val är något annat än riksdagsval. Det finns tecken på att andra konfliktlinjer var av betydelse i årets EU-val än vad som brukar vara fallet i riksdagsval. Jag har tänkt återkomma till det i senare inlägg.

Om vi ser till SD:s opinionsstöd under innevarande mandatperiod så har det vuxit. Framför allt har partiet vunnit stöd bland äldre. I början av mandatperioden var SD betydligt starkare bland unga än bland äldre. I de senaste mätningarna har den skillnaden i stort sett försvunnit. Skillnaden mellan kön finns dock kvar: SD är betydligt starkare bland män än bland kvinnor (se exempelvis illustrationer av SCB:s Partisympatiundersökning hos SVTPejl).

Samma mönster i SD:s opinionsstöd verkar även ha gällt i 2014 års EU-val: stödet var ungefär samma i olika åldersgrupper och partiet var mer populärt bland män än bland kvinnor. Det är i alla fall vad som framgår av SVT:s vallokalsundersökning VALU.

Om vi studerar EU-valet i olika geografiska delar av landet framträder stora skillnader. Störst stöd i EU-valet 2014 fick SD i Skånekommunerna Sjöbo (24,2%), Örkelljunga (23,2%) och Bromölla (23,2%). I de två förstnämnda kommunerna och i Hörby blev SD största parti. I EU-valet 2009 var SD inte störst i någon kommun. Minst stöd fick SD i Umeå (4,4%) och Danderyd (4,4%).

I diagrammet ned illustreras SD resultat i EU-valen 2009 och 2014. Varje prick är en kommun och om pricken är till höger om det röda diagonala strecket betyder det att SD gick framåt i EU-valet 2014. Som framgår av diagrammet gick SD fram i alla 290 kommuner. Minst var framgången i Lund och Umeå. Där gick SD fram med 2,9 respektive 3,2 procentenheter. Mest gick partiet fram i Dals-Ed och Gnosjö. I dessa två kommuner hade SD under 3 procent i EU-valet 2009, men 2014 fick SD omkring 19 procent.

ep_SD_2009_2014_red2

Om vi går ned på valdistriktsnivå framträder än större skillnader. Valdistrikt är det geografiska område som hör till en vallokal. I 2014 år EU-val fanns 5 837 valdistrikt. De har i genomsnitt 1 261 röstberättigade. Av dessa 5 837 valdistrikt var SD största parti i 135. Av dessa 135 ligger 91 i Skåne län. I 2009 års val var SD största parti i endast ett valdistrikt.

Starkast stöd hade 2014 SD i valdistriktet Almgården där de fick 40,6 procent av rösterna. Det distriktet har även tidigare varit SD:s starkaste fäste (läs mer här). Minst stöd hade SD i valdistriktet ”Spånga 27 Rinkeby Mellersta”, vilket även var det enda valdistrikt där SD inte fick några röster.

I kartorna nedan illustreras SD:s stöd i riksdagsvalet 2010 och EU-valet 2014 efter valdistrikt. De gråa områdena är sådana där partiet har fått ett stöd som underskrider 4%-spärren. I EU-valet 2014 var de endast 372 stycken. I övrigt avser mörkare färg starkare stöd (klicka på kartan för större bild).

Kartorna är lite missvisande då de illustrerar valdistrikt efter deras geografiska storlek, men i val är det röster som räknas. Ett stort, glesbefolkat valdistrikt i Norrlands inland syns tydligt på kartan, medan ett tätbefolkat valdistrikt i Stockholms innerstad blir så litet att det knappt syns. Då SD är starkare på glesbygden än i storstaden framstår stödet som starkare än det är (samma sak gäller exempelvis Centerpartiet). Men kartorna visar ändå tydligt att SD har samma starka fästen i EU-valet 2014 som i riksdagsvalet 2010, men de går framåt i stort sett över hela landet.

 

SD 2010_2014_red2

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv