Annons

Trehundratolv

Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Valforskare brukar upprepa som ett mantra att partiledare har begränsad betydelse för vilket parti väljarna väljer att lägga sin röst på, att de i första hand väljer parti och inte person. Samtidigt är det svårt att mäta partiledares betydelse, i synnerhet om man tar in att de kan påverka sitt partis politik och därmed hur väljarna uppfattar partiet. Även om det skulle vara så att enskilda politiker har begränsad betydelse för valresultat totalt sett, så är det möjligt att de har tydliga effekter i mindre grupper eller områden. Sådana effekter kan man hitta om man studerar valresultat i närheten av där politiker bor: i politikers grannskap tenderar de att få ett större väljarstöd än vad som skulle förväntas givet partifärg och områdets socioekonomiska sammansättning.

Detta är inget nytt resultat. I den inom statsvetenskapen klassiska boken Southern Politics av V. O. Key lanserades begreppet ’friends-and-neighbors effect’, vilket på svenska kan översättas till grannskapseffekt. Key fann att amerikanska politiker får ett extra starkt stöd dels i det område där de bor, dels där de växte upp. Jag och statsvetaren Gissur Ó. Erlingsson har studerat svenska val och tror oss ha funnit ett liknande samband även här (jag hoppas få återkomma till det i senare inlägg).

Att väljarna belönar sina hemmapolitiker syns mycket väl i Europaparlamentsval. Ett exempel på det är Miljöpartiets resultat i årets EU-val. Partiet gjorde ett starkt val och gick fram med 4,4 procentenheter till 15,4 procent. I 283 av landets 290 kommuner gick partiet framåt. Detta illustreras i nedanstående diagram där varje punkt motsvarar en kommun. Som framgår av diagrammet var framgången som störst i Kalix kommun, där gick partiet fram med 9,8 procentenheter till 16,5 procent. En förklaring tycks vara partiets andranamn på valsedeln: Peter Eriksson. Han är visserligen född i Småland, men flyttade senare till Kalix och har varit kommunalråd där.

 ep_MP_2009_2014_red

Av dem i Kalix som röstade på MP var det 64,8 procent som personröstade på Peter Eriksson. Det kan jämföras med 10,2 procent av alla dem som röstade på MP. En motsvarande, men omvänd effekt kan vi finna för Centerpartiets Lena Ek. Hon var första namn i EU-valet 2009, men var inte med på valsedeln 2014. I valet 2014 tappade Centerpartiet 14,6 procentenheter i Valdemarsvik. Det var den kommun där partiet tappade mest. Och där var Lena Ek kommunalråd 1994-1998. De finns alltså tecken på att det i svenska EU-val finns grannskapseffekter på liknande sätt som i de amerikanska val som V. O. Key undersökte på 1940-talet.

ep_C_2009_2014_red

Om bloggenVälkommen till bloggen Trehundratolv! Här skriver jag om valstatistik, väljaropinion och annat som berör den svenska demokratin. Jag kommer även att ta upp statsvetenskapliga forskningsresultat och hur siffror och statistik presenteras i den politiska debatten under valåret 2014.

Namnet Trehundratolv kommer av att vi i år har 312 olika val där vi har möjlighet att välja politiska företrädare som sedan ska representera oss. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament. De sträcker sig från kommunfullmäktigevalet i Bjurholms kommun med 2 000 röstberättigade till Europaparlamentsvalet med 400 miljoner i 28 länder. Tillkommer gör också ett antal lokala folkomröstningar i hela landet.

Jag har i över tio års tid arbetat med att analysera data i Sverige och andra delar av världen. I dag är jag doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och arbetar vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik. De tankar jag framför här i bloggen är dock mina egna. Jag ingår även bland skribenterna bakom statsvetarbloggen Politologerna. Mer information om mig kan du hitta på min webbsida. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter och tips, antingen genom att lämna en kommentar till ett blogginlägg eller genom ett mejl till: richard.ohrvall@googlemail.com.

Hälsningar Richard Öhrvall

Arkiv